1367471_640px

Защита предполага и нападение. Нападението предполага и умисъл за нараняване или власт. Владеенето на чужд Живот или Душа е непростимо според Законите и рано или
късно се срива с всички последствия от това.

В една друга реалност Душите пребивават в тиха медитация над Вечността в Него. Всяко съзнание докоснало се до тази реалност няма нужда да напада или да се отбранява. Самото му състояние в което се намира е от съвсем друг порядък, до който не могат да го достигнат или докоснат дори атакуващи или отбраняващите се. Това е реалност по силата на Законите.

*   *   *

Така наречената “самозащита” или “защита” е функция на ума. Само на ума му хрумва да се защитава от нещо, защото вижда света като полярен, вижда добро и лошо, иска едни неща, други не иска и т.н. Самата енергийна структура на ума е такава, че той освен, че вижда навсякъде разделение, самият той твори разделение. Но природата е цялостна. Това, което ние виждаме като две енергии, са всъщност една. Радост и тъга – защо плачем и от двете – защото е една и съща енергия. Любов и омраза – защо създават един и същи тип обвързване между двама човека – защото са една и съща енергия (безусловната любов не е човешката любов и няма своя противоположност – тук давам за пример емоцията, не божественото чувство). И т.н.
Когато творим от ума (в частност защитата или каквото и да е друго, и за да не стане темата изключително дълга, няма да давам повече примери, освен този по-долу), енергията, която насочваме чрез мисли, емоции, визуализация и т.н. минава по един строго определен път – енергийната решетка на мозъка е като мрежа с 8 по 8 квадранта – всеки огледален на съседните и така се получават множество отражения – затова нито едно творение на ума не може да извика в проявление само това, което искаме, а извиква и нещо друго. Кратък пример с богатството – тези, които използват утвърждения от ума в стил “Аз съм богат” обикновено имат бели периоди, в които всичко е изобилие и после черни периоди, в които няма никакво изобилие – последният пример е потвърден от ДЕСЕТКИ хора, които срещнах покрай участието ми в организацията на един семинар с около хиляда човека по позитивно мислене с чуждестранен лектор, на който тези хора ми споделяха, че да техниките работят, но примерно 6 месеца имат страшно много пари, а после 6 месеца нито стотинка, при различните хора, периодите варираха, но тази крайност беше повтаряем модел.

Това се случва, защото когато се фокусираме върху едната част – в случая богатството, умът извиква и обратното в проявление – бедността. Същото важи за здравето, любовта и прочие желани неща. Ние казваме утвърждението “Аз съм богат”, умът го завърта през нашата енергийна система чрез себе си – в началото привличаме точно тази вибрация – хора, събития, предложения и т.н., но енергията достига до огледален квадрат от съзнанието, в която част умът знае, че го казваме, защото го нямаме – в момента не сме богати, затова го искаме – ако бяхме, нямаше да го искаме – кой се моли за същото, което вече има. И вибрацията се променя – тази част от енергийната ни система излъчва бедност и това привличаме. Друга част от нас може да е кодирана в детството с модели, че парите са мръсни, че е по-добре да имаме идеали или че са опасни или че…. И така имаме няколко огледални положения.

Простичкото обобщение е, че умът твори винаги дуално – плюс и минус, добро и лошо – опитва се да раздели енергията на два полюса, а тя е цялостна и се опитва да вкара в себе си само едната част на енергията, а другата да остави “навън”, но не става, вселената не работи така.

Същото е със защитата – ако се защитаваме, просто казваме на вселената да доведе и нещо в живота ни, от което да се защитаваме – това е другата част на енергията. Създаваме енергийно напрежение в себе си, което привлича определени събития и хора, за да се уравновеси – колкото по-голямо е напрежението, толкова по-силни събития отвън се привличат. Познавам хора, занимаващи се с енергийни практики и други хора, занимаващи се с магия, които в началото на тези си занимания, не са си помисляли за защита и всичко е било ок. В един момент им хрумва да опитат и това и после “откриват” голям смисъл в това, защото изведнъж вече има и от какво да се защитават, но не разбират, че те са го създали – те са създали опасността.

Най-доброто, ако използвате енергия, което можете да направите е да я насочите да не допуска по-ниски вибрации от енергиите на Източника. Ако използвате утвърждения, използвайте недуални утвърждения от сърцето в стил “Аз съм божествена защита”, а не “аз съм защитен”, за да избегнете това. Така вие ще кажете на своята енергия, че искате да подържате вибрация на духовен суверинитет и да бъдете майстори на вътрешната си реалност и енергия, а не да обръщате енергийната си система навън, за да следи за някакви заплахи. “АЗ съм божествена защита” не води до нищо след себе си, освен, че вие утвърждавате своята абсолютна независимост от чуждите проекции. Колкото повече хора включвате във вътрешната си реалност, толкова повече хаос създавате. Вътрешният път, затова е вътрешен, защото е само ваш. Няма място за чужди енергии там, нито за енергийни структури, които несъзнателно ви свързват с чужди енергии. Във вашия център сте само вие – ако тръгнете да се обгръщате с всякакви слоеве енергия, за да предпазите себе си, само си вредите – всякакви “яйца от светлина”, “защити” и прочие ограничават вашата собствена енергия и затварят съзнанието ви в черупка от енергия, ограничават свободния поток.
Извикайте светлината на Цялото, извикайте енергията на живота и утвърдете, дайте команда, че енергии, които са с по-ниска вибрация от енергията на христовото съзнание, не могат да преминат. Или че енергии, които са се откъснали от Източника, не могат да преминат. Или утвърдете, “Аз съм божествена защита”, “Аз възвръщам своя духовен суверинитет сега” – има още фактори, които влияят на това, колко успешни ще са тези утвърждения, но те са много добро начало и са хиляди пъти за предпочитане, отколкото споменатите в примерите.

*Духовен суверенитет означава – едно съзнание в едно тяло – т.е. няма място за чужди енергии, същности, окупанти и прочие във вашата енергийна система.

Странник,

WhiteRider