.

Встъпление

Взаимодействия на планетите в синастрическата астрология

Конфликтност

Сексуално взаимодействие

Несексуално психологическо взаимодействие

Печат на щастие и нещастие

Ролята на наталната карта (радикса)

Формулата на любовта

Особености на конкретни случаи

Пример 1. Проблемен брак

Пример 2. Развод в края на живота

Пример 3. Мъжът ми избяга

Пример 4. Върнете ми мъжа

Пример 5. Безкрайно мъчение

Пример 6. Цялата работа е в закуската

Пример 7. Сърцераздирателна драма

Пример 8. Избор на най-добрия партньор

Пример 9. Безбрачие

Пример 10. Любов по преписка

Пример 11. Пушкин и Гончарова

Карта на регистрация на брак

Определяне на благоприятния момент за регистрация на брака

Типове и форми на конфликти

Мидпойнт карта

Пример 12. Омъжена по заповед на родителите

Пример 13. Интернационален брак

Пример 14. Щастлив брак

Пример 15. Трагедията на Марина Цветаева

. .

превод: Eris

. . .

Встъпление

Този курс е добър за тези, на които не им трябват дълбоки професионални знания в областта на астрологията. Достатъчно са начални сведения и знание за това, какво е космограма. Основно и в този раздел ние ще гледаме космограмата. Предсказателни методики тук не се използват, т.е. въпроси от типа “кога ще се омъжа” или “ще се разведа ли с моя мъж” – те са по курса “Предсказателна астрология”.

Но от друга страна, това с което ще се занимаваме има голямо значение за нашите клиенти. Въпросът за съвместимостта стои едва ли не на първо място сред всички въпроси, които ни задават клиентите.

Въпросът за съвместимостта касае не само любовта и брака, но и деловите отношения. При това, в деловата сфера този проблем често се явява по-остър от този в брачните отношения, като цената на въпроса понякога достига милиони в конвертируема валута,това не ви е като да си поделите креслото с половинката. От партньорството в бизнеса често зависи успехът на общето дело. Затова,с този въпрос бизнесмените се обръщат постоянно.

Но. След като сме прочели маса книги по дадената тема, ние често можем детайлно и подробно да опишем отношенията между хората с изключение на главния извод – перспективни ли са тези отношения, няма ли да завършат с раздяла? Този въпрос често виси във въздуха. С какво е свързано това? Може би с това, че ние взимаме за разглеждане твърде много фактори? Может би трябва да намалим тяхното количество?

Проблемът за съвместимостта на субектите се освещава в литературата на разни нива: от анализа и взаимодействията на Знаците от зодиака и Източните “животни” (с това се занимава астрологът Кваша) до обемистите методи, исползващи построяването и анализ на специални карти (композити и т.н.)

Ако поговорим за съвместимостта по Знаците от Зодиака, то общоприетите тълкувания на този въпрос по моите наблюдения често не съответства на действителността. Не трябва да казваме, че знаците от една стихия са безусловно съвместими, аз имам твърде много реални примери , доказващи обратното. Също така не трябва да казваме, че знаците, принадлежащи на един кръст, т.е. разположени на разстояние 90° или 180° един от друг, обезателно са конфликтни и техните отношения са безперспективни. Не е така. Убедил съм се, че съвместими могат да бъдат всички знаци, т.е. всичките 144 съчетания на Знаците на Зодиака (12х12) не са безнадежни.

Но ако не се правят изводи за перспективността на отношенията, а просто се описва техният характер, то има не лоши книжки на тази тема.На мен, например, много ми харесва книгата на Линда Гудман, там доволно добре се описват особеностите на отношенията между знаците и тя постъпва правилно , че не поставя окончателни диагнози в частта съвместимост или конфликтност. Това е много правилен подход.

Опит за статистическо изследване на проблема.

По някое време у мен възникнаха проблеми в практиката на разглеждане на съвместимостта на клиентите (а аз се занимавам с тези въпроси вече повече от 30-ти години). Аз забелязах, че не рядко се срещаха такива двойки, които противоречат на общоприетите тълкования на съвместимостта по Знаците на Зодиака. Наложи се да проведа статистически изследования, които позволиха да се хвърли светлина на този проблем.

Тези изследования се проведоха по договор с Центъра за подготовка на космонавти Института за летни изпитания в Жуковск през 1986 году. Тях ги интересуваше следният проблем – съвместимостта на хората, живеещи рамо до рамо в затворено пространство на продължение на доволно дълъг промеждутък от времеНа орбита са възниквали много сложни ситуации, когато двама или три космонавти, намиращи се по няколко месеца в космоса едва ли не са се убивали един друг , понякога са възниквали много тежки конфликтни ситуации. Възниквали са дори реални угрози от пълен срив на програмата на полета и незабавни връщания, а това са огромни финансови загуби…

Ние решихме преди всичко да обърнем внимание на конфликтните двойки. И тръгнахме в началото по много прост път – взехме данни от отдела за кадри, данни за възражения – началник обявява срещу подчинения си възражение. Ако отношенията между началник и подчинен са дошли до конфликт, тогава се обявявя възражение. Докато отношенията са добри, възражения не са нужни, може “по любовно”да решим всички въпроси и да се договорим на думи, грозни заповеди няма защо да пишем.

Ние взехме няколко десетки двойки, датите им на раждане, нарисувахме всяка космограма и наложихме тези космограми една на друга, за да видим взаимните аспекти между планетите тези космограми. При това ние пресметнахме статистическите вероятности да срещнем тези или онези аспекти средно за голямо количество хора. (да речем по числото на жителите на Москва и Московска област). Дори ако астрологията е пълно шарлатанство, то в конфликтните двойки не може да се наблюдава някакво значително отклонение от средностатистическата величина наличие на аспекти. Ние избрахме аспекти към 10 планети (от Луната до Плутон).

И тук ние забелязахме, че в конфликтните двойки някои аспекти се срещат значително по-често от ” средното в страната”. Заедно забелязахме, че минорните аспекти са непродуктивни, т.е. наличието на минорни аспекти съвпада със среднестатистическата вероятност, т.е. минорните аспекти може и да не се вземат за разглеждане. И така. Изясни се, че само аспектите (при това, именно напрегнотите )на четири планети влияят на съвместимостта. Тези четири планети бяха наречени от нас “конфликтни”: Марс, Юпитер, Сатурн и Плутон. Именно напрегнатите взаимодействия с тези планети (съвпад, квадратура и опозиция) достоверно се открояват в конфликтните двойки.

Попътно ние получихме научно доказателство за “работоспособността” на астрологията. Ние действително имаме работа със законите на природата, проявленията на коита са обективни и не зависят от субективната позиция на конкретни хора.

Това изследване беше проведено върху не голям брой, всичко около тридесет човека, затова ние не започнахме да го считаме за истинско и последна инстанция, а само като работна хипотеза Необходимо беше да проведем по-широко изследване на тази тема. И това изследване ние го проведохме, но вече със съпружески двойки.

Ние се обърнахме към ЗАГС -Ленински район С.-Петербург, където получихме данни за сключени бракове, дати на раждане на съпрузите и разводите. За щастие, бюрократичната система на СССР работеше безупречно и уведомление за развод винаги постъпваше в този ЗАГС, в който бракът е бил сключен, независимо от това, къде и кога съдът е приел решението за развода. Понякога тоталният отчет и контрол са хубаво нещо.

За анализа бяха взети бракове, които са били сключени в периода от 1965 до 1985 год, т.е. за 20 год. По такъв начин, след като беше преминал доволно голям срок, болшинството от несъвместимите съюзи се бяха разпаднали. Общото число на проанализираните случаи беше 1800 съпружески двойки. И ние получихме две основни групи: разпаднали се бракове и устойчиви бракове. Проведохме статистически отчет за всеки от тях – по какво те се отличават един от друг.

В резултат се подтвърди работната хипотеза. Същите четири планети – Марс, Юпитер, Сатурн и Плутон – имат напрегнати аспекти един с друг в конфликтните бракове Сравнението на напрегнатите аспекти на другите планети не показа никакви различия между тези две групи двойки. И в разпадналите се бракове, и в прочните съюзи тези взаимодействия се намираха на ниво “средно за страната”. Т.е. никаква корелация не се наблюдаваше. Оказа се, че резултатът на взаимоотношенията не зависи от взаимните аспекти в двойките от такива планети като Луната, Слънцето, Меркурий, Венера, Уран и Нептун.

Паралелно с това ние разгледахме взаимодействието на Знаците на Зодиака и взаимодействието по животните от Източния календар. Оказа се, че Източният календар работи много добре, действително има несъвместими съчетания, както са описани в литературата и в тези съчетания достоверно разводите са повече. Що се касае до Знаците на Зодиака, то точна картина съвместимост/несъвместимост ние не получихме. Т.е. на основанието само на взаимодействията на Знаците на Зодиака н трябва да се правят изводи дали е лош този съюз или добър. Но и по Знаците на Зодиака също беше забелязано нещо интересно.

Общото количество на разводите беше 25%. Всеки четвърти брак от разгледаните от нас завършваше с развод. По-нататък ние видяхме, че ако в някоя група бракове (да кажем Козирог-Риби) количеството разводи е значително по-малко от 25% и това е по- устойчиво съчетание и обратно, количеството разводи е значително по-голямо от 25%, то това е по-малко устойчиво съчетание. Разбира се, приведените по-надолу сведения не трябва да се използват за извеждане на окончателно заключение за нивото съвместимост, но като допълнителен фактор тези данни могат да се отчитат. Попътно ще отбележа, че взаимодействието на Слънцете в картите на партньори (това е същото, което ние наричаме “Знаци на Зодиака”) отговаря за взаиморазбирането на двама души на ниво его-съзнание. Това, разбира се е важно, но не определя самоустойчивостта на съюза.

Забелязахме следното.

Важно е, какъв е знакът у мъжа и какъв е знакът у жената. Т.е., например двойката Жена-Козирог и Мъж-Овен это не е същото като Жена-Овен и Мъж-Козирог,както е и по всички други знаци. Понякога съчетанията даже биват противоположни по съвместимост.

Съюзите на знаците от една стихии, както се оказа, не е много устойчиво. А някои от квадратурите не бяха лоши, даже твърде добри. Конкретно.

В знаците от една стихия е висок процентът разводи между знаците Овен и Стрелец – 31% разводи. Независимо от това, кой там е мъжът, а кой – жената.

Мъж-Везни и Жена-Близнаци – 37% разводов. А противоположният вариант, Жена-Везни и Мъж-Близнаци – по-малко от 25% разводи.

Има знаци, несъвместими сами по себе си (двамата партньори са от един Знак). Това е Лъв – също 31% разводи. Телец – 37% разводи (не случайно Телците ги считат за инатливи “зарили рога в земята”, не отстъпват един на друг ). Водолей – 32% разводи. Забележете, Лъв, Телец, Водолей – знаци от фиксирания кръст.

Има знаци, които прекрасно се съчетават сами със себе си. Това е Овен – 16% разводи. Рак – 18% разводи. Козирог – 18% разводи. Риби – 17% разводи. И так, Овен, Рак, Козирог, Риби – самосъвместими знаци.

Има и лоши секстили между знаците. Овен-мъж и Близнаци-жена – 32% разводи. Стрелец-мъж и Водолей-жена – 40% разводи! (и двата са свободолюбиви). Телец-мъж и Рак-жена – 47%, половината бракове се разпадат! (а е обратно – нормален съюз).

А ето и съюз, който от пола не зависи: Дева и Скорпион – те са лошо съвместими във всеки вариант, 32% разводи. Козирог-мъж и Скорпион-жена – 35% разводи. Козирог-мъжа и Риби-жена – 34% разводи.

Скорпион-мъж и Близнаци-жена – 42% разводи. Обратното – 15% разводи. Рязко различие между два противоположни по пол съчетания. Подобна е картината в следната двойка: Козирог-мъж и Близнаци-жена – 36% разводи, а Близнаци-мъж и Козирог-жена – само 12% разводи. Разликата е в три пъти!

Телец-мъж и Везни-жена – 18% разводи. Риби-мъж и Везни-жена – 13% разводи. Наистина, интересна закономерност, проследеният процент разводи е нисък, когато в двоката участва жена-Везни.

Да разгледаме как си взаимодействат съседните знаци. Оказа се, че в свото болшинство съседните знаци имат не много добра съвместимост. Процентът разводи е от 36% до 40%. Но в болшинството това са варианти, когато мъжът идва “след” жената, т.е. например: Дева-жена и Везни-мъж или Риби-жена и Овен-мъж. Обратно, съвместимостта е по- висока като се приближава към “средната за страната”.

Сега да погледнем класически несъвместимите знаци, т.е. квадратури. Традиционните представи тук се оправдават. Овен и Рак във всички съчетания – 34% разводи. Рак-муж и Везни-жена – 35% разводи. Скорпион-мъж и Водолей-жена – 40% разводи. Стрелец-мъж и Дева-жена – 38% разводи. Това е всичко! А останалите квадратури съвсем не са така лоши. Или среден процент разводи, или даже по-нисък. А Водолей-мъж и Телец-жена въобще е най-устойчивият съюз – 9% разводи, само! Най-низкият процент разводи сред всички възможни съчетания. Но Телец-мъж и Водолей-жена – среден процент разводи.

Ако вземем опозиция, то ще видим, раазбира се, лоши съчетания. Но има и устойчиви варианти. Везни-мъж и Овен-жена – 35% разводи, а обратното – Овен-мъж и Везни-жена – само 18% разводи. Получава се, че Везни-мъж е хилавичък за Овен-жена, тя го “загащва”, а обратното е нормално, Овен-мъж доминира, а Везни-жена се съгласява.

Водолей-мъж и Лъв-жена – 31% разводи. Лош съюз, независимо от пола е Близнаци и Стрелец – 37% разводи. Има и добра опозиция, това са Дева и Риби, съюзът е устойчив във всяко съчетание – 15% разводи.

Извод: разрушамат се нашите “булевардни” представи за съвместимостта на Знаците от Зодиака. На основата на слънчевия знак не трябва да се правят сериозни изводи. Тези изводи дори противоречат на основите на астрологията.

За нагледност дайте да нарисуваме таблица, какви знаци с кого добре/зле се погаждат.

Знак Добро съчетание Проблемно съчетание
Овен-мъж Везни, Лъв, Овен Скорпион, Рак, Телец, Риби, Близнаци, Стрелец
Овен-жена Овен, Водолей Везни, Риби, Рак, Скорпион, Стрелец
Телец-мъж Козирог, Риби, Везни Рак, Телец
Телец-жена Водолей, Козирог, Рак Телец, Близнаци, Овен
Близнаци-мъж Козирог, Водолей, Скорпион Рак, Телец, Стрелец
Близнаци-жена Водолей, Рак Скорпион, Везни, Стрелец, Козирог, Овен
Рак-мъж Телец, Рак, Близнаци Везни, Овен
Рак-жена Рак Телец, Близнаци, Овен, Стрелец
Лъв-мъж Стрелец Лъв
Лъв-жена Везни, Овен Лъв, Дева, Водолей
Дева-мъж Риби Водолей, Лъв, Скорпион
Дева-жена Козирог, Риби Стрелец, Везни, Водолей, Скорпион
Везни-мъж Лъв Близнаци, Дева, Овен
Везни-жена Овен, Риби, Телец Рак
Скорпион-мъж Риби, Стрелец Близнаци, Водолей, Овен, Дева
Скорпион-жена Риби, Близнаци Овен, Козирог, Дева
Стрелец-мъж няма устойчиви съюзи! Близнаци, Дева, Овен, Рак
Стрелец-жена Козирог, Лъв, Скорпион Водолей, Близнаци, Овен
Козирог-мъж Телец, Стрелец, Дева, Козирог Близнаци, Скорпион, Риби
Козирог-жена Близнаци, Телец, Козирог Везни
Водолей-мъж Телец, Близнаци, Овен Стрелец, Дева, Водолей, Лъв
Водолей-жена Близнаци Дева, Скорпион, Водолей, Риби
Риби-мъж Везни, Скорпион, Дева, Риби Овен, Водолей
Риби-жена Скорпион, Телец, Риби, Дева Овен, Козирог

Резюме: характеристиката на съвместимостта по Знацито от Зодиака е вероятно нещо, можем да говорим за повишена проблемност или благоприятност на съюза, но никога в дадения конкретен случай не трябва да правим еднозначен извод ще има ли разрив или не. Например, Скорпион-мъж и Близнаци-жена – 42% разводи, но останалите 58% живеят заедно 10-15 и даже 20 години. По такъв начин, даже в случаи на най-високите проценти разводи, повече от половината двойки продължават благополучно да съществуват. Т.е. ако при вас е дошъл конкретен клиент и е задал въпрос по повод перспективата на неговите отношения с конкретен човек, то като се ориентирате по Знаците от Зодиака, вие няма да можете да му дадете конкретен отговор.

Взаимодействия на планетите в синастрическата астрология

Ако говорим за съвместимост по Знаковете на Зодиака, то за разглеждане се взима само една планета – Слънцето. Това, разбира се е не достатъчно. В астрологията повсеместно работи правилото за трите указания. Т.е. ние не можем да правим окончательнашия извод по една планета или по един аспект, необходимо е да намерим няколко сходни указания. Такива указания трябва да има не по-малко от три.

Много астрологични трактати, посветени на съвместимосттта на партньорите, разглеждат множество различни фактори, всички планети, възлите, жребии и т.н. Ако използвате целия този страховит арсенал, то се получава, че напълно хармоничен съюз не може да има. От друга страна, такъв подход не дава възможност еднозначно да отговори на такъв, например, въпрос: ще завърши ли даден брак с развод или не? Винаги можем да намерим и някакви положителни указания наред с негативните. Но животът показва, че има щастливи съюзи и нещастни двойки. И все пак от какво се определя всичко това?

Очевидно, необходимо е да снижим количеството на разгледаните елементи до известно число от най- “влиятелните” елементи, зримо определящи съдбата на съюза.

Слънце – определя взаимодействието на хората на ниво разбиране, на ниво его-съзнание. Тези взаимодействия ние с вас вече фактически ги разгледахме.

Луна – отговаря за емоционално-чувствената страна на живота на човека, неговата душевна организация. Ако Луните на двама души са в хармоничен аспект между себе си (съвпад, секстил, трин), то мние можем да кажем: те живеят душа в душа. Това е добро емоционално възприятие един на друг , емпатия, добър контакт на ниво прости телесни и ежедневни потребности (посуда, храна, питие, способи за достигане на емоционален и телесен комфорт и т.н.). Това е благоприятно взаимодействие на ниво подсъзнание, неизречени думи и дълбоки душевни движения.

Меркурий – планетата,която е най-несериозна в астрологията за съвместимостта, никога не възниква особен проблем, дори ако Меркурий на партньорите стои в напрегнат аспект (квадратура, опозиция), аспекти един към друг. Меркурий отговаря за комуникателността, взаимодействието на ниво конкретен практически ум, на ниво реч. Разбира се, ако у двама души Меркурий е в напрегнат аспект, то те могат и да поспорят, но всичко това носи повърхностен характер, всичко това не се отразява върху техните чувства един на друг . Има такава поговорка: “милите не се бранят – само се утешават”. Това е по Меркурий. Аз знам маса двойки, в които съпрузите въобще не разговарят един с друг , освен чрез спор. И какво от това, живеят дълго и даже щастливо. Те възприемат това нормално , дори считат тези пререкания като нещо от рода на интелектуална игра, това не довежда до никакви разрушителни последствия.

Венера – отговаря за чувството на симпатия между хората. Това е нивото на приемане: харесва – не харесва. Както се казва: “тя не е по моя вкус” (или обратно). Ако Венера в хармоничен аспект (съвпад, секстил, трин), то тогава хората си симпатизират един на друг . Те се харесват един друг . Но това взаимодействие е лишено от сексуална окраска. Това именно е чувството на симпатия. Много често хармонични Венери се срещат в приятелски отношения.

Марс – енергия на действието. Естествено, най-добре е, ако Марс не поврежда,които и да било планети в картата на партньора, т.к. в напрегнати аспекти Марс е много агресивна и деструктивна планета, конфликтна планета. Ако двата Марса в хороскопите на партньорите стоят в напрегнат аспект (съвпад, квадратура, опозиция), то това е конфликтност на физическо ниво. Конфликт на ниво конкретни действия и използване на физическа сила по отношение един на друг. Когато ние попадаме на такива клиенти, у които Марсовете са в напрегнати аспекти, аз питам: “вие карате ли се?”. Ошшавено ме гледат , но всички признават,че действително се карат. Могат да хвърлят един срещу друг някакъв предмет,да се ударят един друг . Всичко зависи от това, доколко зъл е Марс в картата на този или онзи партньор (добре/зле стои в знака на наталната карта, имат/нямат хармонични аспекти). В най-лошия случай това могат да бъдат много сериозни травми и увреждания.

Наистина, много рядко се срещат случаи, когато Марс на единия партньор не поврежда някакви планети в картата на другия партньор. Но някои от повредените могат да се игнорират, а други могат да бъдат много опасни. Ако Марс на единия човек поврежда Марс, Юпитер, Сатурн или Плутон на другия човек, то има сериозен проблем, ситуацията е опасна.Също е много лошо, когато Марс поврежда Луната на партньора, един (чиято е Луната) ще плаче от другия (чиито е Марс). Марс обижда Луната до сълзи, до мъка и истерия. Останалите повредени от Марс можем да игнорираме. Например,ако Марс на единия поврежда Слънцето на другия не е страшно. С това можем да се живее.

Юпитер – още една конфликтна планета. Не се учудвате. В синастрията Юпитер работи като конфликтна планета. Напрегнатото взаимодействие на два Юпитера (квадратура, опозиция) означава конфликт, но за разлика от Марс, то се проявява иначе. Възмущение. Проблясън на възмущение, когато един е възмутен от поведението на друг. Партньорът може да хлопне вратата и да излезе от дома. Възмущава се и си отива (а Марс се възмущава и започва да крещи). Три години разлика между хората означава че у тях Юпитерите могат да бъдат в квадратура (Юпитер преминава за година по Зодиака 30°). Така се получава несъвместимост по кръга на източните животни, третият знак отпред или назад е несъвместим. Например, могат да бъдат несъвместими Мишки и Котки, а също Мишки и Петли – у тях Юпитерите могат да бъдат в квадратура. Или,да кажем несъвместими са Бивол и Дракон, Бивол и Куче. Така, че методиката на астролога Кваша не лошо работи в плана на прогнозата за съвместимост.

Съединението на Юпитер със себе си или не зли планети на партньорь –това е добър аспект. Ако Юпите се съединява с Марс, Сатурн или Плутон на партньора, то това е много лошо.

Хармоничните аспекти на Юпитер към Слънцето или Луната на партньора дават много добра съвместимост. Това е аспект на щастието. Слънцето или Луната се чувстват щастливи под влиянието на Юпитер. Ако такава ситуация е взаимна (т.е. Юпитер на единия партньор е в хармоничен аспект към Слънцето или Луната на втория партньор, а Юпитер на втория партньор едновременно с това е в хармоничен аспект към Слънцето или Луната на първия партньор), то в астрологията тя има специално название – “Печат на щастието”. Такива хора можем само да ги поздравим, на тях им е провървяло един с друг.

Известно по-лошо е, когато ситуацияа е едностранна, тогава у единия човек се дава усещане за щастие,а другият,може би не е много щастлив в такова партньорство.Аз имам няколко примера от моята лична практика с такава едностранна ситуация. Ето, например, мъжът си е тръгнал, тя е дошла при астролог с този проблем: “Върнете ми мъжа”. Но ние не сме магьосници и въобще магиите на се хубаво нещо – това е черна магия, ако човекът не иска, не трябва насилствено да го заставят. Тя казва: “ние имахме такъв щастлив брак! И изведнъж той си тръгна!” Гледам картите. Юпитер на мъжа е в трин с нейнота Слънце, а обратното – нищо подобно. Само на нея и е било дадено щастие с мъжа, а той не е бил така щастлив, за него това е бил най-обичаен брак, в края на кращата той е намерил за себе си своя по-добър вариант.

Или една клиентка се обръща към мен и казва: “Има трима претендента за ръката и сърцето ми, кого да избера?” Разглеждам взаимодествието клиентката с всичките трима.Те са родени в различни години, но у всичките Юпитер е в добър аспект или със Слънцето, или с Луната на клиентката. На кого ще му провърви! Е, аз разглеждам не само Юпитер, така че и избрах идеалния вариант…

Какво в този случай дава Юпитер на единия човек на Луната или Слънцето на партньора? Радост, оптимизъм, изцеляващо въздействие.

И така, гледаме Юпитер на човека, виждаме неговите аспекти към конфликтните планети на партньора, т.е. към Марс, Юпитер, Сатурн и Плутон . Ако не е повреден, то всичко ще бъде нормално.

Сатурн – също много сериозна планета. Много важна в синастрията. Сатурнианската конфликтност, разбира се,се отличава от Марс и Юпитер. Ако Сатурн е повреден от конфликтните планети на партньора, то това се проявява като стена от отчуждение и мълчание, човекът не разговаря със своя партньор и може дълго да го прави, няколко месеца, дълго и жестоко да наказва партньора си за някакво “провинение”. Така,че са много важни аспектите на Сатурн към Слънцето и Луната на партньора. Много важно е Сатурн да не поврежда Слънцето или Луната на партньора, в противен случай ние имаме ситуация, противоположна на хармоничните аспекти на Юпитер. Т.е. Сатурн в съвпад, квадратура или опозиция към Слънцето или Луната на партньора – това е нещастие, “печат на нещастие”. Ако такова взаимодействие още е и взаимно, то въобще… Наистина, сред съпружеските двойки такова взаимодействие се случва крайно рядко (с такава синастрия никой дори запознанство не би поддържал,камо ли да отиде в ЗАГС), но сред началници и подчинени – не рядко се случва, като не е задължително, началниците да мъчат подчинените си, често е обратното, подчинените докарват началника си до лудост… Понякога и сред роднини се срещат такива аспекти. Какво означава това? Сатурн потъпква индивидуалността (Слънцето) или психиката (Луната)на другия човек, унижава и действа на нервите. Жертвата (т.е. този, чиято е Луната или Слънцето)се чувства, като че ли през него е преминало много неприятно давление, от което е невъзможно да се избавиш. При това, този,чийто е Сатурн, може да бъде съвършено добър човек, душа-човек, веселяк с куп приятели, но ето че на този конкретен партньор той действа именно така.На партньора (чиито са Слънцето или Луната)му се струва, че го давят, това е чисто индивидуална реакция. Особено драматично тази ситуация се възприема, когато подавленият (чиито са Слънцето или Луната) е връстник или даже по-стар от човека,чийто е Сатурн. И тогаво подавеният никак не може да се примири с “господството”на другия, въпреки че такова господство в крайна сметка няма. И никак няма да му се удаде да премине на друг тип отношения, чувстваш се постоянно с нещо задължен,като че ли са те продали в робство на този човек.

Понякога се случват бракове, в които Сатурн на мъжа поврежда Слънцето на жената, но тези бракове обикновено се сключват не по любов (“по сметка”, по настояване на родителите и т.н.).Доброволно в такъв съюз не се вступва.Такива бракове по стил са патриархални и доминиращи, безусловно глава се явява мъжа, класическата картина: “жената е жертва на своя мъж”.По-рядко се срещат бракове,в които Сатурн на жената поврежда Луната или Слънцето на мъжа,на мене ми е известен само един такъв случай, при това съюзът беше явно нещастен, мъжът беше абсолютно под чехъл.

Уран. Парадоксално (което, впрочем е в стила на Уран), но тази планета в синастричната астрология не играе никаква съществена роля.За това говорят нашите статистически изследвания – абсолютно все едно е къде стои Уран, какви аспекти има, с кого… На разводите това също не влияе.

Уран като планета на разводите работи в наталната карта, но на ниво взаимодействие на две космограми няма никаки съществени влияния нито от мен, нито от моите колеги от С-Петербургската Астрологична Академия (СПбАА)не беше установено такова.

Нептун. Както се изясни,тази планета също няма никакви забележими влияния от гледна точка на конфликтност или съвместимост на партньори. Т.е.можем смело да го изключим от разглеждане.

Плутон. Има голямо значение като конфликтна планета. Ако Плутон поврежда конфликтни планети на партньора (съвпад, квадратура, опозиция), то възникват сериозни конфликтни ситуации. Конфликтността на Плутон се проявява като неотстъпчивост. Ни крачка назад! Победа или смърт! Ни педя от родната земя! До последна капка кръв! Плутон не отстъпва ни на йота, бори се до победа (или до смърт), последната точка в конфликта трябва да бъде за него, последната дума е негова,каквото и да стане. И това е разбираемо,нали Плутон отговаря за глобалното самоутвърждаване на човека в живота.Какво ще остане за човечеството след моята смърт? – това е основният воъпрос на Плутон. Плутон,също така се стреми да завоюва другите хора, но не двама-трима, а тълпата, народа или цялото човечество.

При това ние сме длъжни да отбележим, че наборите много рядко създават щастливи съюзи. Защо? При тях такива конфликтни планети, като Сатурн и Плутон са в съвпад (в смисъл Сатурн със Сатурн, а Плутон с Плутон),което можем да разглеждаме като повреждащ аспект.

Когато разглеждаме съвместимост на ниво взаимни аспекти между планети на партньорои, не е важно има ли хармонични аспекти. Главното е да няма напрегнати.

Орбиси. В астрологията на съвместимостта се взимат следните орбиси. За хармонични аспекти (съвпад, секстил, трин)се взима орб осем градуса. За напегнати аспекти (съвпад, квадратура, опозиция) орб – шест градуса.Защо е така? Хармоничните аспекти даже “на опашката”на орбиса се чувстват, т.к. сами хората се стремят към хубавото, а ето “опашката”на напрегнотия аспект не се проявява. Партньорите несъзнателно се отблъскват от такъв тип взаимодействие, не искат да се прояви.Затова, на практика аз наблюдавам, че при видимо и явно проявление на аспекти, хармоничните имат по-голям орбис, а дисхармоничните по- малък.

И така, повтарям кои планети имат значение за анализа на съвместимостта. Те са седем: Слънце, Луна, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн, Плутон. При това взаимодействието между Марс, Юпитер, Сатурн и Плутон имат най-голямо, бих казал дори фатално значение.

Аз не разглеждам куспидите на домовете,тяхното взаимодействие една с друга или с планетите в картата на партньора, т.к. тези взаимодействия са по-слаби от преките аспектни взаимодействия от горепосочените планети.Също така попътно ще отбележа, че аз не разглеждам Хирон, неподвижните звезди, астероидите, Лунните възли, Селена и Лилит в астрологията на съвместимостта).Всъщност аз исключвам всички малозначими фактори,което позволява на конкретен въпрос за съвместимост да се даде във всеки конкретен случай конкретен (а не вероятен) отговор: “да” или “не”. При това, многогодишната практика на мен и моите колеги от СПбАА показа, че подобен подход е напълно оправдан и дава практически 100% резултат.

По такъв начин, ние имаме главните седем обекта (наистина, символично число)за разглеждане. При това ние не се опитваме да отговорим на множество дребни и частни въпроси,чертаейки детайлна картина на отношения, затова пък ние можем да отговорим на главния въпрос: могат ли тези хора да бъдат заедно (т.е. да имат устойчив брак, да си партнират в бизнеса,да бъдат съавтори и т.н.) и ще бъдат ли те при това щастливи.

В резултат при нас се получи модел, който включва в себе си анализ на няколко основни блока. Даже когато говорим за седемте планети, ние разглеждаме далече не всички техни взаимодействия една, а само някои двойки, някои съчетания и само част от аспектите. В едни случаи ние разглеждаме само напрегнатите аспекти, в други – само хармоничните, а в някои случаи и тези и другите. И ние сме длъжни да разберем, кога и на какво следва да обърнем внимание.

Конфликтност

Конфликтносттта – първият блок, който ние разглеждаме.

За конфликтност отговарят четири планети: Марс, Юпитер, Сатурн, Плутон. Ние сме длъжни да разгледаме взаимодействията на тези планети в космограмата не единия човек със същите планети в космограмата на другия човек. Т.е. просто наслагваме тези две четворки на зодиакалния кръг и гледаме техните напрегнати аспекти с орбис шест градуса.За да можете точно да разберете как се прави това,ще разкажа подробно.

Взимаме Марс, Юпитер, Сатурн и Плутон на единия човек, слагаме ги на Зодиакалния кръг с индекс “1”. Сле това взимаме Марс, Юпитер, Сатурн и Плутон на втория човек,също ги слагаме на Зодиакалния кръг,но с индекс “2”.После гледаме аспектите между Марс(1) и Марс(2), Марс(1) и Юпитер(2), Марс(1) и Сатурн(2), Марс(1) и Плутон(2).След като сми разгледали аспектите, каквито и да са те,ако има напрегнати (съвпад, квадратура, опозиция) с орбис шест градуса, то отбелязваме този факт. След това гледаме аспектите между Юпитер(1) и Марс(2), Юпитер(1) и Юпитер(2), Юпитер(1) и Сатурн(2), Юпитер(1) и Плутон(2). Също намираме напрегнатите аспекти с орбис шест градуса, отбелязваме и този факт. По-нататък гледаме аспектите между Сатурн(1) и Марс(2), Сатурн(1) и Юпитер(2) и т.н.

Получават се всичко 16 двойки.За да не пропуснем нищо, може да нарисуваме и запълним таблица, която може да изглежда така.

  Марс(2) Юпитер(2) Сатурн(2) Плутон(2)
Марс(1) няма няма съвпад няма
Юпитер(1) няма няма няма няма
Сатурн(1) няма няма съвпад няма
Плутон(1) опозиция няма няма съвпад

Ако между някои от планетите (1) и (2) няма напрегнат аспек, то так и пишем “няма”. Това ни позволява да бъдем внимателни и нищо да не пропуснем.

На практика обикновено се срещат един-два напрегнати аспекта, ако не са връстници. В нашия пример ние сме посочили четири напрегнати аспекта.

Още веднъж ще напомня, в дадения блок ние не анализираме хармоничните аспекти.

Изводите правим от следните прости съображения:ако има напрегнати аспекти, то между тези двама души конфликтите са неизбежни, т.е. типът на отношенията е конфликтен.

Сега следващият въпрос:ще завършат ли тези отношения с раздяла?Взимаме правилото за трите указания.Ако количеството на напрегнатите аспекти между конфликтните планети на партньорите (Марс, Юпитер, Сатурн, Плутон)е равно на три или е повече от три, то разривът е неизбежен. Съпружеските двойки с такива взаимодействия рано или късно се разеждат или техният брак е нещастен (те живеят “като котка и куче”, често отделно, оставащи съпрузи формално).Същото нещо работи и за всякакви други двойки: съавтори, партньори по бизнес и т.н.

В нашия пример ние наблюдаваме именно такъв вариант. Количеството на конфликтните аспекти е четири. Разривът (в тази или друга форма) е неизбежен.

Ако количеството конфликтни аспекти е по-малко от три (един-два),което се среща често,можем да кажем,че е в нормата. В този случай търканията са неизбежни, но не довеждат до раздяла. Е,много е добре,ако няма нито един конфликтен аспект. Не бива да казваме, че това задължително е щастие (нужни са и добри аспекти), но тези хора в крайна степен никога няма сериозно да се скарат, т.е. те могат съвершено безболезнено да встъпят в брак,да започнат общо дело,да напишат съвместно книга и т.н.

При това лесно могат да се прогнозират конфликтните периоди между хората,като се гледат транзитните положения на планетите,само като “включат” някакъв конфликтен аспект в космограмата на партньорите,се очаква изостряне на конфликта. Например, Плутон(1) в опозиции с Марс(2).Всяка година транзитиращиеят Марс ще “възобновява” този конфликт, съединявайки се ту с Марс(2), ту с Плутон(1).Същото ще прави и транзитният Юпитер(един път на шест години) и транзитният Сатурн(един път на четиринадесет години). Теоретически транзитният Плутон също може да участва,ако,разбира се, тези отношения се задържат във времето.

И всичко това толкова просто работи, че вие сами ще се удивите, когато започнете да практикувате този подход.

Ето какъв случай имах аз. Когато провеждахме своето първо статистическо изследване в Политехническия Институт през 1986 година, една сътрудничка се канеше да се омъжва и ме помоли да погледна съвместимостта. А при тях по конфликтните планети имаше толкова напрегнати взаимодействия, повече от три. Аз и казах:

– На тебе не ти е провървяло.

– Да,ние нямаме никакъв духовен съюз.

– И все пак,независимо че нямате духовен съюз,ще започнете да се карате още през декември.

Така и стана.През декември тя идва: “Той стана такъв странен, като че ли нещо започва”. А аз просто погледнах в транзитите.

Но има и някои нюанси и ето с какво са свързани те. Така както има конфликтни и неконфликтни съюзи, така има конфликтни и неконфликтни личности. Кои са конфликтните и неконфликтните личности?

Ако конфликтните планети (Марс, Юпитер, Сатурн, Плутон) в хороскопа на дадения субект не са повредени една от друга, то това е неконфликтна личност сама по себе си.Ако количеството на напрегнатите аспекти между конфликтните планети в хороскопа на субекта е равно на три или е повече от три, то това е конфликтна личност сама по себе си. А поведението на конфликтните и неконфликтните личности в конфликтни ситуации и различно. Неконфликтният човек при конфликт может да преглътне,да се възмути, да се обиди, но на него бързо му минава, способен е да прости на опонента неговите недостатъци, той веднага ще тръгне към сдобряване,като си мисли “е защо постъпих,именно така”. И човекът бързо ще излезе от ситуация на конфликт,ще му мине. А конфликтният човек,ако се разсърди, то дълго не може да дойде на себе си, той се ядосва, обижда, ходи раздразнен няколко дни, дълго не може да забрами обидата.

Т.е. имаме различно поведение при конфликтните и неконфликтните личности. Следователно,ако разглеждаме взаимодействието на която и да е конфликтна планета на единия човек с която и да е конфликтна планета на другия човек и ако те не са повредени в изходните хороскопи на субектите, то въпреки изблика на агрессия,тези хора могат бързо и лесно да се опомнят, т.е. могат бързо да се помирят. Т.е.ако аз видя, че и двата човека са неконфликтни, то аз този аспект не взимам за разглеждане. Например, у два субекта Марсовете са в квадратура, но в космограмата на първия Марс има само аармонични аспекти, а в космограмата на втория Марс въобще не е аспектиран, т.е. у двамата изначално има неконфликтни Марсове. Тогава тази квадратура може да не се вземе в предвид при пресмятането на количеството конфликтни аспекти.Понякога такъв подход съществено уточнява резултата. Например, у двама души има три аспекта между конфликтни планети, тогава сме длъжни да направиме извод за разрив на техните отношения, но един от трите аспекта следва да изключим по гореказаните съображения. Тогава остават само два конфликтни аспекта и отговорът на въпроса: “ще приключи ли бракът на тези хора с развод?”е длъжен да бъде отрицателен. Т.е. конфликт ще има, но те ще се помирят по-рано, преди да занесат заявлението за разтрогване на брака до съда. И дори,ако го занесат, то съдът обичайно ще им даде три месеца за помирение,така че те за тези три месеца десет пъти ще се помирят.

Ако у единия партньор конфликтна планета е “възбудена”, т.е. има в неговия собствен хороскоп напрегнати аспекти, то той дълго ще се сърди и работата ще стигне до раздяла, дори ако другият партньор е неконфликтна личност. За съжаление за сключването на мир е необходимо желание и от двете страни.

А ако и у двамата планетите са възбудени в своите хороскопи, то те въобще не могат да се помирят (особено без странична помощ).Трябва да мине много време,докато те се успокоят.Наистина, на този ефект на “дълго успокояване”са основани случаите, когато съпружески двойки се развеждат, а после отново встъпват в брак. Но отговоът на въпроса: “ще завърши ли бракът на тези хора с развод?” все пак е положителен.

И такь,ще повторя,ако количеството напрегноти аспекти между конфликтните планети на партньорите (Марс, Юпитер, Сатурн, Плутон) е равно на три или повече от три, то разривът е неизбежен.Това е 100% развод. При това тези хора така се уморяват от конфликтите един с друг, че просто се ненавиждат,воюват един с друг,карат се, със скандали делят имущество и деца (за децата е жалко!).

При нас в института имахме случай.Сприятелиха се двама сътрудника,заедно пишеха статии, на вилите си един на друг ходеха.Да не им се нагледаш!. Аз погледнах тяхната съвместимост и направих прогноза, че след два месеца те ще се скарат.Никой не ми повярва. А след два месеца настъпиха съответните транзити на Сатурн и те така се скараха, че престанаха да се поздравяват и са в контра до сега, така и не се помириха.

Взаимодействието на останалите значими за синастрията планети (това са Слънце, Луна и Венера), действа не така фатално и разрушително,макар разбира се,че и те са важни.

Сексуално взаимодействие

Ако говорим за съпружеството, то в него са важни и сексуалните отношения. Класическата астрология казва, че за отношенията с жената в хороскопа на субекта отговарят женските планети – Луна и Венера. От най-древни времена (и до сега) Луната и Венера оговарят за брака в хороскопа на мъжа.

Но Луната и Венера отговарят за отношенията с жените във всеки хороскоп (както в женския, така и в мъжкия), но в мъжкия, разбира се,те указват сексуалните въпроси, чувствените отношения.

Слънцето и Марс във всеки хороскоп (както в мъжкия, така и в женския) отговарят за отношенията с мъжете. Но в женския хороскоп това са още и сексуалните отношения с мъжете, чувствата на жената към мъжа.

По такъв начин,ако става дума за любов и брак,са важни взаимоотношенията на тези планети една с друга в космограмата на партньорите.

Наистина, някои казват, че потенцията в картата на мъжа – това е Марс.Нищо подобно! Марс – това са мускули, а мъжкият полов орган е пещеристо тяло,сноп от кръвоносни съдове.Ето,че се получава, че потенцията на мъжа се получава, когато кръвоносните съдове (Венера)се напълнят с течност (Луна). Потенцията в хороскопа на мъжа – това са Венера и Луната. Импотентността се лекува с виагра, която се явява кръвоносен (Венера), а не мускулен препарат.Наистина, злоупотребата с виагра води до инсулт,също съдов проблем.

Разбира се,по-добре е да има хармонични отношения между сексуалните планети.Срещат се и двойки, у които има напрегнати аспекти между тези планети. Взаимодействието между сексуалните планети характеризира нивото на хармония както на сексуалните отношения, така и на чувствата между хората. Взаимодействието на тези планети (мъжките Луна и Венера + женските Слънце и Марс) създават влечението на мъжа и жената един към друг.Пак ще говоря за мажорните аспекти – съвпад, секстил, квадратура, трин, опозиция. При това за формиране на влечение аспектът может да бъде всякакъв – и хармоничен, и напрегнат. Но за постоянни дълги сексуални отношения са важни хармоничните аспекти. Т.е.това е, когато Луната(М) е в съвпад, секстил или трин със Слънцето(Ж); ЛунатаМ)е в секстил или трин с Марс(Ж); Венера(М)е в съвпад, секстил или трин със Слънцето(Ж); Венера(М)е в секстил или трин с Марс(Ж). И у жената: Слънцето(Ж)е в съвпад, секстил или трин с Луната(М); Слънцето(Ж)е в съвпад, секстил или трин с Венера(М); Марс(Ж)е в секстил или трин с Луната(М); Марс(Ж) в секстил или трин с Венера(М).За орбис взимаме осем градуса. Съвпадите на Луната или Венера с Марс следва де се считат за напрегнати аспекти. (М – мъж, Ж – жена)

Само напрегнатите аспекти създават “африканска страст”, която ярко избухва, но бързо изтлява. В този случай при съпружество отношенията стават много неравни – ту изблици на привличане, ту изблици на отблъскване. Не всеки може да живее на периодически събуждащ се вулкан. В крайна сметка това измъчва психологически, партньорите се уморяват един от друг и възниква желание за раздялла (макар и временна). Но това все пак е по-добре, отколкото въобще без аспекти.

За постоянни съюзи са нужни хармонични аспекти.За кратковременни – подхождат всякакви.Също така, много интересни са съчетанията, когато има едновременно хармонични и напрегнати аспекти. Например, Луната(М)е в секстил със Слънцето(Ж), а Венера(М) в опозиция с Марс(Ж). Смесените аспекти придават вкус и разнообразие в отношенията между съпрузите – ту те са гладки и “правильныи”, ту изведнъж подскачат до някаква “лудост”.

Срещат ли се бракове, в които няма никакви аспекти между сексуалните планети? Да.Аз имам много такива примери. И аз ги питам: “Вие само приятели ли сте?”. Отговарят: “Да,само приятели. Секс има само по празниците – по големите. Няколко пъти в годината.” У такива двойки практически няма сексуални отношения, макар в останалото те да могат да живеят много добре заедно,още повече, че отсъствието на секс тях никак не ги вълнува. При това могат да имат деца и като правило те са отрано и щателно планирани.

Много е важно сексуалните потребности на партньорите да бъдат еднакви. Съюзът при това става хармоничен. А какво ни говори нивото на сексуалните потребности?Най-високите сексуални потребности демонстрират хората с преобладаване в индивидуалния хороскоп на стихията на Земята и Водата по отношение към положението на сексуалните планети. Т.е. когато у мъжа Луната и Венера стоят в знаци на вода и земя, то това е най-високото ниво на сексуални потребности.Същото е и у жените,най-високото ниво на сексуални потребности е когато Слънцето и Марс стоят в знаците на Земя или Вода.

Огънят и въздухът дават не висока сексуална потребност. Съществува мнение, че огънят е сексуална стихия. Не, огънят е страстен темперамент, т.е. човек може страстно да демонстрира себе си като сексуален партньор, но… един път в годината. У огъня може да има висока интензивност на чувствата при сексуален контакт, но честотата на контактите не е висока.Е, а въздухът въобще е несексуален, особено Близнаци и Водолей.

Венера(М) и Луната(М) в огнени или въздушни знаци показва невисоко ниво на сексуални потребности у мъжа Слънцето(Ж) и Марс(Ж) в огнени или въздушни знаци също показва невисоко ниво на сексуални потребности у жената.

Тогава,ако у двамата партньори се среща Вода и/или Земя – това е добре.Ако у двамата сексуалните планети са в Огън и/или Въздух – това също е хубаво,и у двамата не е висока потребността от секс, няма проблеми, съчетанието е напълно устойчиво. А ако у един човек сексуалните планети са в Земя и/или Воде, а у партньора има сексуални проблеми във Въздух и/или Огън – това е лошо,нивото на сексуалната потребност е съществено различно. Но само по себе си положението на сексуалните планети в знаците на различни стихии още не се явява показател за бъдещ разрив.

В този смисъл става ясно, че опозицията между сексуалните планети е по-добра от квадратурата.Доколкото при опозиция на сексуалните планети, партньорите се оказват в “еднакви двойки” стихии, т.е.това са или Вода – Земя, или Въздух – Огън. А ето при квадратура са най-неприятните аспекти, т.к. в този случай сексуалните планети се оказват в “различни двойки”, т.е.това са съчетания от типа Въздух – Земя, Огон – Вода, Огон – Земя и Въздух – Вода. Може да се получи така:като начало у двамата може да има африканска страст, а после един от партньорите,след като се удовлетвори,ще чака следващия път след месец, а вторият още не е изстинал и на него му се иска още, а не само по един път.Ето ви вече и дисхармония.

Помня одна клиентка със Слънце в Близнаци: “Приготвих му романтична нощ..” А аз си мисля: “само за тоя?”

Най-неприятната ситуация може да бъде такава: сексуалните планети на партньорите са в различни стихии и при това няма мажорни аспекти между тях. Например, у жената Слънцето е във Водолей, Марс е в Стрелец, а у мъжа Луната е в Телец, Венера в Рак.И при това между тях няма никакви мажорни аспекти.Това означава, че те просто са сексуално неинтересни един към друг, т.е. съвершено не се възбуждат един друг. В резултат – пълна и хронична сексуална неудовлетвореност. Тогава това става сериозен проблем.Отново, към развод това може и да не доведе (ако няма напрегнати аспекти между конфликтните планети), но към съпружески измени води почти винаги (обичайно и двамата си намират сексуално съвместими любовници).

Наистина, сексуалните планети, както и проблемно да са разположени у партньорите, никога сами по себе си не водят до развод.Казват,че разводите стават,заради съпружески измени.Глупости. Разводите стават, заради напрегнатите аспекти на конфликтните планети.Аз имам маса реални случаи, в които втората половинка наляво и надясно изменя на моя клиент и той знае за това, даже лично се познава с любовника или любовницата, поздравяват се един друг за празници, живеят много години и не се развеждат. А защо? Няма напрегнати взаимодействия между конфликтните планети. Така, че мога да дам “вреден съвет”.Ако искате да имате и жена, и любовница (и даже не една) и при това в семейния живот да има тишина и благодат, женете се така, че да няма напрегнати аспекти между вашите Марс, Юпитер, Сатурн, Плутон и Марс, Юпитер, Сатурн, Плутон на съпруга (съпругата).Щастливият семеен живот и едновременно безнаказаните приключения на страна са ви обезпечени.Въпреки,че предупреждавам: кармата не дреме! Заработете си “венец на безбрачие” за следващия живот или вашият партньор с вас ще постъпва така после – ще се мъчите и нищо няма да можете да направите.Затова това е вреден съвет.

Има и друга страна на сексуалните отношения – външна или поведенческа.Какво е това?

Слънцето и Марс в хороскопа на мъжа – това е неговата външна поведенческа характеристика, т.е. поведенческа сексуалност,това е как неговата мъжественост изглежда в света, в социума.Същото е и при жените: Луната и Венера ни рисуват стила на външното поведение на жената,това е нейната “социална” женственост, как тя външно изглежда сред хората (умението да се облича, тембърът на гласа, женствеността в движенията и т.н.)

Така че, взаимодействието на Слънцето(М) и Марс(М) с Луната(Ж) и Венера(Ж) определя външното, социалното поведение на съпрузите, т.е.това е образът на двойката “пред хората”, как те изглеждат един до друг .Ето понякога гледаш на тях и виждаш,че това действително е двойка.Тяхното поведение е съгласувано, движенията са синхронизирани,те се вписват в интериора (или пейзажа) като единно цяло. Но това е именно само външно възприятие.

Между Слънцето(М) и Марс(М) и Лунат(Ж) и Венера(Ж) може да има напрегнато взаимодействие. Тогава въшно те не изглеждат като двойка,държат се различно (да кажем, жената сяда в ресторант на стола, а на мъжа столът се повдига неловко, не навреме). Няма поведенческо единство.

Мога да кажа, че такъв тип несъвместимост е несъществена,това само на околните може да бъде не много приятно, а те,въпреки всичко да усещат себе си като цяло,ако у тях има добри връзки между Слънцето(Ж) и Марс(Ж) и Лунта(М) и Венера(М). Така че,ако избират между външната и вътрешната съвместимост, то разбира се,трябва да изберат вътрешната.Какъв е смисълът,ако вие добре танцувате валс на вечеринка, сривайки от възторг околните, а после насаме в леглото при вас да е пълно фиаско…

Аз в своята практика съм видял много външно неугледни двойки, но в останалото те са щастливи хора, т.к. външната съвместимост е дело десето.

Несексуално психологическо взаимодействие

На това ниво няма да го разглеждаме:

Аспект на Слънцето но единия човек към Слънцето на другия.С това се определя степента на взаиморазбиране на ниво съзнание.

Аспект на Луната на единия човек към Луната на другия.С това се определяе степента на емоционално-психическата съвместимост. При хармонични аспекти (включително и съвпад)хората живеят “душа в душа”, добре разбирайки и приемайки психологическото състояние един на друг.Вижда се една общност от ежедневни вкусове,храна, режим на сън, способи за релаксация и придобиване на комфорт.

Аспектът на Венера на единия човек с Венера на другия. Определя степента на симпатия/антипатия между двама души. При хармонични аспекти (включително съвпад) възниква взаимна симпатия между хората.

Интересно е, че в устойчивите бракове, в които не се наблюдава взаимодействие между сексуалните планети, присъстват именно тези конфигурации – добри аспекти между Слънцата,Луните и Венерите. Получава се замяна на сексуалния живот с психологически комфорт.

Напрегнатите взаимодействия на ниво Слънце, Луна и Венера сами по себе си не се явяват причина за развод. При това аз често съм наблюдавал в устойчивите двойки дисхармония на психологическо ниво на фона на хармония в сферата на сексуалните взаимодействия (при отсъствие,разбира се,на три и повече напрегнати аспекта между четирите конфликтни планети).

Печат на щастие и нещастие

Ще повторя още един път:

Печат на щастие – това е Юпитер в хармоничен аспект (в това число съвпад) към Слънцето или Луната на партньора. Орб – осем градуса.

Печат на нещастието –това е Сатурн в напрегнат аспект (в това число съвпад) към Слънцето или Луната на партньора. Орб – шест градуса.

Забележката за орбисите е важна, както виждате, “щастието” и “нещастието” имат различни орбиси.

Дадените печати имат голямо значение,въпреки че,наличието на печат на нещастието сам по себе си не говори за разрив.Ако няма три и повече напрегнати аспекти между конфликтните планети,се получава нещастен съюз, но без развод. При това, нещастен ще бъде единият човек – този, у когото Луната или Слънцето са подавени от Сатурн на партньора. А “стопанинът” Сатурн при това може да счита, че при тях въобще има отлични отношения.

Ако към мен се обърнат за предмет на анализ на съвместимост и аз видя печат на нещастие, аз не препоръчвам такъв съюз. Защо е на човек цял живот да се мъчи? Това не и хуманно.

Въпрос: а ако по карма му е заложено?

Отговор:ако е заложено, то тойй просто няма да попадне на консултация при астролог,него никой няма да може да го предупреди.

Аз имах интересен случай. Юпитер на мъжа в добър аспект към Луната на жената, а Сатурн на жената поврежда Слънцето на мъжа, т.е. жената в съюза е щастлива, а той – крайно нещастен.Аз за този случай вече говорих, мъжът е пълен галамурник, жената му влияе като на удавник за сламка.Аз считам, че подобни съюзи са невъзможни, просто по етически съображения.

Въпрос: а ако едновременно има печат на щастие и нещастие?

Отговор: тогава всичко е ситуативно, зависи от транзитите,какво в дадения момент се е включило, аспект на Сатурн или на Юпитер. Т.е. човек живее на границата, ту е щастлив, ту е нещастен.

В крайна сметка ние с вас можем да формулираме условията за идеален съюз:

1) Няма напрегнати аспекти между конфликтните планети.

2) Има хармонични аспекти между сексуалните планети.

3) Има хармонични аспекти между Слънцата, Луните и Венерите на партньорите.

4) Нямя печат на нещастие.

5) Има печат на щастие.

Но на практикеа аз такива двойки не съм срещал. В реалния живот щастливият съюз – това е като правило, три от петте условия, при това условия 1) и 4) присъстват задължително.

Плюс към това у всеки от партньорите е индивидуалният хороскоп – наталната карта. И ако там е написано, че бракът няма да бъде идеален никога, то така и ще бъде, вие просто няма да можете да подберете за себе си такава двойка по тези или онези причини. Може само да се опитвате да намерите относително приемлив брак (т.е. например,от две злини да изберете по-малката). Принцове на бели коне,има само в приказките. Вариантът на решение на този проблем – преместване, тогава радиксът придобива друг вид, може да се получат по-благоприятни указания на брак. Може дори с вече съществуващ партньор да се преместите – той ще се промени,ще започне да се държи по друг начин.

Ролята на наталната карта (радикса)

До този момент ние с вас се ограничивахме само до анализ на ниво космограма, т.е.до сега наталната карта за анализ не ни беше нужна. А на какво влияе радикса?Той определя,ще има ли брак въобще, кога и доколко той ще бъде щастлив. При това аз виждам, че щастливия (по субективни усещания) семеен живот бива в два случая: 1) когато в VII дом стои добра планета (Слънце, Юпитер, Венера) и 2) когато добри планети стоят в IV дом.Най-добре е, когато и в VII, и в IV има, но може и по отделно.

Въпрос: а ако у единия има, а у другия – няма?

Отговор: ситуацията е подобна на едностранен печат на щастие.Единият е щастлив, а за другия това е среден брак.

На какво още можем да обърнем внимание?На асцендентите на картите на партньоршти. Но тук нашата помощ не е нужна. Защо?Защото в болшинството бракове асцендентите са в хармонично взаимодействие. Секстил или трин.Честичко при съпрузите на асцендента попадат съседни знаци.С една дума, болшинството хора не се лъжат при избора на партньор по асцендент,доколкото асцендентът веднага е виден във външността, а ние избираме преди всичко по външните данни.

Наистине, мъж и жена често си подхождат, т.к. у тях са съгласувани знаците в първи дом. У жената, например е Огон, а у мъжа – Въздух. Не редки са браковете, които можем да наречем “половинки на една ябълка” – това е когато знакът на Асцендента на човека се явява знаком Десцендент или слънчев знак на съпруга (съпругата). Например,у жената на Асцендента – Овен, а мъжът и – Везни по Асцендент. Или,да кажем, у мъжа в първи дом е Козирог, а жена му – Рак по знака на Зодиака. Подобни съчетания също са добри. В устойчивите многогодишни съюзи аз често съм наблюдавал тази закономерност с включен още и IV дом. Например, у жената на куспидата на IV дом – Водолей, а на Десцендента – Телец. Мъжът – Телец по знак на Зодиака с Асцендент във Водолей.

Формулата на любовта

V+VII – така кратко се записва “Формулата на любовта”.Тя може да се разчете така: елементът на петия дом на радикса се намира в хармоничен аспект с елемента на седми дом на радикса.Какво е това “елемент на дома”? Елемент на дома аз наричам всички планети, имащи реална връзка с дадения дом в дадената натална карта. Т.е.това е управителят на дома (или управителите -те може да бъдат няколко), а също и всички планети, които стоят в дома. Домът винаги има поне един елемент – така става, когато в дома има само един знак и няма планети, тогава единствен елемент на дома се явява планетата-управител на знака на Зодиака,в кото се намира дома. Теоретически домът може да има като свои елементи и всички планети наведнъж. Това е възможно,ако всички планети са се оказали в пределите на един дом.

Така че,за да изясним наличието (или отсътствието)на формулата на любовта в радикса е необходимо да определим всички планети – елементи на V дом, всички планети – елементи на VII дом и след това да изясним техните взаимни мажорни аспекти в радикса.Ако има три (или повече) указани V+VII (хармонични аспекти), то ние имаме стопроцентова ситуация на реализация на събития на сериозни любовни отношения в живота на родения.

При това се разглежда само наталната карта, а не локалната, т.е. хороскопът на месторождението, а не на местоживеене.

Анализ на формулата на любовта може да се направи както в в наталната карта клиента, така и в наталната карта на партньора. Може да бъде такава ситуация: един – обича, а другият – не, у него няма формула на любовта в наталната карта. И примери на такива “едностранни” отношения в живота ние виждаме често.

Особености на конкретни случаи

Ако става дума за делови отношения, то ние изключваме разгледаните взаимодействия на сексуалните планети и формалата на любовта. В деловите отношения те не са нужни,даже са вредни,трябва да се изключат, защото вместо работа се получава служебен роман между директора и главния счетоводител и няма да им е до бизнес.

В този случай вие не сте длъжни да ги отказвате от съвместимост, а ги предупредете, че на в крайна сметка съдбата ги е събрала не за съвместна работа, а по друг повод.Наистина, възможен е и семеен бизнес.

Струва ни се,че тази уговорка касае само разнополови партньори. Но, както се изяснява на практика, любов може да възникне и между еднополови делови партньори. Сега не рядко се срещат хора с нетрадиционна сексуална ориентация и този факт трябва да се отчита. Взаимодействието на сексуалните планети точно така “влюбва”един в друг и мъже, и жени – в зависимост от конкретиката един играе ролята на жена, а друг –на мъж. Например, двама мъже – партньори по бизнес имат силни аспектни връзки между Луната и Венера от една страна и Марс и Слънцето от друга страна. Така че, този, у когото участват Марс и Слънцето, както е заложено, играе ролята на жена.

Имайте това в предви,за да не попаднете в неловка ситуация.

В деловите отношения най-важно се явява отсътствието на напрегнати аспекти между четирите конфликтни планети на партньорите (Марс, Юпитер, Сатурн, Плутон) и наличието на хармонични аспекти между Юпитерите и Сатурните на тези партньори. Юпитер в хармоничен аспект говори за възможности да донесе на партньора печалба и късмет, а Сатурн в хармоничен аспект говори за това, че партньорът е застрахован от вреда,загуба и ще бъде в безопасност.

След като разгледахме,така да се каже теорията, ние сега можем да преминем към практическата част на нашия курс,в която ще разгледаме куп показателни примери.

Пример 1. Проблемен брак

Мъжът се родил на 4 септември 1952 година в 2 часа през нощта (Московско време), г. Ленинград.Неговата жена е родена на 18 април 1964 година в 18 часа (местно време) в Краснодар.За разглеждане на техните взаимодействия ни е достатъчно да вземем в космограмата от всеки по седем значими за синастрия планети (Слънце, Луна, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн и Плутон),да ги наложим на Зодиакалния кръг и да изясним взаимните аспекти с планетите на партньора. Хармоничните аспекти взимаме с орб осем градуса, а напрегнатите – с орб шест градуса (вж. Рис. 1)

Рис. 1

Тази млада жена се обърна към мен по повод проблемите,които бяха възникнали в нейния брак. Въпросът беше за развод. Тя се колебаеше да вземе окончателно решение,затова беше дошла на консультация. Когато погледнах бавната прогрессия,аз разбрах,защо тя се колебае -при нея имаше само два прогресивни аспекта, указващи за развод. Не достигаше мотивации.Така и казах, че всичко ще завърши с разговори,ше пообсъдят този вариант (разводът), но и с това всичко ще приключи.

Но в дадения случай нас ни интересува не това,как работи бавната прогресия, а анализът на съвместимостта на партньорите.Затова ще тръгнем по нашия алгоритъм и отначало ще разгледаме взаимодействията на конфликтните планети (това са Марс, Юпитер, Сатурн и Плутон).

Отначало ние сме длъжни да разберем, не се ли явяват сами по себе си субектите конфликтни личности, т.е. ние сме длъжни да погледнем не са ли повредени конфликтните планети една друга в хороскопа на субектите. У мъжа Марс не е повреден, Юпитер е в квадратура с Плутон (т.е.и двата са повредени) и Сатурн не е повреден. Жената се оказва неконфликтна личност, няма наранявания в нейната космограма между конфликтните планети. Получава се, че отношенията,като че ли се държат на нея,тя се стреми да се помири с мъжа,да направи нещо с тези отношения (ето и на консултация е дошла).

А сега да погледнем мажорните напрегнати аспекти между конфликтните планети на партньорите.

  Марс(М) Юпитер(М) Сатурн(М) Плутон(М)
Марс(Ж) няма няма опозиция няма
Юпитер(Ж) няма няма няма няма
Сатурн(Ж) квадратура няма няма няма
Плутон(Ж) няма няма няма няма

Има две конфликтни двойки (интересно е, че и двете – това са Марс и Сатурн).За раздяла това не е достатъчно.При това тя е неконфликтна личност, т.е. умее да изглажда конфликти.Има и още един плюс: Марс и Сатурн на мъжа в неговата натална карта нямат наранявания от други конфликтни планети. Т.е. жената задава конфликтните аспекти на неговите “невъзбудени” планети.

От всичко това можем да направим извод: конфликти има и ще има, но до разрив няма да доведат, двойката успешно ще преживее този период на конфликт (който е бил обусловен от въздействието на транзитните планети). С такива съчетания може да се живее, подобни бракове съществуват дълго време.

На практика така и стана. Поговориха,пообсъдиха и не се разведоха.Наистина,сега живеят отделно.

Сега да разгледаме взаимодействието на сексуалните планети.За съжаление, такова взаимодействие няма. На основание на това аз направих извод, че при тях няма полов живот един с друг.Те не се възбуждат един друг, няма влечение. Жената подтвърди това,като каза, че практически никакъв секс няма при тях и това за нея се явява главната причина,поради която тя иска да се разведе. Интересното е, че мъжа се интересува от секс (Луната на мъжа е във воден знак), но не с жена му.Въпреки че, ситуацията се смекчава от това, че у жената има ниско ниво на сексуални потребности (Марс и Слънцето са в Овен), т.е. отсъствието на секс не е твърде смущаващ фактор за нея.

Тогава у мен възникна въпросът, а как са се оженилис,като нямат влечение един към друг? Бракът е бил сравнително късен и за него, и за нея (тя е била на 30 години тогава), т.е.това е било съвършено рационално, без любов решение.Оженила се е за първия,който и е предложил.

Впоследствие тази жена си намери любовник, но документално бракът не беше разтрогнат. Формално те и до сега са съпрузи.

Но сигурно е имало нещо,което ги е привлекло. Дайте да потърсим. Сексуалните планети вече отпадат. Между Слънцата няма аспекти, между Луните няма аспекти, между Венерите също няма аспекти.Ето, Юпитер на мъжа е в секстил с нейната Луна,тя се е почувствала щастлива до него,има печат на щастие от негова страна. Затова и се е съгласила да се омъжи и видимо,затова все още съхранява брака,на ей нея това е дава щастливо психологическо усещане, емоционален комфорт (Юпитер храни именно Луната).

Пример 2. Развод в края на живота

Мъжът е роден на 15 юли 1919 година в Петербург в 16 часа (местно време, GMT=14h).Неговата жена се е родила на 25 февруари 1922 година, времето е неизвестно,ще вземем 12 часа на обяд.Тази двойка е била в брак 36 години и все пак се е развела.

И так, дайте да разгледаме как си взаимодейстат техните синастрично значими планети (вж. Рис. 2)

Рис. 2

Този път в началото ще разгледаме сексуалните взаимодействия.Ние виждаме, че Венера на мъжа силно и напрегнато е аспектирана от сексуалните планети на жената – опозиция със Слънцето(Ж) и квадратура с Марс(Ж). Африканска страст. Мотивът за всъпване в брак е съвершено ясен (още повече, че в онези старомодни времена да удовлетвориш избликът на страст без каквито и да било последствия е можело да бъде само в законен брак).След това, външното взаимодействие на двойката: Марс(М) в трин с Венера(Ж). Външно те изглеждат хармонична двойка. Психологическата съвместимост – прекрасна, Луна(Ж) с Луна(М)са в съвпад в един знак. Живот “душа в душа”.Освен това, Юпитер(Ж)е в трин с Луната(М), т.е. мъжът е бил просто щастлив с нея, чувствал е пълен емоционален комфорт. Така,че какво се е случило?

Марс(М) и Плутон(М)са в съвпад с Плутон(Ж). При това мъжките Марс и Плутон са в съвпад, повреждащи се един друг, т.е.те и двата са “възбудени”, а Плутон(Ж)също е възбуден, има нараняване от Сатурн(Ж).Вече имаме две пълноценни указания за конфликт.Е,разбира се, същите Марс(М) и Плутон(М) са в квадратура към Сатурн(Ж), който също е “възбуден”от (Плутон(Ж)).Ето още две указания за конфликт.

Получиха се всичко четири указания за конфликт. Разводът е неизбежен. И никакви други положителни указания не помогат.

В живота това изглежда така.В продължение на много години тези хора са живели в петербургска комунална квартира в различни стаи, т.е. като съседи.Те водели различни домакинства, разделяли си наема за квартирата, конфликтите при тях били от най-тежките,те не веднъж се хващали за оръжи,той заплашвал,че ще се застреля,тя го “вкарала” в дом за душевноболни, там установили, че той не е луд ( само в присутствието на жена му така го “прихващало”), но него го лишили от оръжие (иззели му го). Но дълго време те не се развеждали,заради детето (идиотска идея, която съсипва живота на децата – защо им е да гледат тези войни между родителите?). Но когато детето станало голямо и самостоятелно, те се развели.След 36 години от регистрацията на брака.

Може да се каже, че напрегнатите аспекти на конфликтните планети са зачеркнали всичко хубаво,което е могло да бъде между нас.

Въпрос: а духовното ниво на хората, нима не може да повлияе на всичко това в положителен смисъл?

Отговор: при мен вече се натрупаха твърде много примери, когато хората заявяват, че са духовни,че у тях има духовен съюз и че въпреки указанията за несъвместимост,тях ги обединява духовност. При това, действително,аз виждам,че това са духовни хора, например,дълбоко вярващи,и христиани, и увлечени по будизма, и от обществото на Съзнанието Кришна. Но всички се карат еднакво, както и обикновените хора.Това е факт.

Работата е видимо в това, че нито един реален съюз не може да бъде само духовен,на съпрузите се налага да водят съвместно домакинство и да решават чисто материални проблеми. А на това ниво съвместимост няма, конфликтът е неизбежен. И всичките тези хора все пак се развеждат и разделят,но след развода у тях отново започват добри отношения – творчески, дружески, духовни, но само не и съпружески.

Ето неотдавна имах следната двойка.Той се занимава с йога (един е такъв съзерцателен, медитиращ),тя също от някакви източни дела се увлича.Те са се оженили на основата на тези общи интереси, обединили са се, започнали са да живеят заедно. Но аз му казах: “вашият съюз е конфликтен”, а той: “не може да бъде,всичко това е глупост!”След два месеца аз се срещнах с тях, от неговата духовност не беше останала и следа, изглеждаше напрегнат,изглеждаше лошо,и се жалва: “не мога с нея да бъда заедно,веднага започваме да се караме!” В края на крайщата те се разведоха и отново започнаха да дружат.

И защо е всичко това? Да си порежеш ръката,да я посипеш със сол и да кажеш: аз съм духовен човек,ще изтърпя всичко това. Кому е нужно това? Защо трябва да търпиш лошото, вместо да намериш съвместим с тебе човек?

Разбира се, въпросът за съвместимостта не лежи само в астрологическата плоскост.Има и още различия, не зависещи от планетите – културни,различни образователни и мирозренчески нива (или разлика във възрастта от тридесет години), че отношенията между тях иначе освен “пропаст” не можеш да наречеш.Тези фактори трябва да се отчитат въпреки астрологическите указания.Ето неотдавна при мен на консултация дойде особа, решила да се ожени за юноша 20 години по-млад от нея.Тук астрология не ти трябва,за да разбереш, че тя прави глупост.

Но дори ако сте от една културна, национална и мирозренческа общност, с еднакво ниво на образование и близки по възраст,на вас нищо няма да ви помогне,ако нямате съвместимост на ниво взаимодействие във вашите хороскопи. И аз нито веднъж не съм виждал изключение от това правило.

Пример 3. Мъжът ми избяга

Жената е родена на 11 октомври 1961 година, Сочи, 9 часа сутринта (времето е местно). Мъжът е роден на 15 март 1961 г., 5 часа сутринта (времето е местно), Ленинград.

Историята е такава: жената постоянно е била в конфликт с него, той си е отишъл, а тя съжалява затова, идва и казва: “Върнете ми мъжа!”

Често в подобни ситуации на астролога се налага да преориентира клиента с неговата зацикленост на миналото в бъдещето, към търсене на нови отношения,ако при анализ се изясни, че старите отношения са безперспективни.

Разглеждаме взаимодействията на значимите за синастрия планети в космограмите на партньорите (вж. Рис. 3)

Рис. 3.

В началото да разгледаме взаимодействието на сексуалните планети. Марс(Ж) в трин с Луна(М).Това е напълно достатъчно за каквито е да е отношения. Външната сексуална съвместимост: Луна(Ж) в трин с Марс(М) и Венера(Ж) в опозиция със Слънцето(М).Е, връзка също има, противоречива наистина, т.е. ситуацията е зависела от транзитите – какъв аспект е бил включен в този или онзи период от време.

Да разгледаме конфликтните планети. У жената Юпитер е в съвпад със Сатурн, т.е. и двамата са възбудени. У мъжа картината е такава – Юпитер е в съвпад със Сатурн,също и двамата са възбудени.

Получават се три двойки напрегнати конфликтни съчетания: Юпитер(М) в съвпад със СатурнЖ), Юпитер(Ж) в съвпад със Сатурн(М), Сатурн(Ж) в съвпад със Сатурн(М).За разрив е напълно достатъчно.Има още Плутон(М) в съвпад с Плутон(Ж), но и двата Плутона у партньора не са повредени в своите хороскопи, т.е. конфликтите по този съвпад не трябва да се считать разрушителни.

Ето ви пример за това, че съюзите на хора-връстници често са неудачни,това е следствие на съединението на бавно движещите се конфликтни планети.

Въпрос: а какво означават напрегнатите аспекти между Луните на партньорите?

Отговор: Напрегнатото взаимодействие на двете Луни не може да бъде много лошо за отношенията, доколкото Луната е неутрална планета. И Луните не могат силно да се повреждат една друга. Безусловно, е хубаво, когато Луната е в добър аспект, но твърде много съюзи минават без взаимодействието на Луните и даже съществуват при напрегнати аспекти между Луните, особено ако това е опозиция, тогава Луните стоят в родствени стихии (Вода – Земя, Огън – Въздух) и могат да се”договарят”един с друг с. При това “поведение” Луната на партньора може съществено да зависи от нейното положение в знака,да кажем в Козирог или Скорпион,Луната става по-“рязка” или “язвителна”, съответно и в напрегнатите аспекти тя проявява себе си по- агресивно.

Но във всеки случай Луната не създава големи проблеми.

Ако Марс, Сатурн или Плутон повреждат Слънцето на партньора,това също не е така страшно,не довежда към раздяла.

Пример 4. Върнете ми мъжа!

В този пример жената много дълго не е могла да се примири с отиването на мъжа,опитвала се е да го върне, считайки, че е била щастлива с него.

Жената е родена на 15 август 1956 г. в 17 часа. (Московско време).Нейният мъж е роден на 18 април 1958 г. в 12 часа. (Московско време). Данни имаме,да разгледаме взаимодействието на значимите за синастрическата астрология планети (Рис. 4).

Рис. 4.

Да разгледаме,защо жената дълго време не е могла да се примири с напускането на мъжа.Да разгледаме сексуалните планети. Слънцето(Ж)е в трин с Луната(М),което е добре за сексуално влечение в брака. Поведенческата съвместимост: Луна(Ж) в секстил с Марс(М).Също не е зле. Слънцета(М)е в трин със Слънцето(Ж), Луна(Ж) в трин с Луната(М), живели са душа в душа, Венера(М) в трин с Венера(Ж), пълна симпатия еден към друг. Юпитер(М) в секстил със Слънцето(Ж), т.е.той и дава печат на щастие.Всичко е просто забележително! А в какво е проблемът?

У жената Сатурн и Плутон се повреждат един друг, т.е. и двата са възбудени. Въобще,съм длъжен да кажа,че ако в космограмата има напрегнат аспект между Сатурн и Плутон (съвпад, квадратура, опозиция), то този човек е много упорит,инатлив и неотстъпчив,той дотолкова е склонен да се придържа към някаква линия в живота,че просто е непробиваем,него не можеш да го преубедиш.Ще се бори до смърт,у него има пълно отсътствие на гъвкавост, упоритост, “не може да отстъпи от принципите си”.За някои въпроси това е, наистина, прекрасно качество, такъв човек е способен да пробие буквално с главата си (Плутон) всякакви стени (Сатурн), но и да “закопае в асфалт” близките си хора,доколкото партньорът му принципно не може с него да се договори. Не и пак, не! Или той може външно да се съгласи, но пак ще продължи да прави така,че напълно да игнорира всички.

У мъжа Марс и Плутон са в опозиции в наталната карта.Също “ни крачка назад!”, “победа или смърт!” Това са властни хора, стремящи се да командват и диктуват, стремят се да заставят партньора да прави това,което им е нужно.С една дума,те са се намерили един друг.

В резултат имаме следния “букет” от конфликтни двойки. Плутон(Ж) в съвпад с Плутон(М), Плутон(Ж) в опозиция с Марс(М), Сатурн(Ж) в квадратура с Марс(М), Сатурн(Ж) в квадратура с Плутон(М). Плюс “капакът” – Марс(Ж) в квадратура със Сатурн(М). Последният аспект е съставен от невъзбудени планети, но все пак…

И какво става?Той се опитва да я застави да направи нещо, а тя се инати и не приема никакви аргументи , държи се по своя си начин в пълно неподчинение.Не могат да се договорят. Конфликт – “до бой”. Напрегнатото взаимодействие на конфликтните възбудени планети указва на неразрешим конфликт,да се реши тази ситуация на човешко ниво е невъзможно.

Даденият пример е показателен.Ние с вас видяхме съвместимостта на всички нива;ако не смятаме конфликтните планети,на тези хора им е добре един с друг, но все пак раздяла има.И затова аз казвам:ако има три и повече напрегнати синастрични аспекта между възбудени конфликтни планети – това е всичко,повече нищо може да не се гледа, разривът е неизбежен,това правило в синастрическата астрология работи без изключение. И никаква прекрасна съвместимост на друго ниво няма да спаси ситуацията.

Даденият случай предизвиква искрено съчувствие,доколкото има място на високо ниво на съвместимост и несъвместимост. Т.е.хората един без друг не са щастливи, но и заедно – страдание.И какво ще стане?Разривът, повторям,е неизбежен.

Защо първи към раздяла е отишъл мъжа?От секстила Юпитер(М) със Слънцето(Ж), т.е.той като плюс към всичко и е давал щастие, а тя на него – само сексуална и психологическа съвместимост.Затова доброто отношение към жената у мъжа се е изчерпало по-рано,отколкото у жената към мъжа.Затова тя се е и опитала да го върне (а не обратното),тя е чувствала,че нейното щастие си е отишло. Без него тя си спомня, как и е било хубаво,тя всичко му прощава,обича го. Но само както той се появи,и пак конфликт. Получава се, че Юпитер само е затруднявал неизбежната раздяла.

Наистина, при наличието на подобни едностранни аспекти ние можем не само прогнозираме самия факт на разрива, но и да кажем, кой именно от партньорите първи “ще излезе от строя”. Мъжът не се е чувствал толкова щастлив, както жената,затова е първи е тръгнал към раздяла.

Пример 5. Безкрайно мъчение

Жената е женена от 12 години, обърна се по повод отношенията си с мъжа,опитвайки се да съхрани брака (мъжът периодически си отива от семейството, после се връща).Тя е родена на 16 юли 1958 година в 12 часа по Московско време. Мъжът е роден на 4 юли 1960 г. в 9 часа по московско време.И двамата са родени в Астрахан (може да е интересно, но натални карти ние няма да правим). Вж. рис. 5.

Рис. 5

Да разгледаме взаимодействието на сексуалните планети.Нейното Слънце е в съвпад с неговата Венера. Добро съчетание. Поведенческа съвместимост.Нейната Луна в съвпад с неговото Слънце.Също е добре. Т.е. има добра сексуална съвместимост и добра поведенческа, външна, съвместимост,за тях говорят: “каква красива двойка!” Заедно те изглеждат прекрасно.

Плюс това и двамата са раци. А ние с вас видяхме, че за жената-Рак за партньор е много добър своят знак.Наистина,дори ако Слънцата у партньорите са в напрегнат аспект, не е важно,това не е опасно. Пример – добра съвместимост имат Риби и Дева (Слънцата са в опозиция).

По-нататък. Луна(Ж) в съвпад с Венера(М).Също добро съчетание от гледна точка на психологическия фон на отношенията.Техните Юпитери не създават аспекти със Слънцето и Луната на партньора, т.е. няма “Печат на щастието”. А ето Сатурн(М)е в опозиция с Луната(Ж), т.е. мъжът психологически притиска жената и и дава субективно усещане за нещастие.

Странно съчетание. Аспектът Слънце-Сатурн е аспектът на учителя и ученика, а аспектът Луна-Сатурн е аспектът на възпитателя и възпитавания, Сатурн е възпитателят, Луната – възпитавания.Тук се получава следното: строго възпитание на жената от мъжа (ако аспектът е добър, то то е меко, щадящо възпитани). Такъв аспект е трудно дълго да търпиш.

Сега да разгледаме конфликтните планети у партньорите, как си взаимодействат.В началото ще разгледаме,доколко те самите се явяват конфликтни личности. У жената има опозиция между Марс и Юпитер, личността е конфликтн. У мъжа няма напрегнати аспекти между неговите собствени конфликтни планети (напомням, че това са Марс, Юпитер, Сатурн и Плутон).

Нистина, у мъжа има квадратура между Луната и Марс.Това е истерично поведение, капризи, крясъци, скандали. Между впрочем,такива са бъдещите певци.Ако детето истерично пищи в ранното детство, оглушавайки всички около него, то кариерата на певец е много вероятна. Забележете, как се държат нашите “звезди”, именно така – капризничат,изпадат в безпричинни мрачни настроения и депресии,това е все от лошите аспекти между Луната и Марс. Но у детството им те са били кресливи,врещели са на благите си майки и са развивали гласовите си връзки. Таква деца още в детството си трябва да се отдават на пеене,нека там да врещят, по-лесно ще бъде. При повредена Луна от Марс в наталната карта това е най-добрият вариант,трябва този избитък от енергия да се насочи в полезно русло.

Сега да разгледаме как си взаимодействат конфликтните планети на партньорите. Плутон(М) е в съвпад с Плутон(Ж), раз, Сатурн(Ж) в съвпад с Юпитер(М), два. И всичко.

Извод: съюзът е нещастен за жената, но е устойчив. Така и ще си живеят.Липсата на щастие у жената се изразява в това, че мъжът периодически ходи при други жени (при това, различни). Причините за залитанията – мъжът е инфантилен (факт – две години е по-млад от жената), периодически си тръгва е живее к богати жени, не желае да работи и да се издържа.С това той като,че ли “възпитава” жената (като не искаш да ме издържаш – ще отида при друга, шантажира я с раздяла). При това тя започва да скучае (психологическа и сексуална съвместимост-нали има) и предприема крачки да си го върне, мъжът се връща до следващото си тръгване. На него му е добре – но на нея не и е сладко. Но съюзът е устойчив, раздяла (решителна и окончателна) не се предвижда.

Жената и затова се обърна към мен,след его неговото поредно напускане, при това тя вече беше решила, че ще се сдобри с него, че той ще се върне и те ще започнат всичко отначало (за кой ли път). Но и аз така и казах:той ще ви мъчи до края на вашите дни. Моят съвет към нея беше следният:да развали този съюз, но какво е станало с по-натаък е неизвестно.

Пример 6. Цялата работа е в закуската

Ето още един интересен и нещастен съюз.

Прав е бил Толстой, всички щастливи двойки са щастливи еднакво. Действително, не е интересно да разглеждаме хармонични съюзи, всичики са еднотипно сладки. А ето,че в проблемните двойки попадаме на твърде драматични съчетания, може повести и романи да се напишат.

Жената е родена на 8 ноември 1956 година, 6 часа по Московско време, Ленинград. Мъжът е роден на 20 декември 1954 г. 2 часа през нощта, Петербург. Тяхната синастрична карта е на рис. 6.

Рис. 6.

Обикновено всички съпружески съюзи започвам да разглеждам от сексуалните планети.Това и ще погледнем. Слънце(Ж) в съвпад с Венера(М), Марс(Ж) в трин с Венера(М). Прекрасно. Чувствена съвместимост. Сега поведенческата съвместимост. Марс(М) в секстил с Луна(Ж).Също добре.

Другите взаимодействия. Луна(Ж) в секстил с Венера(М), душевна топлота, симпатия, емпатия и т.н.

Сега конфликтността. Жената е конфликтна, Сатурн и Плутон при нея в картата са в квадратура. При мъжа няма повреждащи аспекти между конфликтните планети. Т.е. дори без да гледаме напрегнатите аспекти между конфликтните планети на партньорите, мъжът тези конфликти не е склонен да ги драматизира и е напълно способен да върви към помирение. А такъв аспект има. Плутон(М)е в съвпад с Плутон(Ж). И всичко. С една дума,двойката не е конфликтна. Особено мъжът е способен да бъде миротворец,да изведе двойката от конфликт.

Но това не е всичко. Юпитер(Ж) няма хармонични аспекти към Луната(М) и Слънцето(М), Сатурн(Ж) не поврежда Луата(М) и Слънцето(М). Т.е. печат на щастие и печат на нещастие от негова страна отсъстват. Юпитер(М) не създава добри аспекти към Луната(Ж) и Слънцето(Ж), а ето Сатурн(М) се намира в съвпад със Слънцето(Ж). Печат на нещастие от страна на мъжа.Аз вече казах, че това е отношението Учител-ученик, мъжът – е учител, жената – негов ученик, и мъжът – е строгият учител, както е в армията, “не искаш – но ще те заставим”. Жената, разбира се,се съпротивлява (“аз да не съм ти в казармата!”).

Както и в предишния случай, мъжът си е отишъл от семейството,по този начин той учи жена си на смирение и търпение.

Въпрос: а защо именно си е отишъл мъжът,нали жената трябва лошо да се чувства?

Оговор: нещастие причинява този, на когото е Сатурн. Нито Луната, нито Слънцето не се явяват зли планети, те даже в повреждащи аспекти не давата особена мъка.Тръгва си този (или причинява други страдания)партньор,чиито е Сатурн. А на себе си обладателят на Сатурн дава щастие – преминава в приятна за себе си ситуация, т.е. от две приятности избира по-голямата. А формално това изглежда така: жената не му е правила закуски сутрин, а тази жена му готви. Това е всичко. Но съгласете се,че когато жена ти сутрин не ти приготвя закуска,това не е никакво нещастие,това е така, малък каприз на мъжа, а за жената всичко това се е обърнало в трагедия. Т.е. поводът може да бъде просто смехотворен.

Жената след напускането на мъжа се е опитала да свърши със себе си. Ето ви печат на нещастие,това е много сериозно и често трагично. При това те за много години веднъж не са се скарали (живели са заедно 15 години), родили са им се две деца. Но когато транзитният Сатурн е образувал квадратура към съвпада Слънце(Ж)-Сатурн(М),са станали тези събития.

Единственият плюс тук е следният: когато транзитният Сатурн излезе от напрегнатия аспект, “блудният мъж” (или “блудната жена”)ще се върнат. В останалото разрушителни фактори няма, съюзът може да продължи.

Аз показах този пример,за да обръщате задължително чтобы внимание на наличието на печат на нещастие в синастричните карти на партньорите.Това е важно, особено за “страдащите” страни, астрологът може да предупреди,да назове конкретни срокове за начало и край на такъв период,така че самият човек да има надежда,да може по-рано да се настрои или да приеме най-правилото решение (да кажем за прекратяване на отношенията).

Пример 7. Сърцераздирателна драма

Ние разгледахме няколко примера за “неравни” отношения, т.е. когато една от страните страда, а другата се чувства не лошо. А ето ви пример за взаимно нещастен съюз.

Мъжът се е родил на 22 септември 1957 година, 1 часа през нощта, Петербург. Жената е родена на 29 ноември 1959 година, 16 часа., също Петербург. Вж. рис. 7.

Рис. 7

Луната(М)е в квадратура със Слънцето(Ж), Луната(М)е в квадратура с Марс(Ж),по-добре напрегнато взаимодействие от никакво. Много страсти, но и Луната плаче от Марс,а Марс ранява Луната, поведението на жената е способно дълбоко да рани мъжа.

Да,ето още една важна забележка. В зависимост от времето на раждане на човека, в неговата карта тази или онази сексуална планета играят водеща роля. В предсказателната астрология тази планета се нарича сигнификатор на първия брак.Тази планета ни рисува образът на половия партньор на човека, особено на първия партньор по брак.Тя се определя така.

У мъжа: ако човек е роден през нощта, то сигнификатор на първия брак е Луната, ако мъжът е роден през деня, то сигнификатор на първия брак – е Венера.

У жената: ако тя е родена през нощта, то сигнификатор на първия брак е Марс, ако е родена през деня, то сигнификатор на първия брака е – Слънцето.

По такъв начин,този сигнификатор в наталната карта става водещ показател за отношенията с противоположния пол. В дадения случай мъжът е роден през нощта и Луната се явява при него водеща сексуална планета,което особено усилва значението на разглежданите от нас аспекти със Слънцето(Ж) и Марс(Ж).

Чувствено-емоционалните отношения на тази двойка имат много неравен характер. Жената ранява със своето поведение (в това число и в леглото) мъжа или на него му се струва,че нейното поведение е ранимо, грубо.

Външната сексуална съвместимост. Слънцето(М)е в секстил с Луната(Ж) и Марс(М)е в секстил с Лунта(Ж). Външно всичко е добре. Слънцето(М)е в секстил със Слънцено(Ж),също плюс.

Сега конфликтните взаимодействия. Мъжът е неконфликтен,неговите четири конфликтни планети не се повреждат една друга. У жената има един аспект: Юпитер е в квадратура с Плутон. Във взаимоотношенията между хората този аспект се проявява като възмущение на единия човек от поведението на другия (или негово жизнено кредо, мироглед).

Сега напрегнатите аспекти на конфликтните планети на партньорите. Плутон(Ж)е в съвпад с Плутон(М), Плутон(Ж)е в квадратура със Сатурн(М), Марс(Ж)е в квадратура с Плутон(М), Юпитер(Ж) в съвпад със Сатурн(М), Сатурн(Ж)е в квадратура с Юпитер(М). Много конфликтни взаимодействия, но мъжът може да постъпи като миротворец, разривът не е задължителен.

Юпитер(М)е в секстил със Слънцето(Ж), но Сатурн(М)е в съвпад със Слънцето(Ж). Противоречива ситуация, зависи от транзитите,ту жената е щастлива с мъжа,ту той жестоко и влияе.

Юпитер(Ж) няма хармонични аспекте с Луната(М) или Слънцето(М). Сатурн(Ж) няма напрегнати аспекти с Луната(М) и Слънцето(М).

Как е приключил съюзът? Мъжът се е самоубил.Разбира се,тя е косвена причина,доколкото у мъжа хороскопът е на самоубиец, а такъв човек ще намери повод ,където му е угодно. Поводът е бил такъв: жената за пореден път се е държала така,че мъжът се почувствал уязвен (Луната(М)е в квадратура с Марс(Ж)).Това се е оказало достатъчно да се прости с живота. Но забележете,той самият и е доставил нещастие, заставил я е да страда (Сатурн(М)е в съвпад със Слънцето(Ж)), жената е получила най-силния комплекс за вина, мислейки,че се явява причина за смъртта на мъжа си.Той е избрал това,което му е било “по вкуса” – смърт (а е можел със същия успех да отиде при друга), а да страда след това се е наложило на жената.

Пример 8. Избор на най-добрия партньор

Ако ваш клиент е дошъл при вас с молба да го посъветвате, кого от няколко претендента за него е най-добре да избере за партньорство (брак, бизнес, съавторство и т.н.), то в този случай при астролога не възниква особен проблем.Гледаме синастрията на човека с всички предлолагаеми кандидатури и избираме най-добрата, в краен случай предупреждаваме,че нито един от тези варианти не се явява добър (и това се случва).

Друга ситуация, когато у дошлия на консултация няма конкретни претенденти и той пита: “в какви времеви рамки (число, месец, година)трябва да бъде разположен денят на раждане на човека,за да ми подхожда за партньор?”. Методика тук е следната:

Ако говорим за Знаците от зодиака, то ние разглеждаме в наталната карта на клиента най-добрата планета, т.е. силно стояща по знак, найй-малко повредена и такава,че тя, по възможност да не се явява елемент на неблагоприятен дом – на първо място това е VIII, после VI и XII.Тази планета указва благоприятния слънчев или изгряващ знак на партньора. А още по-добре е, ако такива планети се окажат две, едната тогава ще бъде свързана със знака от Зодиака, а другата с възходящия знак на партньора.

Този знак може да не съвпада с някои общоприети класически представи за съвместимост на знаците от Зодиака.Това не е длъжно да ви смущава, на индивидуално ниво (т.е. във всеки конкретен случай) съвместими могат да бъдат всичките комбинации от знаците на Зодиака, т.е. всичките 144 възможни комбинации могат да бъдат съвместими. И тази съвместимост във всеки конкретен случай се определя по синастричната карта на партньорите.

Да разгледаме пример.

Жената е родена на 29 ноемри 1959 г. в 16 часа (времето е местно) в Ленинград. (вж. рис. 8).

Рис. 8

Отначало да изберем неповредените планети, имащи хармонични аспекти.Те са три – Венера, Нептун, Сатурн.От тези трите силни по знак са две – Сатурн и Венера,те стоят в знаците на управление (Везни и Козирог, съответно).Избираме от тези двете. Аз бих избрал Венера. Защо? Сатурн – е елемент на VIII дом (стои в дома и е съуправител), т.е. абсцисор (вредител), а при Венера недостатъкът е по-малък,макар и елемент на XII дом (управител),тя все пак не е абсцисор.Също така Венера сама по себе си е добра планета,което не може да се каже за Сатурн. И така,избираме Венера.

В крайна сметка правиме извод: най-добрият зодиакален или възходящ знак за този човек – е знак управляван от Венера, т.е. Везни. Защо не Телец? Телец в дадения случай стои в XII дом, а Везни в V,затова Везни са предпочитателни.

Ако даденият човек се беше родил 30 минути по-рано, то Сатурн щеше да стои в IX дом и не би бил съуправител на VIII дом, а Венера би станала още и елемент на VI дом (стои в дома и го управлява).Ето при това положение бе следвало да се избере Сатурн в качеството на най-добра планета, а Козирог – в качеството на най-добър знак.

Не е лошо да се разгледа такъв вариант. Партньорът на асцендента има Везни (отчита се нейният асцендент в Близнаци – една стихия) и Козирог по Слънце.

Но. Такъв подход не отменя повреждащите действия на конфликтните планети или влияние от типа печат на нещастие.Затова на следващия етап от търсенето от всички представителеи на най-добрите знаци ние ще бракуваме тези, у които с човека има три и повече повреждащи аспекти между конфликтните планети и/или присъства печат на нещастие.

Сред останалите след такъв подбор избираме тези, у които с дадения човек има хармонични взаимодействия на сексуалните (ако става дума за брак) или психологическите (в останалите случаи) планети, да и още не е лошо да има печат на щастие макар и от страна на единия от партньорите.

Ето в резултат и получаваме идеалния съюз.

На практика това е доволно къртовска работа. В крайна сметка в промеждутъка на няколко години може да се окажат всичко няколко дати, в които е длъжен да попадне денят на раждане на идеалния партньор.

Съобщаваме тези сведения на клиента и по-нататък той вече сам се запознава с хората,като им изяснява дали не попадат техните дати на раждане в определените от астролога времеви рамки.

Дайте един път да направим всичките тези изчисления,за да придобиете такъв навик.За работата ни ще са необходими таблици ефемериди (например на Михелсен).

Да вземем нашия пример (рис. 8). Да допуснем, ние искаме да намерим за тази жена идеалния партньор по-стар от нея по възраст 3-7 години. Т.е. ние сме длъжни да проследим промеждутъка от време от 29 ноември 1952 г. до 29 ноември 1956 г.,който ще бъде предмет на търсене на добри синастрични комбинации на планети.

На първия етап е необходимо да изключим напрегнатите аспекти на конфликтните планети (Марс, Юпитер, Сатурн и Плутон).По-удобно е да започнем с тези планети,които се движат по-бавно.

Да вземем Плутон и да погледнем неговите координати за дадения промеждутък.

Плутон не прави напрегнати аспекти към конфликтните планети на нашата клиентка в следния времеви диапазон: 03.04.1953 – 03.06.1953; в останалото време чак до 29 ноември 1956 г. Плутон образува квадратура с Марс(Ж). Но ние можем да имаме един или два конфликтни аспекта в крайния вариант,затова сега просто ще имаме това в предвид.

Сега да вземем Сатурн.

Сатурн не прави напрегняти аспекти към конфликтните планети на жената в следните времеви диапазони: 29.11.1952 – 25.10.1955 и 08.11.1956 – 29.11.1956 г. В останалото време Сатурн се намира в орбис на съвпад с Марс(Ж).

Гледаме Юпитер.

Юпитер не прави напрегнати аспекти към конфликтните планети на жената в следните времеви диапазони: 29.11.1952 – 30.03.1953 г.; 27.07.1953 – 16.01.1954 г.; 08.03.1954 – 23.05.1954 г.; 16.07.1954 – 20.09.1955 г.; 30.09.1956 – 29.11.1956 г.

Може да се вземе и Марс, но той доволно бързо се движи,затова се получават голямо количество относително кратки промеждутъци.Отчетохме,че ние можем да имаме два напрегнати аспекта с конфликтни планети,така че аспектите на Марс тук няма да гледаме,както пренебрегнахме Плутон. Тогава в резултат ще имаме един-два конфликтни аспекта (това ще бъде Плутон или Плутон и Марс).

Ориентирайки се на Юпитер и Сатурн, получаваме следните “безконфликтни” промеждутъци:

29.11.52 – 30.03.53

27.07.53 – 16.01.54

08.03.54 – 23.05.54

16.07.54 – 20.09.55

08.11.56 – 29.11.56

Сега е необходимо да изключитм всички възможни печати на нещастие вътре безконфликтните промеждутъци. Следователно,гледаме транзитния Сатурн в напрегнати аспекти към Слънцето(Ж) или Луната(Ж). Получава се, че в периодите 06.01.55 – 28.04.55 и 03.10.55 – 29.11.56 Сатурн се намира в съвпад с Луната(Ж) или Слънцето(Ж).По такъв начин,списъкът на безопасните за нашия клиент периоди се свежда до:

29.11.52 – 30.03.53

27.07.53 – 16.01.54

08.03.54 – 23.05.54

16.07.54 – 06.01.55

28.04.55 – 20.09.55

Сега вътре във всеки от тези промеждутъци от време ние сме длъжни да намерим дати, когато има макар и един хармоничен аспект от транзитните Луна или Венера към Слънцето(Ж) или Марс(Ж), едновременно е желателно да присъства печат на щастие макар и от едната страна,като едновременно е необходимо да се следит,транзитните Луна и/или Солнце да нямат напрегнати аспекти със Сатурн(Ж) (това е печат на нещастие от партньор).

Дайте да вземем промеждутъка 29.11.52 – 30.03.53. В началото вътре в този промеждутък ще изключим печата на нещастие от страна на клиента към партньор. Неблагоприятните аспекти на Слънцето и Сатурн(Ж) (а именно – съвпад) са в промеждутъка от 22.12.52 до 03.01.53, който е необходимо да се изслючи.

Сега ще търсим добри указания за промеждутъка 29.11.52 – 22.12.52. Сексуалните планети: Венера е в секстил с Марс(Ж) от 02.12.52 до 15.12.52, но Луната получава печат на нещастие от Сатурн(Ж) 03.12.52, 04.12.52, 10.12.52 и 11.12.52.По такъв начин, получаваме, например,твърде добър промеждутък 05.12.52 – 09.12.52, включително и граничните дати.Наистина,тук няма печат на щастие, но всички останали условия за добър съюз присъстват: има само един конфликтен аспект (от транзитния Плутон), няма печат на нещастие,има сексуална съвместимост. И ако партньорът още по изгряващ знак е Весзни,то всичко би било прекрасно.

С останалите “безопасни” времеви промеждутъци постъпваме по същия алгоритъм, в резултат получаваме още ред дати на раждане на идеалния партньор.След това може да дадем обява във вестника: “Търся мъжа, роден тогава и тогава.Останалите с молби да не ме безпокоят”.

Пример 9. Безбрачие

Това е болен въпрос за много наши клиенти. Често на консултация при астролог идват хора, които, биващи вече в твърде солидна възраст,не могат да встъпят в брак (у екстрасенсите за това има специален термин – “венец на безбрачие”). Анализът на голямо число индивидуални хороскопи на самотни хора показа следното: при тях е слаб седми дом в локалната карта.

В началото да установим термините.Какво е “локална карта”? Индивидуалният хороскоп, съставен с отчет на датата на раждане, времето на раждане (час и минути) и географските дължина и ширина на место рождението се нарича натална карта. Такъв хороскоп, но разчетен по дължина и ширина на местопребиваването (или местожителството) на човека се нарича локална карта. Пример за натална карта вж. Рис. 8. Но точно така може да изглежда и локалната карта.Да си представим, че тази жена се е родила на същата дата и в същото време (29 ноември 1959 г. в 16 чася московско време), но, например, в Ростов. Тогава при нея космограмата би била такава, но координатите на домовете в наталната карта щяха да бъдат други. Но ако тя се премести да живее в Питер, то при нея ще се появи локална карта както на рис. 8.

С други думи, локална карта – това всъщност е наталната карта, но построена за местожителството на ччовека, т.е. на дължината и ширината на населения пункт (или просто на някаква точки на повърхността на Земята),там където човек се намира в дадения момент от време.

Сега да разберем понятиеето “слаб дом”. “Силата “на астрологическия дом в локалната карта се оценява по количеството планети, явяващи се елементи на дадения дом, т.е. смятаме всички управители и съуправители, а също и планетите, стоящи в дома. Получава се така: колкото повече са управителите в в дома,колкото повече планети има в него и колкото повече са аспектите на тези планети и управителите,толкова по-силен е даденият дом,толкова по-ярко той проявява себе си на събитийно ниво в живота на човека.

У безбрачните има по-слаб седми дом. Т.е.има малко елементи в VII дом или малко аспекти на елементите на VII дом и нито с един от другите домове седми в локалната карте не образува три и повече хармонични аспекта. Три хармонични аспекта на елементите на VII дом с елементите на другите домове означават въплъщение в реални събития (също работи правилото за трите указания)на възможност за лични партньорски отношения. Например, три аспекта на VII+XI дават лични партньорски и брачни отношения с някой от числото на приятелите, т.е. приятел (приятелка) стават партньори по брак, а три аспекта I+VII означават,че човекът въобще с когото му е угодно и когато му е угодно завързва лични отношения по такъв начин,че проблеми с брака у него няма да има, партньор винаги ще се намери. При това за “работеща” връзка може да се счита съвпад и положението на управителя на VII дом в друг дом. Например, управителят на VII дом стои в III дом в съвпад с планета в III дом.Това вече са два аспекта VII+III.Още един подобен аспект и ние имаме възможност за брак по формулата III+VII (брак при пътуване, командировке, по преписка, чрез родственици или с родственици, чрез снахата,запознанство чрез брачни обяви във вестника и т.н.).

А ето,че когато елементите на VII дом нямат три и повече връзки с някои други домове в локалната карта, то се получава, че въобще отсъства възможност за някаква ситуация, чрез която може да се сключи брак.

Дайте да разгледаме конкретен пример. Мъж, роден на 6 февруари 1960 г. в С-Петербург, 7 часа и 40 мин., времето е местно (вж. рис. 9).

Рис. 9.

Това е натална карта, тя също е локална (постоянно е живял в Питер). Умен, фин, прибран и акуратен интелигентен човек, интересна личност (вижте, какъв силен I дом), класически музикант с образование в консерваторията. А с брака – пълен невървеж.Не е ли удивително.Вижте, сигнификаторът на първия брак Луната (той се е родил в тъмното време от денонощието – Слънцето е далече под хоризонта),тя е елемент на VII дом (управител),повече със седми дом нито една планета не е свързана, а Луната няма хармонични аспекти. Единствената връзка по положение е Луната в IV дом, VII+IV, но това не е достатъчно, необходими са минимум три указания.

Какво го посъветвах ? Да се премести.Още повече, че в наталната карта има формула на далечните и задгранични пътувания с лични цели: I+III+IX. По договор той замина да свири в Канада, в Монреал се запозна с администратора на местния оркестър,започна да живее с нея в граждански брак.От време на време идва в Питер (и до сега тук е записан),отново продължава договора и заминава в Монреал при своята администраторша. Локалната карта на Монреал е такава (вж. Рис. 10)

Рис. 10.

Обърнете внимание,сега управител на VII дом се явява Венера, която в локала стои в III поле и има маса връзки, цели два “комплекта”: по три аспекта I+VII (съвпад с Марс, управителя на I дом, трин с Плутон ретрограден,също управител на I дом и секстил с Нептун, стоящ в I дом) и III+VII (Венера в III дом, Венера в съвпад със Сатурн, Венера в съвпад с Марс).Наистина, официално те своите отношения не регистрират.Това е свързано с това, че Луната, където и да я поставиш в локалната карта, все едно оставя сигнификатор на първия брак,добри аспекти тя няма, не възниква възможност да се регистрира брак. Но фактически партньорските отношения са изгладени.

Въпрос: каква система от домове използвате вие в наталната и в локалната карти?

Отговор: във всички карти, натални, локални, в планетарите,навсякъде аз използвам само Кох. Моята тридесетгодишна астрологическа практика ме е убедила в това, че Кох работи винаги безупречно, останалите системи от домове (в частност, Плацидус) не винаги коректно изобразяват ситуацията. В началото на своята астрологическа кариера аз работех с Плацидус и периодически попадах в проблеми,докато не преминах на Кох. И вас ви съветвам да използвате Кох.

Въпрос: не бихте ли могли вие по-подробно да се спрете на това,какво означава връзката на VII дом с другите домове, първи, втори и т.н. до дванадесети?

Отговор: това се канех и да направя. Пишете.

VII+I. Човекът – е природен съпруг(а).Той изразява себе си чрез партньорски отношения,неговата личност се развива благодарение на партньора. С встъпването в брак няма никакви проблеми, партия винаги ще се намери.

VII+II. В основата на брака – финансови интереси Бракът се сключва за пари,това е главното изискване към партньора по брак: той е длъжен да бъде обезпечен.

VII+III. Възможност брак при пътуване, командировка, по преписка, чрез Интернет, чрез роднини или с роднина, брак със съсед, чрез снахата,запознанство чрез брачни обявления във вестнич, черз служба за запознанства.

VII+IV. Брак с цел създаване на свое домашно огнище и раждане на деца. Чрез брака човек изразява своята склоност да бъде стопанин и домостроител (“Домострой”). Може да има брак заради получаването на недвижимост (по-рано, например,жилище даваха само на семейни) или жителство.

VII+V.Най-романтичният вариант за брак. Брак по любов. Главен мотив за регистрация е именно любов.

VII+VI. Брак със сътрудник, брак свързан с работата, партньорът – колега, съслужител, подчинен.Ако има напрегнати аспекти, т.е. VII-VI, то това е брак с човек, заемащ на социалната стълбица по-ниско положение по ниво на образование, култура или партньорът по брак е значително по-млад по възраст. Или брак по задължение. У жените, имащи мъж много по-млад от тях има много напрегнати връзки на VII и VI домове (наред с положителните). У мъжете жената е много по-млада (20-30 години разлика) или секретарка (наистина, секретарките обикновено са много по-млади от своите началници, получава се и едното, и другото заедно).

VII+VII. Брак ще се състои. Брак,заради брака,за да не останеш сам.

VII+VIII. Брак също за пари. Партньорът е длъжен да бъде богат, желателно олигарх,да има солидни сметки в банката,да управлява заводи-параходи и т.н.Ако също така има три напрегнати връзки VII-VIII (съвпадите в дадения случай също се считат за зли), то това е формула за ненавист към противоположния пол, аспект жено- или мъжемразец: “всички мъже са – гадове!” или “всички жени – са глупачки!” Но това не са хомосексуалисти, не бъркайте.Ако у човека няма хармонични връзки на VII дом с други домове, а само VII-VIII, то това са убедени ергени,самотници по мироглед,често войнстващи (амазонки).

VII+IX. Брак с чужденец, брак с човек от далече. Партньорът по брак – творческа личност, известен спортист, политически деятел, занимава се с наука, религия, философия. С партньорът по брак се е запознал във ВУЗ или в задгранично турне.

VII+X. Удачен брак по сметка, по кариерни съображения. Партньорът има по- високо положение или е по-стар по възраст. Бракът на секретарка с начални, у началника в картата VII е с VI, а у секретарката в хороскопа VII+X.

VII+XI. Дружбата е в основата на брака. Партньорът е от числото на приятелите или съпруг(а) става другар. В класическата астрология това се разглежда като брак с вдовец. Но сега – не.

VII+XII. Също брак с чужденец или брак,сключен далеч от дома, партньорът по брак се среща по времяе на почивка или лечение – в санаториум, пансион и т.н.Ако има VII-XII,това е нещастен брак – с алкохолик, престъпник, наркоман, брачен аферист, мошенник. Партньорът е скрил някакви неприятни обстоятелства, които после са се появили.

VII+IX+XII. Формула, указваща на емиграция, посредством брака.Нещо може да бъде от един дом,друго от друг, но сумата трябва да бъде три, например, две VII+IX и една връзка VII+XII.

Пример 10. Любов по преписка

Преди да разгледаме с вас поредния интересен случай от моята практика,ще направя не голям екскурс в предсказателната астрология.Ако вие съвсем не сте запознати с тези направлениея, то ве препоръчвам курса – “Предсказателна астрология”.

Често клиента го интересува въпроса: как ще се развива моя личен живот в близките година-две? Ще срещна ли подходящ партньор? Ще имам ли любов? Кой е това, как той (тя)ще изглежда, какви качества ще обладава?

В този случай ние с вас сме длъжни неизбежно да се обърнем към локалната карта на клиента,да проведем ректификация на тази карта,да се убедим в работоспособността на тази карта по минали събития от живота на клиента и след това да се възползваме от прогностичните методики, в частност от бавна прогресия.

Бавна прогресия е, когато 1 година от живота на клиента се съпоставя с 1 час след момента на раждане. Така се разчитат координатите на планетите. Координатите на куспидите на домовете с прогресивната карта разчитаме по следния начин: МС движим по реда на Знаците от зодиака със скорост 1 градус в година, останалите домове намираме по положението на МС.За пресмятане на прогресивните домове се взима локалната карта, т.е. хороскопа по местопребиваване на клиента.След това всички прогресивни планети и куспиди на домове се помещават в локалната карта и се разглеждат аспектите между прогресивните елементи (планети и куспиди на домове) и елементите на локалната карта (също планети и куспиди на домове). Домовете аз взимам по Кох (и локални, и прогресивни). Аспектите в бавната прогресия – аз взимам всички, кратни на 30 градуса, т.е. съвпад, полусекстил, секстил и т.н. до куинкокс и опозиция, орбисите на всички аспекти в бавната прогресия е 1 градус. В качество на планети аз взимам всички – от Слънцето до Плутон и Черната Луна. Аз не разглеждам планетоида Хирон, неподвижните звезди, астероидите, жребии и т.н.Едните планети и куспиди на домове са напълно достатъчни за разбиране на ситуацията.

Ние с вас вече се запознахме с формулата на любовта, това е V+VII. Формулата на любовта и брака – V+VII+X, т.е. за официална регистрация на брака още е необходимо присътствие в ситуация на официалните органи на властта (X дом).Също така не забравяме за правилото на трите указания, т.е. това може да бъдат, например, два аспекта V+VII и един VII+X.

Така че,ако говорим за най-близките перспективи в личния живот на клиента, то ние взимаме неговата локална карта, строим прогрессии за близките година-две и гледаме какви са там аспектите между прогресивните и наталните елементи на V, VII и Х домове. Няма никакви аспекти (или тяхното число е по-малко от три), значи няма никакви изменения в личния живот, нито добри, нито лоши.Има само положителни аспекти (три и повече) по формулата на любовта и брака,много добре, положителни изменения в най-близко време, сериозни отношения,щастлив съюз,сключване на брак.Ако аспектите по качество со смесени, т.е. има както положителни, така и отрицателни, то любов,среща с любим човек е възможна, но партньорът ще се окажет не съвсем принца и не съвсем на белия кон, в последствие (а понякога доволно бързо)се изясняват ред недостатъци (алчен, неверен,вече женен и не се кани да се развежда и т.н.).Затова аз на своите клиенти така и казвам: почакайте не много до тогава (когато отрицателния аспект в прогрессията стане точен),ще изплуват недостатъците на партньора, тогава ще решите, какво да правите по-нататък.

Какво значат “положителни” и “отрицателни” аспекти? Прогресивните аспекти 30º, 60º, 120º и в дадения случай съвпад (V, VII, X – не са зли домове)се считат за положителни аспекти, а 90º, 150º и 180º – негативни, отрицателни аспекти.

Ако във формулата на любовта и брака има само напрегнати аспекти, то за никаква любов не може да стане и дума.Това говори за разрушения в тази сфера – развод, раздяла, загуба на любим човек, измяна на партньор (или сам човекът изменя на партньора си наляво и надясно).

Следващият въпрос: какъв ще бъде този човек? Снимка (или фоторобот) в дадения случай ние няма да можем да нарисуваме, можем само да кажем, какви планове ще бъдат водещи в хороскопа на партньора. Например, у клиента елемент на VII дом се явява Луната, а елемент на V дом – Марс, тогава у партньора Луната и Марс ще бъдат доминиращите планети в неговата карте.Да кажем,той ще бъде Рак по знак от Зодиака с асцендент в Скорпион.

Е, а сега да се върнем към конкретен пример от живота.Аз имам позната,която се премести да живее в Египет, в Кайро.Само като и погледнах прогрессиите и виждам – има формула на любовта и брака, пиша и, мълчи, чакай принца. Так и се оказа, след известно време тя ми пише: “струва ми се, че ще се омъжвам”. Бъдещият мъж – мюсюлманин от Иран. Така, че сами разбирате, ситуацията е нестандартна.Познатата ми ме помоли да погледна съвместимостта им, макар вече да беше взела решение да замине за Иран.Тя е родена на 8 март 1965 година през нощта в Питер, а той на 24 август 1965 година в 18 часа по Гринуич.

Аз им нарисувах синастричната карта, дайте да я разгледаме (вж. рис. 11)

Рис. 11

Набори,вече се натопорчва.

У мъжа вече е бил един нещастен брак, от когото са останали деца.

Слънцето(Ж) няма аспекти със сексуалните планети на мъжа. Марс(Ж) също няма такива аспекти. Сексуалното взаимодействие отсъства. Поведенческа съвместимост. Луната(Ж) няма аспекти по този показател, Венера(Ж) в трин с Марс(М). Има външна съвместимост, изглеждат като двойка.

Конфликтност.Тя е конфликтна личност, Марс(Ж), Плутон(Ж) и Сатурн(Ж)са в напрегнати аспекти помежду си. У мъжа Сатурн(М) и Плутон(М)са в опозиция.Ето как по Сатурн и Плутон при тях цялата конфликтност е разписана. Плутон(Ж) и Плутон(М)са в съвпад – раз. Сатурн(М) в опозиция с Плутон(Ж) – два. Сатурн(М) в опозиция с Марс(Ж) – три. Конфликтът и разривът са неизбежни.

Аз и пиша: как така, имаш такава любов, а аз не виждам никакъв секс.

Историята беше много романтична. Тя се беше запознала с него, когато беше на екскурзия в Иран. Те се пишели на френски (той знае само френски, тя знае английски, френски), по електронната поща. Тя казва, че той е писател, поет, писма много красиви пишел…

Тя пристигнала в Иран, а да се оженят не им дават. Тя приема Исляма и все така не разрешават, в Иран в това отошение има много строги правила.Те заминават в Сирия и там регистрират брака.След това те се разделят, тя се връща в Каро, търси жителство в САЩ, на нея не и дават, в началото тя заминава за Канада, оттам се премества в САЩ по покана на бъдещ жених (специално за преместването намерила претендент), там тя брак не е регистрирала, устроила се е във фирма на работа и е останала в САЩ.

В края на крайщата, аз получавам от нея писмо: “а за какво аз с този Иранец се свързах?” В резултат тя се развежда с него.

От този пример ние сме длъжни да направим следния извод. Без да гледаме възникването в прогресията на формулата на любовта и брака, съвместимостта между партньорите все пак следва да разгледаме. А се получава така: в началото всичко е добре, приятно, любов, брак, след това прогресивните аспекти, на които цялата тази история се забърква, преминават и какво остава? Съвместимост (или несъвместимост) на ниво синастрична карта. Ако в синастричната карта има конфликт, то при първите прогресивни аспекти в локала от типа VII-X-XI хората се развеждат, при това с караници, раздяла на деца и имущество. А на кой му трябва това? По-добре е всичко това да се пресече в зародиш,заради и това и съществува синастричната астрология.

Пример 11. Пушкин и Гончарова

При определянето на съвместимостта между партньорите в по-голямото болшинство от случаи са достатъчни космограмите, т.е. достататъчно е да нарисуваме синастричната карта на основата на космограмите на двама души и няма нужда да отиваме на ниво индивидуални хороскопи,разчетени с отчитане на времето и географските данни на родените.Това,разбира се,е удобно,доколкото престава да ни вълнува такъв сложен проблем в астрологията въобще, като ректификацията на наталната карта.Това е големият плюс на синастричната астрология.

Горепосочените обстоятелства дават още едно преимущество: ние можем уверено да използваме в качеството на учебни примери синастрични карти на известни исторически личности, индивидуалните хороскопи,на които са неизвестни. На нас ни е достатъчно да имаме само датата на раждане.

Дайте да разгледаме двойката А.С.Пушкин и Наталия Гончарова. Перипетиите в техните отношения на всички са ни известни още от училищната скамейка, още по-интересно е да видим, как това работаи на ниво планети. В началото една забележка: тогава все още не е бил открит Плутон, т.е. той не е работел в индивидуалните карти, затова ние сме длъжни да го изключим от разглеждане.

И така, Пушкин е роден на 6 юни 1799 година (това е по нов стил), дайте да вземем 12 ч. по съвременно московско време. Н. Гончарова е родена на 8 септември 1812 година (нов стил), също ще вземем 12 ч.. Да разгледаме картата на рис. 12

Рис. 12.

Следвайки алгоритъма,ще разгледаме сексуалните планети. Луна(М)е в секстил със Слънцето(Ж), Венера(М)е в секстил със Слънцето(Ж). Със секса при тях всичко е било прекрасно.

Сега външната, поведенческа съвместимост. Слънцето(М)е в трин с Луната(Ж), Марс(М) в квадратура с Луната(Ж). Вънщно при тях не във всичко има хармония и някъде се налага даже жената да плаче от него (Луната(Ж) обижда Марс(М) чрез квадратура), историята подтвърждава този факт, Пушкин е бил играч, често е проигравал, от което Наталия е проливала не веднъж сълзи. Но, външните проблеми не са така важни, само като са стигала до спалнята и всички обиди са били забравяни.

Сега психологическата съвместимост. Слънцето(М) в квадрат със Слънцето(Ж), но това не са принципни проблеми,още повече, че това са два меркуриански знака. Луната(М) в квадратура с Луната(Ж) – има някои неудобства, не големи емоционални различия, това не е живот душа в душа, но сериозни указания за несъвместимост това не се явява. Венера(М) в квадратура с Луната(Ж), ситуацията е аналогичнна на предния аспект, също не е така страшно. И така, в психологически план има някои проблеми и несъвпади, но за разрив и настоящ конфликт е малко.

Какво тук още е интересно? Юпитер(М)е в трин с Луната(Ж). Печат на щастие. Наталия Гончарова е била щастлива с Пушкин.

От страна на Сатурн партньорите нямат печат на нещастие.

Конфликтните планети. Марс(Ж), Юпитер(Ж) и Сатурн(Ж) нямат повреждащи аспекти от конфликтните планети на мъжа.

Извод: Наталия Николаевна Гончарова като цяло е била щастлива в брака с А.С.Пушкин. Наистина, самият Пушкин е писал, че е щастлив в брака.

По такъв начин, версията на историците по повод това, что Наталия Гончарова е могла да провокира Дантес за ухажване е малковероятна. Жената рядко се хвърля в обятията на друг мъж, имайки такава съвместимост с мъжа си.По-скоро, именно самият Дантес е провокирал Пушкин чрез демонстративно ухажване на Гончаровой и е правел това именно от “злонамерени” подбуди.

Карта на регистрация на брак

Всяко явление на тази Земя има начало в пространството и във времето, следователно има индивидуален хороскоп.По такъв начин, ние можем да съставим, например, хороскоп за брака на двама души.За това е достатъчно да се знае,къде (дължина и ширина) и кога (датата, времето) е бил сключен бракът.

Моментът на брака се отбелязва по следния начин.След всички формалности, въпроси по повод съгласие за встъпване в брак, подписи на свидетели и т.н. сътрудничката от ЗАГС, водеща церемонията, радостно възклицава: “Обявявам ви за мъж и жена!От този момент започва да живее даденото съпружество, на този момент се съставя натална карта, която показва, как тези хора ще живеят в този браке и какво ще се случи с тях по-нататък.

В известен смисъл картата на брака напомня хорарен или елективен хороскоп,нещо от рода на хороскопа на съвместно начинание. Съответно, ние можем да анализирами всички страни на живот на този съюз, а именно:

I дом: мъжът ( жената), или по-кратко казано, главата на семейството, водещия.

II дом: общите пари на съпрузите, особено наличните. Общото движимо имущество на съпрузите. Благополучието.Понякога интересно се получава. Поединично при хората всичко е нормално с парите, а когато се съберат заедно, така и всичко някъде отлита.На това влияе хороскопът на брака. Или обратно, в картата на брака има формула за богатство, тогава съвместният бизнес, например, носи големи дивиденти. Ето тук ние можем да отговорим на въпроса, дали съпрузите да работят в различни предприятия или да създадат общо дело? Ако в картата на брака II дом е силен и има много аспектни връзки (даже негативни едновременно с хармоничните) с елементите на другите домове, то това и може да се разбере като “формула на богатството”.

III дом: ронините на главата на семейството (обикновено, мъжа).

IV дом: условията на живот, съвместната собственост, недвижимостите. Често се случва,като встъпят хората в брак да получат отделна квартира (подарък от роднини, родителите са разменили и т.н.), това означава, че при тях в картата на брака има добър и силен IV дом. По отделно при тях такива добри указания няма, без брак своя недвижимост те са нямали. А се случва и обратното, встъпили са в брак, от бащиния дом са си отишли и цял живот по общежития скитат (особено, ако това са семейства на военни). В хороскопа на брака -има слаб или повреден IV дом.Също по този дом са: предците, домашните обстоятелства, семейните традиции, семейната атмосфера и социалния успех на водещия партньор.

V дом: общите деца. Именно общите, т.к. у всеки от съпрузите може да има деца и “на страни” (от предишен брак, от любовници и т.н.). Проблемите и обстоятелствата при възпитанието на децата.

VI дом: работата на водещия партньор. Малките неблагоприятни обстоятелства на семейството.

VII дом: жената ( мъжа), подчиненият в семейството, водещият.

VIII дом: също общите финанси на съпрузите, но вече в формата на влогове, спестяване, наследства от други роднини, крупните дарения, крупните печалби.

IX дом: ронините на водещия партньор (обикновено на жената).

X дом: предците на водещия партньор. Социалният успех на водещия партньор или социалният успех, кариера на тяхната съвместна дейност (ако има такава).

XI дом: също общите деца. И общите приятели (както се казва, семейните приятели). Дом на късмета в добри аспекти с другите домове. Или дом на разрушението в негативни аспекти с другите домове. В частност, ако я има формулата VII-XI (не по-малко от три връзки), то това се явява указание за разрив между съпрузите и за развод.

XII дом: нещастните обстоятелства в даденото семейство, работата на водещия партньор. Наистина, колко интересно се получава, че водещият партньор (често това е жената) не трябва да ходи на работа, в противен случай се активизира XII дом на картата на брака и започват всякакви неприятности… Ако, разбира се, съпрузите не се занимават със съвместен труд, тогава той като цяло минава по VI дом на картата на брака. Накратко или трябва заедно да работят или единият сам вкъщи седи и се занимава с домакинството. Ето ние с жената една работа работим…

Формулата IV+IX+XII в картата на брака дава указание за съвместното преместване някъде, например, зад граница.Ето ви на вас и вариант за емиграция – чрез брака. В картата на самия човек няма указания (следователно, няма возможности) за преместване зад граница, но бракът (не е задължително да е с чужденец) може да се сключи така, че да я има тази формуа в картата на брака. Тогава се удава да имигрират двамата, като семейна двойка (например, в Канада охотно приемат именно семейни и вече с деца, а самотни взимат по- неохотно).

Формула IV+III в картата на брака – е преместване в пределите на града, промяна на местожителството в пределите на дадения населен пункт,размяна на квартира, дом.

Въпрос: а ако съпрузите се преместят в друг град, то и картата на брака ли трябва да се преизчислява?

Отговор: да, разбира се,съществува също локална карта и за хороскопа на брака.По такъв начин, съвместното преместване може съществено да измени ситуацията в живота на партньорите.

Определяне на благоприятния момент за регистрация на брака

Веднага възниква въпросът: полезно ли е това или безполезно?

Аз – закоренелият материалист винаги съм бил убеден, че както и да се избира “благоприятен” момент за брак,това не може да повлияе на характера на взаимоотношенията на двама души,доколкото логично може да се предположи, че и в каквото време двама конкретни човека да оженят,техните характери от това малко ще се променят, следователно, съвместимостта или несъвместимостта каквито са били, такива и ще си останат.

Във връзка с това аз винаги със скепсис съм се отнасял към молбите да определя благоприятен момент за сключване на брак. И винаги съм се старал да се отклоня от изпълнението на такива молби,заради загубата на време, предлагайки само да разгледаме съвместимостта на ниво синастрична карта.Ако показателите за съвместимост са лоши, то аз съветвам тези хора просто да не встъпват в брак и да потърсят за себе си други претенденти.

Наблюдавайки работата на други астролози, които се опитват да определят такива благоприятни моменти за встъпване в брак, аз само утвърдих своето мнение по дадения въпрос.На мен са ми известни няколко случая, когато идеално е подбран моментът на времето за регистрация и нищо не е спасил,хората се развеждат (при това със скандали) доволно бързо; при това тяхната синастрична карта показва отсъствие на съвместимост. И напротив,на мен са ми известни случаи, когато при добра съвместимост на ниво синастрична карта хората са встъпвали в брак далеч не в най-благоприятния момент, но към никакви сериозни негативни последствия за крайния резултат на партньорството това не е довеждало. Негативността на картата на брака показва външните обстоятелства от живота на съпрузите (отсътствието на жилище,дете-инвалид и т.пн), но добрите отношения между партньорите все пак се съхраняват, бракът все пак е устойчив. А ето,че в случай на лоша съвместимост и добра карта на брака, разрив все пак е ставал, но на фона на безобидния и безпроблемен живот на съпрузите (т.е.по принцип всичко е добре, няма сериозни поводи за конфликти, а хората все пак успяват да се скарат без причина).

От всичко това следва, че картата в момента на брака не играе принципна роля в смисъла на определен резултат на партньорството (ще се разведат или не).Въпреки че,ако бракът е сключен по “естествен” ход, т.е. без вмешателството на астролози-нумеролози и прочие гадатели, то той отразява (но не определя!) съвместната судба на тези партньори (развод, конфликт или щастлив живот).

Освен това,ако ние се намесим в естествения ход на събитията, то можем да загубим много добър метод за ректификация на наталните карти на партньорите.Аз имам предвид ректификацията по датата на първия брак. В случай на излизане от естествения порядък на събитията, датата на брака (определена от астролога) се оказва изкуствена и непригодна за целта на ректификацията.

Изводът е прост.Ако при вас на консултация е дошла двойка, проанализирайте тяхната синастрична карта.Ако съвместимостта е добра, то нека се женят, когато искат (независимо от нищо,те ще бъдат щастливи – “с милия и адът е рай”).Ако няма съвместимост, никакви указания няма да помогнат, така и им кажете: “за вас не може да има благоприятен момент за сключване на брак”.

Въпрос: а може ли да бъде непригодна за ректификация датата на първия брак, даже ако астрологът не се е намесвал в естествения ход на събитията?

Отговор: да, може. Бракът може да бъде преместен, например,заради траур в семейството.Много често “неестествена” дата на брака се получава, когато невестата вече е много «бременна» и не може да се чака повече (съвсем неотдавна аз имах такъв случай, аз ректифицирах мъжа по датата на първия брак, а картата не работи,няма нищо общо с реалността;започнахме да изясняваме по-подробно, оказа се,че те са се разписали, когато бъдещата жена е била в осмия месец от бременността.Наложи се да ректифицирам по други събития и дълго да се мъча,докато се получи “работеща” карта; а в нея датата на първия брак беше съвсем друга). Често националните традиции остават своя отпечатък. Например, у някои народи е прието сватбите да се правят един път в годината,през есента,след обирането на реколтата. Такива случаи също не вървят. Колективните бракове, когато се бракуват изведнъж няколко двойки, както при муунистите, например; това също не трябва да се използва,доколкото индивидуалният хороскоп на човека е именно индивидуален, той отразява индивидуални събития, а не колективни.

Типове и форми на конфликти

Марс – конфликти с участие на физическа сила, агресия,водеща към непосредствена атака към друг човек, т.е. в резултат може да има травми, наранявания,избити зъби,кръв и т.н.

Юпитер – това е възмущение (и напускане) по причини на несъответствие на основните житейски възгледи на партньорите, така да се каже, конфликт на ниво мироглед.

Сатурн – това е отчуждение, хлад, нежелание да се разговаря, “стена на отчуждение”.

Плутон – неотстъпчивост, партньорът стои насреща до смърт, стреми се да удържи победа на всяка цена.

Разглеждайки взаимните взаимодействията на тези планети в радикса, ние получаваме типа конфликтност на дадения човек. Например, у клиента в картата Марс е повреден от Плутон. Веднага можем да кажем, как той проявява себе си, натъкнал се на несъвместим партньор: ще се бие с него до края, като използва и физическа сила и ако на време не ги разделят, то и да убие може (ако партньорът не се съгласи на безусловна капитулация).Също така е много лошо,ако Марс е повреден от Сатурн. Такъв човек можеш да наречеш “костник”,като се кара с с партньор,той е способен да нанесе тежки увреждания (особено като счупвания – на костите на крайниците, костите на черепа, гръбначния стълб,да избие зъби и т.н.). Марс, повреден от Юпитер, дава взривоопасен характер, но физическа вреда на партньора причинява рядко.

Ако Юпитер е повреден от други конфликтни планети (Сатурн, Плутон), то тази конфликтност се проявява във вид на негодувание, възмущение, «заклеймяване» на опоненти с позор, клевети,опити да се подрони техния авторитет.Това е стремеж да се произведе голям шум,да си тръгне,като силно тръшне вратата. При повреждане на Юпитер именно от Сатурн, човек повдига сериозни обвинения по адрес на опонента, като правило,много несправедливи,заплашва със съд или разправа. Юпитер, повреден от Плутон дава,разбира се, възмущение и негодувание,от една страна,човекът иска да си отиде,като хлопне вратата,от друга (от Плутон), иска на всяка цена да докаже своята правота, т.е. Юпитер би искал да приключи разговора и да си отиде, но от друга страна, Плутон изисква продължение до тогава,докато съперникът не признае своето поражение или вина.По такъв начин,конфликтът може да се проточи много дълго, може да се получи истинска доживотна война.

Последният вариант – Сатурн в негативен аспект с Плутон.Ние вече казахме, че това е особа,която въобще не е гъвкава, твърдост, непреклонност,да го убедиш е невъзможно. Даже дори външно да се съгласява, то пак остава на своята позиция и продължава в живота да постъпва по своему.

Разбира се, формите на конфликтност зависят от нивото на културата на човека.Една работа е, например, квадратурата между Марс и Плутон у професор във ВУЗ (в крайния случай ще хвърли парче тебешир по немарливия студент),друга е у сержанта от милицията,родом от работническите покрайнини (и тояга до смърт може да забие,ако започнеш да му пречиш). Културният човек все пак рядко се отпуска до криминални форми на водене на спор. В останалите случаи редом с конфликтен човек е по-добре въобще да не стоиш – ако с него съвместимостта ви е лоша.Само гледай,ще се скарате.Колкото по-ниско е нивото на култура на човека,толкова по-агресивни и недопустими форми на проявление има неговата конфликтност.

Когато има конфликтно взаимодействие на двама души, то могат да са повредени различни конфликтни планети на партньорите, съответно всеки в конфликта започва да се държи по различен начин.Ако у единия партньор неговия Марс е повреден от Юпитер на другия партньор, то първият (чийто е Марс)ще се стреми да нанесе физически повреди на съперника, а вторият (чийто е Юпитер)ще се стреми да хлопне вратата и да си отиде,след това «ще изпее» първия по цяло село,ще напише жалба в прокуратурата и т.н.

Ако у първия Марс поврежда Сатурн на втория, то поведението на първия ние вече описахме, а вторият ще се обиди за цял живот,ще престане да разговаря и да поддържа всякакви контакти с първия. Вторият може да каже на първия: «ти си непоносим, агресивен,криминален престъпник,държиш се като животно, стремиш се да ме убиеш,държиш се като първобитен варварин – аз такъв човек не съм виждал!» И трябва да кажем, че такава позиция на Сатурн често действа отрезвяващо на Марс (тук сме длъжни да си спомним, че Сатурн в поразяващи аспекти винаги рязко ограничива,поставя в твърди рамки, лишава от възможност, отнема енергия и ресурси), т.е. партньорът,чийто е Марс,се оказва пред дилема:да продължи ли да се кара и окончателно да загуби самоуважение (действително,той не се счита за криминален престъпник) или да се опита да сдържи своите сърбящи юмруци. Но все пак конфликтът ще продължава,те ще се разотидат и всеки ще се ядосва на другия по своему.

Наистина, Плутон не е така заядлив,той не се стреми към непосредствен физически контакт с противника.Той просто иска да удържи морална победа над другия,да сломи психиката и волята на опонента, да го сломи нравствено.Затова обикновено Плутон използва методи на изострено психическо давление на противника. В краен случай (като последно средство на въздействие на неотстъпчив съперник), Плутон може да прибегне към това,да натресе опонента на други, но самият той да не влезе в разправия. Или да доведе жертвата до самоубийство (т.е. отново да постигне своята цел не със свои ръце).

Тук аз съм длъжен да отбележа, че работят именно тези планети, които се повреждат от транзитни конфликтни планети.Да допуснем,че у двама души има две опозиции Плутон(1) – Марс(2) и Юпитер(1) – Сатурн(2).При тях е започнал да се развива конфликт,питаме се, а как конкретно, в каква форма той ще премине и с какво всичко това ще завърши? Гледаме транзитните планети.Да допуснем,че опозицията Плутон(1) – Марс(2) не се засяга от транзити на конфликтни планети (т.е. транзитните Марс, Юпитер, Сатурн и Плутон не засягат със свои повреждащи аспекти нито Плутон(1), нито Марс(2)), а ето че транзитният Сатурн, към примера, създава квадратура към Юпитер(1) и Сатурн(2). Конфликтът ще изглежда така. Първият партньор (чийто е Юпитер)ще се възмущава от непорядъчността на втория,ще обвинява опонента във всички смъртни грехове,след това гръмко ще хлопне вратата и ще си отиде. Вторият партньор (чийто е Сатурн)щи извика след него: “махай се и не се весвай повече пред очите ми!” и ще престане цял живот да говори с него.

По такъв начин, формите на конфликтност у една и съща двойка партньори, могат да бъдат различни в различните периоди от живота,поради това, че транзитните конфликтни планети ще докосват различни конфликтни планети в картите на партньорите. Т.е. в един случай те, например, могат просто да се скарат и единият да си отиде, хлопвайки вратата, а в друг – да се сбият или един да нарани друг.

Мидпойнт карта

Това е един от методите за анализ на съвместимостта на двама души.

Построява се хороскоп, в който планетите са както и в обичайната карта. В синастричната карта, когато наслагваме един хороскоп върху друг, всичките планети са по две – две Слънца, две Луни и т.н., а в мидпойнт картата всички планети са по една, както и в обикновения хороскоп, но координатите на тези планети се разчитат по особен начин.

Мидпойнт – това в превод на български език е “средна точка”. Т.е. координатите, например,на Слънцето в мидпойнт картата се взимат като координатите на средна точка (по кратка дъга) между двете слънца на партньорите.Да допустим,че Слънцето(Ж)е на 20 градуса Рак, а Слънцето(М)е на 20 градуса Овен, тогава Слънцето в мидпойнт картата има координати 5 градуса Близнаци.По такъв начин се пресмятат координатите на всички други планети. Може и домовете в такава карта да се пресметнат,затова се взима средната точка между МС на локалните карти на партньорите, приема се тази точка за МС на мидпойнт картата, а останалите домове се намират по значението на МС, географските дължина и ширина при това равни на мястото,където съвместно живеят партньорите. Например, в локалните карти на партньорите МС(Ж)е на 10 градуса Риби, а МС(М)е на 20 градуса Дева, тогава МС в мидпойнт картата е разположен в 15 градуса Стрелец. И те живеят, да допуснем, в Челябинск (ГД = 61 градуса и 24 минути, ГШ = 55 градуса и 10 минути.), тогава Asc ще бъде в 18 градуса Водолей, II дом в 5 градуса Овен, III в 19 градуса Телец, V в 30 градуса Близнаци, VI в 19 градуса Рак. Напомням,че домовете взимаме по Кох.

След разчета рисуваме карта, аспектите между планетите и т.н. Всичко е както обикновено, като в натална карта. Управителите на домовете се определят също, както и в наталната карта.

Полученият хороскоп се трактува по следния начин.

Ако това е мидпойнт карта на брачни партньори, то обръщаме внимание на аспектите на сексуалните планети. Например, хармоничните аспекти между Слънцето и/или Марс и Венера и/или Луната в мидпойнт картата свидетелстват за добра сексуална съвместимост. Обръщаме внимание на формулите за щастие и нещастие.Ако в мидпойнт картата Сатурн поврежда Слънцето и/или Луната – това е печат на нещастие; ако в мидпойнт картата Юпитер има хармонични аспекти със Слънцето и/или Луната – това е печат на щастие.

Нивото на конфликтност се определя от количествто повреждащи аспекти между конфликтните планети, ако такива са три и повече, то това се явява указание за конфликт и разрив. Например, в мидпойнт картата присъства съвпад на Юпитер и Марс в опозиция към Сатурн – това е указание за конфликт, три конфликтни планети са въвлечени в негативни взаимодействия една с друга.

Доброто положение на Луната в мидпойнт картата (силна по знак, имаща хармонични аспекти) свидетелства за психологически комфортен микроклимат в двойката. И обратно,ако Луната е слаба по знак (например, стои в Скорпион или Козирог) и няма хармонични аспекти, то психологическият климат в двойката е неблагоприятен.

Ако включим и разглеждането на домовете, то и в този случай можем да говорим за таква понятие, като “формула на събитие”.От тази гледна точка мидпойнт картата може да се разглежда като карта, съставена в момента на сключването на брака. В това се и състои основното преимущество на мидпойнт картата.Ние можем да разглеждаме съвместната карта на партньорите,без да очакваме момента на регистрация на брака,още повече, че партньорство има не само в браке (в последния случй мидпойнт картата става едва ли не единствената възможност да погледнем на двама души като едно цяло).

Важно е в мидпойнт картата да не присъства формулата VII-XI (три и повече указания), т.к. това е формулата на развода.Ако има такава формула в мидпойнт хороскопа, то по-добре е партньорите да не встъпват в брак (за какво? За да се разведат после?)

Също така не трябва да я има и формулата за опасност за живота, т.е. I|X – VIII или VII|IV – II.Това означава, че партньорството може да доведе до смъртта на единия от (или на двамата) партньорите.

Особеност на мидпойнт картата се явява нейната виртуалност. Т.е. вие можете да получитте такъв хороскоп,който в реалния живот не може по принцип да съществува. Например, в мидпойнт картата Слънцето може да се окаже в опозиция с Меркурий или Венера,което в реалността не става.

При преместване на партньорите мидпойнт картата се изменя, т.к. се променят координатите на локалните МС на партньорите, следователно се променят и координатите на куспидите на домовете на мидпойнт картата. Координатите на планетите в мидпойнт картата при това остават предишните (т.к. остават предишните координати на планетите в локалните карти на партньорите).

Въпрос: а може ли да съставим карта на момента на запознанството на двама души?

Отговор: ако моментът на запознанството е точно известен (дата, време, място), то, разбира се, може. Полученият хороскоп може да се интерпретира в смисъла на отговора на въпроса, към какво ще доведе това запознанство.Ако, например, там има формулата VII+X, то се получава брак,ако има само V+VII, то се получава любов, но без официална регистрация. Или,да допуснем, формулата I+XI – ще бъдат сърдечни приятели. А ако, например,има формула I|X-VII-VIII, то това може да бъде срещата на убиеца и неговата бъдеща жертва.

Пример 12. Омъжена по заповед на родителите

Жената е родена на 7 март 1949 година в 10 часа сутринта, Ленинград.Нейният мъж е роден на 25 май 1938 година (времето е неизвестно,ще вземем 12 ч.). Вж. рис. 13.

Рис. 13.

В дадения случай бракът е бил сключен под влиянието на родителите, т.е.бащата и майката са заповядали и дъщерята се е омъжила за когото са и заповядали. Мъжът е военен (родителите са решили, че това е най-добрата партия за тяхната дъщеря).

В началото гледаме сексуалните планети. Слънцето(Ж) не взаимодейства със сексуалните планети на партньора. Марс(Ж)е в същото положение. Пълно отсъствие на секс.

Луната(Ж)е в съвпад със Слънцето(М), Венера(Ж) в квадратура със Слънцето(М). Т.е.някакво взаимодействие на ниво външна съвместимост има. Родителите, навярно и на това са се надявали, поставили са ги редом,погледнали са ги – нормално изглеждат,ще ги женим. Но за брак това е много ненадеждна основа.

Луната(Ж)е в секстил с Луната(М), Венера(Ж) в трин с Венера(М),има психологическа съвместимост, симпатия.Като,че ли това взаимодействие е склонило жената да се съгласи с родителската заповед.Ако съвсем нищо не е имало, то обикновено бягат от вкъщи или нещо от тоя род.

Сега да разгледаме конфликтните планети. Жената не се явява конфликтна личност, мъжът също не е конфликтен. Не е лошо.

Взаимни аспекти на конфликтните планети има у партньорите. Юпитер(Ж)е в опозиция с Плутон(М), Сатурн(Ж)е в опозиция с Юпитер(М) и Марс(Ж)е в квадратура с Марс(М).Има три аспекта, но в тях участват невъзбудени планети, т.е. при желание възникващите конфликти могат да се изгладят. В нормалните и дълги съюзи това се среща – но при това е длъжно да има добра съвместимост на други нива.

Сатурн(Ж) в квадратура със Слънцето(М). Печат на нещастието. Жената оказва голям психологически натиск. Мъжът,преживява такава ситуация много по-болезнено,тъй като той е значително по-стар от нея, а се получава, че жената тук е в ролята на твърдия учител, порицаващ немарливия ученик с пръчка.За мъжа,още повече за военния, това е твърде унизителна ситуация. И мъжът тук е реагирал с това, че в отговор на нейните наставления (Юпитер(Ж)е в опозиция с Плутон(М))се е бил, “предавайки крепостта” (Марсовете са в квадратури) или се е опитвал да я заплаши и смаже психологически. Жената му е плащала с презрително мълчание (Сатурн(Ж)е в опозиция с Юпитер(М)) или периодически е “хлопвала вратата”, призовавайки за свидетели целия свят, какъв лош мъж има.

Жена дълго е търпяла, около 20-тина години. В края на крайщата, подала молба за развод.

При поглед от астролог дали ще се разведе и следвало да отиде значително по-рано (а по-добре е въобще да не сключва такъв брак).

Този пример ни показва, че вмешателството в сферата на личните отношения, каквото и да е,от хората (даже от най-близките) не винаги довежда до положителен резултат.

При мене имам още не малко реални практически примери, когато вмешателството на родителите в личния живот на своите деца не се е оказвало благоприятно и е довеждало до семейни драми.Да даде правилна оценка на образуващия се съюз може само специалист – синастрически астролог. И дори в този случай последната дума остава само за самия човек.

Тази история има продължение. Моята клиентка, освободила се от ненавистния мъж и видимо опиянена от свободата,се оказа във водовъртежа на бурно любовно приключение с млад човек,по- млад от нея цели 20 г.

Дайте да разгледаме и тази синастрична карта. Младият човек е роден на 15 май 1969 година (ще вземем 12 ч. ). Вж. Рис. 14.

Рис. 14

Интересни са обстоятелствата на запознанството.Тя се развела с мъжа си и искала да размени квартирата си. Агентът по недвижимостите, който се занимавал с това се влюбил в нея.

Да разгледаме сексуалната съвместимост. Слънцето(Ж)е в секстил с Лунта(М), а Марс(Ж) също е в секстил с Луната(М). Прекрасно. Никакво сравнение с бившия мъж.

По-нататък, външната съвместимост. Луната(Ж) и Венера(Ж) не се аспектират от Слънцето(М) и Марс(М). Е,това не е чак толкова необходимо.

Психологическият контакт. Луната(Ж)и в секстил с Венера(М). И обратното, Венера(Ж)е в секстил с Луната(М). Аспектите,наистина,са слабички, на границите на орбиса, но пак симпатия има.

Конфликтните планети.Като видиш аспектната картинка, веднага забелязваш, че въобще червеното е малко и в това “червено” участват само две конфликтни двойки планети – Марс(Ж) в квадратура с Марс(М) и Марс(Ж) в опозиция с Плутон(М).Само два указания за конфликтност,е ще се поскарват понякога, после ще се помирят.

Сатурн(М) и Сатурн(Ж) не повреждат светилата на партньора.Също хубаво.

Юпитер(Ж) в трин със Слънцето(М). Младежът е бил щастлив.

Как завършва всичко това? Няма да повярвате,с официална регистрация на брака, при това по настояване на младия човек (още повече – под влиянието на Юпитер!). Двамцата са се намерили един друг.

Пример 13. Интернационален брак

В началото още една забележка. Не астрологическа, а чисто психологическа (доколкото отношенията на хората не се изчерпват само със “звездите”).Понякога астрологът е принуден да дава на клиентите си житейски и даже юридически съвети.

Към мен често се обръщат представители на различни култури, националности и религии. И аз имам един добър и не астрологически съвет.Ако при вас са дошли двама души от различни страни (различни религии, различни националности и култура), то как най-добре да им построиш отношенията,така че религиозно-културните противоречия да не влияят разрушително? Моят отговор е такъв:най-добре за тях е да живеят на неутрална територия, т.е.да не живеят там,където е родината на мъжа и да не живеят там,където е бащиния дом на жената. Т.е. страната,в която живеят трябва да бъде чужда за двамата,това ги принуждава да се сплотят около своето домашно огнище. Например, в брак встъпват рускиня и индиец, у рускинята има възможност да имигрира в Канада, прекрасно,нека да живеят в Канада.

Ако на двойката и се наложи да живее в родината на единия от съпрузите, то на другия ще се наложи да се настройва под обичаите, бита и даже предразсъдъците на околните. Подобно изпитание не всеки може да издържи, особено,ако религиите са различни,да речем, християнка и мюсюлманин. И подобни трудности никак не се описват от синастричната карта.

Въпрос: а ако прогресиите за преместване са лоши?

Отговор: възможно е вие да не сте ме разбрали правилно.Аз нямам основание да бъда фаталист, прогрессиите не трябва да се разглеждат като нещо 100% необратимо. Например, лошите прогресии означават следното – всичко ще бъде лошо,ако ние нищо не направим,ако ситуацията ще се развива на “самотек”. Бивайки отрано предупредени (за това и съществува астрологията) и действайки в определено направление, ние можем да смекчим действието на лошите прогрессии. Например, при човек в прогресия стои автомобилна авария. Предупреден от астролог,този човек си взима отпуска и в най-опасния период заминава от града при мама на село,в което село от транспортните средства има само един мотоциклет и два трактора и то неработещи,защото за тях части няма. Какви аварии могат да станат в такава ситуация? Съседското момченце ще те блъсне с велосипед? Е, от това не се умира… От негативните последствия винаги можеш да избягаш,ако подходиш към този въпрос със здрава мисъл и без излишна паника.

Сега да се обърнем към нашия пример.

Жената е родена на 3 декември 1948 година в 17 часа (времето е местн) в Багдад.Тя е арабка, но е доволно светска по начин на живот. Сега мъжа.Той се е родил на 16 октомври 1948 година в 6 часа (местно време), Москва. Номинално православен християнин, но също доволно светски човек по начин на живот. Тяхната синастрична карта е представена на рис. 15.

Рис. 15

Ето ви пример за брак на представители на различни култури, както национални, така и религиозни.

Тук мъничко е нарушено “правилото за съвместното местоживеене”, те живеят във Петербург, но все пак живеят в друг град,относително както на неговите, така и на нейните родители и родственици.Наистина, бракът, когато жената е мюсюлманка, а мъжът е християнин е по-устойчив, у мюсюлманите е прието да се отнасяш уважително към мъжа,а ако е обратното (жената – християнка, а мъжът – мюсюлманин), тогава възникват и проблемите. Християнките започват да изискват равноправие и моногамни отношения…

Сексуалното взаимодействие. Слънцето(Ж)е в квадратура с Венера(М), Марс(Ж) в квадратура с Луната(М), Марс(Ж) в трин с Венера(М). Страст,много пламенно влечение, но и устойчиво според единия от аспектите. Често у съпрузите се среща само един сексуален аспект и те са във връзка много години, а тук изведнъж три,още повече различни по качество.Много богат и разнообразен сексуален живот.

Външната съвместимост. Луната(Ж) и Венера(Ж) не са аспектирани от Слънцето(М) и МарсМ).Е,добре, ще минем и без това.

Психологическата съвместимост. Луната(Ж) в трин с Венера(М), има симпатия.

Конфликтните планети.От конфликтните взаимодействия присъстват два аспекта, Плутон(М) и Плутон(Ж), Сатурн(М) и Сатурн(Ж).Само два аспекта и то в тях участват невъзбудени планети или на мъжа, или на жената.Изводът на астролога: конфликти има, но те не оказват разрушително влияние на партньорството, конфликтите са разрешими.

Юпитер(Ж) не създава хармонични аспекти към Слънцето(М) или Луната(М).

Сатурн(Ж) не създава повреждащи аспекти към Слънцето(М) или Луната(М).

Същото може да се каже за Сатурн(М) и Юпитер(М).

У дадените партньори няма печат на щастие, но няма и печат на нещастие.

Резюме: твърде добра сексуална съвместимост, не лоша психологическа съвместимост и приемливо ниво на конфликтност.Това е нормален брак, който се явява устойчив в течение на много години.И сега е така, тази двойка вече е отпразнувала сребърна сватба.

Но тук съм длъжен да кажа следното.За да можем достоверно да направим извод дали това е “брак за цял живот”,ние сме длъжни задължително да разгледаме радиксите на партньорите.Работата е в това, че развод може да има не само от конфликти между партньорите, но и по други причини. Например, мъжът е бил осъден да лежи за дълъг срок, тогава съпругата по закон автоматично се счита за разведена,макар конфликт на лично ниво при тях да не възниква.

Т.е. а) ако в локалната карта няма формула за развод и б) у партньорите има добра съвместимост, тогава може да се направи извод: “даденият брак е устойчив и ще продължи цял живот”.

Какво означава “формула на развода”?Това са три (или повече) негативни аспекта между елементите на VII дом и показатели на първия брак (ако вие разглеждате ситуацията именно за първия брак) от една страна и елементите на XI дом и Уран от друга страна. Пример: у човека в локалната карта Венера е показател за първи брак, Слънцето – управител на VII дом и Марс стоят в VII дом. При това управителят на XI дом е в квадратура към Слънцето, съуправителят на XI дом е в опозиция към Марс, а Уран е в квадратура с Венера.Ето ви формула на разрив на партньорски отношения.Ако в тази формула се “вклинят”и негативните аспекти от елементите на X дом, то разривът се фиксира документално в органите на ЗАГС.

Кога ще бъде разривът ще покажат прогресиите. При повторение на формулата на развода в прогресиите, това събитие ще стане (по тази или онази причина).

Въпрос: а аз в своята практика съм наблюдавала такава ситуация, у единия партньор я има формулата на развода, а у другия я няма. Как да разбирам това? Единият ще се разведе, а другият ще продължи сам по себе си да остава в брак?

Отговор: това е много интересна ситуация, и аз също съм попадал на такава. Там беше така, у единия партньор имаше само два аспекта VII-XI (формално това е не достатъчно), а у другия такива аспекти в локала имаше цели шест, така че тези шест стигнаха и за двамата,те се разведоха. Разбира се, инициаторът на развода беше този, у когото бяха шестте аспекта VII-XI, съдът им даде време за помирение, но вторият упорито стоеше на свото.По такъв начин, следва задължително да се гледат локалните карти на двамата партньори.Нали не напразно казват “жената ми даде развод” или “аз се разведох с жената”. Усещате ли разликата в отношенията от говорещия за събитието?

Отбележете за себе си, че аз говоря за анализ именно на локалната карта.Аз често съм наблюдавал такъв ефект: в наталната карта на човека няма формула за развод, а в локалната – има, човекът се развежда.Трябва да се гледа картата за дължината и ширината на местопребиваването на човека.Аз имам примери, когато бракът се е сключвал по месторождението,хората много години са живели заедно, после се преместват в друг град,а в локалната карта възниква формулата на развода и бракът се разрушава. Случвало се е и обратното, в наталната карта има формула за развод, а в локалната няма и човекът не се развежда, много години живее в брак.

Пример 14. Щастлив брак

Това е пример за съюз, който продължава вече повече от четиридесет години и по декларациите на двамата съпрузи се явява щастлив брак.

Жената е родена на 15 ноември 1937 година, 7 часа, Ленинград. Мъжът е роден на 15 октомври 1936 година в 4 часа сутринта, също Ленинград. Вж. рис. 16.

Рис. 16

В началото за секса. Слънцето(Ж) в съвпад с Венера(М),добър аспект. Чувствена основа на отношенията има.

Външната съвместимост. Венера(Ж) и Луната(Ж) не са аспектирани от Слънцето(М) и Марс(М).Е, и нищо лошо няма тук.

Психологическата съвместимост. Луната(Ж) и Венера(Ж) нямат аспекти с Луната(М) и Венера(М).Това не е плюс, но не е и минус.

Конфликтност. Марс(Ж) в опозиция с Плутон(М), Плутон(М) в съвпад с Плутон(Ж). Плутон(Ж) и Марс(Ж) – възбудени планети, но Плутон(М) е невъзбуден. Юпитер(Ж) в опозиция с Плутон(М) и Юпитер(Ж) – възбудена планета (т.е. има негативни аспекти в своята натална карта,макар и с една от конфликтните планети). Ние виждаме, че формално има три указания за конфликтност, но всички тези аспекти идват от Плутон(М), а той е невъзбуден, т.е. мъжът в дадената двойка се държи като миротворец, той изглажда възникващите конфликти, първи върви към помирение. И по такъв начин те живеят вече пет десетилетия.

Аз съм наблюдавал в живота тази двойка,тяхната конфликтност изглежда така. Жената се възмущава от нещо (това е Юпитер) и се кани да заяде за нещо мъжа (Марс),това веднага се вижда, а той придобива такъв вид,като на ангелче невинно и започва да я милва с ръка,да фъфли и да я успокоява. Или жената в сърцето си иска да си отиде,да хлопне вратата (отново Юпитер), той не и дава,застава пред нея на колене, ръцете и целува…

Сатурн(Ж) не аспектира Слънцето(М) и/или Луата(М). Сатурн(М) няма негативни аспекти със Слънцето(Ж) и/или Луната(Ж). У тази двойка няма печат на нещастие.

Юпитер(Ж) няма хармонични аспекти с Луната(М) и/или Слънцето(М). Юпитер(М) не аспектира Луната(Ж) и/или Слънцето(Ж). Т.е. у тази двойка няма и печат на щастието.

Разбира се, специалистът по синастрична астрология ще каже, че има и много по-добри съчетания. Да, има, и аз имам много такива примери. Но аз избрах за демонстрация именно този,за да покажа как като цяло е нужно не много за устойчив съюз, който съпрузите субективно да възприемат като удачен. Сексуална съвместимост плюс не висока конфликтност, това, както виждаме е достатъчно.

Пример 15. Трагедията на Марина Цветаева

В този пример ще разгледаме как от астрологична гледна точка е изглеждал съюзът на М. Цветаева и С. Ефрон. При раглеждането аз ще използвам Плутон,защото той е бил открит и се е “включил” при живота на тези хора.

И така, Марина Цветаева е родена на 8 октомври 1892 година, Москва,за време на раждане ще вземем 12 ч.. Сергей Ефрон е роден на 8 октомври 1893 година (също ще вземем 12 ч.). Вж. рис. 17.

Рис. 17.

И така,гледаме.В началото сексуалната съвместимост. Слънцето(Ж) и Марс(Ж) нямат аспекти с ЛуноатаМ) и/или Венера(М). Никакво сексуално влечение те не са изпитвали един към дру. И действително, биографите описват, че те рядко са прекарвали времето си заедно, Ефрон надълго е можел да напуска жена си и някъде да пътува по свои дела без да страда особено от раздялата.

Външната съвместимост. Луната(Ж) и Венера(Ж) нямат аспекти към Слънцето(М) и Марс(М).

Ето така – нищо! Само стихове да пишат (в качеството на сублимация).

Психологическата съвместимост. Слънцето(Ж)е в тесен съвпад със Слънцето(М),това е добро взаиморазбиране на ниво съзнание. Луната(Ж) и Луната(М) не са в аспект, Луната(Ж) и Венера(М) не са в аспект. Венера(Ж)е в квадратура с Венера(М). Някаква,аз бих казал, несимпатия. Особени проблеми това не създава, но и хубавото тук е малко.

Съюзът се получава твърде странен, непонятно е на какво е основан. Действително,само на предчувствия, суеверия и “съдбовни” съвпадения на числа. При това ние сме длъжни да отбележим, че отсъствието на секс Цветаева е преживявала леко,доколкото нейните сексуални планети (Слънце и Марс) стоят в знак на въздуха, т.е. Цветаева сексът не я е интересувал, может би един път, два пъти в годината. А ето,че при Ефрон сексуалните планети (Луна и Венера) стоят в знаци на земя и вода, т.е. той се е нуждаел от регулярен и наситен полов живот. Но не с жената! Сексуално тя не го е интересувала.Изводът е прост: по-скоро у Ефрон е имало връзки настрани.

Разбира се, гледайки в синастричната карта, ние не можем с увереност да кажем, че човекът е изменял. За това е необходимо да проанализираме наталната карта на човека – ако там има три и повече указания по формулата V-VII, то човекът действително е склонен към измени и връзки настрани. Отбелязвам,наистина, че съвпадите на елементите на V и VII домове не се считат за лоши аспекти,само квадратурите и опозициите.

Да разгледаме конфликтните планети. Цветаева не се явява конфликтна личност, нейните конфликтни планети не се повреждат в нейната натална карта една друга.Това вече е добре в този смисъл, че даже, ако мъжът се окаже конфликтен човек и между съпрузите има конфликтни аспекти, съюзът може да удържи благодарение на миролюбието и миротворчеството на жената.

Отиваме по-нататък. Юпитер(Ж)е в опозиция със Сатурн(М), Сатурн(Ж)е в съвпад с Марс(М) и в края на живота се е включил съвпада на Плутон(Ж) и Плутон(М). Формално има три указания за конфликт, но както ние вече видяхме,тук участват невъзбудени планети. Т.е. конфликтите са неизбежни, но се удава да се изгладят.

Юпитер(Ж) няма хармонични аспекти със Слънцето(М) и/или Луната(М). Юпитер(М) също не аспектира Слънцето(Ж) и/или Луата(Ж). Печат на щастие тук няма.

Сатурн(Ж) не създава повреждащи аспекти към Луната(М) и/или Слънцето(М). А ето Сатурн(М) се намира в точен съвпад със Слънцето(Ж), това е повреждащ аспект.Има печат на нещастие, при това едносранен. Марина Цветаева е била нещастна със своя мъж,този за нея е бил трагедиея.

Поетесата е быиа права,като е казвала, че това е съдбовен съюз (съдбата като наказание – типичната тема на Сатурн), а нейното упование на “мистиката”, съвпадението на датите на тяхното раждане се явява отражение на точния съвпад на техните Слънца.Ето ви просто обяснение за всичко. Не знаейки друг семеен живот, Цветаева е приела само съвпада на Слънцата за указание “свише”, а присъствието на Сатурн е добавило в този съвпад съдбовен оттенък.

Възможно е, именно партньорството с Ефрон да е довело Цветаева към самоубийство,нали именно Ефрон е настоял за тяхното връщане в СССР, а след него вече са последвали тези събития,които морално са погубили поетесата.

В живота на Марина Цветаева е имало още един мъж – Борис Пастернак. Той е роден на 10 февруари 1890 година, Москва,за време на раждане ще вземем 12 ч.. Вж. рис. 18.

Рис. 18.

Сексуалното взаимодействие. Слънцето(Ж)е в съвпад с Луната(М), а Марс(Ж)е в съвпад с Венера(М). Слънцето(Ж)е в трин с Венера(М). Възможен е също трин между Марс(Ж) и Лунат(М) (в зависимост от конкретния час на раждане на Пастернак).Ето така!От гледна точка на сексуалния статус,те си подхождат един друг,като половинки на една ябълка – изключително изразително и благоприятно аспектно взаимодействие. Но. Погледнете,къде се намират сексуалните планети на партньорите, всичките са в знаци на въздуха, т.е. и двамата не са сексуални,на тях сексът не им е нужен. Така възниква именно платоническата любов – сексуално взаимодействие на планетите има, но партньорите сами по себе си не се стремят към секс. Плюс “старорежимното” възпитание на Цветаева – нима може да се измени на мъжа!? Да и Пастернак е бил женен и този брак не е трябвало да наричат неудачен.

Външната съвместимост. Луната(Ж)е в квадратура със Слънцето(М). Такъв аспект особен проблем не създава.

Психологическият аспект на взаимоотношенията. Слънцете(Ж)е в трин със Слънцето(М),добро взаиморазбиране. Луната(Ж) в квадратура с Венера(М),този аспект означава, че партньорите са склонни да оказват един на друг”разлагащо” влияние, склонни са заедно към празнота,мързел и бохемни капризи.Това не поражда особени проблеми.

Конфликтност.Освен съвпада на Плутоните, тук няма нищо.Отчитайки, че Плутон на Цветаева е невъзбуден,този съвпад даже за едно пълноценно указание не трябва да считаме.С една дума, нивото на конфликтност е ниска, конфликти практически няма.

Юпитер(Ж)е в секстил със Слънцето(М). Пастернак е чувствал себе си щастлив редом с нея, отношенията с Цветаева са му доставяли особена радост, създавали са емоционален подем, въодушевление и т.н. Възможно е,някъде даже Цветаева да е играела ролята на муза за Пастернак.

Печат на нещастие тук няма. Сатурн(М), както и Сатурн(Ж) не аспектират светилата на партньора.

По такъв начин, ние виждаме, че съюзът с Пастернак за Цветаева би бил значително по- благоприятен, от този с Ефрон, но, както се пее в песента: “къде беше ти по-рано,с кого се целува?” Видимо в наталната карта на Цветаева е бил “записан” именно този нещастен брак с Ефрон.

http://www.koob.ru/shestopalov/