1. Разпознаване и временно духовно събуждане
2. Изпитване
3. Криза
4. Бягаща енергия
5. Предаване
6. Сияние/Лъчезарност/ Блясък
7. Хармонизиране

Ключът към достигане до Хармонизиране с възможно най-малко страдание, е да преминете (едва ли не, пренебрегвайки) през собствените си Изпитване, Криза и Бягащ етап. Това може да бъде постигнато като се предадете в ръцете на Бог, минавайки през всички етапи.

Етап I Разпознаване и временно духовно събуждане.
Двамата близнаци се разпознават на духовно ниво и чувстват сякаш са се познавали и преди. Синхронични събития заобикалят обединението им (съюза) . Сърдечната чакра се отваря и двете души бързо се сливат в трета обединена енергия. И двамата близнаци изживяват едно ускорение на духовно разбиране.
Целта на този етап: Да засили спомена за мисията на живота на всяка от душите и да помогне за събуждането на близнаците до по-високи нива на съзнание.

Етап II Изпитване
Първоначалното временно духовно събуждане (просветление) се изгубва. Егото започва отново да се показва/излиза на повърността. Единият или и двамата близнаци може да се опитат да поставят връзката в „стария модел“ за любов, съжителство и връзка, както се разбира от желанията на тяхното его и заучената система от вярвания.
Надига се вътрешен конфликт. Близнаците започват да размишляват над това, какво са били научени да вярват, че техния възлюбен „трябва да бъде“, и как връзките се предполага да им служат. И двамата близнаци се чувстват едновременно и вдъхновени и рухнали от силата на съюза.Промъкват се съмнения, които карат единия или и двамата да започнат да се отнасят към своя любим критично и подозрително.
Цел на етапа: Да накара старите умствени концепции за връзките да излязат на повърността, за да бъдат изчистени.

Етап III Криза
Кризата при близнаците се изразява в това, че те осъзнават, че трябва или да отхвърлят техните егоистични вярвания относно любовните връзки или да отвхърлят техния любим. Те трябва да сменят своите егоистични или основани на самоличността вярвания и желания, за да възприемат едно по-възвишено изразяване на Любовта. Това може да доведе до упоритост и подтиснатост. Страхът може да се задържи, задействайки много първични нефункциониращи емоционални модели. Оставайки в настоящето с моделите, те могат да бъдат забелязани и освободени. Въпреки страховете, и двамата близнаци естествено се събират на периоди за емоционално обвързване, самопризнание/изповед, опрощение/прощаване и правене на любов. Тези ритуали затвърдяват по-високи нива на съзнание в енергийните полета на двамата близнаци.
Цел на етапа: Да осигури благоприятни възможности за лекуването и съзряването на умствените и емоционални тела.

Етап IV Бягащата енергия
Човешкото его по природа се страхува от унищожение/преобразяване от божественото обединено съзнание, закодирано в съюза на Пламъците близнаци. Наследента болка (болката като цяло „the pain body”) се надига и старите механизми за оцеляване на егото или „ последните сили“ на емоционалните и умствени модели като пренебрежение, съпротива, манипулация, гняв, наказание и осъждане се издигат. Единият или двамата близнаци биват емоционално и душевно заляти от дълбока болка, от това което усещат като отхвърляне и изоставяне на душевно ниво. Непоносимата душевна болка кара единия или и двамата близнаци да се отдръпнат физически от страх и безсилие. Единият или и двамата близнаци също може да се опитат да пресъздадат неуспешно първоначалната обединяваща хармония.
Цел на етапа: Да тласнат и двата индивида към Бог за изцеление и съзряване на духовното тяло.
Бележка: Изкушението да се включиш в битката на егото или да се откажеш, е много привлекателно и убедително, и трудно за много да му устоиш. Ето защо много близнаци никога не достигат до последните три етапа: Предаване, Сияние, Хармонизиране. Запомнете, няма място за осъждане в двойките души близнаци. Всяка душа научава много повече, когато върви по своя собствен път и взима решения чрез собствената си воля. Вашите несподелени любящи мисли ще бъдат почуствани от вашия любим на подсъзнателно ниво, поддържайки ги силни.

Етап V Предаване
Посоката и резултата от връзката се отдават на Бог  в пълна вяра и доверие, така че съюза е под божествена закрила. Прието е, че каквото е най-добро и предопределено за последното физическо хармонизиране ще се случи в своето си предопределено време. И двамата близнаци трябва да достигнат просветление, за да се хармонизират във физическото. На „бягащият“ близнак му е дадено пространството и свободата да еволюира в свой собствен темп и по свой собствен начин.
В този етап честотата на състрадание се завръща и се поддържа сама. “Предалият“ се близнак пази в сърцето си място за своя възлюбен, докато цялостно изследва/изучава живота по пътя на превръщането си в просветлен човек. Това може да е време, в което канализира безусловна любов в изкуство, музика, писане, преподаване (учене на другите), дейност в помощ или някакъв друг творчески „отдушник“.
Цел на етапа: да помогне на всяка от душите да се освободят от егото, правилана/редовна комуникация с Бог и да покажат своето пълно доверие в Бог да правят това, което е най-добро в най-правилния момент.

Етап VI Себереализация, Просветление, Сияние
Егото умира и божествената енергия поема властта над тялото. Това води до пълно духовно събуждане, стигайки до напълно пробудената божественост. Това е етапа на излъчването на Божествена Любов, вместо търсенето на романтична любов. В този етап емоционалното, умственото и духовно тяло, на „отдалия се/предалия се“ близнак, достигат пълно съзряване. Нови творчески и изцеляващи способности се издигат, които са дадени за да помагат на останалите.
Цел на етапа: да създаде един насочен навън поток от божествена любов чрез тялото и работата на просветления, която вибрира на ниво, което издига човечеството/ човечността/милосърдието.

Етап VII Хармонизиране
До този етап и двамата близнаци са се събудили. Те се събират физически за да погълнат/усвоят своите нови еволюирали енергии, вливайки се в новата движеща сила на тяхната обединена потенциална енергия. И двамата близнаци се обединяват напълно в третата енергия на безусловна любов, по начин който влияе на другите в посока да отворят техните собствени сърца.
Цел на етапа: да изпълнят планираната мисия съюз на пламъците близнаци.
Превод: Таничка

Източник: http://www.youtube.com/watch?v=3aIV5okbDZQ