Основният факт, който трябва да знаете, е несъмнено, че първите пет години от живота
на детето ви са най-важните, че те са годините, които го формират. Не че следващите са без значение или че всичко е предрешено преди шестия му рожден ден; но във всеки
случай първите пет години са определящи.

Достигне ли шестата си година, основните структури на личността му са вече изградени –
тази личност то ще носи през целия си живот. Тя ще определя до голяма степен успеха му
в училище и в живота му на възрастен. Ще определя поведението му в обществото,
отношението му към проблемите на секса, каква ще е младостта му, за какъв тип личност
ще се ожени и дали бракът му ще е сполучлив.

Първите пет години са важни не само за емоционалното, но и за интелектуалното развитие
на детето. Най-добрият начин да осъзнаете значението им в интелектуален план е да си
поставите въпроса: на каква възраст детето ви е достигнало 50% от интелектуалното си
развитие? На двайсет и една, на седемнайсет, на дванайсет?
Отговорът е – на четири!

Доктор Бенджамин Блум от Чикагския университет е установил вследствие на многобройни
изследвания изненадващия факт, че детето достига приблизително до средата на интелек-
туалното си равнище на четиригодишна възраст, прибавя още 30% на осем години и
останалите 20 – на седемнайсет години.

Не смесвайте впрочем интелигентност и знание. Очевидно детето ви няма да е овладяло
50% от познанията на възрастния още на четиригодишна възраст. Интелигентността, това
е умението да се обработват и използват получените знания. И 50% от това умение се
придобиват още на четири години.

Ако сте сбъркали, не се притеснявайте. Повечето от родителите подценяват много и
интелекта, и способността да усвоява знания на дете в предучилищна възраст. Доскоро се
смяташе, че всеки от нас се ражда с определена доза вродена интелигентност, веднъж
завинаги фиксирана от наследствеността. Последните изследвания показват, че няма
нищо подобно. Интелигентността на възрастния индивид се определя в най-голяма степен
от типа интелектуално стимулиране, което е получавал в детството си.

Изкуството да бъдеш родител, д-р Фицхю Додсън

Advertisements