136213,xcitefun-painting

За сънищата е изписано много и като тълкуване, и като обяснение за тях…

Това е нормално, защото няма човек, който да не е сънувал и да не се е питал какво значи неговият сън?!

Целта на настоящите споделени мисли е да се постави една ОБЩА основа и така на тази база всеки САМ да може да отговори на възникналите въпроси, след като е отворил очи. Надявам се, че така ще се спестят хиляди часове безплодни дискусии, умуване и много лутане?!

 

Първоначално нека да стъпим на познатата ни вече теория, че Земята не е нищо повече от едно – “училище за добродетели”. Имам бележка “за смисъла на човешкият живот”, където съм се опитал да разясня тази теория по подробно и който реши може да я прочете…

Накратко – Душата се въплъщава в човешко тяло, със задача – да усъвършенства на практика около дузина добродетели в двуполюсна среда. Този процес е обезпечен от т.нар. Вселенски закони, а основният ни Учител, Помощник и Наставник в цялото това обучение е – Страданието. Крайната цел от подобно усъвършенстване е – съвършената вече Душа, да може да се завърне при своя Първоизточник и да се слее с Него!

Какво представлява сънят? – нека отговорим на този въпрос, в контекста на тази теория…

Сънят е времето, през което Душата СИ ПОЧИВА. Почивайки си така, Тя се освобождава от тежките вибрации на новият си “дом неръкотворен” – човешкото тяло, в което се е въплътила. Всъщност по време на сън, Тя практически се завръща във фините светове, от където е дошла и така се зарежда с енергия, припомняйки си целите и задачите, които има да свърши в паралелният Земен свят, с който в момента е обвързана. В този смисъл сънят е много важен за ВСЯКА Душа!  Забележете – без вода и храна човек може да оживее седмици и месеци, а без сън – броени дни. Има много теми за размисъл в този показателен факт, нали?

Необходимо е да се уточни, че по време на съня, Душата се “среща” и “комуникира” най-вече със близки и сродни Души, чрез които и се дават напътствия. Обикновено тези Души (наставници, ангели хранители и кой както си иска да им казва!) съпътстват непрестанно човек и в будно състояние, но сънят е просто една “врата”, за по директна среща и комуникация.

Прекрасна “почивка”, нали? :) Лошата новина обаче е тази, че в случая има голяма вибрационна разлика между тези два свята… Земния, който е наситен с тежка полюсна материя и в който можем да изпълняваме както своята, така и Божията Воля, и духовният – фин еднополюсен свят, където всички изпълняват само една воля – Божията!

Подобно разминаване във вибрациите на тези два различни свята е дефакто причината, когато човек се събуди – “наставленията и разговорите” получени Отвъд,  да се забравят или да останат на подсъзнателно ниво, или пък те да са като смътни и неразбираеми “спомени”, които се нуждаят после от тълкуване.

 

Разсъждавайки така, стигаме до друг важният въпрос – Как да тълкуваме сънищата?

Изследвайки тази област, Фройд прави следният извод – „Самият сънуващ трябва да ни каже какво означава сънят му“, в което има много истина!

Универсални знаци и символика за тълкуване на сънища – НЯМА! Всичко зависи от нивото на духовна зрялост на човек. В този смисъл – сънят се тълкува най-добре от този, който го е сънувал и най-вече – точността на тълкуването е значително по-голяма, ако човека е осъзнат и в него има съзнателен и целенасочен стремеж, за да схване “посланието” на Невидимият свят, което му е изпратено, чрез съня.

В този ред на мисли, ако някой друг се опита да тълкува чужди сънища, то е необходимо това да става с пряко участие и съдействие на сънувалият, с цел – достигането на максимално реалистично и полезно тълкуване, приложимо в материалният живот.

Накратко, успешната методиката на тълкуване е следната – имайки предвид настоящата зрялост на Душата и на база на преките и ежедневни ангажименти на човек, в сънят се търсят отговори за разрешаване на конкретни, настоящи проблеми или противоречия, за които от Горе са ни подсказали – как най правилно да постъпим.

 

Какви видове сънища има? – видовете сънища отново зависят от нивото на осъзнатост на сънуващият. За яснота, принципно можем да ги разделим на две категории, а после към тях могат да се прибавят различни видове…

1. При тази категория сънища се наблюдава нещо като “бягство на Душата”. Тоест – заспивайки човек, Душата му бърза към по-фините светове, за да пресъздаде там натрупаните си през деня материални впечатления, емоции и изживявания, с цел – така по-бързо да се трансформират последните. Обикновено тези сънища изглеждат хаотични, несвързани и с много изкривени образи в тях. Подобни сънища не се нуждаят толкова от тълкуване, колкото от това, да се намери причината – защо Душата “бяга”? Какво Я тормози и какво И пречи в реалният живот? Ако тези неща се открият и коригират – сънищата ще са спокойни и няма да имаме вече “бягство”, а релаксиращ  и спокоен сън, както се казва.  :)

2. В тази категория спадат сънищата на хора, които водят някакъв осъзнат живот. В този смисъл сънищата можем да ги наречем – показателни, подсещащи, емблематични, посвещаващи или пророчески. Във всички тях има много интересни послания на Невидимият свят и ако човек правилно ги разгадая и изпълни – живота на осъзнатият човек, ще бъде още по-хармоничен и преизпълнен със Светлина и щастие.

 

Обобщение – върху поставената до тук основа, могат да се търсят разумни отговори, възникнали около сънуването, сънищата и тяхното тълкуване. Личният ми опит показва, че всички теории и разсъждения без подобна БАЗОВА основа, по-скоро могат да внесат сериозни противоречия и объркване в тълкуването.  И… нещо още по-важно – без нея, някой теории, касаещи самото сънуване, могат да станат опасни или вредни за човек, който ги практикува. Ето един пример в тази насока…

 

Опасности при ОСЪЗНАТОТО СЪНУВАНЕ! – съществуват доста препоръки и методики в тази насока,… но за мен подобно “осъзнаване” на съня крие голяма опасност и навярно тя е очевидна, ако се има предвид споделените по-горе мисли…

Какво имам предвид? – Нека да приемем, че човек няма горната основа и тръгне да прави някакви техники, и да се стреми към осъзнато сънуване. При това положение Душата, минавайки през “врата на сънищата”, отива в невидимите светове “направлявана” от някакво човешко Подсъзнание, на което функциите, задачите и приоритетите му, са много по различни…  Така вероятността Душата да не направи връзка със своите сходни по вибрации Души, а да изпадне в сложни и трудни ситуации – е много голяма.

Казано е – “Каквото е Горе, такова е и Долу”, тоест и в астралните светове близки до Земята също има – честни и крадливи, добронамерени и злонамерени, и … всякакви същества, облечени в “ефирни дрешки”. Имайки предвид това, ще задам няколко реторични въпроса:

– разумно ли е вечер да ходиш да изследваш по улиците на едно непознато гето, дали има там престъпни групировки, с какво се занимават те и как те се “вразумяват” взаимно?

– какви ползи ще имаш от това да правиш някакви изследвания, с които можеш да си загубиш доста време,  а в крайна сметка ще се окажеш в положението на човека, който е преоткрил колелото или топлата вода,… които са се ползвали вече от хилядолетия?

– самата осъзнатост на съня предполага емоционалност и чувства, поради факта, че в тях участва ПРЯКО тялото на някакво подсъзнателно ниво. Подобна “полубудност” в съня, безспорно скъсява “сребърната нишка” (Тяло – Душа) и така “завързва” повече Душата за тялото, вместо тя да ходи надалеч като си почива и като се зарежда.

Е каква е ползата от това? – практически никаква! Все едно си връзваш накъсо краката и смяташ, че си готов за излет в планината,… а не си даваш сметка, че така не само до никъде няма да стигнеш, ами може и сериозно да се пребиеш в кварталните канавки и камънаци.

 

Накрая – нещо като препоръка…

Преди сън е препоръчително човек да се стреми да допринася за ползотворната и приятна “почивка” на Душата. При наличието на подобен стремеж – сънищата ни ще са по хармонични и разбираеми след това,…и съответно в тях ще има много малък емоционален отпечатък от стресиращото и напрегнато ежедневие, в което живеем.

Конкретно какво можем да правим? – има много утвърждения, молитви, формули (за мен тези понятия са почти идентични!), които могат да се казват преди заспиване. Всеки сам може да си намери в езотеричната литературата подобни неща и ако ги почувства като близки и полезни – да действа, както се казва! :) Аз лично предпочитам материали и съвети, които е дал Учителя Петър Дънов по темата, защото те са разбираеми, простички са и най-вече – РАБОТЯТ!

 

Никола Дамянов