Появи ли се на земята човешка душа, тя не идва сама. Винаги е придружена от своята половинка, задължитеелно от противоположния пол, с която рано или късно трябва да се срещне в живота.Такива души имат сходни характери (и добрите, и лошите им страни), близка чувствителност, и еднаква духовна цел в живота си. Целта на тази среща не е нищо друго освен единствения шанс на двойката души да изградят (често бавно,постепенно и преодолявайки множество кризи) своето единство и така да достигнат до Божествеността.

Когато те (мъжът и жената), на базата любов, в пълнота и единство осъществят полова връзка между тях се получава стабилен енергиен баланс. Мъжкото и женското начало се сливат и преплитат своите същности в едно цяло – Андроген. Общата им връзка представлява верига от преплетени биоканали. Изображението на такава връзка според др. китайски науки изглежда така:

Ако образно си представим сечението на тази връзка (двойното въже от усуканите енергийни биоканали) ще видим осморния знак на безкрайността. Той присъства над главите на всички двойки, които в съпричастност и пълнота без лична изгода и егоизъм са се слели физически и духовно. Посветените виждат този знак ясно, което им подсказва за нивото на осъществената връзка. Тези мъж и жена са готови да преминат в така нареченото Царство небесно, в новите енергийни полета на Астрала. Такава двойка може да се изгради от двама само веднъж в живота им. Пропусналите шанса са обречени. Звучи безнадеждно, но е така.

Причините за невъзможността да се слеят душите в безкрайно единство, да станат Адам Кадмон, божеството Кетер са много. Обикновено тъмната ложа, чиято цел е да предотврати такъв съюз, за да задържи душите в низките материални полета, съблазнява едната, а често и двете души с няколко стари, но сполучливи примамки. Такива например са материализма (пари, желание за по-лесен живот), различни занимания, забавления (невключващи и дистанциращи партньора), неморалността ( развиване на чувствено-емоционални, романтични фантазии/връзки към/с друга личност), алкохол, зависимости (към хора, вещи, стари навици) и т.н. Подробно ще разгледам тези капани в друга статия.

Ще спрем вниманието си на резултатите и опасностите които следват от една разрушена андрогинна връзка. Обикновенно съюзът бива прекъснат с излизането на единия партньор от кръга на общата цялост. Този партньор обикновено е в плен на заблудата и е в състояние на невъзможност на правилна преценка за поведението си. За него съществуват множество причини и оправдания на личността, за създалата се ситуация. Той е сигурен в правотата на действията си и върви уверено в “правилната” за него посока несъзнаващ, че всъщност върви към собствения си провал.

Нека обърнем кратко внимание на информация в принципната позиция на Христос към Седма заповед на Мойсей. Текста намираме в евангелието от Матей 5:32 –
“Аз пък ви казвам: който напусне жена си (мъжа си), не поради прелюбодеяние, той я/го прави да прелюбодействува; и който се ожени за напуснат/а, той прелюбодействува.”

Текстът ясно и категорично определя една единствена причина, която може да послужи за причина за прекъсването на брачния (андрогинния) съюз – прелюбодействието.Още повече – Христос въвежда и нравствената категория на енергийното прелюбодействие, изрично подчертано още от Мойсей като забрана специално за мъжете -Десетата заповед: “Не пожелавай!” Мойсей е знаел за енергийното въздействие на енергията ЯН върху матрициращата същност на енергията ИН (жената, половата й система). Дълбоко и добре закодирано знание, което египетският посветен е въвел под формата на изрична забрана към мъжете. Процесите на въздействие на мощната енергия ЯН върху енергията ИН са добре описани в книгата “Теория на енергийния обмен” на Спас Мавров.

Така може в общи линии да се представи какво прави неправомерно напускащия съюза. С тези свои действия той не само нанася непоправима щета на половинката си, но и вкарва себе си в сериозни кармични задължения и неприятни последствия, от които просто няма как да се измъкне.
Сега ще обърнем внимание на положението и опасностите, които грозят (изоставената) останалата без своята половинка душа. Тъй като до този момент тя се е намирала в неразривна свързаност, тя изпитва сериозен недостиг. Този недостиг не се свежда само до липсата на член от семейството, а до липсата на полярност, до нарушена стабилност в живота. Тази душа усеща болезнено необратимостта на снижението на енергийното си поле, изпада в дисбаланс и губи своята устойчивост в битието. Страданието дотолкова я отчуждава от еволюционното и израстване, че тя изпитва непреодолимо желание да напусне сама предопределеното и материално поле на развитие и често се бори с натрапчиви мисли насочващи я към самоубийство. Такава душа трябва да знае, че тази стъпка би я въвело много назад в ниските астрални полета, от които за да излезе може да са необходими хилядолетия. По-често обаче, такива души стават лесно податливи на влиянието на външни фактори – Алкохола и/или Разврата. Тук е мястото да отбележим, че пиянството и разврата според устната колобърска традиция на българите са болести на душата. Древните българи са смятали, че те не могат да се лекуват и затова такива хора били публично убивани. При разврата се нанасят дълбоки поражения на генетиката и бъдещото поколение на човечеството.

Често душата прозряла невъзможността да продължи своята еволюция се пропива. И обратното – пропилите се души, сами се лишават от духовна еволюция. Ето защо подобно поведение би означавало смърт за такава душа.

При раздялата самотната душа не може да компенсира липсата на своята сродна душа, а от скръб почти е невъзможно да контролира и своята. Този момент е типичен за силните и особено творческите личности. За тях липсата на полярната половинка играе решаваща роля, а често и фатална. Всичките им качества блокират, уменията им не ги задоволяват и те губят контрол над себе си. Така те се изправят пред най-голямата опасност – да загубят своята оренда – покровителството от небето!

bobaja.blog.bg