Творческите професии се делят на два вида: интелектуални /свързани с науката/ и неителектуални /свързани с изкуството/.

II, IX и Х – за заетите в изкуството.

II дом – конкретно умение за извършване на нещо. IX дом – творчество. Х дом – социална реализация на това „творческо умение”

II+VII+IX+X. – художник. Ако е скулптор – аспект Марс-Венера.

II+V+IX+X – актьор. I+V.

II+IX+X+XI – танцьор. Връзка Марс-Венера. Нептун в аспект с Венера, Луна или Сатурн.
Активен първи дом.

II+IV+IX+X – певец. Венера в аспект с Луна.

II+IX+X+XII – музикант.

II+IX+X+XII – Диригент

III+IX+X – за интелектуални професии. Тук 3ти дом замества втори.

III+IV+IX+X – интелектуална професия. 4ти дом се свързва с традицията.

III+IV+IX+X+XII – Композитор.

III+IV+IX+X – писател

III+IX+X+XI – Режисьор

III+IV+IX+X – научна и интелектуална работа
Меркурий- Сатурн , III+X – математик, счетоводител. Сатурн да има връзка с 3ти дом.

III+IV+IX+X+XI + влияние Уран – астроном

III+IV+VIII+IX+X – химик

II+III+IV+VIII+IX+X – бижутер

III+IV+IX+X – естествени науки

III+IV+X+XII – лекар. Патоанатом Марс + Плутон.

III+IV+IX+X – юрист

III+IV+IX+X – икономист, счетоводител. Икономист III+VI – за работа с документи.

„…..И така, още веднъж да поясним формулата на талантливия мениджър и организатор:

1) Силен трети дом .

2) Силен първи дом.

3) Съществува формула I+III.

4) Съществува формула III+II|VIII*.

5) Съществува аспект Меркурий с Марс и/или Плутон

6) Съществува формула (Меркурий|III)+(Слънце|V)+(Сатурн|X)

7) Липсва формулата II+VIII (ако съществува, то това вече е бизнесмен /собствен бизнес)

8 ) Съществува аспект Сатурн + (ВенераII)

II±V±VIII±XI. – формулата на милиардера. Лилит се намира в 10-ти дом. Тригон Плутон Юпитер II+VIII

II+IX+X+XII – мореплавател, пътешественик.

IX+X+XII – пътешественик

VI+VIII+X – ръководител

*вертикалната чертичка означава „или”

Формулата на безработния почти поголовно имат представителите на свободните професии – художници, писатели, репортери на свободна практика или хора,което имат свой бизнес.

Причините и обясненията защо присъстват тези домове са в самия материал на Шестопалов, но тук исках да дам само схемата за удобство.

Формула на астролога по Шестопалов

Влияние на 11-ти дом или Уран в 3ти. Връзка на Уран с Меркурий. +10ти дом /ако това ще е професионалната реализация/ консултиращ астролог взаимодействие 2-3-7 домове

*по мои впечатления също Луната или Меркурий в съвпад с ЮЛВ също дават интерес към астрологията.

. . .

Формула на консултанта II + III + VII (+VIII) в допълнение със следните:

Осми дом не е задължителен при индивидуалните консултации и самостоятелния бизнес (задължителен е за крупните консултантски фирми).

+ I — психология на личността и взаимоотношенията, елективна астрология (1-ви дом – ново начало)

+ IV — въпроси, свързани с дома, семейството, недвижимата собственост

+ V, IV — детска астрология, въпроси на възпитанието и обучението, родителите и децата

+ VI — астромедицина, астрология на професията

+ VII — брачно и бизнес консултиране

+ VIIІ – нещастни случаи, хирургически операции, астропсихология на интимните взаимоотношения

+ IX — публикации по астрология, прогнози в медиите, въпроси, свързани с научна кариера, висше образование, пътувания, с чуждестранен бизнес, елективна астрология (9-ти дом – юридически дом)

+ X — известен астролог професионалист, може да преживява благодарение на своята известност, астрология на професията.

+ XI — хорарна астрология, астрология на загубените вещи, въпроси, свързани с децата.

+ XII — астропсихология, медицинска астрология, кармична астрология

Aurora Borealis, http://astroartis.com