Телепатията (на гръцки: τηλε, означаващо “далечно разстояние”; и на гръцки: πάθεια “чувство”) е парапсихологическо явление, според което може да се пренасят мисли и чувства между хора на далечни разстояния без използването на традиционните средства на техниката и технологията. С обикновени думи телепатията може да се опише като способност за четене на мисли. Според съвременна дефиниция, дадена от парапсихолога Светослав Иванов -телепатията е (пара)психичен процес на екстрасензорното енергоинформационно възприятие и въздействие, при който едно живо същество предава и/или приема от/на друго информация за своя психичен и биологичен живот – емоции, усещания, представи, мисли, метаболизъм, здравословно състояние и др.

Накратко телепатията може да се определи като канал за връзка между два ума без посредничеството на известните пет сетива. Според материалната наука ако хората нямат непосредствен контакт помежду си, то не са възможни никакви връзки. Окултистите обаче знаят, че съществуват и други сетива извън известните на науката. Петте сетива имат съответни астрални двойници, чрез които в астралната област човек може да вижда, чува, вкусва, мирише, и дори да осезава без употребата на физическите органи. Нещо повече – той притежава шесто чувство, което може да приема мисли от други умове на големи разстояния.

Петте астрални чувства са съответни астрални части на петте физически – те функционират в астралната област така, както физическите във физическата област. Шестото или телепатичното чувство също има физически орган и съответен астрален двойник. Физическият орган на телепатията е също тъй осезаем, както и носът, ушите, устата. Вдълбано в мозъка, близо до средата на черепа, почти право ! над върха на гръбначния стълб се намира малко тяло с червено – лилаво или лилаво – син цвят, конусообразно, поставено върху основата на третия отдел на мозъка през церебела. Това е маса от нервни клетки и т.нар. “мозъчен пясък”. Познато е на западната биология и физическата наука го нарича “Конусообразно тяло”, но учените не знаят функцията, целта и употребата на този орган в мозъка. В някои учебници се отбелязва фактът, че този орган е по-голям у децата и по-развит у жените, а това е забележително явление.

Йогите и много други окултисти от дълбоки векове знаят, че това конусообразно тяло е органът на телепатията. Чрез него мозъкът приема трептения от мисли, изпратени от други мозъци. Не е необходимо за този орган да има специално отверстие, както имат ухото и носът например. Трептенията на мислите преминават през физическите тела. Когато някой мисли, той произвежда трептения, с по-малка или по-голяма интензивност в обкръжаващия етер, който, подобно на светлинните вълни, се разпространява в различни посоки. Тези трептения, достигайки телепатичния орган, възбуждат мисли в мозъка на получателя. В зависимост от обстоятелствата тези мисли могат да преминат в областта на съзнанието или да останат в инстинктивния ум.

Следователно:
Телепатията е получаване, съзнателно или не, на трептения или мисли от дадено лице, изпратени, съзнателно или не, от ума на друго лице. Мисловните вълни се различават по своята интензивност и сила. Целенасоченото получаване или изпращане, или съсредоточаването от страна на двамата увеличава силата на връзката, както и точността, и яснотата на получаваните мисли.

 Телепатични Упражнения

 
Телепатията е изпращане и получаване на мисли посредством ума. Обикновено го правим всеки ден, но толкова тихо, че едва го долавяме. Когато започнем да се тренираме, ние вече слагаме маска, но така долавяме информацията – а тя е винаги там, но с трениране ние я чуваме и хващаме по-лесно. Първия път, когато изпращате и получавате мисли, ще е необходимо да се концентрирате върху детайлите, които приятелят ви праща. Да хванете цялостен образ в ума още първия път е почти невъзможно – трябва да се фокусирате върху мислите на приятеля ви и да опишете образите и символите, така, както идват.

Дали сте чувствителен, виждащ или чуващ човек, дали получавате мисли в центъра на главата, пред очите или някъде – усилията ви ще бъдат възнаградени, когато разберете как най-добре работите. В реалността, като започнете да тренирате тези способности, ще е просто познаване, докато наистина усетите как стоят нещата. Отговорете на колкото се може повече въпроси – те ще ви покажат колко сте акуратни. С времето и практиката става все по-лесно.

След като разработите вашата телепатична зона, то ще бъде като естествено познание, внезапно разбиране какво се върти в главата на приятеля ви.

Можете да пробвате с пращане и получаване на картини чрез ума. Така още по-добре ще развиете тези способности и ще можете да получавате внезапни съобщения, без да е нужно да играете и тренирате. И когато нещо важно се случи, ще го хванете и ще сте първият, който ще узнае за него. След практикуване ще видите, че по-лесно ще общувате примерно с котка или роднина, който е на далечно разстояние – ще е достатъчен само един поглед да бъдат разбрани нуждите му. И по-лесно ще могат да се четат мислите на хора, които срещате току-що и искате да опознаете.

Тренинг

за него са ви необходими: 2 плика, 9 на 12 сантиметра, 8-10

списания с много снимки и фотоси, приятел или родител, с които да се подготвите. Дайте на приятеля списанията с по-необикновени приложения. Откъснете тези, които са ви интересни – всичко от коли до гримове и бижутерия, като съберете най-малко 20 картини и се уверите, че не се дублират. Разбъркайте и оформете 2 купа, като ги поставите в двата плика.

Никой от вас няма да знае какви образи и фотоси има, преди да започнете да пращате и получавате мисли.

Правила

Седнете един срещу друг на маса или на пода. Ако искате да експериментирате научно, е добре да сте в различни стаи или обърнати с гръб, като между вас има някаква преграда.

Играта

Решете кой пръв ще изпраща и кой ще получава. Сложете пред себе си пликовете – никой от вас няма да знае кои образи и фотоси са в пликовете. Изпращачът дискретно ще извади един фотос, като го крие от получателя. Успокойте ума, затворете очи, поемете дълбоко дъх и се отпуснете. Изпращачът започва пръв, като се вглежда в образа и го изучава в детайли. След това започва да праща активно мисли за него към получателя – а той със затворени очи приема информацията и описва какво вижда, чува и чувства. Можете да използвате всяка от следните техники, за да получите образа: той може да се появи в окото на ума, като се концентрирате в областта между очите, фокусирайте се върху вътрешните си сетива и ще чуете описания или звуци, които ще ви подскажат какъв е образът, просто чрез мислене за снимката ще се появят чувства и дълбоко познание за това, което той гледа в момента.

Целият процес трае 3-4 минути. Сменете ролите и го направете пак. Спрете, когато и двамата сте пратили и получили мисли, разменете фотосите си и проверете колко акуратни сте били. За изпращачите – не се смейте, каквото и да ви кажат, дори и да звучи налудничаво – това е само една интерпретация. За начало бъдете щастливи, ако успеете да отгатнете 1 от 3 картини или половината детайли от образите. После идва развитието – колко бързо ще доловите образа, колко детайли ще можете да отразите. Ако хванете 4 от 5 факта правилно – вие вече сте успели.

Колкото повече практикувате, толкова по-уверени ще бъдете в своите способности.

КАК ДА СЕ НАУЧИТЕ ДА ЧУВАТЕ МИСЛИТЕ НА ДРУГИТЕ

За да бъдат чути, мислите, които преминават в съзнанието ви, не е необходимо да се произнасят на глас. Всички, които знаят тайната, могат да чуят думите, които мислите, така, както биха чули звука, който произнасяте. Психолозите вече доказаха, че съзнанието произвежда звуци. Още по-правдоподобно е мнението, че човешкото съзнание е в състояние да произвежда звуци, както и да ги получава.

Всъщност ухото, което предава звука на мозъка, странно напомня на микрофона в телефона, радиото или магнетофона. Теоретично то би трябвало да предава звуци така добре, както ги получава. А мозъкът ви е конструиран по много сходен на първите радиоапарати начин. Повърхността му е осеяна с малки частици нервна тъкан, преминаващи наоколо. Не е необходимо произведеният звук да се чува.

Неговият интензитет може да е много по-нисък от този, който е способно да долови ухото на човека, какъвто е случаят с радиовълните, преди да попаднат в радиоприемника. Единственото необходимо условие е звукът да достигне атмосферата, за да създаде вълна или вибрация в заобикалящата ни среда. Такъв звук може да се долови от съзнанието на друг човек благодарение на чувствителните неврони на кожата, очите и ушите.

По-късно ще научите най-съкровените тайни на професионалните гадатели, практикуващи изкуството да четат мисли. Хора, които разкриват съвършено точно факти от миналото на непознати лица, като цитират имена, места, събития, цифри и дати. От момента, в който започнете наистина да получавате мислите на другите, без те да знаят това, ще усетите колко е вълнуващо и няма да ви се иска да спрете.

Тази способност ви налага тежка отговорност, защото не бива да си служите с познанията, за да вредите на другите. Това е неписан универсален закон, който постановява че злото, което причинявате, някой ден ще ви се върне.
Първите ви опити ще бъдат най-обикновени, но няма как да се научите отведнъж.

РЕЛАКСАЦИЯТА 

И така, първото условие е пълната релаксация. Повечето хора, както и аз самата, смятат, че са способни да се отпуснат напълно, въпреки че в действителност това съвсем не е така. За да разберете дали умеете да се отпускате напълно, направете следния опит. Усамотете се в спокойна стая и се помъчете да прогоните всяка съзнателна мисъл, като се съсредоточите в някакъв обикновен предмет, който се изпречи в зрителното ви поле. После затворете очи и се опитайте да възстановите образа на предмета.

Ако успеете, след като сте си затворили очите да го виждате няколко секунди, значи сте се отпуснали напълно. Ако образът на предмета изчезва от съзнанието ви, вие не сте отпуснати и вниманието ви се разсейва от други мисли, образи и звуци. Съзнанието на повечето хора е устроено така, че да прескача от една мисъл на друга и от един образ на друг. Такова скитащо съзнание не е в състояние да получава мисли от друго лице.

При пълната релаксация вашето мислене не е по-различно, но практически спира. Когато сте изцяло отпуснати и откъснати от всичко, вие се превръщате в нещо като тръба, през която могат да минават съобщения. Преди да ви запозная с техниката на пълната релаксация, трябва да ви кажа и какво не е релаксация. Първо, това не е игра. Това не е промяна на самия вас или на това, с което се занимавате. Промяната на начина на съществуване е само заместване на една форма на активност с друга.

Съзнанието продължава да мисли, а мускулите да работят. Пълната релаксация, такава каквато трябва да бъде, е способността да се задушават собствените мисли и да се отпусне всеки мускул на тялото.

За да е по-ясно, ако искате да уловите по желание мислите на другите, трябва да сте в състояние волево да се отпускате, и то така пълно, че да не чувствате даже дрехите, с които сте облечени.

ФАЗА 1 
Докато все още не сте адепт на пълната релаксация до такава степен, че да я постигате във всеки момент, когато пожелаете, упражненията за отпускане трябва да се провеждат изолирано от другите, в самостоятелна стая със затворена врата. Изберете си спокойно място, за да не ви разсейват. Ако живеете в града, няма да можете да избегнете някои шумове, но се опитайте да отстраните всички, които можете – разговорите, радиото, тиктакането на часовника, за да не ви разсейват. Освен това дрехите ви трябва да са удобни. Трябва да разхлабите всичко, което ви стяга. Най-подходящото положение за пълната релаксация е да легнете по гръб на земята, като постелете една завивка. Ако не, легнете на много твърдо легло, за предпочитане дървено. Мекото не е подходящо, защото се огъва под тежестта ви и голяма част от мускулите се напрягат. Отначало може би няма да се чувствате удобно в това положение, може би ще ви е твърдо и ще се изкушите да промените позата си, но това трябва на всяка цена да избегнете, защото за да се отпускат един по един мускулите ви, изобщо не трябва да мърдате. Помнете, че най-малкото движение на тялото води до напрягане на определена група мускули. След като се настаните, вдишайте дълбоко няколко пъти, повдигайки гръдния си кош много високо. Издишайте бавно и се отпускайте. Повторете това няколко пъти. После възстановете нормалното си дишане.

ФАЗА 2
Тя се състои в това да осъзнаете всичките си мускули, за да се научите да ги владеете по-добре. Затова започнете с протягане на ръката или опъване на крака. Изтегляйте много силно, като стягате всички мускули на крайника и изучавайте състоянието. Ще почувствате стягане на други, доста отдалечени мускули, които се опъват от съчувствие. Ако например стиснете юмрука си, ще почувствате стягане на мускулите на цялата ръка до рамото. Ако свиете пръстите на крака, ще почувствате, разбира се, стягане и на мускулите на бедрото. Повтаряйте това упражнение последователно за всеки крайник, като успявате мигновено да разпознавате контракцията във всяка част на тялото си, защото ще трябва да усвоите умението да я премахвате по желание.

ФАЗА 3
Започнете отново с упражненията за изтегляне, но този път ги правете бавно, като котка, която се протяга. Наблюдавайте усещанията си и ги записвайте, ако можете. Стойте в едно положение, докато напълно осъзнаете това, което става. После бавно се отпускайте. В това се състои процесът на освобождаването, който е действителният механизъм на истинската релаксация. В ежедневните си упражнения е най-добре да започнете с отпускане отгоре. Отначало отпуснете главата – освободете лицевите и челюстните мускули, очните ябълки, устните, езика и врата – като извършвате последователно стягане и отпускане. Започнете с четвърт до половин час на ден, после намалете времето на 10 минути или по-малко, ако тялото ви се чувства готово да се върне към заниманията си. Напомняйте си всеки път да не ставате много бързо, в противен случай губите положителния ефект от упражненията. След известно време отпускането ще стане навик за вас и няма да е необходимо да се концентрирате върху частите на тялото. Ще бъдете в състояние да се отпускате, когато и където пожелаете, във всеки момент, независимо от мястото и хората.

След като сте се научили да владеете тялото си и да освобождавате съзнанието си от всякакви мисли, трябва да повишите чувствителността им, за да разпознавате чужди психически и умствени усещания. Например един от начините да се развие чувствителността, необходима за четене на мислите на другите, е да практикувате контактна телепатия. Както показва самото название, контактна телепатия се състои в това да докоснем човека, чиито мисли желаем да прочетем. Като използваме разумно този метод, след продължителни упражнения се постига улавяне на мислите с удивителна яснота.

КОНТАКТНА ТЕЛЕПАТИЯ
Започва се с разчитане на мускулните движения на друг човек, следствие на което и най-незабележимите вибрации като истинските мисли могат да се разгадаят при докосване. Контактната телепатия е много лесна. Можете да постъпите по няколко начина: 1. Хващате с дясната си ръка китката на обекта или с лявата – дясната му китка; 2. Хващате по-нагоре ръката на обекта, без много да я стискате; 3. Влизате в контакт с два различни обекта, едновременно концентриращи се върху една и съща мисъл, която предстои да се прочете. С малко повече практика после няма да се налага да спазвате тези правила, нито да разполагате с доброволен обект. Ще се научите и при най-слабото докосване например по рамото на някой човек да улавяте мислите му. Контактната телепатия е вълнуваща. Най-добрият начин да я оцените е да опитате. И така, направете следното:

Упражнение 1 
Помолете близък приятел да завърже очите ви с кърпа или се обърнете с гръб. Кажете му да скрие някакъв предмет, например химикал, молив, ножица. Когато вече е скрил предмета, кажете му, че първото необходимо условие за успеха на демонстрацията е да ви хване за ръка, да се съсредоточи изцяло върху мястото, където е предмета, а после и върху самия предмет. Само ако направи всичко това за вас, вие като начинаещ ще успеете да намерите предмета.
След това хванете дясната му ръка с вашата лява и напълно се отпуснете. Освободете всички мускули на ръката си и бъдете готов да усетите и най-слабото движение или трепване на неговата ръка. В случай че не доловите нищо, твърдо му кажете да мисли и да не откъсва мисълта си от скривалището и предмета. После веднага пристъпете напред, за да може водачът ви несъзнателно да предаде на ръката ви вибрацията, която представлява достатъчно определен знак, за да ви насочи към вярната посока. Ако не усетите вибрация, отстъпете и направете крачка в противоположната посока. Вибрациите, които вероятно ще получите, са два вида: или отдръпване, което ясно ще ви покаже, че сте в грешната посока, или отчетливо окуражаване, съвършено несъзнателни от страна на приятеля ви. И в двата случая мускулните движения на ръката му ще ви отведат към скривалището на предмета. Помнете, че колкото по-силна е концентрацията на приятеля ви, толкова по-бързо ще откриете скривалището.

Въпреки че са забавни, истинската цел на тези упражнения не е да се развличате, а да тренирате разума си да приема и най-слабите усещания. В горното упражнение ставаше въпрос за мускулни вибрации, колкото и незабележими да са те. Но от улавянето на мускулни движения до улавянето на истински мисли ви дели съвсем малко. Преди да ви въведа в следващите упражнения, трябва много да повтаряте първата серия за намиране на скрит предмет с различни предмети, докато не го овладеете напълно.

Упражнение 2 
Това е усложнен вариант на предишното упражнение. В този случай очите ви не са вързани и предметът ви е известен. Това ще е книга, но въпросът е коя книга. Упражнението се прави в стая с библиотека. Докато вие сте извън стаята, един приятел взема някоя книга и отново я връща на мястото й. Когато влезете в стаята, помолете приятеля си да се концентрира върху избраната книга. После хванете ръката му. Приближете се заедно с него до библиотеката, залюлейте ръката му леко напред и назад, а свободната си ръка прокарайте из лавицата. Ако не получите никакъв импулс, опитайте на по-горния или по-долния ред, докато не почувствате сигурно потрепване. Ако не докосвате вярната лавица, може да усетите случайно потрепване в посока надолу или нагоре съвсем несъзнателно от негова страна, което ще ви насочи към вярната посока. Когато усетите отчетливо свиване или натиск от ръката на приятеля си, знайте, че сте на път да докоснет избраната книга. След като почувствате потрепването, веднага спрете. После прокарайте ръката си бавно напред и назад по същата лавица (не е необходимо повече да люлеете другата ръка, достатъчно е да я държите). В този момент действайте много внимателно, дебнете и най-малкия импулс, а когато го усетите, спрете. Ръката ви сигурно лежи върху книгата, която е избрал. Друг, малко по-труден вариант на същото упражнение се състои в това да помолите приятеля си да избере определена страница от книгата, например първата от някоя глава. Държейки по същия начин ръката му, прокарайте свободната си ръка по съдържанието на книгата, като спирате на всяко заглавие, докато не получите импулс. По-късно, когато започнете да улавяте истински мисли, можетете да помолите приятеля си да избере произволно дума, от коя да е страница и да я познаете.

ВИЖДАНЕ НА СТЕНИ И ГОЛЕМИ РАЗСТОЯНИЯ 
Това се нарича телепатично зрение. То съдържа всички визуални психически прояви извън прага на нормалното зрение, в това число и ясновидството (способността да се вижда много напред), способността да се вижда през стени и обмена на мисли (способността да се вижда това, което мисли и вижда друго лице).

Може би ще се изненадате, когато научите, че вече сте преодолели първите стъпки, които ще ви отведат към овладяването на тази сила, ако сте прочели и изпълнили указанията ми преди, отнасящи се до слуховото телепатично възприемане. Общите черти на тези две техники се определят от факта, че се приема някакво мозъчно въздействие, в случая зрително.

При хора с нормално зрение (независимо от това дали носите очила, или не) оптичните нерви до голяма степен допринасят за явлението телепатично зрение. Оптичният нерв не е обикновен нерв, а нещо като пипало, антена, насочена от мозъка към окото. Той е съставен от сноп нервни фибри, идващи от различни части на мозъка. Ретината (дъното на окото), до която стига оптическият нерв, не прилича на нито един от другите сензорни органи. Според анатомите тя прилича на телевизионен екран. Някои оптически нервни фибри отиват от очите директно в мозъка.

Така вие виждате. Но някои други тръгват от мозъка към очите, като ви позволяват да прожектирате мислите си или да виждате представи, както когато мечтаете. При трансфера на мисли образите напускат очите ви под формата на нервно електричество, което не е нищо друго освен топлина. Топлинните вълни се прожектират в обкръжаващата ни електронна атмосфера. Те се получават от друго лице под същата форма, с която са излъчени, тоест – топлинни вълни.

Щом последните докоснат ретината, те се превръщат в нервно електричество и се отправят към зрителния център в мозъка, където се появяват образи. Концентрирайки се силно, посредством трансфера на мисли могат да се приемат истински образи и звуци. Тогава очите и ушите действат като истинска телевизионна камера.

И когато вие се „включите” към някого, виждате и чувате това, което той вижда и чува: писмо, снимка, предмет, сцена, която става пред него. При телепатичното зрение вие получавате действителния мислен образ на това, което мисли другият човек. Като се знае, че повечето хора мислят в асоциации на думи и образи, мисленият образ, който получавате, често съдържа инициали, цели думи, цифри, като кадри от филм. Психическите филмови кадри обикновено съдържат сведения, като имена на лица или местности, рождени дати или възрастта на засегнатите. Те обикновено са изписани хаотично върху екрана в съзнанието ви.

За да разберете мислите на другите, постъпете така:

1. Вдигнете глава, затворете очи и разгледайте формите, които виждате (наречени хипнографски образи) върху вътрешната страна на клепачите си. Ако не виждате нищо, стиснете очите си толкова силно и толкова продължително, колкото можете, и изучавайте формите, които виждате. Послужете си с въображението като дете, което се забавлява да съзерцава формата на облаците, за да им дадете характеристика и смисъл. Превърнете мислите си в думи, за предпочитане е да ги произнесете на глас и докато произнасяте мислите си, образът ще се изясни.

2. Малко по малко ще ви обхване нещо като сън, по време на който можете да се съсредоточите върху лицето, мястото или събитието по ваш избор. Това е нещо като автохипноза, от която лесно може да се излезе с рязко движение на тялото. Когато сте в такова състояние, вие само смътно долавяте шумовете от улицата, кранчето, което капе, тиктакането на часовник и те не ви безпокоят. След като излезете от това полусънно състояние, вие ще се чувствате по-отпочинал и бодър, отколкото ако сте спали 8 часа. Но това, което всъщност правите, е събуждането на способността ви за телепатично зрение.

3. Сега третото ви око – окото на съзнанието, може вече да се фиксира върху това, което искате да видите. В този момент помислете за човека, чиито мисли искате да прочетете, представете си го на мястото, където най-вероятно се намира – седнал зад бюро, вкъщи да гледа телевизия или да върши някаква домакинска работа. Съсредоточете вниманието си върху него. Сега вие можете да познаете мисли на приятеля си. Отпуснете се със затворени очи, фиксирайки в съзнанието си мисления образ на приятеля си в обстановката около него, ако има нужда от това.

4. Ако можете да получите наскоро направена снимка на приятеля си на работното му място или вкъщи, вие можете да опресните паметта си, като я гледате от време на време, и после затваряте очи. Добре е да я държите в ръка през цялото време на опита. Колкото е по-нова и в добро състояние снимката, толкова по-полезна ще ви бъде. Ако не разполагате със снимка и ако искате да увеличите шанса си за контакт, използвайте предмет, който се е допирал до тялото на приятеля ви (за предпочитане недокосван от друг) или предмет, който той често съзерцава.

5. Най-важното от всичко е да изберете момент, в който приятелят ви се чувства отпочинал и в добро настроение. Очевидно от разстояние не е възможно да сте сигурен в това, но съществува начин да го предвидите. Например, след като сте говорили с него по телефона през деня или съдейки по настроението му от последната ви среща, например на работа. Целта на тази техника е да се настроите в диапазона на лицето, което се намира на разстояние. Като се упражнявате често, ще научите много неща, свързани с това лице. След като сте се научили да четете наистина в съзнанието му, ще ви бъде по-лесно да отгатнете и мислите му за бъдещето, независимо къде се намирате и какво разстояние ви дели – стая, град или континент, даже през стени и големи прегради. Ако получите слухово въздействие вместо зрително, това, разбира се, е приемливо, въпреки че не това е търсеният ефект на този етап. Идеалното е да получите едновременно и образ, и звук. Но не трябва прекалено много да упорствате и да се уморявате. Ако постоянно получавате само един вид въздействие, приемете го с благодарност и останете в това положение.

– – –

1. Когато искате да прочетете мислите на ваш приятел, опитайте се най-общо да мислите за характера му.
2. Ако се намирате срещу човека, гледайте го съсредоточено от време на време, но все пак, без да го притеснявате. Опитайте се да се потопите в индивидуалността му: походка, маниер на говорене, движения, вкусове и характер. Когато влезете в диапазона на този човек, отпуснете се и ще видите за най-голямо ваше учедване, че мислите му стигат до вас.
3. Когато искате да прочетете мислите на някой, изчакайте момента, когато е спокоен и в добро настроение. Така мислите се четат с по-голяма яснота.
4. Ако сте начинаещ и се опитвате да правите телепатия от разстояние, правете я рано сутрин или късно следобед, или през нощта. Тогава атмосферата е най-чиста от радиоелектрически вълни.
5. Трябва да се упражнявате да получавате мисли призори или още по-рано, защото тогава съзнанието на всеки, включително и вашето, е най-отпочинало.
6. Опитайте се да се снабдите с парче плат, което е било в допир с човека, чиито мисли искате да прочетете. То представлява истинска връзка в пространството между съзнанията, нещо като антена, която улавя мислите.
7. Не започвайте такива упражнения, когато сте уморен или легнал, защото рискувате да заспите. Ако мислите, че ще бъдете уморен в уговорения час, няколко минути преди това изпийте чаша кафе. Опитно е доказано, че кофеинът, съдържащ се в кафето и колата, облекчава телепатичната връзка.
8. След като сте усвоили всичко дотук, вие вече сте в много по-издигнато състояние от другите хора.

http://colorsofmagic.net