Аура – Maха Чохан

Аурата и заградителната мрежа са несменяемото облекло на човека. Представете си мъртво тяло или астрална обвивка — черупка, отхвърлена от духа и ще разберете какво искам да кажа. Живите излъчвания духът отнася със себе си и неотделимостта на тези излъчвания е показател за тяхната важност и значимост. С тях е наситен вътрешният свят на човека. Но трябва да се отличават специфичните свойства на аурата на всяка от обвивките, които се обуславят от основната аура и нетленните натрупвания в Чашата, от нейната променлива и временна окраска. Тялото може да боледува и да променя своята аура, но основните излъчвания остават над телесните въздействия. Магнетизмът на физическите излъчвания може да бъде много силен и може да изглежда, че е силен и носителят на здравото тяло, но стига само да заболее, особено по-сериозно, за да излезе на преден план силата или слабостта на основните излъчвания, на главната аура. Често при боледуване силният дух става още по-силен, защото физическата обвивка вече не закрива толкова плътно аурата на освобождаващият се от нейната тежест дух. Но слабият дух слабее още от болестта, защото е привикнал да се опира на плътното тяло. Понякога отслабването на физическото тяло предизвиква един вид освобождаване на вътрешните сили на духа, скрити под физическата обвивка и обвързани с нея. Затова знаещите наричат смъртта великата освободителка. И това е наистина така. Не трябва само да се забравя, че идването на смъртта освобождава и извиква на преден план натрупванията, които са събрани в предшестващите животи. Напомням това, за да не се подценява значението на пребиваването в плътното тяло и животът на земята. Така че, макар и невидима за окото, аурата е едно реално, мощно и силно явление, което е винаги с нас. От нея се обуславят кармическите връзки и взаимоотношенията с хората. Нейните излъчвания са постоянни и върху тях човек изгражда своя живот, защото те взаимодействат непрекъснато с околната среда. От това може да се види колко важно е за самия човек, за хората, които го заобикалят и за пространството тези излъчвания да бъдат градивни и хармонични, защото има аури, излъчващи главно енергия на разложение, разрушение, болести и тъма. Техните носители отравят не само себе си, но и пространството, и всички, които влизат в съприкосновение с тях и чиято заградителна мрежа не е достатъчно силна или не е в изправност, за да ги защити. Такива вредители на планетата не са малко. Но все още няма закони, които да ги изолират от другите хора. И затова обикновенните хора често са съвсем беззащитни. Така че, въпросът за подържането на заградителната мрежа в изправност е от особена важност. (1.15)

Аурата на човека е седмична по своя състав. Висшата триада се характеризира с постоянството на своите излъчвания на фона на непостоянството и временността на четирите низши проводници. Ако те са обуздани и принудени да се подчиняват, без да пречат, висшата триада може безпрепятствено да излива своята Светлина през четирите низши. Колкото по-спокойни и уравновесени са тези последните, толкова по-ярка и по-силна е висшата Светлина, която е вътре. Не всички триади имат еднакви натрупвания и затова тяхната светлина е различна. У съзнателния събирач на съкровищата на Камъка и пазител на техните кристали нисшите проводници служат като послушно оръдие при тяхното събиране, извличайки от опита на живота при контакта им със съответните сфери необходимите материали. Разбира се, най-необходимият елемент е огънят и кристалите на неговото отлагане. Тяхната ценност е в неунищожимостта им от течението на временните явления. Вярно е, че огънят може и да се натрупва, и да се прахосва, но за да се разпилее натрупаният Агни са необходими редица продължителни действия, докато при събирането му той не може да бъде унищожен от нищо. Всички действия и постъпки на човека, от какъвто и вид да са или натрупват, или разходват огъня. И не е никак трудно да се определи към кой от двата вида се отнася всяко едно от тях. Следователно, процесът на натрупване би могъл да се води безпогрешно. Мълчанието е злато, защото мълчанието е събирач, но не и мълчанието на глупака или идиота. Има различно мълчание. Всяка произнесена дума или външно изразяване на чувствата е разход на енергията Агни, както и всяко нервно движение или жест. Събирачът на Агни не може да размахва ръце, да си тръска главата или да си люлее краката, както и да прахосва скъпоценната мощ за дребнави земни чувства. Натрупването на Агни изисква суров контрол над всяко действие, чувство или мисъл. Този процес може да се осъществява при всякакви,дори и най-неблагоприятните условия, които в действителност са по-благоприятни от всичко друго. Мълчанието, сдържаността, самообладанието са силни източници на огнена мощ. Техните антиподи ще бъдат пък силни разточители. Знайте, че всички положителни качества на духа са събирачи на огън. По-рано казвахме, че тези качества са форми на проява на огъня, а сега допълваме, че всички те са, наред с това, събирачи и кондензатори на огнената мощ. Контролът над себе си означава постоянен надзор над мислите, думите и делата, без който процесът на натрупване е невъзможен. Лъкът се напряга и опъва само в момента на пускането на стрелата. В останалото време той пребивава в покой. Изкуството да се съчетава състоянието на покой и равновесие с напрягането на всички сили на Агни в нужния момент, представлява достижение на йога. Напрежението при покой и напрежението при равновесие в хода на действията ще бъде отличителна особеност на човека, тръгнал по пътя към могъществото на духа. Това могъщество е притежание само на този, който е натрупал Агни и който знае как да го управлява. (1.17)

Нима слънчевото съзнание не озарява със своите лъчи и светлина всичко, към което се насочи неговият лъч? Ако това е така, то значи, че да попаднеш в сферата на слънчевото съзнание е благодат. И това е по цялата Йерархия, от горе до долу. Даже погледът на човека или твори, или поразява и носи или благост и светлина, или тъмнина и погибел. Наред с невидимите си излъчвания, хората предават с погледа си естеството и на тези въздействия. Не е възможно човек да предава с погледа си Светлина, ако е изпълнен с тъмнина, както и да не струи от очите му Светлина, ако аурата му е светла и сияйна. По този начин човек носи Светлината или тъмнината в самата си същност, насищайки с техните еманации и пространството около себе си. Като носител на огнени енергии, човек постоянно излъчва в пространството тяхната тоналност, която е от същата гама, на която е настроена и арфата на неговия дух. И тя може да звучи в ключа на страха или на безстрашието, на предаността или на малодушието, на суетата или на тържествеността, на любовта или на ненавистта. С една дума — на всяка положително или отрицателно качество на духа или на тяхната симфония. Всеки човек може волево да утвърждава в себе си ключа на звучене и да бъде носител на Светлина или на тъмнина за хората. Това е и голямото значение на качествата на духа, че те са пространствени по характер и въздействат на обкръжението, оказвайки му влияние в широки граници, понякога и на огромни разстояния. За това разпространение на човешките въздействия много способства и мисълта, чийто обхват е безпределен. Много благодат или зло може да се сътвори в лъча на съзнателната мисъл. Така всеки човек на планетата, като носител на висши енергии, е отговорен за това какво се излъчва в околната среда чрез него. (1.103)

Бентът задържа течащата вода и й помага да се насъбере. По същия начин и волята задържа психическата енергия в микрокосмоса на човека при изтичане и загуби, и позволява тя да бъде събирана. Без това условие на задържане натрупването е невъзможно. Ако само един ден се прекара при зорка охрана на огнената сила, то резултатите ще се проявят много бързо: ще бъде проявена някаква степен на равновесие и ще бъде усетена радост на духа, представляваща следствие на правилното действие. Ще се прекрати безцелното изтичане на енергия по много направления и кръгът ще бъде затворен, подобно на магнит, заключен с котва. Аурата ще представлява затворена сфера, не пробождана вече от безпорядъчните припламвания на астрала, идващи от вътре и нарушаващи постоянно външната сфера на заградителната мрежа. Охранителното състояние на заградителната мрежа само по себе си вече й придава известна напрегнатост и с това усилва и повишава нейните вибрации. Заградителната мрежа у болшинството от хората се намира в безпорядъчно, хаотично и плачевно състояние. Никой не се грижи за нея и така отваря достъпа за болести, обсебване и всякаква психическа зараза. Дори само напрягането на съзнанието и мисълта за подържане на заградителната мрежа вече я привежда в състояние на известна готовност. А тъй като тя се подчинява мигновено на мисълта, то и управлението й зависи изцяло от волята на човека. Трябва само да не се забравя за това условие. Естествено, нужно е и осъзнаване на постоянната връзка с Йерархията и наличие на сребърна нишка. Всичко това, съвместно с утвърдените качества на духа, може да създаде едни непробиваеми бронирани доспехи, при условие че е налице постоянно бодърстване и бдителност, и пребиваване непрекъснато на пост. Напрягането на всички тези условия може да засили необичайно огнената броня на заградителната мрежа. С напрягането на всички сили на духа може да бъде събрана небивала огнена мощ, тъй като няма предел на нейното съсредоточване вътре. Стига само да се знае как трябва да стане това. Сили могат да бъдат призовани във всеки момент, когато трябва да бъде защитен животът. Има много примери на проява на огнените сили в човека. Те могат да се проявят във велики дела и героични постъпки. Но още повече геройство е необходимо да се пренесе не разплискана огнената чаша през живота и дори да се увеличи нейното пламенно съкровище. Такъв невидим подвиг ще бъде вече Велико Служене на Светлината. Така овладяването на чувствата и мисълта отвежда в крайна сметка към подвиг и Велико Служене. Носителят на огън представлява същевременно и носител на благодат и Светлина за всички, които го заобикалят: хора, животни, растения и предмети. Еманациите на Светлина, произлизащи от него, носят благословение на всичко, до което се докоснат. Можем да си представим аурата на пълното равновесие, излъчваща Светлина и заобиколена от мощна и напрегната заградителна мрежа и нейната противоположност — начупена и неспокойна линия, пробождана от безпорядъчните припламвания на астрала, заразяващи и помрачаващи всичко, което е наоколо. Огромна е заразата от такава мятаща се и неуравновесена аура, и голяма е вредата, причинявана от нея. Всеки, който внася хармония, ритъм и порядък в своите излъчвания, не работи за свое лично, никого не засягащо, а за общочовешко дело. Значението на осветената и подредена аура е извънредно голямо. Не трябва да се подценява това високо явление. „Какво го засяга света и околните за моите излъчвания и моето вътрешно състояние!“ — възкликва невежата и веднага излива яда си на всичко, което го заобикаля. Работата над себе си и овладяването на себе си са плодоносни сами по себе си и значението им е с необикновена продължителност. Нито една искра, нито един кристал от огън никога не се губят в пространството, а увеличават непрекъснато съкровището на Камъка. Затова утвърждаването на качествата представлява огнено действие. Затова овладяването на себе си е огнен процес на натрупване на огнена мощ. Затова за дерзаещия са открити всички пътища към достигането на власт отначало над себе си, а после и над стихиите. Така в обикновеното съществувание, в обикновения живот може да се събира и съхранява огненото съкровище и това може да става напълно незабелязано за околните. Никой няма да разпознае носителя на Камъка, ако сам той не разкрие себе си. Хората са така далеч от осъзнаването на огнената сила в себе си, макар че безсъзнателно я усещат в другите и се привличат от светлоносеца. Открилият Съкровището ще премине през живота с мисълта за Него, увеличавайки го с всички сили, с всички мерки, с всички помисли. (1.255)

Аурата е изтъкана от излъчванията на човешкия микрокосмос. Нейната структура се намира в тясна зависимост от физическото, емоционалното, менталното и духовното състояния на човека, които съставляват нейната четворна основа. Това подразделяне може да се задълбочи и доведе до седем, но за практически цели са достатъчни и четири. Колкото и да е странно, но физическите излъчвания на тялото играят най-малка роля, ако духовната страна е достатъчно развита. Аурата и заградителната мрежа са тясно свързани една с друга. Болното тяло може да притежава мощна заградителна мрежа, ако духът е силен. Най-чувствително нарушават хармоничните вибрации на аурата колебанията и избухванията на астрала, които образуват в нея дупки или пробиви и правят вътрешната същност на човека достъпна за външни въздействия. Тогава човек става беззащитна жертва на тъмните пространствени същности и жертва на тъмните внушения. Когато човек допусне силно избухване в раздразнение и несдържаност, той веднага разкрива себе си за всякакви въздействия от страни. След такива раздразнения той се чувства особено незащитен. Сдържаността, мълчаливостта и затвореността могат да се считат за най-добрите пазители, защото те правят непроницаем овала на аурата и усилват същевременно заградителната мрежа. В резултат на това се съхраняват много енергии и не се прахосват напразно за организма. Всяка дума и особено празната, изразходва психическа енергия, а бъбривостта ускорено опустошава съкровищницата, като лишава по този начин аурата от защитна сила. Много е интересно да се проследи влиянието на мълчанието върху самия човек и върху околните. Със своята необичайност то предизвиква в околните странно чувство на безпокойство и дори страх пред неизвестното, тъй като, обикновено, хората са привикнали да бърборят или да разговарят. Това усещане възниква поради това, че мълчаливостта и равновесието са тясно свързани. Равновесието е състояние на съсредоточеност на огнената мощ, против което обикновеното съзнание не може да противостои. От тук страха и безпокойството, като пред нещо непознато, неразбираемо и необикновено. Спокойствие, сдържаност, умение да се владееш, самоконтрол, усещане вътрешната сила на своето самообладание, безстрашие — всичко това са само различни страни на голямото качество равновесие, в което, като във фокус, е съсредоточена силата на всичките изброени тук качества. Мелничарят, заприщвайки водата, я изразходва само в случай на необходимост. В противен случай вода няма да се събере. Така и човекът, решил да утвърди в себе си качеството равновесие, изразходва внимателно всяка частица енергия. За да се постигне това, трябва да се изключат напълно раздразнението, страхът, безпокойството и всички поглъщащи психическа енергия движения на астрала; изключва се празнословието, суетливостта, нервните движения, пушенето, алкохолът и т.н. Утвърждава се контролът над мисленето и връзката с Йерархията. Човек застава на стража на своя микрокосмос и бдително го охранява. Състоянието на напрегнато бодърстване напряга аурата и засилва състоянието на равновесие. Силата не е в размахването на ръцете, нито в гръмките думи, нито в безпорядъчните действия. Тишината на мълчанието е присъща на спокойствието на Владиката. Колкото тя е по-дълбока, толкова е по-силна мощта на действието. Въртящата се с огромна скорост турбина изглежда неподвижна. Аурата на най-голямото спокойствие е аура на голямото напрежение и тя се проявява в равновесието. Резултатите на обикновената сдържаност могат да се забележат след няколко дни, като най-напред човек се чувства по-силен. А какво би се получило след няколко години работа над тези качества на духа, които представляват страни на равновесието и са негови съставни елементи?! Слабостта, безсилието и безволието са осъдени космически. Но огнената сила на духа е като Светлина в тъмнината. Нейният растеж е съзвучен на еволюцията на битието и е одобрен от Космическата Воля, тъй като небесният огън е отсъден за човека от началото на времето. (1.278)

Всички обвивки на човека, обличащи неговия дух, дават своите излъчвания, които образуват аурата на човека. Състоянието на обвивката и всички изменения в нея веднага се отразяват на излъчването. Мислите и чувствата, здравето или болестта оцветяват аурата със своя цвят и влияят на направлението на излъчванията. Мисълта мигновено се отразява на аурата, особено заредената със силна емоция. Тези емоции се излъчват в околното пространство, насищайки го с енергиите на човешкия микрокосмос. Мисли на радост, скръб, страх, безстрашие, мисли порочни, мисли светли, облечени във формата на мисъл-образи, като от конвейр изтичат непрекъснато в пространството от човека. Три потока материя протичат през него: потокът на физическата материя, астралният и менталният. И всичко, което излиза от микрокосмоса на човека, е оцветено със светлината или тъмнината, пребиваваща в него. У чистия човек дъхът е чист и дори благовонен, но у болния или раздразнения е зловонен. Един излъчва с дъха си благодат, друг — зло. Така са оцветени и наситени със светлина или тъмнина и мислите. Няма значение какво влиза в човека, но това, което излиза, представлява благословия или проклятие за всичко наоколо, тъй като навлиза в пространството и го изпълва. По този начин човек оставя един вид следа след себе си в пространството. С такива продукти от всякакъв вид се насищат сферите на отделните хора, пространството и аурата на цялата планета. Хората са отговорни пред света за всяко чувство или мисъл и за всичко, което става вътре в тях, тъй като това не е само тяхна вътрешна, лична работа, а общочовешка, отнасяща се и засягаща всички. Явните престъпници и злодеи са по-малко опасни от тайните, отравящи с тъмнина пространството. За сега те се изплъзват от човешкия съд, но кармично — пространственото осъждане и наказание не може да избегне никой. А наближава времето, когато снимките на излъчванията лесно ще разкриват тези тайни врагове на човешкия род и те ще бъдат изолирани и лишени от възможност да отравят другите хора и да заразяват обкръжението с поражданата от тях отрова. Всички добри и светли чувства и мисли на човека са безусловно полезни за пространството. Аурата на носителя на Светлина е благословия за околните хора, животни, природа и за самото пространство, защото насища със светлина и радост всичко, до което се докосне. Въпросът за светло-носимостта на излъчванията е особено важен, защото протичането на еволюцията зависи от тях. Известно е, че великите пълководци, вождовете, преобразувателите, са осъществявали своите дела благодарение на силата и излъчванията на своите аури, а също и как страхливецът е заразявал със страх цяла войска и е предизвиквал паника. Както искрата предизвиква взрива, така и пламването на аурните излъчвания въздейства понякога на тълпата за добро или за зло. Всичко наоколо в местата със струпване на хора е наситено с техните еманации, въздействайки тежко и подтискащо на съзнанието, поради тъмните аури и злите излъчвания. Всеки е отговорен пред цялото човечество за състоянието на своето съзнание.Трябва да се приемат положенията на Учението за строежа на човешкия микрокосмос и за мощните енергии, излъчвани от него. Трябва да има контрол над тях с разбирането, че човечеството няма да се придвижи по-нататък, ако не се научи да ги управлява. Много полза може да се принесе на обкръжението и хората, ако повишаваме съзнателно и упорито качествата на своите еманации. Обществената полезност се определя от степента на светимост на аурата. От тъмнината ще се роди само зло, а от светлата аура — благодат. (1.292)

Всяка мисъл оставя следа на аурата. Мътното осветяване на аурата не е от физическите излъчвания, а е от по-нагоре. Всички тела дават излъчване, но превалира духът. Светлината е от висшата триада. Свети висшето в човека и тонът се дава от мисълта. Светлата мисъл осветява аурата, а тъмната — не. Преобразяването на съзнанието озарява цялото тяло. Озарението преобразява аурата и тя става лъчезарна. (1.344)

Днес ще засегнем въпроса за аурите и за възможността да се управляват и регулират техните излъчвания. Аурата е резултат от многовековни натрупвания. Степента,която е достигнал даден човек по стълбицата на живота, е отпечатана в неговата аура, тъй като излъчванията на аурата се обуславят от достигнатата степен. С аура са обкръжени всички тела и предмети на проявения свят, с аура е обкръжено всичко — от електронът и атомът до слънцето и планетите, и всички небесни тела. Всички индивиди от растителния и животински свят също притежават аури. Всяко от съответните тела или проводници на човека се характеризира със свои излъчвания, степента и напрежението на които зависи от присъщата му активност, склонности, привички и прочие. Качествата на духа на човека представляват форми на утвърдени в микрокосмоса на човека огньове и представляват основа на аурните излъчвания. Състоянията на съзнанието във всеки даден момент също се съпровождат от съответни на всяко едно от тях излъчвания. От аурата се обуславят и характерът и напрежението на заградителната мрежа. Обвивайки се с поток от частици на светеща материя, може мигновено да се промени светлината на своите еманации. Човек е обкръжен с тези еманации постоянно. Чувствата, емоциите и мислите съставляват тяхната същност и цвят. Всяка мисъл, носеща Светлина или тъмнина, внася своята светимост в ореола на аурата. Аурата на утвърденото равновесие е мощна магнитно и полето на нейните излъчвания е необикновено силно. Това магнитно поле отблъсква непреодолимо от себе си всички враждебни опити на тъмните злодеи. Равновесието представлява особено състояние на утвърдилия овладяването на себе си дух. Никой и нищо не може да устои срещу равновесието. Колкото и бурен да е океанът на външните въздействия, равновесието е в състояние да укроти всяка буря в него, всеки ураган. Затова утвърждаването на това велико качество в себе си е задача на йога. Вместо да се бори с външните препятствия и бури, и да прахосва безполезно своите сили за това, наподобявайки борещия се с вятърните мелници, трябва да се стремим да владеем напълно и съвършено магнита на собствената аура и особено състоянието на равновесие. „Спокойствието е венец на духа“, а равновесието е диамантът на короната. Равновесието и спокойствието са различни аспекти на едно и също състояние на духа, но равновесието е по-висше по своята структура. То включва в себе си всички висши качества на човека, сведени в едно хармонично цяло и съгласувани в един могъщ и непреодолим за външните въздействия пламък на изправилия се дух, осъзнал своето могъщество, нерушимост и неунищожимост, и чиято сила нищо не е в състояние да разколебае. Обикновеното съзнание не издържа излъчванията на утвърдилия равновесието дух и отстъпва, ако е било активно и воюващо срещу него. Ще бъде грешка ако се приеме, че енергията на духа трябва да се насочи за преодоляването на нещо външно. Не навън трябва да се насочи тя, а за преодоляване на самия себе си, към привеждане на всички обвивки в пълно равновесие и към утвърждаване на особеното, предизвиквано само от равновесието състояние на заградителната мрежа и всички останали излъчвания. Ако за целия живот през дадено въплъщение на земята на някого се е удало поне до известна степен да утвърди това велико качество на духа, животът му не е преживян напразно. Трябва да се мисли за него, трябва да се стремим към него, трябва да не се изпуска времето да се направи поне малко нещо в това направление. Силата на утвърждаваното равновесие ще продължава да расте според полаганите усилия и след време ще даде плод. Разбира се, равновесието се утвърждава преди всичко чрез мисълта. Мисълта господства над всички проводници и тя води. Добре е да се разгледа равновесието от всички гледни точки и под всички ъгли, от първичните му проявления, до завършека му в човешката обвивка. Върху него се изгражда животът на всяка една форма. Но това е само началното му стъпало. Равновесието на духа е синтетично качество, събиращо в един фокус всички енергии на човешкия микрокосмос, съзнателно и волево, обединяващо ги в едно — сякаш меч на духа, върху острието на който е съсредоточена цялата негова сила. Дори единствено насочването на това острие ще смути и спре най-злобната същност, най-яростното нападение. Трябва по-често да се спираме върху осъзнаването на това велико качество, когато го утвърждаваме в себе си, защото осъзнаването е вече почти овладяване и предверието, постигнато от мисълта, ще послужи като врата към пълното му овладяване. Дай ми овладяване на себе си, Владико, за да постигна и равновесието от там. (2.184)

Както в тъмнината човек протяга напред ръце, стараейки се да напипа предметите, намиращи се пред него, така и аурите на двама срещнали се човека опипват взаимно чуждите излъчвания, за да се осветят или помрачат след това. Макар и невидимо за окото, това взаимодействие на аурите оставя своята следа, изразявайки се напълно явно в усещанията на човека. Тези усещания могат да бъдат или приятни, или неприятни, или безразлични. Но когато аурите се слеят в хармоничен акорд, усещането за радост е особено силно и звучно. Повечето съчетания предизвикват не хармония, а дисонанс, тъй като болшинството от аурите са дисхармонични. За да се предизвика впечатление на съгласуваност, при един контакт на аури трябва преди всичко собствената аура да бъде съгласувана или хармонична. Тогава звучащият съгласувано неин акорд, ако е достатъчно силен, може да предизвика такава ответна хармония и в насрещната аура. Поляризацията на собствената аура може да настрои на желаната тоналност цяло събрание и да застави цялата аудитория да звучи в унисон с основната тоналност на собствената аура. Не може да се повлияе на чужди аури, ако собствената не ви се подчинява и се раздира от несъгласуваността на вътрешните излъчвания. Трябва да се следи за състоянието на собствената аура и да не се допускат избухвания на не хармонични вибрации, защото те действат силно не само на другите аури, не само на непосредственото обкръжение, но преди всичко върху състоянието на здравето на своя стопанин. Човек живее за това да стане господар на своята собствена мощ и умението да се управлява собствената аура има по този път най-главно значение. Ключът или тонът на аурните излъчвания се дава от мисълта и чувствата, и ако те са под контрол, то и аурата се подчинява на волята. Аурата на здравото тяло може да бъде огнено много слаба, а аурата на болното — необикновено силна. Физическото здраве все още не е признак за сила на духа, насищаща аурата с вибрации от най-висок порядък. Но силният дух в здраво тяло създава синтез от особено хармонични излъчвания. Разбира се, аурата се състои от комплекс излъчвания от всички обвивки, но властта над тях трябва да бъде съсредоточена в областта на Висшата триада и тогава тази последната свети през всички нисши проводници, които в буквалния смисъл стават послушни проводници на нейната Светлина, която е безсмъртна сама по себе си. Тогава безсмъртното или непреходното в човека се проявява чрез временните и смъртните му обвивки, утвърждавайки своята суверенна власт над тях. (2.396)

Равно горящият пламък на духа, не затъмняван от неуравновесените движения в обвивките, позволява на възприятията да бъдат устойчиви и определени. Мигането нарушава възприемането на пратките поради създадения разнобой. Постоянството се изразява и в уравновесеността на настроенията. Силните хора са силни поради това, че ставащото вън не нарушава техния душевен строй. Светът, който е над човешкото разбиране, ще се роди от тази непоколебимост на духа. Сухите листа се носят по вятъра, но дъбът стои здраво и вятърът не може да го помръдне. Ако настроението зависи от всяка дреболия или глупост, колкото и сериозни да изглеждат, значи нещо не е както трябва вътре. Няма никакви оправдания и извинения, ако дреболиите в живота нарушават стройността и хармоничността на аурните излъчвания и повече или по-малко я обезобразяват. Служенето на красотата се състои и в това тази красота да не бъде само във външното поведение на човека, в неговите думи, жестове и движения, но преди всичко в неговия вътрешен облик. Всяка неуравновесеност на астрала обезобразява аурата. Ако биха могли да се видят излъчванията на раздразнения или унил човек — мътните, мръсни и задимени избухвания на първия и провисналите като мръсни парцали излъчвания на втория, щеше веднага да стане ясно, че с униние, недоволство, осъждане или другите сходни на тях настроения, да се служи на красотата е невъзможно. Как може Невидимият Водач да се приближи към аурата, поразена с такова не равновесие? Светлината постъпва чрез аурата и тя трябва да бъде охранявана по-строго и внимателно даже и от здравето. За здравето на тялото се грижат много, но за здравето на духа понякога забравят. Здравата аура ще придаде здраве и на тялото. Аурата на физическото тяло зависи от физическото състояние на организма и в случай на заболяване тя трудно се управлява. Но аурата на другите обвивки зависи от волята и й се подчинява, ако разпуснатостта не е успяла да се загнезди здраво в астрала или ментала. Ползата от тази разпуснатост или недисциплинираност на обвивките е никаква, а вредата е много повече. Каква е тогава ползата от унинието и раздразнението? Никаква, освен вреда за себе си и за околните. Много отровители, много помрачители и много разпуснатост има в сферата на астралните емоции и много вреда. (2.436)

Искам да се обедините чрез любовта. Това са най-здравите връзки, ако любовта е завинаги. Да! Да! И любовта, и дружбата могат да бъдат завинаги. Мнозина не вярват във вечната дружба, защото смятат да живеят само на тази земя и само през едно въплъщение. Но половината от срещите са от далечното минало и всяка се съпровожда с продължаване на онези чувства, при които предишната се е прекъснала. Чувствата на симпатия или вражда са много продължителни. Изключение съставляват срещите на макар и непознати в миналото, но имащи съзвучни аури хора, принадлежащи към един и същ вибрационен ключ. Обикновено съзвучието на съзнанията се е изработвало в миналото при продължително съприкосновение един с друг. Поради това чувствата ни са по-продължителни, отколкото ни се струва, тъй като те обикновено излизат далеч извън пределите на едно въплъщение и в двете направления: и към миналото, и към бъдещето. Това, което е дошло от миналото, не зависи от нас, но бъдещето на нашите чувства е в наши ръце. (2.461)

Как да се помага на хората? Може всякак, но най-добре и най-трудно от всичко е да се помага духом. Всеки може да помогне с нещо, но за да помогнеш духом, трябва да имаш с какво и да знаеш как. Най-действителната помощ е помощта, оказвана на хората чрез светлите излъчвания на аурата. Светлината, която носи в себе си Носителят на Светлина и която той излъчва наоколо, ще бъде висшето дарение на духа. Всяка замяна на мрачните излъчвания, произлизащи от нисшите чувства в себе си и заместването им със светли излъчвания, ще бъде приношение за хората. Дори замяната на възникващото раздразнение със спокойствие ще бъде вече дар за хората и приношение на духа. По този начин всичко, което става вътре в човека, засяга не само него, но и всички, цялото пространство, където остават следите на всички движения и преживявания, изпълвайки аурата на планетата с искри от Светлина или с димни, алени, мръсно — оранжеви и кафяви пръски на тъмата. Каин не е бил отговорен за брата си, но днес всеки човек е отговорен пред всички свои братя — хората, за всичко, което излиза от неговия микрокосмос в пространството. (2.573)

Светлината постъпва през аурата. Но колко светла би трябвало да бъде тя, за да пропуска през себе си съзвучните вълни на Светлината. И с какво ще съзвучи, ако димните избухвания и искри я изпълват? Не с тъмнината ли, която търси всяка пролука, всяка пукнатина, всяко петънце, за да пропълзи. Колко ли зорка, колко напрегната, колко не заспиваща трябва да бъде охраната и колко непрекъснато наблюдението. Защото тъмата се изхитря да подхвърля своите мъхнати топчета дори и насън. Светлият Агни охранява от нахлуванията на тъмата, но когато гори. Подържането на огъня в сърцето е задължение на духа. Но гасителите са много и силно се стараят да потушат огъня. И ще го потушат, ако връзката отслабне. Задължение на духа е да удържи връзката, грижливо пазейки Сребърната нишка от прекъсване. Голямата трудност е в това, че тъмнината постоянно следи и само чака момента, за да прониже с поредното си изобретение. Стига само да отслабне бдителността или да се прояви небрежност и ноктестите ръце се протягат незабавно, хващайки се за всяка възможност. (2.574)

Аурата представлява излъчвания, излизащи от човека, които могат да се оприличат на пипала или канали, предаващи и получаващи от Невидимия и Видимия свят вибрациите на Светлината и тъмнината. Аурата представлява един вид филтър, пропускащ тези вибрации по съзвучие с тоналността и настройката на този филтър. Ако аурата е светла, тя пропуска Светлината, ако е затъмнена — тъмнината. Човекът е магнит, притеглящ към себе си енергиите от пространството, според съответствието на своята тоналност с тях. Микрокосмосът на човека привлича постоянно Светлина или тъмнина от пространството чрез своята аура. Притеглянето е според светлосянката. Скалата на светлинните вибрации и техните всевъзможни разцветки е много широка. Каквото и да бъде състоянието на човека, притеглянето винаги е в съзвучие с вътрешното му настроение. Чрез радостта може да се извлече от пространството радост, чрез тъгата — сълзи, чрез злото — зло, чрез мъката — мъка, чрез унинието — униние. Дори сферата на непосредственото обкръжение при силни чувства ще звучи в унисон със съзнанието. Може да се каже, че магнитът на чувствата, магнитът на емоциите и магнитът на мислите действат по съзвучие. Светлината прониква през аурата, както и тъмнината. В каквото състояние се подържа аурата, такива са и постъпленията отвън. Светимостта на аурата подържа защитните свойства на заградителната мрежа и се запазва чрез волята. (2.577)

Съзвучието не винаги е еднакво пълно и причините за това са много. Така че не трябва да се учудваме, ако усещането на Нашата близост при всеки контакт е различна. Важното е да се съхрани ритъмът, който може да бъде нарастващ или намаляващ. Мога да кажа следното: всяко съприкосновение с Нас, всеки контакт, всяка среща в тяло, в Плътния свят или в Надземния свят, всички сънища и видения са само продължение на установени и утвърдени в миналото взаимоотношения. И веригата на бъдещите следствия без прекъсване е протегната в бъдещето, като гаранция за непрекъснатостта на връзките, които ни свързват. Те са доброволни, свободни и одухотворени от служенето на Този, Който е зад нас. Връзката в духа е по-силна и здрава от всички земни връзки. (2.579)

С никакви съображения не може да се оправдае помрачаването на аурата, ставащо поради външни въздействия или неблагоприятни обстоятелства. Трудно е да не се огорчаваш от нищо, но въпреки това личните дела не трябва да оцветяват аурата. Поне до известна степен аурата трябва да се подържа в равновесие, защото Светлината постъпва чрез нея, а кой би искал съзнателно да се лиши от достъпа на Светлина. Съзнанието се нуждае от Светлина по същия начин, както и растението, като захранването с нея става чрез аурата. Когато тя е помрачена, Светлина не постъпва, но затова пък през нея много лесно проникват вибрациите на тъмнината. Овладяването на аурните излъчвания е наложително без отлагане, защото всяко допуснато помрачаване представлява открит вход за тъмнината. (3.40)

Всяко движение на съзнанието се отпечатва върху аурата чрез отлагане на елементи, служещи като причини за бъдещи действия в нея. Тези кристални образувания са магнитни. Извършващият зло човек преди всичко вреди на себе си, сътворявайки в микрокосмоса си кристали на злото, оставащи в неговата аура като причини за собствената му карма. Магнетизмът на аурата е очевиден. Всеки привлича към себе си или отблъсква както хората, така и обстоятелствата. Несполуката сякаш преследва някои хора, носещи нейните причини в аурата си. И обратно — успехът, сполуката, щастието съпровождат тези, чиято аура притежава магнетизъм от противоположния порядък. Любителите на злото и тъмните служители няма да намерят утеха, защото носят в себе си карма на осъдени. От съдбата си, тоест от самия себе си, не можеш да избягаш, тъй като няма къде да отидеш. (3.59)

Две съгласувани аури могат да сътворят чудеса. Но не за тълпата или за любопитните. Тези чудеса ще бъдат известни само на тях и на Нас, но не и по-нататък. Резултатите от тези чудеса за обикновеното око ще бъдат само поредица от обикновени действия, без да се разберат причините, които ги предизвикват. Когато аурите се обединят при пълно съгласие, сами ще се учудите на последствията и мощта на обединените усилия. Квадратът е символ на устойчивост, тъй като силата на две съгласувани аури се удвоява още един път. Разбира се, успехът е обезпечен само при наличието на тясно единение с Нас. Много зависи също и от ръцете. Чисти дела с нечисти ръце не могат да се извършат. Дори и един от участниците може да провали плодовете на колективния труд. Затова Моят съвет е да участвате в колективните опити без да поемате отговорност за успеха на набелязаните дела, тъй като той ще зависи до известна степен от пригодността на участниците в него. (3.169)

Човекът притежава Тънко тяло. По същия начин има своите невидими двойници и всичко, което съществува в плътния свят. Всеки метал също има своя душа и свои особени, невидими свойства, които стават много осезаеми при метализиране на почвата. Сплавта от металите може да усили или отслаби тези свойства, както и при букет от различни цветя се смесват ароматите. Разбира се, тези свойства са психо-материални или психо-физически и могат да бъдат установени само от много чувствителни апарати. Притежаващите известна изтънченост на сетивата също ги усещат достатъчно определено, но апаратурата дава възможност за по-научен подход към тези явления. Душата на книгата, прочетена с увлечение от много читатели, създава около нея силна аура, наситена с образи, вложени в нея от четящите съзнания. Всички химически състави, естествени или изкуствени, също притежават добра или лоша аура, което често се отразява и на миризмата на тези съединения. Скритите свойства на растенията, особено лечебните, ще съставят предмета на фармакопеята на бъдещето. Струва си да се поработи над качествата на такива чудесни растения, като корените на жен-шена или обикновената роза. Орехите също са интересни за изучаване със своята витаминозност. Но витамините все още не са всичко. Зад тях стои разновидност на проявите на психическата енергия. Много поучително би било сравнителното изучаване на израждащите се растения, например папратите и на техните антиподи — кедрите и боровете. Много са тайните, съхранявани от природата в нейните хранилища. (4.161)

Погрешно е да се смята, че от времето на Е.П.Блаватска хората са се изменили кой знае колко много. Външната форма не може да замени вътрешното съдържание. За последните две хиляди години същността на човешката природа си е останала все една и съща. Но Ние се надяваме, че назряващите промени във всички области на живота ще изменят и хората, и техният дух ще се събуди за прозрението на действителността. Старият свят се е загнездил в ъглите на съзнанието, но напредъкът е неминуем, а с него и пробуждането на духа. Не е достатъчно да се считаш за поддръжник на Новия свят, ако старият все още не е изживян в съзнанието ти. Принадлежността на човека към стария или към Новия свят се определя не от това за какъв се смята той, а според състоянието на съзнанието му или, по-точно, по неговата светлосянка. Светимостта на организма се намира в тясна връзка с нивото на съзнанието и скоро ще бъде определяна с помощта на апарати, правещи снимки на излъчванията. Необходимо е да се приложи тяхната употреба, защото изграждането на живота е невъзможно да се провежда с неподходящи ръце. Сега те вредят много, прикривайки се зад думите, но снимките на излъчванията на аурата ще позволят да се освободи обществото от слово-блудстващите, крадците, тунеядците и всички останали, прикриващи се зад хартиени щитове. Пригодността на всекиго, каквото и място да заема, ще се определя от излъчванията на неговата собствена аура. Тогава за учител в училището няма да изпратят човек с нечиста или нездрава аура, или користолюбеца на отговорен пост. Много неща в живота ще се променят с прилагане снимките на аурата, като допълнение към документите за самоличност. (4.166)

Промените в съзнанието са трудно осъществими, но да се отхвърля несъмненото и неотречимото и да се въстава против научните открития, вече е невъзможно. Ще се наложи да се преустройва в съответствие и психиката, и начина на живот. Следствията на мислите ще бъдат видими явно в излъчванията на човека и дисциплината на мисленето ще стане толкова необходима, колкото и правилата на обичайното поведение. Възпитанието ще стане двустранно: външно и вътрешно. От снимките на излъчванията не може да се избяга. Тяхната фотография ще замени съвременния паспорт или удостоверението за самоличност и ще даде право за заемане на едно или друго положение в обществото и на определена работа. Например снимки с тъмни еманации, доказващи наличието на неизживени язви на духа, ще бъдат пречка за заемане на различни длъжности, изискващи определена чистота на излъчванията. Тъмен дух висок обществен пост вече няма да заеме. Особено тъмните ще бъдат изолирани от хората, докато не изживеят своите язви. Делението на хората ще става по светлосянката и недостойни между ръководителите няма да попаднат. Лекторът, четящ за чистота и нравствено усъвършенстване, ще трябва да засвидетелствува върху екран за чистотата на своите излъчвания и за правото да поучава другите. Лъжите на ораторите веднага ще се отразяват върху стоящ зад тях екран. Ще се наложи да се говори само истината. Сега това е трудно за представяне, но науката ще доведе до него. Нещастни бракове, поради несъответствие на аурите, няма да има, защото до брак ще бъдат допускани само хората, принадлежащи към една и съща вибрационна тоналност. Благодарение съгласуваността на аурните излъчвания хората ще станат красиви и много здрави. Красотата ще навлезе в живота и ще бъде основа на Новия свят. (4.247)

Всяко съприкосновение с хората внася изменения в аурата, ако не са взети мерки за защита. Даже много Високите духове са страдали тежко при близко общуване. Да се предпазиш не винаги е възможно, защото при всяко общуване участва и сърцето. И ако то е отворено, обратната реакция е неизбежна. Дори и при несъзнателна близост психическата енергия изтича, особено ако и по-рано е имало съприкосновение на аурите. Въпросът за взаимодействието на човешките аури е много обширен и засяга различни сфери от Видимия и Невидимия свят. Трябва да се пази индивидуалността на излъчванията, за да не се разтворят те в чужди на духа еманации, лишавайки го по този начин от възможността да върви по своя собствен път. Най-добрата защита е чрез Владиката. (5.132)

Да обживееш ново помещение означава да го изпълниш със своята аура и да неутрализираш неговите собствени излъчвания, натрупани там във времето. Въздействието на тези чужди наслоения в началото се усеща обикновено доста остро, нарушавайки привичното течение на психическата енергия. Но когато помещението се запълни със своите собствени еманации и се преодолее постепенно въздействието на старите такива, животът потича в нормалните си релси, както е бил установен по-рано. Необходимо е да се отчете и влиянието на аурите на новите съседи, с които също трябва да се постигне известна хармонизация.На колективното, макар и несъзнателно влияние от тяхна страна, трябва да се противопостави силата на своето собствено такова. Да се съхранят своите индивидуални придобивки и да се опазят от поглъщане от чуждите е задача, която трябва да се решава незабавно и победно. Много слаби духове е разтворила и погълнала средата и много са изгубили своя път. (5.156)

Всяко докосване до хората, предметите, обкръжението и каквото и да било, предизвиква в човека реакция с една или друга сила и продължителност. Тя може да се нарече звучене на организма на външните въздействия. Колкото по-силно и продължително е въздействието, толкова по-забележима е реакцията. Силата, степента и характера на реакцията зависят от много условия. Има приятни и неприятни хора. Приятните за едни, могат да бъдат твърде неприятни за други. Това се дължи на сходството или несходството на аурите. Когато две аури звучат в хармония, те се притеглят една към друга. Често първоначалното определяне на човека зависи именно от това обстоятелство. Носителят на Светлина съзвучи със светлите аури, като не съзвучието на тъмата го отблъсква. Едно и също явления може да въздейства напълно различно на двама различни хора, често предизвиквайки противоположни усещания. Важно е как да се създаде имунитет на духа срещу нежелателните въздействия на обкръжението. Дори съприкосновението с получаващите при духовно дарение неизменно предизвиква ответна реакция, като даващият получава в замяна, в различна степен, един вид част от техните несъвършенства върху себе си. По същия начин и Учителят, в замяна на даваната от него Светлина, взема върху себе си несъвършенствата на ученика и ги преодолява в себе си, тоест неутрализира тяхната реакция. Всеки даващ в по-голяма или по-малка степен подлежи на същото условие. Трябва да знаем, че, давайки, всеки път приемаме върху себе си част от несъвършенствата на получаващия, които трябва да преобразуваме в себе си в прояви на Светлината. Реакцията след завършване на отдаването е винаги осезателна и винаги налага възстановяване на равновесието. И тук имунитетът на духа се състои в това да не се поддаваш на въздействието, тъй като ако слепец поведе слепеца, т.е. слаб — слабия и двамата ще паднат в ямата. Особено при напрегнато отдаване реакцията на него е неизбежна. Получилият, стоварил тежестта си върху плещите на даващия, си отива освободен, а този, който е дал, трябва да претопи бремето на тези несъвършенства в своята кула на духа. Що се отнася до останалите, от тях до известна степен можеш да се обградиш, не встъпвайки, по възможност, в съприкосновение без необходимост. Също и всяко празно бъбрене напълно се изключва. (5.391)

Снимките на излъчванията, т.е.на аурата, позволяват да се разкрият тайните дуг-па, които могат да навреждат по много направления. Злото, причинено от тези противници на еволюцията, е огромно и те трябва да се обезвреждат. При най-малката опасност да бъдат забелязани те скриват ноктите си и само очите ги издават. Освен всички останали врагове на човечеството има и такива, които могат да се намират сред всички слоеве на населението, независимо от това кого представляват, как се наричат или към какво принадлежат. Те са особено опасни с това, че се крият под най-различни благовидни наименования, но снимките на аурата ще свалят маските на тези носители на тъмнина и злото на Земята ще намалее с още един вид. (6.36)

Представете си, колко здраво сраства аурата на човека към дома или мястото, в което той е прекарал неотлъчно целия си живот. Смяната на телата и превъплъщенията основателно се дават на хората, за да не се привързват твърде здраво към това, което ги заобикаля. Затова странстванията и пътешествията са особено полезни; колкото повече са промените във всеки един живот и колкото повече са смените на домовете и жилищата, толкова по-добре е за духа, убеждаващ се от опит във временността и нетрайността на земните домове. Независимо от опита, обаче, все пак аурата успява да се срасте с поредното жилище. Тогава животът изпраща по-честа смяна на външните обкръжения, за да може опитът от раздялата с всяко едно от тях да направи и раздялата със Земята, при прехода на Голямата граница, възможно по-лек. Странниците няма какво да губят и за какво да съжаляват, нито с какво да срастват аурата си, тъй като са в постоянно движение. Но живеещите в къщи и апартаменти, особено в своите собствени или смятащи ги за собствени, трудно се откъсват от тях. С всяка стая, привична вещ или предмет, който притежаваме, ни свързва нишка, създаваща постоянен и съединяващ с тях ток към съзнанието. Хиляди невидими нишки приковават съзнанието към вещите, които счита за свои, към домовете и към всичко, което се намира в тях или наоколо и към местата, където човек живее. Трудно е дори и да си представи човек, доколко е претоварено съзнанието с ненужни за духа вещи и доколко е оплетено, като с паяжина, от преплитащите се токове на връзките му с всяка притежавана от неговия стопанин вещ. В това е проклятието на собствеността и привързаността на човека към Земята. Но освобождението е в духа. Духом могат да се прекъснат тези нишки, духом може да се приучи човек да се освобождава от вещите, знаейки, че са му необходими само временно и че в действителност нищо не ни принадлежи, тъй като нищо не можем да вземем със себе си от Земята за по-нататък. Хората, които не са се освободили от веригите на собствеността, отиват в Тънкия свят с вързани към нея ръце и крака. Трябва да се приучва съзнанието към пълно откъсване от местата и жилищата, в които човек е пребивавал продължително време, изхвърляйки от него дори паметта за тях, тъй като спомените също обвързват с местата и вещите. От тук и особената полезност на честата промяна на външните условия. Сред всичките тези смени на места, жилища и обстоятелства неизменни остават само Учителят, Йерархията на Светлината, връзката с нея и основите, върху които се изгражда Учението на Живота. Тези неизменни основи трябва особено да се пазят, за да не могат отминаващите вълни на житейския поток да закрият най-важното и най-нужното за човека. Не се привързвайте към нищо и няма да има какво да губите: нито към вещи, нито към жилища, нито към места, нито към срещнатите случайно, тъй като всичко това е само временно. Всичко се движи, всичко тече, всичко отминава, но Аз Пребивавам навеки и Съм с вас извън преходните течения на живота. Устремените към Мен Моля: изоставете земното, по-точно изоставете привързаността към земното, освободете съзнанието си от обременяващия го боклук, за да може да се изпълни то с непреходните неща. Когато говоря за съкровищата на небесата, Имам в предвид непреходните ценности на мисълта и придобивките на духа, които той може да вземе по далечния път. Така и гледайте на всичко, което е около вас, като на нещо, с което ще се наложи да се разделите и което не е ваше, а ви е дадено само за временно ползване от съдбата или от Кармата. Човек се ражда на света без да има нищо и по същия начин, без да вземе нищо, си отива от живота. Тогава от къде е това чудовищно извращаване смисъла на вещите, които човек си въобразява че притежава? Разбира се, от незнание, от невежеството, което е причина за всичките му заблуждения. Затова Казвам: учете се, учете се, за да можете да освободите духа си от веригите на плътния свят и за да бъдете напълно свободни от земните преживявания в Надземния свят. (6.113)

Любимите предмети живеят по-дълго от нелюбимите. У едни хора не само дрехите, но и вещите около тях много бързо се разрушават. Във всеки предмет се съдържат както хармонични, така и хаотични частици в различно съотношение. Уравновесеното и хармонично съзнание подържа първите, неуравновесеното и хаотичното — вторите. Наред с това и излъчванията на човешката аура способстват за усилването или на едните, или на другите. Всичко зависи от излъчванията или вибрациите на човешкия организъм. Здравите излъчвания спомагат за удължаване живота на вещите. Около някои хора цветята повяхват, изчезват усмивките и незабелязано се промъква болестта. Това са разрушители и поглъщачи на психическа енергия, както самите те могат да бъдат физически здрави хора. Има различни видове здраве, както и болести. Има болести, предизвикани от разложението на съзнанието. Аурите на такива хора са разрушителни и в това отношения хората могат да се разделят на разрушители и съзидатели. Трябва да се избягват хората с разрушителни или болни излъчвания. От друга страна, човек може да боледува, дори тежко, но неговите излъчвания да не са разрушителни, както и има разрушители с добро здраве. Като вампир смуче чуждата енергия такъв разрушител. По външен вид не винаги може да се разпознае такъв човек. Обикновено те се укриват много лесно, защото никой не предполага каква вреда може да причини на околните такъв съсед. Само снимките на аурата могат ще помогнат да се разкрият такива скрити вредители. Това са носители на психическа зараза, мъка, униние и болести, които те пораждат при физическо и психическо съприкосновение. Те могат да се определят по очите и затова трябва много внимателно да се вглеждате в хората. (6.119)

Предметите и вещите, и особено дрехите, са събирачи на психическа енергия. Това се усилва особено при физическо съприкосновение. Старите, обитавани десетилетия, а понякога и столетия, от много поколения домове са като музеи, където устойчиво са се наслоили различни наслоения от психическа енергия. Всеки предмет, пребивавал в ръцете на даден човек, носи отпечатък на неговата аура. Налага се много внимателно да се отнасяме към предметите, които са пребивавали вече у някого. В болшинството от случаи тяхното насищане е отрицателно. Малко са светлите предмети у хората, наситени с блага аура. Всичките са повече тъмни. Така и подаръците носят върху себе си свойствата на техните дарители. Всички предмети и изобщо всичко, върху което се съсредоточават волно или неволно мисълта, чувствата, преживяванията и вниманието на човека, поглъща и съхранява в своята аура особеностите на заложените в тях енергии. От своя страна вибрациите на аурите на вещите въздействат върху тези, на които се наложи да влязат в допир с тях. Силната личност неутрализира след време тези излъчвания със силата на своите, но на по-слабите личности тяхното въздействие е по-продължително и интензивно. Във връзка с това е по-добре по-често да се сменя местожителството и дома, за да не се вживяват прекалено аурите на местата и жилищата в аурите на живеещите там. Особено трудно е обживяването на старите къщи и исторически местности. Дори поемайки в ръцете прочетени книги, трябва мислено да се отстранява всичко, което е натрупано върху тях и особено да се обграждате от възможна зараза. Трудно е да си представи човек с какво е наситено всичко, което го заобикаля и с какво му се налага да влиза в допир непрестанно. Така наричаните обществени места най-често са заразени с нездравите излъчвания на техните посетители. Особено ужасна е атмосферата на питейните заведения и местата, където се проявяват нисшите страсти на хората. Трябва да се избягват такива места дори и при случайно съприкосновение и за съвсем кратко време. Да не говорим за затворите, местата за заточение, болниците и т.н.. Съвсем различни са наслоенията на местата за наказания и концертните зали или на публичните домове и домовете за молитва. Така и всяко жилище има своите особености на излъчване и характерна атмосфера, която въздейства силно върху психиката на човека. Могат да се избягват скандалите, грубостите, кавгите и т.н., но не е възможно да се премахнат въздействията върху съзнанието от страна на аурата на местата, където се намира човек. По-тънко чувствителните организми особено остро възприемат тези влияния, макар че обикновено не си дават отчет за това. Всеки оставя следи след себе си там, кcдето е пребивавал. През целия си живот човек насища със своята аура всичко, до което се допре, осветявайки или омрачавайки предметите и вещите, които го заобикалят. Всеки може да си представи доколко е замърсено и опетнено всичко при съвременното състояние на човечеството и доколко е наситена Земята с подобни зарази. Очистването на пространството е една от най-важните задачи на бъдния ден и в нея трябва да вземат участие големи човешки маси. Но преди това съзнанието им трябва да дорасте до разбирането за отговорността на всеки за чистотата на аурата на планетата, защото всички имат дял за насищането на пространството с психическите продукти на своето съзнание. (6.245)

Ашрамите са ценни с натрупаните в тях кристални отлагания от светлоносна психическа енергия. Всяко ново място трябва да се обживее, преди вашата собствена психическа енергия да може свободно да се проявява. Отначало съзнанието се чувства в новото жилище като в менгеме, подтиснато от чуждите наслоения на живелите по-рано, ако е имало такива. Необходими са време и усилия за неутрализиране на чуждите излъчвания. Те не могат да бъдат унищожени, но могат да се неутрализират чрез проветряване на помещенията, прилагане на евкалипт, мента и чисти благи мисли. Мерките трябва да се вземат веднага, без да се чака натрупаната чужда енергия да навреди, ако е отрицателна. (6.208)

Всеки човек оставя следа след себе си там, където е пребивавал. Кучето знае това по-добре от хората и открива следата на своя стопанин. Но хората не искат да знаят това. Човек насища с излъчванията на своята аура през целия си живот всичко, до което се докосне, осветявайки или омрачавайки предметите и вещите, които го заобикалят.Тази невидима аура на материалните предмети се отнася към областта на Тънкия свят, където всичко това е видимо явно и тънкото зрение на екстрасенса много може да види и отличи. Всеки може да се представи доколко е замърсено и опетнено всичко при съвременното състояние на човечеството и доколко е заразена аурата на Земята от подобни насищания. В пространството всичко се отпечатва трайно и ясно. Светлото съзнание изпълва всичко със светлина, а тъмното — с тъмнина. Колко предстои да се освети, очисти, подобри преди Светлината на настъпващата епоха на Огъня да загори над света. Очистването е най-голямата задача на настъпващия ден. В нея ще вземат участие масите. Но преди това тяхното съзнание трябва да дорасте до разбирането за отговорността на всеки за чистотата на земната аура и на пространството, в което живеем, чувстваме, мислим и което насищаме с психическите продукти на своето съзнание. (6.245)

Взаимодействието на човешките аури е много сложен процес. Въздействие на една аура върху другата се осъществява при всяко съприкосновение. Аурите взаимно или се осветяват, или се омрачават. Нито един контакт не остава без последствия. Мълчаливите по-често са печеливши при това, тъй като словесният обмен усилва следствията. Това взаимодействие е особено продължително и постоянно в общежитията. Който живее сред хора, не може да се обгради от тяхното влияние. Най-важното при това е да се опази индивидуалния характер на съзнанието и да не му се позволи да се разтвори под въздействието на колектива. Издигнатите хора не само че съхраняват своето духовно богатство, но и щедро го споделят с околните, издигайки с това общия уровен на мисленето. Но слабите духове обикновено са поглъщат от масата и стават като всички. Магнитът на силните аури пренамагнетизира по-слабите аури. Народните вождове влияят по този начин на цели народи. Силната аура може да оздрави цяла местност. В нейна помощ е силната мисъл. Нищо не размагнитва така аурата, както бърборенето и ненужните разговори.Тъй като болшинството от хората много обичат да говорят, то не е толкова трудно да се прояви сдържаност дори и при общуване с тях. Слушащият винаги губи по-малко, дори и при различни излъчвания. Опазването на собствените натрупвания от потъпкването им от невежеството е задължение на ученика. (6.306)

Въпросът за светимостта е важен, тъй като в Тънкия свят аурата на човека е източник на осветление. „Ще засветя ли?“ — пита се преминалият. Някой създава около себе си затъмнение, а някой — Светлина. Действа все същият този Агни, който е бил натрупван. Може да се каже, че земното пребиваване се дава именно за това — да утвърди всеки в себе си само излъчването на Светлина. Самодейността на съзнанието е показател за наличието вече на необходимите натрупвания. Излагането на чужди мисли и дори на Учения е едно, но когато усвояването и асимилирането на мисли от Учението се изрази в творчеството на нови само изходящи мисли, това ще бъде знак за зараждането на само изходящи лъчи. Разбирането на разликата между репродуктивното и самостоятелно творчество ще позволи да се види различието между съзнанието, творящо само изходяща Светлина, от съзнанието, заимстващо я от Носителите на Светлина и хранещо се с чужди огньове. Изводът е все същият — необходимостта да се запалят огньовете, без които Светлината е невъзможна. Затова казвам: „Устремете се, защото не мога да се устремя заради вас“. Импулсът трябва да произлиза от човека, търсещ Светлина. Никой вместо него не е в състояние да породи необходимата енергия, към която бихме могли да приложим нашите енергии. Донесете поне малко нещо. Не донеслият съдове няма в какво да приеме светлината. Само изходящите импулси на духа са особено ценни именно с това. Когато срещнете външно привидно устремени, но не притежаващи това, към което бихте могли да приложите вашите енергии, разбирате нашето съжаление и думите: „Поиска да възложи ръцете Си върху някого, но нямаше никой наоколо“. Да се даде на неготовото съзнание означава да се навреди и на него, и на пространството, и на себе си. Затова са така ценни самоходците и затова им се дава така широко Нашата помощ. Появата на само изходящи лъчи е толкова необичайна, че дори докосналите се до Учението не могат да се отнесат безразлично към техните носители, да не говорим за останалите. В това е и тежестта или по-точно една от тежестите, или трудностите при носенето на Светлина, защото реакциите на Светлината могат да бъдат и много болезнени от нанасяните удари. Понеже голямото знание е съпроводено и с голямо страдание и носи малко земно щастие на носителя на Светлина. (6.342)

Всяка мисъл на човека, всяко негово настроение и чувство веднага се отразяват на неговите излъчвания. Тези излъчвания се изразяват в светлина, цветове и огньове, ясно видими за тънкото зрение. Упадъкът на духа и мрачното състояние понижават светимостта, аурата помътнява и става сива. Приливът на мъжество предизвиква ярки и светли избухвания или повече или по-малко продължително горене. Човекът е огнено същество и всички процеси в него се съпровождат с една или друга степен на светимост. Човешките аури светят и играят с оттенъците на всевъзможни цветове и разцветки. Чистите,прекрасни мисли и чувства предизвикват съответстващи оцветки; тъмните, низките въжделения, преживявания и страсти — тъмните, задимени, безобразни форми на низките огньове. Владеенето на собствените чувства и мисли означава овладяване на собствените огньове или собствените излъчвания. Тези излъчвания встъпват във взаимодействие с пространствените огньове и се получава фабрика за добро или зло, за светли или тъмни еманации, които се усилват или отслабват в зависимост от напрежението на това взаимодействие. Човек може да бъде наречен помрачител или осветител на пространството. Той може да носи в аурата си здраве, радост и светлина за околните или пък болести, мъка, страдания и тъмнина. Въпросът за човешките излъчвания е необикновено важен. Изобретението на съпрузите Кирлиан представлява голямо откритие на века. Затова се изправя срещу него тъмата и препятства неговото приложение. По това премълчаване, именно, може да се съди за голямата значимост на това явно необходимо и полезно за много области от живота изобретение. Без да смятаме техниката и селското стопанство, в медицината то може да бъде приложено с голяма полза. Диагностиката на болестите в началния им стадии ще бъде безпогрешна, включително и на рака. Това откритие е дадено на хората за благото на цялото човечество. Престъпно и нелепо е да се премълчава това, което е научно неопровержимо. Несъмненото ще превъзмогне всички противодействия на тъмата и в този процес водещата роля принадлежи на науката. Не мистика, не фантастика, не суеверия. Научните факти ще разрушат грамадите от невежество. Снимките на аурите ще бъдат най-доброто удостоверение на личността и на пригодността й да изпълнява служебните и обществените си задължения. (6.423)

Ние разчитаме само на тези, които според същността на своите излъчвания носят на света Светлина. Ние познаваме и виждаме тези светлоносци. Степента на светимост им дава право за Нашето признание и допуска им при Нас. Степента на светимост определя мястото на духа върху стълбата на Йерархията. Всеки носи в себе си неизтриваем фото-синтез на светлосянката на своята същност, която се изразява в произлизащите от човека излъчвания. (6.439)

Ръстът на огнената аура, да кажем на Планетния Дух, със своите излъчвания обхваща огромни сфери. От твърдината също, като протегнати ръце, се изливат лъчи. Какви са тези лъчи? От кого или от какво се излъчват тези еманации на светлина и на какви разстояния? А Еманациите на Огнените Логоси се простират в Безпределността. (7.220)

Външната принадлежност на човека към нещо няма никакво значение, но светимостта на неговата аура определя принадлежността му към полюса на Светлината или към полюса на тъмнината. Каквото и да се говори, каквото и да става, ако светлината, която е в него, е тъмнина, то и той, и всичките му дела, които върши, са тъмни. Сега човешките думи, дори и най-възвишените, така са се примесили с тъмнината, че да се различи този, който ги произнася, може само по светлосянката. Когато за определяне светимостта на човека бъде приложен апарат за фотографиране на аурата, тогава ще се облекчи изборът на достойни хора за отговорните места и с нищо няма да може да се прикрие тъмнината, която е заместила светлината в човека. (7.337)

При съприкосновение аурите винаги реагират взаимно. Те се помрачават или просветляват, губят от своята жизнеспособност или обратно — усилват се. Усилването може да бъде и двустранно, ако има съгласуваност. Често се случва, че по-високата, силна и светла аура отдава от своите сили на по-слабата. Има много вампирични хора,които поглъщат чуждата енергия като сюнгер вода. Те могат да опустошат съкровищницата, ако не се защитят от тях. Медимиумистичните натури често могат да бъдат истински вампири. Вампиризмът и ученичеството са несъвместими. Когато човекът, склонен към медиумизъм, е наблизо, той все още може да бъде някак опазен, но когато е отдалечен и предоставен на собствените си сили, разликата в излъчванията и изложеността на недобри влияния правят контакта много обременителен. (7.460)

В светилищата на храмовете странични лица не се допускали. Защо? Защото техните аури са внасяли елементи на дисхармония и несъответствие в установената психическа атмосфера на свещеното място. По същата причина са се уединявали и подвижниците, за да избегнат това нахлуване. В стаята, където се работи върху съзнанието, не трябва да се допускат чужди лица, защото те нарушават установените вибрации на помещението. Чрез каналите на не хармоничните аури проникват нежелателни гости. По този начин за тях като че се създава проход там, където иначе те не биха могли да проникнат. Трудно е дори да си представите какво донасят върху аурите си хората или кого. Във всяко жилище има собствена атмосфера и не е особено трудно да се усети това. Да се установи тоналността на вибрациите на собственото жилище може и съзнателно. Добре е да не се допускат нежелателни или помрачаващи мисли. Очистители от рода на ментата, евкалиптът и други също помагат. Но най-ефективна ще бъде мисълта за Учителя на Светлината. (7.571)

Понятието за Ашрам може да се разшири, въвеждайки в него представата за земния дом. Всеки дом, атмосферата на който е очистена и се охранява, може да стане ашрам и убежище на духа от бурите на външния свят. Наслоенията от мисли създават тази крепост и я защитават. Местата, където са живели дълго хора със светло-носна аура, имат особено значение. Чистотата на аурата им ги е наситила с особени вибрации. Всеки дом, всяка вещ, всяка книга може да се насити със светлина, наслоявайки светло-носни мисли върху нея. Човекът е жив носител и разпространител или на тъмнината, или на Светлината, пребиваващи в него. (7.572)

Победата над външните условия се състои в това те да престанат да въздействат на аурата и да подтискат нейната светло-носимост, а не в промяната на тези условия. Докато това състояние на неуязвимост от външните въздействия не е достигнато, не може да се говори за власт на духа над неговите обвивки. Аурата служи за проводник на вибрациите, изпращани от Учителя. Те могат да бъдат възприети само от светло-носна аура. Ако тя се помрачава, изменя и угасва под влиянието на непосредственото обкръжение, достъпът за лъчите е затворен. Въпросът за подържането на аурата в изправност е особено важен. Можете да си представите какво прониква вътре при раздразнение, униние, злоба, недоволство или при други емоции, когато Светлината се замества от тъмнина. Да бъдеш постоянно на стража, охранявайки своите излъчвания, е главното задължение на този, който върви след Позовалия го. (8.15)

Колко поводи могат да се намерят, за да се помрачиш от това, което става вън. Но всички тези поводи са самоизмама, защото нито един от тях не струва затварянето на входа за Лъча. Защото това е равносилно да се отворят вратата за нахлуване на тъмата. С всяко чувство или емоция, звучащо в ниска тоналност, откриваме себе си за въздействие на тъмнината. Ще допуснем ли всичко това? (8.16)

Всички хора, без изключение, носят на света чрез своята аура, чрез нейните излъчвания, благословеност или проклятие, светлина или тъмнина, добро или зло. Излъчването на аурата е постоянно, постоянни са и донасяните от хората дарове. За другите може да не обсъждаме прекалено и особено да ги осъждаме, но за излъчванията на своята собствена аура трябва да следим особено зорко, за да не би заедно със Светлината да внасяме и тъмнина. Всеки е имал случай да разбере колко болезнени и тежки са усещанията от недобрите излъчвания на някои хора. Можем да си представим с каква отрова насищат те заобикалящата ги среда. Тези излъчвания и наслоения са невидими за физическото око, но сърцето ги усеща явно и тежко. Те действат задушаващо на хората. Тези носители на отрова са отровители на планетата и човечеството. Те могат да изглеждат незабележими и малки за обикновенните хора, но вредата от тях е голяма и пространствено много значителна. От гледна точка на Тънкия свят такива хора съвсем не са малки, според силата и напрежението на излъчваните от тях злобни вибрации. Малките носители на тъмнина са много опасни с привидната си дребност, защото именно те, малките, служат като опасни канали за големите и силни тъмни същности и дори за йерарсите на злото. (8.339)

Трябва да се отмени предишното клерикално деление на хората на праведници и грешници. Ако един човек е безусловно полезен за еволюцията, той може да бъде отнесен към лагера на служителите на Светлината, а ако е вреден — към служителите на тъмнината. Делението на хората трябва да бъде по светло-сянката. Ако, независимо от привидните недостатъци, светлите излъчвания в аурата му преобладават, това е сътрудник на Светлината; ако преобладават тъмните излъчвания, той е служител на тъмнината — съзнателен или несъзнателен. Външната доброта и добродетелност нямат значение. Ценността на човека се определя по неговия космически паспорт, тоест по снимката на аурата му. Този паспорт не може да бъде подправен. Каквито и привидни достойнства да притежава човек и колкото и добродетелен да бъде, ако той е вреден за еволюцията и ако излъчванията на аурата му са тъмни, той се причислява към враговете на Светлината — съзнателни или несъзнателни. Твърде много лицемерие има в живота и твърде много лъжа. Но идва времето, когато всички прикриващи се ще бъдат изложени на показ в тяхната истинска светлина и ще бъдат свалени маските. Снимките на аурните излъчвания ще дадат тази възможност. Набирането на войни в лагера на Светлината ще бъде много облекчено. И повече никой няма да заема мястото, което не му се полага. Това право се дава от качеството и светимостта на аурата. Много борба ще трябва да се положи, докато новият принцип на паспортизация бъде въведен в живота. Но на Учителя снимки не му трябват. Учителят вижда и без тях качеството на излъчванията на всеки, който се приближи към него. Снимките са необходими на хората, за да могат безпогрешно да определят кой работник заслужава това или онова място. Нима е възможно да се допуска да стават учители в училищата хора, аурите на които са опетнени с язвите на злобата или раздразнението? Такива еснафи не трябва да се допускат изобщо до децата. Откриването на високочестотната фотография, направено от съпрузите Кирлиан, заслужава названието „велико“. Какво старание положи тъмнината да го унищожи и да не му даде зелена улица в живота! Нима истинската наука може да противодейства за внедряването на безусловно полезното? Единствено слабите неща в мирогледа си защитава този, който не дава възможност да се внедри в живота нещо много необходимо и полезно за еволюцията. Колко църковни авторитети ще полетят от троновете си и колко политически и държавни дейци ще се окажат в списъка на прикриващите се врагове на Светлината и Еволюцията. Това ще бъде истинска революция в оценката на пригодността на човека за една или друга роля на обществената стълбица. И тогава врагът на Светлината ще се окаже такъв, както и да е наричал себе си преди това. (8.455)

Трябва да се подготвяме за онова време, когато няма да има нищо тайно, което да не стане явно. Това време някога ще настъпи за цялото човечество. То настъпва и сега за хората в Тънкия свят, когато скритата вътрешна същност на човека става външна и с целият си облик и видими външни излъчвания свидетелствува за себе си явно и неприкрито. През този момент на разкриване на ликовете преминават всички хора, прекрачили прага на смъртта на физическото тяло. Тогава външната обвивка умира и вътрешният човек, облечен в тънката си обвивка, излиза на арената за проява на своята същност в условията на Тънкия свят. Това, което е донесъл със себе си човек, което е събрал и съхранил през земния си живот, то се проявява в него сега неприкрито и не лицемерно. И тайното и скритото до сега става явно и видимо. Трябва да се готвим за този момент на разкриване на ликовете и така да живеем и постъпваме сега, че да не се срамуваме тогава от своята светлина. (8.456)

Човек не вижда светлината, която носи в аурата си. Но затова пък Учителят я вижда. Затова да се съди за собственото придвижване е невъзможно. Само в сравнение с това, което е било по-рано, може да се получи известна представа доколко се е разширило съзнанието. Значи, все пак по някои признаци може да се съди за извършващото се развитие на организма. (8.457)

От атома до звездите и планетите — всичко, което съществува, всички предмети, растения, животни и човекът — всички имат свои излъчвания. С тях е обкръжена всяка тревичка, всяко цвете, всяко дърво. Имат ги и семената на всички растения. Излъчванията на цветята се колебаят и вибрират, а на животните са още по-подвижни, като всяка еманация се съпровожда с избухване на лъченията. В човека те са още по-резки и напрегнати, като се подчиняват на волята и в значителна степен се контролират от нея. Човекът е огнено същество, което означава, че всички процеси, протичащи в него, какъвто и характер да имат, се съпровождат с огнено-светлинни ефекти. (8.555)

Светлините на аурата могат да се управляват, съзнателно предизвиквайки едни или други чувства и мисли. Прекрасни са светлините на искрената, чиста любов. Прекрасни са светлините на Обединяването. Прекрасни са светлините на огнения устрем. Колко прекрасни неща може да предизвика човек в своя микрокосмос със своята воля. Служенето на прекрасното или красотата се изразява в красотата на аурните излъчвания. По тези излъчвания Учителят вижда това, което става в човека, по тях той определя и степента на неговото издигане. Грижата за аурата е много необходима, защото мислите и чувствата на хората са разпуснати и несдържани. С контрол над излъчванията може да се регулира дори ходът на кармата. (8.556)

Всеки предмет е обкръжен от своята аура. Всяка вещ в човешките жилища — също. Наред със своите собствени излъчвания, вещите, пребивавали в ръцете на човека, се насищат и с неговите еманации. Всички неодушевени предмети имат своя душа и според характера на тези насищания предметите могат да се разделят на добри и зли. Такива ги правят, обаче, хората. Свещените предмети излъчват сияние и светят. Светят картините, скулптурните изображения и другите произведения на изкуството. Светят или са обвити в тъмни излъчвания и жилищата на хората. (8.557)

Всичко, което обкръжава човека, носи върху себе си, в една или друга степен, не само своите собствени наслоения и лъчения, но и отпечатъци на всички събития, които са ставали на това място. Паметта на природата включва в себе си и способността на материалните обекти да запечатват вибрациите на светлината и да съхраняват тези отпечатъци. Казват, че върху старинните скъпоценности има много кръв. Това означава, че някои от тях са свързани с трагични произшествия и убийства. Някои фанатици пият само от своята чаша. Това са вече крайности, но в тях се крият остатъци от отдавна забравено знание. Хората несъзнателно знаят за много неща и много ценят предметите, пребивавали продължително време в любимите ръце, пазят портрети, пръстени, писма и различни вещи. По-добре е, обаче, еманациите да не се смесват и затова след смъртта на човека изгарят личните му вещи. Човек неволно възприема това, с което са наситени чуждите вещи, ако ги държи близо до себе си. Има предмети не само добри или зли, но и наситени с мисли с определена цел. Такива предмети могат да предпазват или да навреждат. Наричат ги талисмани. Атмосферата на местата, където живеят хората, е изпълнена с всевъзможни човешки еманации. Всичко се отлага, носейки своя отпечатък на Светлината или тъмнината. Тези отлагания представляват реалност в Тънкия свят и са видими от неговите обитатели. Всичко низко се привлича към земята и ниските слоеве на Тънкия свят, а всичко светло и сияйно се стреми към Висшите сфери. Тънкият свят се дели на различни сфери в зависимост от своята уплътненост или разреденост. Аурата на човека магнитно го притегля по съзвучие към съответстващите слоеве и установява връзка с тях още докато човек живее в своето физическо тяло. Това не се осъзнава явно и мнозинството не знаят това, макар и да се намират под въздействието на определени слоеве на пространството. Тъмните често използват някои хора,за да установят чрез тях връзка с други хора, които не притежават тази връзка. По този начин се разширява кръгът на влияние на ниските слоеве на астрала върху жителите на Земята.Когато заградителната мрежа е в ред и са чисти мислите,опасност няма. Но неизживените низки свойства могат да способстват за установяването на нежелателни връзки. Осъзнаването на трите свята позволява да се състави повече или по-малко ясна представа за изпълнеността на околното пространство и да се подържа постоянна бдителност срещу нежелателните въздействия. (8.558)

Всеки от седемте принципа на човека или седемте му тела, си има своя окраска и свои излъчвания. Тези излъчвания зависят от натрупванията в миналото, които са съсредоточени в трите висши обвивки или тела и проникват през останалите нисши обвивки. Светимостта на висшите тела расте и се усилва в зависимост от елементите на безсмъртието, които се събират в тях от живот на живот. Не събралите нищо и нищо не натрупалите духове не притежават нищо и техните огнени тела не са оформени. Но другите обвивки са активни. Оформеното ментално тяло определя високата степен на духа. У болшинството активността е съсредоточена в четвъртия принцип — астралния проводник. Излъчванията от другите, висшите проводници проникват слабо и са отбелязани слабо върху аурата. Аурата е отворена книга, върху която е ясно написана същността на човека. Към четенето или усещането на чуждата аура трябва да се отнасяме много внимателно и тогава тези усещания ще започнат да се проявяват все по-ярко и по-ярко. Особено рязко е първото впечатление, но на него малко се обръща внимание и то се губи в последващите, вече неясни и смесени възприятия, тъй като се намесва разсъдъкът, замъгляващ чувствознанието. Настроенията на деня или пространствената нота също се звучат в аурата. Звучат и всички предмети, обстановката и атмосферата на хорските жилища, атмосферата на града, местностите — всичко, с което човек влиза в съприкосновение,се отразява върху аурата. Само че хората не искат да си дадат сметка за това и да отбележат тези невидими докосвания на предметите, растенията, всички живи твари и на човека. Докосванията на животните и особено на някои, не винаги са полезни. Затова те не трябва да се държат в жилищните помещения. Чрез животните може да стане нежелателно съприкосновение с Тънкия свят и по-специално с неговите нисши слоеве. Ние сме обкръжени от невидими енергии и Невидим свят, каналите за общуване с който имат много важно значение. В Тънкия свят има много желаещи да се намесват в земните дела и да влияят на хората. Настройката на аурите на живите хора има способността да привлича съзвучни души от Тънкия свят. И ако тази настройка не е висока, то и притеглянията ще бъдат съответстващи. При контролирането на мислите и чувствата може да се следи за състоянието на собствената аура и особено на заградителната мрежа. Състоянията на униние, безнадеждност, страх и всички други отрицателни и омрачаващи чувства са недопустими, тъй като създават канали за съзвучни на тях пространствени връзки. Състоянието на бодър, устойчив устрем при осъзнаване единението с Учителя е твърде благотворно и за себе си, и за пространството, и за околните. Пространственото значение на мислите и чувствата на човека е много голямо. (8.586)

Трябва да се помисли за красотата на аурата. Красотата е антипод на безобразието и тъмата. Красотата е Светлина. Служенето на красотата е служене на Светлината. Няма да сбъркате, ако се основавате в съжденията и постъпките си Красотата. Но как обезобразяват аурата раздразнението, унинието, страхът и всички останали низки чувства, помрачавайки я и лишавайки я от светлоносни излъчвания. Необходимо е да се опазва постоянно светлостта на аурните излъчвания, защото омрачаващите въздействия, идващи отвсякъде, са постоянни и непрекъснати: от хората, от пространството, от Тънкия свят. Те са непреодолими и с тях е невъзможно да се бориш, ако аурата е омрачена с някакви отрицателни чувства или преживявания. А тъмните още ги раздуват. Затова борбата с тях върви на два фронта: със собствените чувства и със съзнателните или несъзнателни въздействия на тъмнината. (8.629)

Да се докоснеш до духа на някого може само чрез духа. За духовните докосвания хората мислят малко, макар че безсъзнателно такива стават много и са чести. Ако се научите да наблюдавате внимателно своите усещания, ще забележите много интересни неща. Например: радост или огорчение при мисълта за някои хора. Или такива същите усещания при близко съприкосновение на аурите. Всеки носи чрез своята аура на хората скръб или радост, или някакви други усещания. Трябва само да се научите да ги отбелязвате и пред съзнанието ще се разкрие цял свят от нови възприятия. (9.39)

Може да се забележи, че около някои хора се създава светла, успокояваща атмосфера. Около тях се диша леко и дори радостно. С такива хора е хубаво. Около други се усеща безпокойство, тревога, страх. Те омрачават тези, които се доближат до тях. Те внасят тези усещания и в атмосферата на помещението, където влезнат. Едни внасят светлина и успокоение, други — тъмнина и тревога. Значи, мисленето на човека не е негова лична работа, касаеща само него самият, а въпрос, засягащ всички и влияещ на много хора и на големи пространства. Човекът си е отишъл или заминал в друг град, но отровата, разпространена от него наоколо, още дълго ще отравя атмосферата. От мисли се заразяват не само хората, а и животните, растенията, вещите и жилищата, в които живее човек с безпорядъчно и омрачаващо мислене. Така едни хора преминават през живота бидейки благословение за всичко, което ги заобикаля, а други — като проклятие. Всичко зависи от характера и природата на мислите. Хората със светло мислене не само че озаряват със светлина и топлина другите, но и транс-мутират мислената атмосфера, осветявайки и очиствайки я от мисления боклук. Те справедливо могат да бъдат наречени очистители на земната аура. Противоположно на пространствените отровители и носители на отрова, те служат на каузата на светлината. Всички хора дават своя принос за обогатяване на пространството и всеки трябва да си даде пълен отчет за това какъв е неговият принос и с какъв род мисли изпълва заобикалящата го сфера. Особено плътна е атмосферата на жилищата, в които се приютяват хората. Чувствителното сърце веднага определя характера на това насищане, което изпълва дадено жилище, помещение или сграда. Някои подтискат и задушават, а в други се диша леко. Не един път могат да се чуят думи като: „Колко хубаво е у вас!“ По принципа за насищане с мисли на Светлината се създават Ашрамите. Много време е необходимо за тяхното създаване. Чувствителното сърце може да предупреди за много неща. Но трябва да се знае и разбира какво обкръжава човека в света, в който живее. (9.109)

Когато хората влизат в допир един с друг, винаги става взаимен обмен на енергиите. Аурните излъчвания влизат във взаимодействие. Степента и характера на тези съприкосновения всеки може лесно да си представи, ако знае поне приблизително емоционалното състояние и мислите на техните участници. Злобата, раздразнението, завистта, лъжата и всички други подобни чувства създават отблъскваща картина на взаимно-обмена на отрицателните енергии, обезобразяващи аурата. Всички добри положителни чувства и доброжелателността ще усилят взаимно аурите и ще издигнат светимостта на излъчванията. Ако хората можеха да разберат колко губят при взаимната вражда и недоброжелателност. Разбира се, светлата и добра аура също губи от своята светимост при съприкосновение с тъмната и зла, но трябва да се отбележи при това, че злото не се увеличава, а намалява, защото се погасява от светлата аура. При взаимна враждебност злото, обратно, се увеличава и нараства по напрежение. Този взаимно-обмен на аурните излъчвания има много голямо значение в живота на хората. Той носи със себе си радост или мъка, болест или здраве, спокойствие или тревога, безпокойство или страх. Дори Махатмите боледуват при продължително съприкосновение с дисхармоничните или враждебни аури на човешките групи, ако са принудени да влизат в контакт с тях. Всеки Носител на Светлина знае от личен опит колко размагнитват хората.Затова въпросът за самозащитата е важен необикновено. Наред с пространственото натоварване се налага да се понася и разрежда и бремето на хората. Всеки приближаващ, макар и несъзнателно, се стреми да вземе и да се възползва от енергията на светлите излъчвания. Някои правят това особено настойчиво и ловко, без сами да си дават ясен отчет какво, именно, ги влече толкова към даден човек. Много неща хората знаят подсъзнателно. Дори кучето знае каква трева трябва да яде, когато заболее. Първата степен на самозащита е да не се допуска заразяване с отрицателните емоции, чувства и мисли на събеседника и с всички сили да се стремиш да удържиш равновесието и светлото състояние на аурата. Второто условие е подържане устойчивостта и напрежението на заградителната мрежа чрез постоянна съзнателна връзка с Йерархията на Светлината. Сложен е този въпрос и не един път ще се докосваме до него. Но главното е да съхраните дружелюбието и благожелателното настроение на съзнанието. (9.192)

Материалистите могат да се успокоят — тънките тела имат тегло и обем и са напълно материални, само че плътността на таза материя е различна от обикновената и да се открие и изучи нейния състав е по трудно, отколкото това става в обикновените химически лаборатории. Тази материя е невидима за физическото око, но нали и много газове също не могат да се видят с очи. Високочестотната фотография, изобретена от съпрузите Кирлиан, вече позволява да се уловят, видят и изучат излъчванията на тънкото тяло. Скоро и аурата ще бъде фотографирана, а също и някои предмети от Тънкия свят. Всички светове са материални, само че с различна степен на тънкост, разреденост и вид на материята. Но ако научно се изследва атмосферата на храма, концертната зала, спортния стадион и игралния или другите видове домове, то ще може да се открие в тях присъствието на някои видове газове, твърде различни по свойства и относително тегло. Скоро и такива изследвания ще станат достъпни за науката. Фотографията Кирлиан позволява да се регистрират и излъчванията на животните и растителните организми. Всички неща от плътния свят са обкръжени от един или друг вид аура. Много хора разбират, че въженцето, на което се суши бельото и въжето, на което някой се е обесил, се отличават едно от друго. И дори отричащият тънките явления няма да поиска да сложи въжето на обесения под възглавницата си. Хората инстинктивно усещат приятността или отблъскващите свойства на някои предмети. Но привлекателността или неприятния характер на излъчванията на човешката аура те усещат винаги и казват: този човек е приятен, а този много неприятен, несимпатичен. Само че не искат да си дадат отчет защо именно в техния организъм, при съприкосновение с тези или онези хора, възниква съвсем определена реакция на невидимите излъчвания на чуждата аура. Но всеки може да се научи да отличава с по-голяма прецизност как собствената аура реагира на срещаните излъчвания и защо именно така, а не иначе. (9.258)

Много от хората, с които ни сблъсква животът, представляват, обикновено несъзнателно, предаватели на твърде неподредени вибрации. Оръдие за предаването служи аурата. У някои аурата е в такова неуравновесено състояние, че дори сама по себе си, без намесата на тъмните, внася безпокойство, омрачаване и нерадост. Хората със здрави излъчвания са, изобщо, сравнително малко. Затова при всяко съприкосновение трябва да се бъде нащрек, за да не се възприемат пагубните въздействия. Някъде може да се помогне, но обикновено хората са глухи и слепи към такава помощ. Не поисканата или натрапена помощ е недопустима. Необходима е известна степен на възприемчивост. (9.310)

Аурата на планетата е наситена с продуктите на психическото и физическо творчество на човека. Писателите, поетите, художниците, изобретателите, конструкторите, архитектите, строителите, мислителите, философите, духовните водачи — всички изпълват аурата на Земята с това, което сътворяват. Благото, светло, прекрасно творчество създава прекрасни образи и озарява тънките сфери с неописуема светлина. Земната градина и невидимите слоеве на пространството разцъфват под тези излъчвания. Вървящите по тъмния път творят образи на тъмата, обвиващи с мрак съответстващите на това творчество сфери. Те способстват за образуването и сгъстяването на отровния, убийствен кафяв газ. Това са убийци на живота и на животворното начало. Това са породители на тъма, мрак, отчаяние, болести и бедствия, засушавания, наводнения, земетресения и други не равновесия на природата. Всеки човек постоянно и непрекъснато твори Светлина или тъмнина, изнасяйки излъчванията на Светлина или тъмнина от своето същество и влагайки ги в продуктите на своето психическо или физическо творчество. Всички са носители на тъмнина или Светлина и всички непрекъснато творят, насищайки с енергии на тъмнината или Светлината цялото заобикалящо Земята пространство. (9.395)

Мисленето за себе си и за своето пречи да се мисли за другите и за друго. Когато си зает със собствените преживявания, не можеш да определиш и пространствената нота. Вземайки в ръце старинна вещ и желаейки да определиш или усетиш нейните наслоения, трябва да се отдалечиш от себе си и да погасиш своите лични чувства. Тогава вещите могат да започнат да говорят. Всяка вещ и особено старата, е покрита с наслоенията от вибрациите на това, което е ставало наоколо. Материята притежава памет. Чувствителните организми остро усещат атмосферата на древните храмове,замъци и други места, където са се наслоявали с векове отлаганията на различни енергии. Дори влизайки в чужд дом и отделяйки се от себе си поне за миг, може лесно да се почувства неговата атмосфера. „Приятно ми е да бъда там“ — казва не даващият си сметка за своите тънки усещания лаик. А защо? Той несъзнателно усеща аурата на мястото и това усещане определя неговото отношение. Ученикът се учи да анализира подобни отношения и така изостря своята възприемчивост. Пънът не усеща това и няма да завидим на неговата дървена същност. Може да се каже, че вещите притежават душа, тоест аура, която ги обкръжава. Притежават я вещите и предметите, които са пребивавали в обкръжението на човека. Изобщо може да се каже, че аура има всичко съществуващо в света, но аурата на растенията, цветята, птиците и животните носи вече друг характер. Аура имат дори камъните и водата. С невидими излъчвания е наситено всяко място на планетата. (9.560)

Тънките явления започват да се забелязват ако им се обръща внимание. Любовта към Тънкия свят облегчава общуването с него. То трябва да бъде естествено. Психизмът и медиумизмът са неестествени, тъй като нарушават равновесието. Трябва винаги да бъдем нащрек и при съприкосновение с хората да си даваме отчет за реакцията, която те предизвикват върху аурата. Аурата е като сеизмограф, отбелязващ характера на вибрациите на чуждите излъчвания. Но този сеизмограф се нуждае от внимание. От едни хора ти става леко, от други — тежко. Това е явление от тънък порядък. Не в някакви поразяващи феномени, а в анализа на привичните неща може да се намери и отбележи присъствието на този свят. Ние сме обкръжени от него и неговите обитатели, които често силно се стремят да окажат върху някого своето въздействие. Но на тях им е необходимо — и то задължително — съответствие или сходство, макар и малко, на тяхната настройка, с настроението, мислите или чувствата на тези, на които искат да повлияят. Достатъчно е да се издигне собствената тоналност малко по-високо и аурата става недосегаема за подобни опити. Затова Образът на Учителя в сърцето е като щит срещу страничните въздействия. Трябва да се следи много внимателно състоянието на собствената аура, тъй като тя е мост за съобщение с енергиите, идващи отвън. Всяко раздразнение гостоприемно и широко отваря вратите за нежелателни пришълци, а всяко породено чувство — за същности, настроени в същата тоналност. Например въжделенията и страстите, преживявани силно, установяват връзка и дават възможност за общуване с тънки обитатели, изпълнени със същите чувства и емоции. Но ключът за общуване с тях е в ръцете на човека. Както настрои сам себе си или каквото чувство допусне в себе си човек, на него и ще звучи пространствено, отваряйки себе си за въздействия от съзвучните сфери на Астралния свят и по-нагоре. Заградителната мрежа предпазва, но тя трябва грижливо да се подържа в утвърдената от волята тоналност. Малцина се замислят за съзвучието на своите мисли с мислите на обкръжаващите ги сфери. Мислите са като магнит и привличат от всякъде тези, които вибрират в съзвучие с тях. Мисълта е като отворен прозорец към цяла сфера със сходни на нея мисли, от които тя се усилва и подържа. Над всяка мисъл трябва да има контрол, защото всяка ни свързва пространствено с нещо и някого. У дома си не каните нежелани гости при себе си, а на негодните мисли откривате широк достъп, като не контролирате собствените мисли. Няма по-печално зрелище от робството на собствените мисли. (9.615)

Много интересно е да се отбележи как хората започват безсъзнателно да се стремят, когато усетят необичайността на светло-носната аура. И приятелите, и враговете се привличат, но последните — за да вредят. Никой няма да премине без да прояви своята същност. За враговете няма да говорим, но тези, които не са враждебни, имат голяма нужда от направляваща ръка. За да упътиш не е необходимо да убеждаваш за нещо или да посвещаваш в нещо, както това е необходимо при учениците. И при обикновеното съприкосновение те получават все пак светли въздействия. С незабележими докосвания те могат да бъдат превъзпитавани от беззвучното въздействие на собствената Светлина и топлината на сърцето. (9.621)

Правото на вход в едни или други сфери на пространството, както и принадлежността към тях, се определят от вибрационния ключ на аурата или, с други думи казано — от степента на нейната светимост. При това няма никакво значение как се е нарекъл нейният носител, какъв е цветът на кожата му, към коя прослойка на обществото принадлежи, има ли диплома за образование или няма, богат ли е или беден и какви убеждения изповядва. Когато бъде отхвърлено плътното тяло, всичко отпада, но четворката остава със своята светимост. Тъмната аура дава възможност да се влезе в също такива тъмни слоеве на пространството. Да се просветли тя в условията на Надземния свят е много трудно. Ако устремеността към Светлината е била проявена още на Земята, започва смъртна борба на Висшата диада с нисшата за Светлина. Общо взето тънкото състояние на развъплътения е едно „справедливо“ състояние, при което всеки получава това, което е заслужил, което е достигнал и което се намира в пълно съзвучие с неговата природа. На Земята хората се различават помежду си по разнообразни признаци, при което банковата сметка или високото социално положение играят немалка роля. Също така се смята, че принадлежността към едно или друго вероизповедание, секта, политическо или социално движение играе значителна роля при определяне ценността на човека. Но това не е така. Човекът, наричащ себе си християнин, може да бъде инквизитор, тоест явен служител на тъмата, а комунистът, не вярващ в нищо извън обичайния материализъм, но отдаващ всичките си сили за благото на човечеството и готов на самоотвержен подвиг дори с цената на живота си, да притежава светимост на аурата, за каквато не могат дори и да мечтаят тези, които на думи са признавали Бога, но водят позорни войни. Прилагайки принципа на светимостта при определяне на човека се налага да се откажем от обичайните мерки и определения. Когато снимките на аурните излъчвания заменят паспорта, човечеството ще бъде разделено по светимостта на аурите и тогава нищо тъмно няма да получи достъп до средите на управителите на човешките съдби. (10.274)

Задължението на служителите на Светлината се заключава в носенето на Светлина. Това означава, че аурата им не трябва да излъчва огньове на злоба, ненавист, недоброжелателство, обида, неприязън и всички други чувства, затъмняващи аурата. Дори и когато върху него се стоварват ударите на недобрите човешки чувства, той няма право да отговори със също такива недобри чувства. Това не означава, че той трябва да бъде беззащитна овчица, но изисква от него да отговаря на недобрите чувства така, че да не се заразява аурата си с тъмните чувства на нападащите. Спокойствието и равновесието са най-добрия щит против тъмните емоции. Но не е достатъчно само да се приемат в този щит вражеските стрели, трябва също да може и да се отговори със светла стрела, тоест така, че излъчванията на аурата да останат светли. Доколко е трудно това може да се разбере само от собствен опит. Така на злите излъчвания се отговаря със светли излъчвания, за злото се въздава с добро, за тъмнината — със Светлина. Това ще означава такова състояние на съзнанието, когато злото на този свят, стоварвайки се върху носителя на Светлина, вече не намира в него нищо, чрез което да предизвика също такива тъмни вибрации, каквито са насочени срещу него. По този начин става трансмутация на тъмата чрез погасяването и разсейването й с вибрации на Светлината. Служителят на Светлината може да въздаде за получаваното зло само с добро, не позволявайки си да вибрира в унисон с носителите на тъмните излъчвания. Трудно е да не се допусне ожесточаване на сърцето сред жестоките и тъмните. Но ожесточилото се сърце загубва своята Светлина. Ето защо ученикът в защита на себе си може да вдигне само меча на Светлината. Той се защитава от тъмнината със Светлина, а не с тъмнина или със злоба. Дори поразяващият лъч се изпраща без всякаква злоба и в пълно равновесие. Обикновените хора така или иначе се подават на трансмутация от излъчванията на Светлина. Само съзнателните служители на тъмнината в това отношение са безнадеждни. Те се стараят много да помрачат всяко светло съзнание и с всички способи да предизвикат в него черни, димни огньове. Затова е важно да се следят собствените излъчвания и да се държат под строг контрол. Няма никакво значение какво, именно, предизвиква нежелателните вибрации в аурата на човека, тъй като всичко, което ги предизвиква или може да ги предизвика, е недопустимо и не може да бъде оправдано с никакви съображения. Тогава дори отровните стрели ще дадат само по-добро оцветяване на аурата, без да й причинят вреда. (10.287)

Около вещите и предметите, наситени с огън, човек по-лесно удържа светло-носните излъчвания на своята аура. В това се заключава значението на свещените предмети и места. В това е и смисълът на съществуването на Ашрамите в Плътния и Тънкия светове. Атмосферата на питейното заведение рязко се отличава от атмосферата дори и на най-бедната църквичка. В това се заключава целта на строенето на храмове. Човекът, снабден със силни енергии, може да отлага техните еманации върху всичко, с което влиза в допир там, където живее или се намира. Навсякъде след себе си той оставя следите на психическите си отлагания. Прочетената книга той също изпълва със своите излъчвания. С всеки поглед, с всяко дихание, с всяко движение той отделя в околното пространство енергиите на своя микрокосмос. А тъй както човек във всеки един момент твори или Светлина, или тъмнина, вътрешното му състояние или степента на светимост, или потъмняване, е от значение за пространството и за това, което се намира в него. Нашите хора, където и да се намират, създават около себе си особена атмосфера, наситена не само с техните излъчвания, но и с Лъчите, изпращани от Нас. Тази атмосфера не може да се сравни с атмосферата на обикновените домове. За тънкото зрение това различие е ясно и рязко. Ние различаваме хората по светимостта на тяхната аура, а местата и жилищата — по тяхната психическа изпълненост с отлагания от един или друг порядък. На Нас не ни трябват нито думи, нито уверения, тъй като виждаме и чуваме вътрешната същност на говорещия. И няма нищо тайно, което да не е изразено явно в излъчванията на човешката аура. Снимките на тези излъчвания ще приближат времето на справедливостта, когато повече няма да може да се крие това, което успешно се скрива сега. За лицемерите, лъжците и лошите хора Новият Свят не носи нищо утешително. (10.434)

Въздействието на цветята върху човека става чрез аромата, цвета и аурните излъчвания на цветето. Степента на въздействие зависи от чувствителността на възприемащия апарат. Въздействията биват положителни и отрицателни. Едни от цветята са отровни, други — целебни. Етеричните масла тепърва ще намират своето приложение в медицината именно чрез въздействието си върху психиката на човека. Изкуствените масла, разбира се, нямат тази сила, защото, ако са от минерален произход, не съдържат прана. Науката все още не признава скритите свойства на вещите, предметите и явленията и не вижда разлика между въжето, на което се е обесил човек и въжето, на което се суши бельо. В същото време аурното излъчване на всяко едно от тях е различно и нищо не пречи на скептика да сложи под възглавницата си въжето, прекъснало живота на човек и да отбележи своите усещания. Ще дойде време, когато с прецизни апарати ще могат да се правят снимки не само на аурата на човека, животните и растенията, но и на предметите. Тогава скритата страна на вещите ще стане достъпна за изучаване. Живеем в свят, изпълнен с явления скрити от очите, слуха, обонянието, осезанието и вкуса, макар че тези явления съществуват и въздействат на човека. И чувствителните натури усещат тези невидими и нечувани докосвания на вещите. Само сърцето можe безпогрешно да каже: „Тази вещ ми е приятна, а тази мe отблъсква.“ Но за това е необходимо сърцето да е пробудено. (11.114)

Природата на нещата е недостъпна за съзнателно възприемане от обикновения човек, макар че несъзнателно хората отлично се оправят в атмосферата на жилищата, старите замъци, градовете, казвайки, че едни от тях им харесват, а други — не. Необходимо е, обаче, да се обръща по-голямо внимание на тези усещания, за да си даде човек сметка кога и защо възникват те в съзнанието. Допирът на Учителя само отваря очите на ученика. Предварителното допускане в мислите на възможността за явлението му отваря вратата. Отрицанието, обаче, е като врата със спуснато мандало. В това отношение утвърждаването е винаги положително, тъй като винаги дава нещо. Отрицанието винаги е мъртво, тъй като убива възможността. (11.115)

Ако отшелниците-йоги облагодетелствуват света със светло-носните излъчвания на своя микрокосмос, то, подражавайки им, същото може да прави и ученикът, следейки зорко състоянието на неговата аура да съответства на тази задача. Това, разбира се, не е лесно, когато има толкова отвличащи условия и когато околната атмосфера е плътна и яростно противодейства на всяко добро начинание. Погледнете колко много добри и градивни дела са изопачени от тъмнината и са обърнати наопаки със своята отрицателна страна. По същия начин тъмните ще се опитат да изкривят и вашите добри начинания. Но поддържайки светимостта на собствената си аура и съблюдавайки завета за мълчание и равновесие, ставате неуязвими за тъмните нападки. (11.578)

Когато попитат, защо се отделя толкова много време за мислите и преживяванията от личен характер, отговорете: ползата или вредата, които човек може да допринесе на света, зависят от светимостта на неговата аура, а тя самата — от неговите чувства, мисли и преживявания, т.е. от състоянието на неговото съзнание. Затова и на последното се отделя толкова внимание в процеса на преобразяване на човешката личност. (12.7)

Въздействието на човешката аура все някак се признава, но въздействието на аурите на предметите, жилищата, градовете и местностите не се разбира достатъчно. Всичко си има аура и всичко въздейства на всичко. Горите, планините и полята са изпълнени с това въздействие. Въздействията на съвременните градове са убийствени, както и въздействията на злобните, болните и нещастните хора. На тях са подложени всички хора, независимо от това знаят ли за тях или не знаят, искат ли или не искат. Всичко взаимодейства в заобикалящия човека свят, както в плътния, така и в Тънкия, Менталния и Огнения. Някой напразно смята, че нещо може да го предпази от тези въздействия, от връзката със света, който го е породил или от звездните въздействия, от лъчите и вибрациите на Далечните светове. Топлината на слънчевите лъчи сгрява планетата и й дава живот. Това е неоспорим факт, който се осъзнава от всички. По същия начин и всички останали въздействия са факти и трябва да бъдат осъзнати. (12.26)

Не е излишно за никого да се погрижи за своя облик, който всеки отнася със себе си в Надземния свят. „Неизтриваема е маската на истинската същност.“ Измъчваният от своите пороци, въжделения и страсти тук все още може външно да ги поприкрие, но там тайното става явно и видимо и не може да се избяга никъде от себе си. Аурата, която е изразителка и носителка на същността на човека, показва своя образ в съзвучни на нея форми. Ужасни и чудовищни по своето безобразие са облиците на хората, живеещи в нисшите слоеве на астралния свят. Но колко прекрасен е другият полюс на живота, озарен от Светлината и Красотата. Прекрасни са хората и сиянието, което ги обкръжава отвън. Там, където твори мисълта и всичко се движи от мисълта, царува и управлява Законът на съзвучието и съответствието на вътрешното състояние на човека с външния му облик. Ето защо Ние настояваме и тук, на Земята, вътрешното състояние на човека да съответства на външното му изражение и да бъде прекрасно. Двуличието, лицемерието, фарисейщината, лъжата, неискреността пораждат дисхармонични форми, които носят върху себе си печата на тъмата. (12.304)

Всички недостатъци и слабости на човека са отразени в излъчванията на неговата аура и се виждат явно в Надземния план. От това се възползват тъмните и всяко петно на аурата се превръща в мишена за вражеските стрели. Така борбата със собствения астрал, подчиняването му на волята и обуздаването на своеволията му става много по-сложно и трудно. Тъмните съзнателно, старателно и упорито раздухват димните избухвания на тъмните огньове на не очистената астрална обвивка. Тези обстоятелства трябва да се имат в предвид в процеса на очистването на астрала, знаейки, че противникът е силен, изкусен и изтънчен във всевъзможните хитрости, прелъстявания и изкушения, и често използва персонификатори в образите на познати или близки хора. Не Ние, а вие трябва да се държите здраво и неотлъчно за Нас с цялата си устременост, с цялото си желание, с цялата си сила и воля. (12.439)

„В своята Светлина ще видите Моята Светлина“ — тази формула трябва да се осъзнае в цялото и значение. Само усилвайки и издигайки светимостта на собствената аура, можете да се докоснете до Аурата на Владиката и да възприемете нейните излъчвания. Тъмнината се подхранва със тъмнина, а Светлината — със Светлина. Няма друг път за доближаване към Учителя на Светлината. Грижата за състоянието на аурата е главното задължение на този, който върви след Владиката. От тук и постоянния надзор и заостреното внимание към постъпващите отвсякъде въздействия, идващи от околния свят. Когато заградителната мрежа, в резултат на това непрекъсвано и по време на сън бодърстване, е в ред и се подържа съзнателно, способността да се противодейства на тъмата се удесеторява и отразява всички тъмни опити и нападения. Но единението трябва да бъде пълно и непомрачено от суетата на ежедневието. Владиката е казал: „Аз съм с вас винаги“, но дали е винаги с Него духом устременото към Него съзнание? (12.521)

Аурните вибрации могат да бъдат хармонични и дисхармонични, добри и зли, светли и тъмни. Два предмета, наситени с противоположни вибрации, намирайки се един до друг, встъпват във взаимодействие и по-силните вибрации побеждават. Може дори да се говори за борба, ставаща между предметите и вещите. Вещите, предметите, дрехите и всичко останало, намиращо се продължително време в близост до човека, се насища плътно с неговите излъчвания. Много трайна е атмосферата на жилищата и особено аурата на дрехите. Някои предмети запазват силата на въздействието си за много дълго време, а заклетите предмети — още повече. Заклети означава наситени с определени целенасочени еманации съзнателно. Може да се каже, че живеем в свят, където всичко вибрира с енергии от тънък или друг порядък. Еманациите на горската поляна, неосквернена от човека,се отличават от еманациите на игралната зала. Чувствителните организми различават отчетливо характера на вибрациите на различните места. Те могат да кажат дори и със затворени очи дали се намират в храм или в увеселително заведение. Влизайки в чуждо жилище човек или се подчинява, тоест попада под въздействието на неговата атмосфера, или, обратно, я преодолява. Същото става и при съприкосновение на човешките аури. Една от задачите на ученика е да приучва себе си към това да не се подава на никакви странични въздействия, макар и усещайки тяхната същност. (12.691)

Изображенията на хората, техните портрети и фотографии, също имат свои излъчвания и също въздействат на съзнанието. Даже мисленото представяне на такъв портрет предава тези невидими вибрации. В това отношение голямо е значението на иконите и свещените изображения. Човек се намира под постоянното въздействие на всичко, което го заобикаля и с което влиза, особено съзнателно, в съприкосновение. (12.692)

Художникът, сътворявайки своите картини, влага в тях своите излъчвания, степента и характерът на които зависи от силата на неговия творчески огън. Тези наслоения съпровождат платната и остават с тях през цялото време на тяхното съществуване, ако огньовете, вложени в тях, са достатъчно устойчиви. Въздействието на такива акумулатори на вибрации е много силно. Колкото по-огнено е творчеството, толкова по силно е въздействието. Може да се предположи каква е мощта на великите произведения на изкуството, ако са създадени в тясно сътрудничество с Йерархията на Светлината и ако техният творец сам е Йерарх от висока степен. (12.693)

Колелото на сътрудничеството представлява животворен обмен на енергия отгоре надолу и обратно. Учителят е и Изпращащ, и Получаващ, ученикът — също. Нямащият нищо, от когато се отнема и това, което има, е, всъщност, не даващият нищо. Жизненоважният обмен продължава и след Учителя — все по-нагоре и по-нагоре, а от ученика — надолу, по низходящата линия на Йерархията. Дори животните и растенията получават от човека или, по-точно, би трябвало да получават, ако излъчванията му са светло-носни. В противен случай от него излизат енергии на разрушението. Ученикът съзнателно не допуска подобни излъчвания. Хората със здрави излъчвания могат да бъдат наречени дарители на живот. Лабораторията на човешкия микрокосмос е много силна, но енергиите, излъчвани от него, могат да бъдат както съзидателни, така и разрушителни, носещи живот или смърт. Голяма е отговорността на човека за всичко, което излиза от него. От тази отговорност никой не може да избяга. Дори не равновесията в природата се причиняват от човечеството като цяло. Може да се каже, че не само животните и растенията, а цялата Земя и всичко, което е върху нея, получават от човека. Местността, жилището, облеклото и всички предмети, които го заобикалят, се насищат с аурните излъчвания на човека. Така ден след ден, година след година, век след век атмосферата на планетата се изпълва с породеното от човешките маси. А с какво е изпълнена тя, не е много радостно да се констатира. Има светли оазиси, има светло-носни Висши сфери, но непосредственото обкръжение на Земята е сумрачно, нерадостно и безпросветно. Войните, насилията, човеко-ненавистта, бедността, болестите оставят убийствени наслоения. В тази задушаваща атмосфера хората вече се задъхват. Каин казал, че не е пазач на своя брат. Но плодовете на Каиновото наследство се пожънват от всички: във вид на отровен въздух, който дишат; във вид на пространствена тежест, притискаща съзнанието; във вид на тъмни, обвиващи планетата мисли, заразяващи масите; във вид на разрушителни енергии, нахлуващи в живота. Време е да се помисли за почистването и на земната градина, за нейното привеждане в порядък, за унищожаването на плевелите. Време е, защото ако се изпусне моментът, може да стане късно за спасяването на планетата. (12.782)

Ако предназначението на човека на Земята и в световете е да носи Светлина на хората и на всичко, което го заобикаля, то неговите основни съзнателни действия трябва да се насочат именно в това направление. И състоянието на неговата аура трябва да бъде такова, че излъчванията й да бъдат светли. Но в условията на плътния свят това е много трудно. Целта на Учението на живота се състои именно в това — да се утвърди светимостта на аурата. Стремящият се към Светлина се стреми преди всичко да я утвърди в собствения си микрокосмос, за да стане светилник на света. (13.24)

Състоянието на вътрешна стегнатост и сдържаност може да бъде установявано по желание и това може да се прави възможно по-често, за да стане то привично и постоянно. Противоположност на това състояние е разпуснатостта на всички чувства и неумението да се сдържаш и управляваш себе си. При сдържаност аурата придобива спокойно състояние и действа благотворно на всичко наоколо: на хората, на животните, на растенията и на неодушевените предмети. Всичко, с което човек влиза в съприкосновение, включително вещите и стените на жилищата, може да бъде изпълвано с блага аура. Всички хора въздействуват на своето обкръжение. Въпросът е само в това — как? Въплътените не се замислят какъв отпечатък на духа си оставят след себе си, но такъв оставят всички. По живото-описанията на някои хора не е трудно да си представим характера на техния отпечатък. Мрачни и страшни отпечатъци оставят след себе си лошите хора, отдали се на злото. Но дори и не лошият човек, намиращ се под робството и в подчинение на астрала си, може да остави след себе си не особено привлекателни записи. Затова сдържаността и вътрешната стегнатост са безусловно полезни. А колко увлекателен може да стане този процес на овладяване на собствените чувства, мисли и настроения, ако се разбира, че по този път става събирането и натрупването на психическата енергия. Животът на Земята може да бъде преживян или събирайки, или прахосвайки Агни. (13.305)

Всяко движение в човешкия микрокосмос има светлинна основа и се съпровожда със светлинни и цветови изменения на неговата аура. Всеки нервен импулс представлява електрично-светлинна вълна по нервния проводник. Тези светлинни движения в човешкия апарат са постоянни, докато е жив. Затова огнената природа на човека се проявява с постоянни светлинно-огнени вибрации във всички негови обвивки. От тук и овладяването на себе си във всички отношения и във всички обвивки означава овладяване на собствените огньове. Всяка емоция, всяка мисъл е пламване на огньове. Всяко кратко или продължително настроение е кратко или продължително горене с една или друга степен на светимост или помраченост. Светлият Агни осветява, а тъмният — помрачава или затъмнява. Значи, огньовете могат да бъдат различни. Овладяването на себе си и на сребърната юзда на чувствата и мислите довежда до овладяване на собствените огньове. Овладяването на огньовете не може да стане за един час. Но всекидневната грижа, труд и усилия в това направление, упорити и целенасочени, непременно ще доведат до целта. Дори простата утринна гимнастика съвсем не е толкова проста, както изглежда, защото дори и тя довежда до известна власт над тялото. А йогистката гимнастика — още повече. Когато мускулните движения се упражняват по обичайния път, ефектът е един. А когато тези движения се извършват само мислено, степента на огненост се задълбочава. Резултатите зависят от напрежението на волята. Но и в двата случая — и при физическото, и при умственото движение, действа Агни. Леката гимнастика е необходима за подържане жизнеспособността на тялото, което се нуждае от съзнателна волева тренировка. Когато трудът е радостен, той е светло-носен и животворен. Но робският труд, помраченият и затъмненият труд, особено ненавижданият, е разрушител на психиката и тялото. Много възможности за овладяване на Агни има в ръцете на човека, но за да бъдат използвани, трябва да бъдат осъзнати значението и смисъла им. (13.393)

Човешката аура излъчва постоянно около себе си енергии или на Светлината, или на тъмнината, насищайки пространството и всеки предмет в него, и въздействайки на всичко: на хората, на животните, на растенията, на предметите и вещите. Светло-носната аура излъчва светлина, помрачената — тъмнина. Всяко движение, действие, чувство и мисъл са или светло-носни, или отровни. Придвижването на човека по лицето на земята оставя след себе си един вид следа или отпечатък. След носителите на Светлина остава блестящ отпечатък на духа, а след служителите на тъмнината — объркани тъмни ходове, наситени с отровата на техните еманации, които отравят всичко, до което се докоснат и чиято отровност продължава да действа и след тяхната физическа смърт. Човек може да настройва своята аура в гамата на Светлината или тъмнината. Затова е важно да се наблюдаваш и да знаеш какъв род енергия излъчва аурата ти. Аурата на унинието, страха, безпокойството, злобата, раздразнението и всички останали мрачни чувства разпространява тези тъмни енергии наоколо, въздействайки особено силно на психиката на хората, с които влиза в контакт. Възможно е във всеки даден момент да си дадеш ясен отчет какво се излъчва наоколо от твоята собствена аура. Отговорността за собствените излъчвания е огромна. Контролът, зорката бдителност и постоянното наблюдение на собствените еманации и на състоянието на аурата представляват най-важното задължение на ученика. Когато бъдат създадени апарати за снимки на аурите, тъмните отровители ще бъдат просто отстранявани от обществото и изолирани, както сега изолират заразно болните, докато аурата им не изгуби своята отровност. На разгула на тъмата ще бъде поставен предел. Контролът над своите излъчвания не е лична работа, а обща и пространствено безусловно полезна. Хората все някога ще разберат, че всеки е задължен да носи Светлина в аурата си, за да влияе благотворно с излъчванията й на планетата и на всичко, което живее, расте или просто се намира върху нея. А целта на ученика е да очисти дотолкова мисленето и чувствата си, и да овладее себе си, че аурата му да стане ярка и блестяща, даваща Светлина на света. (13.443)

Човекът е като магнит. Магнитните свойства на аурата се проявяват в това, че светло-носната аура привлича към себе си от заобикалящата я среда елементи на Светлината, а тъмната — на тъмнината, подсилвайки по този начин и своите собствени енергии. Добрият извлича и притегля добро, а злият — зло.Така аурата възвисява или помрачава всичко, с което влиза в съприкосновение, израствайки и тя по сила при това взаимодействие. По този път расте и доброто,и злото, както в самия човек, така и около него. Наистина, самотният подвижник може да бъде благословия за цял окръг. Хората трябва много срочно и спешно да разберат какви светло-носно-съзидателни или разрушителни енергии носят в себе си и колко голяма и неизбежна е отговорността им за всичко, сътворявано от тях, а също и това, че причината и следствието са неотделими и ще се наложи неизбежно да пожънат последиците от всички свои дела на Земята. (13.447)

Да се порадваме на всяка частица добро, на всяка устременост, на всяка мисъл, на всяко чувство, постъпка и действие, носещи в себе си Светлина. Великото Дело се състои именно в това — тази Светлина да свети на човечеството. От личния избор, който е винаги свободен, зависи ще се озари ли се съзнанието от избора на Светлината или ще се затъмни, ако е избрало тъмнината, обединявайки се при това или с Огнището на Светлината или с бездната на тъмата. (13.448)

“В подножието на Висшата мъдрост”, Маха Чохан 

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: