ASTROdramsa4

Личният хороскоп оживява

Рожденият хороскоп е личният ни пътеводител по пътя на самоосъществяването ни.
Планетите в него символизират различните ни вътрешни гласове, нуждите ни, скритите ни заложби, както и онези роли, които ние подсъзнателно възлагаме на другите.
Астрологичните домове представляват сцената на живота, върху която се разиграват тези сили.

Целта на Астродрамата е да съживи този процес посредством игра в групи.
Астрологичната игра на роли свежда хорокопа до нивото на играене в момента (тук и сега) и улеснява контакта между различните пластове на душата.

Важни елементи при провеждането на астродрама са музиката, медитацията, играта чрез тялото, различни видове ритуали, спонтанен театър, психодрама, изобразяване (Gestalt), дишане, глас, танцуване, маскиране, видения (visions). Инсценирането на семейни случки, сънища или определени митове улесняват по-дълбокото разбиране на душевните стъпки на развитие, които се отразяват в хороскопа, довеждайки до важни трансформации.

Мнения на участници в астродрама:

“По време на пътуването ми през домовете (колелото на живота) ми стана недвусмислено ясно какво искам от живота и къде се намирам в момента.”

“Когато видях и двете страни на нещата при играта на роли, осъзнах колко много енергия съм изразходвала досега, за да залъгвам себе си.”

УВОД

Астрологията различава 4 основни типа с различен мироглед, които съответстват на 4 различни елемента (огън, земя, въздух, вода). Така например огненият тип подхожда динамично и самоуверено в дадена ситуация, докато водният тип би бил по-тих и въздържан.

4-те основни типа или енергии изразяват себе си по 3 различни начина и 3 принципа на действие:
– активно-съзидателно
– пасивно-постоянно
– променливо-разтварящо се

Така се получават 12 основни енергии, които се символизират съответно от определен слънчев знак.

Всеки от 12-те знака характеризира специфична енергия с определен тип характер, който реагира индивидуално в различните ситуации. Начинът, по които се изразяват енергиите, не е нито добър, нито лош. Това са просто различните изрази на енергия, които са част от цялото.

Същественото при астродрама е участниците да усетят и преживеят различните видове енергии, както и техните форми на изразяване върху собствените си тела.

Фридел Роггенбуцк е бащата на астродрамата. След дългогодишни занимания в областта на душевността и тялото (йога, медитация, биоенергетика), той разработва метод, чрез който груповите енергии да комуникират и да се сливат помежду си. Важна роля играе музиката. Фриедел е бивш музикант и е забелязал, че различните музикални стилове влияят различно и могат да бъдат охарактеризирани чрез 12-те зодиакални знака и планетите. Фридел изхожда от факта, че музиката предизвиква силни емоции и реакции при хората. Динамична и агресивна мусика (пънк, хардрок) предизвиква при слушателите също такова динамично и агресивно настроение, често съпътствано от побоища и повреди на чуждо имущество. В случая се открива принципа на Овена. И обратно – медитативната музика действа успокояващо и отпускащо (воден принцип).

За да бъде усилено влиянието на музиката, се провеждат упражнения – единични, по двойки и групови. Чрез медитация, спонтанен театър, природни ритуали и техники при играта с роли единството на нашите сетива се потапя в света на енергиите на планетите.

Всеки човек се справя по различен начин със своите опитности. Някои се чувстват сякаш в своя елемент, на други им е трудно да се отпуснат и да бъдат такива каквито са. Всичко това може да се види в хороскопа. Човек със силен акцент във водните знаци може да се идентифицира до такава степен с водният си характер, че да пренебрегне други свои качества (например от огнената стихия) да ги приписва на други (проектира) или да ги подтиска.

Ето как понякога един фин и възприемчив Рак, който общува предимно с нему познати и близки хора, може да се почувства застрашен от някой разполагащ се Лъв с нагласа “Вижте ме, пристигам”. Ракът вероятно ще сметне Лъва за груб и егоцентричен и ще се отдръпне от него, защото го усеща като заплаха в неговата иначе позната обстановка.

При астродрамата пътешестваме из различните светове, изследваме езика на тялото, поведенческите реакции на участниците посредством 12-те енергии в хороскопа. При нея става ясно с кои планетарни енергии се идентифицираме и кого наблюдаваме отстрани. Ето защо черти на характера или енергии, които не сме интегрирали, трябва да си набавим отвън, от обкръжаващата ни среда, чрез определени ситуации или хора.

Тъй като чуждите грешки по-лесно се откриват, а собствените по-трудно, е важно да се научим да разпознаваме сенките в себе си. Например когато някой се чувства нещастен и измъчен, около него всички хора изглеждат щастливи. Важен е в случая опитът на благост и смирение. Създаде ли се определена рамка в групата, вече е много по-лесно да се задълбочи самоопознанието в астрологията.

Инсцениране на хорокопа като едно цяло:

Ролите в хороскопа се разпределят между 10 или повече души, които представляват различните планети. Ролите им са повлияни от зодиакалните знаци, в които се намират. Разположението на планетата в дом обозначава в коя житейска сфера човек ще трупа опита си. Своеобразието на планетите ще се възприема от притежателят на хороскопа или като присъстваща част от личността му (например страхливко, мечтател, неуморник) или ще проектира ролите си върху други хора, предимно несъзнателно – тоест ще търси някой друг, който да изиграе собствената му мелодрама, комедия или приказка.

Различните ситуации по време на играта с роли показват кармичната последователност на предишни действия. Например в 10 дом: притежателят на хороскопа е възприемал по време на детството си един от родителите си като много властен/агресивен. В по-нататъшния си живот той самият е шеф, който обича да се налага на работното си място. По време на играта той ще си придаде вид на по-силен от другите.

През фазата на навлизане в определена роля участниците започват да усещат енергията на планетата. Планетарният принцип вътре в “актьора” сам му подсказва как да се държи, избирайки интуитивно подход, облекло и грим за ролята. Със спонтанно възникваща музика и текстове лидерът на групата представя отделните планети. След това следва импровизационната фаза, в която всеки от участниците встъпва в контакт с останалите. Лидерът на групата се изявява предимно като режисьор, който въвежда отделните сцени, обогатяващи астрологичната игра. “Сценарият” възниква винаги спонтанно, по време на действието. Например случката се развива през детските години на притежателя на хороскопа. Планетите се превръщат в играещи си дечица, родители, братя или сестри. След това следва пубертетат със своите опитности и преживявания. Друг “хороскоп” започва да танцува. Според хороскопа и настроенията се менят – медитационни, отпуснати, тъжни, напрегнати или комични до смърт. При огнените хороскопи планетите лесно се палят, а въздушните говорят много. Актьорите изживяват вътрешния диалог на останалите на различно ниво. Настроенията се редуват и правят играта интензивна. Притежателят на хороскопа сам избира кои аспекти да задейства. Той има избор дали само да наблюдава, сам да изиграе ролята си или дори да прескача от роля на роля.

“Танцът на планетите”

Астрономически факти/ Астрологически архетипи
Астрология, карма и цялостно развитие

(Фриедел Роггенбуцк)

Както всеки човек е единствен по рода си, така и всяка слънчева система, всяка планета е уникална.

Според строежа и устройството на слънчевата система се правят заключения относно степента на развитие на съзнанието на предполагаемите съществуващи организми.
Ролята на слънцето представлява “егото” (self) и заедно с вътрешните планети отговаря на тези качества, с които сравнително лесно се идентифицираме. Но за да може “егото” да се развива и да се освободи от ограниченията на “малкото его”, нашата посока на развитие трябва да е отправена към сливането с Вселената.

Орбисите на външните планети символизират различните стадии на развитие в учебния процес, които трябва да бъдат открити, оценени и интегрирани по пътя на развитие на съзнанието.

През последните 20 години успяхме да разгледаме по-отблизо планетите и да научим много нови факти за тях. Те допринесоха за разбиране на действието им и еволюцията на съзнанието ни.

* * * * * * * *

Статия за Нептун, но не само

Изключително важна е прогресивната последователност на зодиака и разстоянията между слънцето и планетите. Неслучайно зодиакалните знаци и планети следват хронологичен ред. Всяка стъпка предхожда следващата. Ако даден стадии не е достатъчно развит или дори бъде прескочен, това би донесло големи трудности при преодоляването на следващите нива. С други думи този, който достигне до ниво Нептун или Риби, но не се е справил с предишните стадии, затъва в хаоса на чувствата си, чувства се объркан и дезориентиран, става подвластен на наркотиците, алкохола и мечтите си. Това означава, че не е изпълнил задачите си на предишно ниво. В случая най-добре би постъпил, ако се върне назад в предишните си стадии на развитие, за да навакса опита, който е изпуснал.
Без задълбочени и солидни основи, лесно биваш погълнат от хаоса, а стремежът към самоусъвършенстване остава на заден план.

Вътрешните планети трябва да разполагат с достатъчно пространство, за да осъзнаят нуждите си. Луната трябва да е заситила емоционалния си глад, Меркурий да е утолил жаждата си за знания и комуникиране.

…Който се озове по-рано върху орбитите на Сатурн, Уран, Нептун и Плутон, той ще трябва да се изправи рано или късно срещу подтиснатите или изтласкани части на личността си. Най-често това се случва в сферите на Плутон, чиято задача е да изгражда цялостно и да интегрира отхвърленото.

Ако отново личната планета започне временно да свири първа цигулка (във вътрешния оркестър), трябва да се появи някой, който е преминал през всички планетарни етапи, който не трябва нито да се изолира, нито да подтиска тази част от личността си, да не загубва кoнструктивнoто състояние на Нептун, през това временно прекъсване. Той знае, че всичко е временно – както идва, така и си отива.

Най-често привържениците на идеализираните житейски философии и движения на Нептун биват “заслепени” от марсовата енергия. Кой не познава хора, подвластни на езотериката, които при най-малката проява на агресия и сблъсквайки се със суровите страни на живота не си обират крушите или се отдръпват. Накъде тогава с бликащата по детински марсова енергия при възпитателния стил на антропософията? Накъде със сексуалността, когато човек медитира сериозно? Който не допуска марсовата енергия временно да завладее тялото и духа, по време на ниво нептун, той ще страда на ниво плутон.

Само когато допускаме и позволяваме архептипната енергия да преминава през нас, тя се изразява по конструктивен и положителен начин. Това е възприетата и състрадателна практика, дори житейска нагласа на спиритуалното ниво на Нептун.

Важно е да престанем да не одобряваме отрицателните аспекти от живота, за да можем да се избавим от тях като ги оставим да преминават свободно през нас /нагласа: Live & let die/.
Това означава да се научим да прощаваме на себе си и останалите.
Полезно е за част от анемичните, болнави и свръхчуствителни Риби да се свързват с огнената сила на Марс, за да добият съпротивителни сили и хъс за живот.

Кои качества трябва да бъдат интегрирани на ниво Юпитер, Сатурн, Уран, които да гарантират приятен, положителен и траен престой на ниво Нептун, които да не позволят Рибата да съсипе живота си ?

При Юпитер това са: откриване на значение и смисъл на живота, винаги и във всяка житейска ситуация да изпитваме оптимизъм и радост.
Типичните за Нептун състояния на лутане и безнадежност показват само, че на Юпитер не е било оказано достатъчно внимание, че той е бил забравен или изгубен.

Най-важен е опитът, който натрупваме на ниво Сатурн. Тук човек трябва да задълбочи знанията си, да разбере кои неща се отразяват благотворно на душата му, какво влияе насърчаващо на развитието му. Да се научи да разграничава нещата, кое е полезно, кое вредно. Това включва развитието на една дълбоко лична морално-етична инстанция, която се основава на въпросите:
Кое е това, което ме кара да страдам?
Как мога да се избавя/отуча/откажа от него? Какво мога да променя?
Как да живея така, че да получавам достатъчно подкрепа и удовлетворение от живота?

При Сатурн трябва да опознаем собствените си граници, да се научим да ги респектираме, да изградим свои правила и закони за живота и да ги спазваме без да бъдем ригидни.
Изкуството да се подчиняваме на законите на материята без да губим душевността си също произлиза от училището на Сатурн.
По пътя на духовността това е фазата, в която трябва да се научим на постояннство, издържливост и контрол.

Само след продължителни уроци и години на ниво Сатурн е възможно да навлезем дълбоко в сферите на Уран и Нептун без да страдаме и без да губим излишно време.
Това е причината, поради която всички традиционни духовни пътища са толкова важни.

Човек на ниво Нептун с интегриран Сатурн е в състояние да се потопи 100% в емоциите на останалите в тяхната среда и обстановка. Той интуитивно помага на другите като им показва къде е тяхното място. Въпреки това той не позволява да се превърне в “кошче за душевни отпадъци”, както се случва с много нещастни Риби.
Човек подвластен на Нептун, но с интегриран Урун умее да наблюдава ситуации, в които е силно развълнуван, от едно мета ниво, да осъзнава причинно-следствените връзки и да гледа с насмешка на “космическия хумор” на полярностите.

Уран е много важен, защото той допринася за разбирането на различните гледни точки и роли. Той лесно се пренася от роля в роля, жонглира с противоположностите и внезапно променя ситуациите. Без него съществува опасност Нептун да стане прекалено сериозен, да навлезе много в дълбочина.

Не малко хора са се отдалили на каузата си да помагат на човечеството.Те са като балсам за разкъсаните рани на земята. Но те трябва да внимават да не бъдат погълнати от мощния поток на Нептун. Все пак човек на ниво Нептун с интегриран Сатурн, но с недоразвит Уран трябва да се предпазва от изказване на неудобни мнения, камо ли да става политически активен.

Взаимната поддръжка на Сатурн и Нептун, но без подкрепата на Уран изкушава хората да действат подмолно, да избягват конфронтациите, които в много ситуации биха допринесли за по-ефективна борба със страданието. Без Уран е голяма тенденцията човек да се отдаде на духовни традиции, да спазва само техните закони, за да върши добро. Други развиват способност да се вживяват в чуждите проблеми, прескачат обществените, расови и религиозни бариери, но не са в състояние да релативират собствените си мироглед и вяра.

. . .

Zweig7NotesImage3

Роден е на 2.09.1955. Професионален астролог, музикант и автор на множество специализирани списания. Занимава се с астрология от 1976, след като посещава град Sarnath в Индия – мястото от което Буда за пръв път оповестява религиозното си учение.

През 1980 Роггенбуцк основава европейската астродрама. От 1982 се занимава с изготвяне на хороскопи. От 1987 е референт на световните конгреси на швеицарската астрология. През 1988 се провежда 1-та му европейска астротеатрална продукция “Helvetia in transit”, в която 12 непрофесионални актьори инсценират швейцарския хороскоп.

Фриедел Роггенбуцк провежда астрологични курсове от 20 години в Европа и Азия. От 25 години насам прекарва по няколко седмици в Вилдернес-Ретреат, където се отдава на випасана-медитация и мълчание, предимно в неговата родина по избор – Тасос или северните части на Егеите (Гърция).

превод от немски:  SеvenDays, редакция: Mesmerisa

. . .

// мнение на smaragd:

Първото правило е, че не може да работиш по сатурн, уран, нептун и плутон – колкото и да си го въобразяват някои силно духовно развити земни граждани – ако не са изпълнени нуждите на личните планети и юпитер:

– когато не си нахранил луната /на гладен стомах …/
– не си намерил центъра на своя живот /слънцето/
– не си развил и тренирал достатъчно комуникативните качества на меркурий
– не си доставил нужното удоволствие на венера
– не си развил волята и инициативата на марс и
– не си открил къде е винаги пълния кладенец и какво те прави щастлив /юпитер/.

Пример: не може да става въпрос за спиритуално развитие /нептун/ и поемане на отговорност /сатурн/, когато някой мрази майка си /луната/, не говори със сестра си /меркурий/, псува по политици /марс-меркурий-сатурн/, очаква някой да му пере гащите и да го храни /луна/, раздава шамари на децата си /марс-сатурн/, пуши по 2 кутии цигари на ден /меркурий-нептун/, страх го е от шефа му /сатурн/, не му стигат парите /венера, юпитер/ и т.н.

Второто правило е, че не може да се “отработват”, развиват и интегрират колективните планети отделно една от друга:

– Не може да си отговорен разумен човек /сатурн/, ако отричаш правото на лична свобода и мнение /уран/
– Не може да си постигнал свобода и освободеност /уран/, ако не усещаш и не виждаш къде има нужда от разум и граници /сатурн/
– Не може да си приел волята на съдбата /сатурн/ и да смяташ, че просяците и бедните под моста сами са си виновни /уран-нептун/
– Не може да си постигнал спиритуалност /нептун/, ако се гордееш с индивидуалността си и с дистанцирането от колектива /уран-сатурн/

http://clubs.dir.bg