Хипнотизатори

Резюме: Хипнотизаторът е обучен да направлява клиента
си до постигане на променено състояние на съзнанието, което
е достатъчно дълбоко, че да получи достъп до подсъзнанието.
Хипнотичният транс е едно цяло, състоящо се от внушаемост
и дисоциация. Изследователите на отвличанията обикновено
приемат хипнозата като изследователски инструмент,
предназначен да помогне на техния субект да възстанови
спомените от отвличането, които са недостъпни, поради това,
че по време на отвличането е бил в променено състояние на
съзнанието или че похитителите са му инсталирали
екраниращи спомени и постхипнотични команди да забрави.
Хипнотизирани субекти могат да бъдат също така използвани
за наблюдение от разстояние, за проучване на миналото и
бъдещето на евентуален живот и като пасивни инструменти
за канализиране на други същества.

Сила на източника: Извънземни и военни фракции
могат да инсталират в похитените екраниращи спомени с
множество безотказни пластове, да инсценират
заблуждаващи сценарии на отвличане и да се включат в ума
на хипнотизирания субект, за да говорят чрез него, докато
той е в безсъзнание.

Слабост на носителя: Хипнотизаторите могат да не
разберат кога си имат работа с източници на дезинформация,
проявяващи се чрез техните клиенти. Ако те не осъзнаят, че
екраниращите спомени се спотайват под по-дълбоки
екраниращи спомени, те може да проникнат само до
екраниращия спомен-примамка и да приемат следващия със
сигурност истински. Същото е и при инсценираните
отвличания, където онова, което се спомня всъщност е онова,
което е преживяно, но самото преживяване е инсценирано за
похитения за отвличане на вниманието. Освен това, ако
хипнотизираното лице стане инструмент, чрез който даден
дезинформатор може директно да говори, то хипнотизаторът
е в жив контакт с някого или нещо, което може да се
възползва от неговата слабост.

Сила на носителя: Информацията, която може да се
извлече чрез хипноза е завладяваща, забавна и понякога
проверяема. Затова тя има голяма привлекателност и се
ползва с уважение в областта на неконвенционалните
изследвания. Тя може да се използва също така и от
академичните учени като изследователско допълнение за
разширяване на тяхната банка от данни. Както в случая с
канализирането, понеже онова, което се казва, не може
винаги да се провери, дезинформацията може да бъде толкова
творческа и фантастична, колкото се иска от нея.

Слабост на аудиторията: Дезинформацията се осланя на
предположението, че онова, което се извлече чрез хипноза,
ако не е изфабрикувано от субекта или въведено от
хипнотизатора чрез насочващи въпроси, най-вероятно е
истина. С други думи, това е погрешното заключение, че „ако
не е субективно и невярно, то е обективно и вярно“, което
пренебрегва възможността за обективна измама. В
обичайните случаи, където не са намесени измамни
намерения, хипнозата наистина може да бъде надеждна, но
доверието и уважението, които хипнозата печели чрез
надеждни случаи, не трябва да се пренася сляпо на
потенциално дезинформативни случаи.

Разпознаване на извънземната дезинформация – Том Монтолк