За хората, които обичат да плетат на 1 кука, но не са особено очаровани от моделите и схемите на български език, трябва да знаете, че на английски нещата не седат така, има хиляди безплатни модели, които са уникални. Не е никак трудно да се научите да разчитате схема на англисйки език.

В тази публикация ще ви покажа всички символи за плетенето на едно кука, които може да срещнете в чуждите сайтове. Аз разчитам схемите само на английски и чесно казано сега се ровя, за да видя как се казват на и български.

За да потърсите и разгледате какво се предлага в мрежата потърсете в гуугъл ” crochet patterns free” и веднага ви излиза най-големия сайт за безплатни модели:

http://www.crochetpatterncentral.com/directory.php , но разбирасе има още стотици други цъкнете ТУК за повече информация.

Нека погледнем съкращенията “abbreviation”  които се срещат в моделите на английски език за плетенето на 1 кука:

approx = approximately = приблизително

Това е съкращение за “приблизително”.  Терминът “приблизително” означава “неточен, но доста близо до” така “approx 2 inches би означавало “около 2 инча “.

beg = begin(s)(ning) = начало, започване

“beg” е съкращение за “начало” или “започване”. Обикновено се използва за това: “crochet until piece measures x inches from beg” , която означава ” плетете докъто плетката достигне х инча от началото”.

Bet, btwn  = between = между

btwn или bet  е съкращение на думата “между”, т.е. в средата на (както – между два бода – bet/ btwn  two stitches)

bp = Back Post =  отзад напред изплетен стълб

bpsc = back post single crochet – изплитане на нормален нисък пълнеж, но вместо да се мушка куката в следващия бод се вкарва в стълба на долния ред отзад напред. Видео урок

bphdc = back  post half double crochet – изплитане на нормален полупълнеж, но вместо да се мушка куката в следващия бод се вкарва в стълба на долния ред отзад напред. Видео урок

bpdc = back  post double crochet – изплитане на нормален висок пълнеж с 1 наметка, но вместо да се мушка куката в следващия бод се вкарва в стълба на долния ред отзад напред.  Видео урок

bptr = back  post triple crochet – изплитане на нормален висок пълнеж с 2 наметки, но вместо да се мушка куката в следващия бод се вкарва в стълба на долния ред отзад напред. Видео урок

ch(s) = chain(s) = синджир

Първата бримка се прави по следния начин: с преждата се прави примка и през нея с куката се изтегля прежда от кълбото.Долният край на преждата се издърпва надолу, за да се притегне възела. Отново с хваща конеца от кълбото и се прекарва през първата бримка -получава се втора бримка. Действието се повтаря толкова пъти, колкотое необходимо за получаване на нужната дължина синджир. Видео Урок

ch-space = space previously made

‘ch-space’ означава пространството където синджира е образувал предния ред на плетката

cont = continu(e)(s)(ing) = продължете

“cont” означава продължете, в схемите ще го срещнете като например: cont for x more inches” което означава продължете това което правите (последния бод) още няколко инча и спрете, или „cont 10 more st” – продължете още 10 бода и после спрете.

*1 инч = 2,54 сантиметра

dbl = double = двойно

dc = double crochet = висок пълнеж с 1 наметка

Преждата се намята 1 път върху куката, боде се в бримка от предишния ред или синджира и изтегля се бримка(сега има 3 наметки на куката). Намята се още веднъж и се изплита заедно с 2 от наметката( сега има 2 наметки). Прави се последна наметка която се изплита с последните 2 останали на куката. В началото на всеки редсе изплитат две бримки синджир. Видео урод

dec = decreas(e)(s)(ing)= намаляване, стесняване

В схемите ще срещнете стесняване на ниски и високи пълнежи. Целта е няколко пълнежа да се изплетът заедно.

Стесняване на нисък пълнеж – Single Crochet Decrease (sc2tog)Видео урок

Стесняване на полупълнеж – Half Double Crochet Decrease (hdc2tog)Видео урок

Стесняване на висок пълнеж с 1 наметка – Double Crochet Decrease (dc2tog)Видео урок

Стесняване на висок пълнеж с 2 наметки – Triple Crochet Decrease (tc2tog)Видео уроk

dtr = double treble (triple) crochet = висок пълнеж с 3 наметки

Преждата се намята три пъти на куката, боде се в бримка от синджира или предходния ред, изтегля се бримка и три пъти се изплита една бримка заедно с една от наметките. Последните две бримки на куката се изплитат наведнъж. В началото на всеки нов ред се изплитат четири  бримки синджир. Видео урок

fp = front post = отпред назад изплетен стълб

fpsc = front post single crochet – изплитане на нормален нисък пълнеж, но вместо да се мушка куката в следващия бод се вкарва в стълба на долния ред от пред назад Видео урок

fphdc = front post half double crochet – изплитане на нормален полупълнеж, но вместо да се мушка куката в следващия бод се вкарва в стълба на долния ред отпред назад Видео урок

fpdc = front post double crochet – изплитане на нормален висок пълнеж с 1 наметка, но вместо да се мушка куката в следващия бод се вкарва в стълба на долния ред отпред назад.  Видео урок

fptr = front post triple crochet – изплитане на нормален висок пълнеж с 2 наметки, но вместо да се мушка куката в следващия бод се вкарва в стълба на долния ред отпред назад. Видео урок

Fasten off = завършете и отрежете преждата Видео урок

hdc = half double crochet = полупълнеж

Преждата се намята върху куката, боде се в бримка от синджира или от предходния ред. Изтегля се 1 бримка ( 3 наметки на куката) и двете бримки и наметката на куката се изплитат наведнъж. Видео урок

inc = increas(e)(s)(ing) = увеличавам, добавям

Независимо дали е нисък или висок пълнеж, с inc се има предвид да се изплете още един пълнеж в същата бримка Видео урок

lp st = loop stitch Видео урок

lp(s) = loop(s) = примка

meas = measure(s) = размер

‘meas’ е съкращение на ‘measures’ – размер. Някои модели не са описани с брой на пълнежите а със сприрането на плетката при достигане на определен рамер, дължина.

opp = opposite = обратната (пр. страна)

pat = pattern = модел

Picot Stitch

 ’Picot’  е начин в плетенето на една кука да направите връх. Оплитате 3 синджира и правите  sl st в третия синджир от куката. Видео урок

Pm = place marker = поставете маркировка

Най вече се използва за плетенето в кръг, някои хора поставят или завръзват конци къто трябва да поставят маркера, аз лично използвам най обикновенни фиби за коса.

rem = remain(s)(ing) = оставащи

rep = repeat(s)(ing) = повтаряне

rnd(s) = round(s) = ред/ове

rsc = reverse single crochet = обратен нисък пълнеж нарича се още „crab stitch”

Rsc се плете точно както и обикновения нисък пълнеж, но вместо от дясно наляво се плете обратно т.е от ляво на дясно. Видео урок

sc = single crochet = нисък пълнеж

С куката се боде в бримка от синджира или предишния ред, изтегля се бримка, хваща се преждата и се изтегля през двете бримки. Когато започвате ред с нисък пълнеж направете един синджир преди 1ият нисък пълнеж. Видео урок

sk = skip = пропуснете

sl st = slip stitch = Залепена бримка

Вкарва се с куката в първата бримка от предходния ред ( ако е вначалото в първата бримка от синджира ), хваща се прежда от кълбото и се прекарва през нея и бримката на куката. Видео урок

sp(s) = space(s) = пространство, дупка

st(s) = stitch(es) = бод, бримка

t-ch = turning chain = синджир преди започването на нов ред

tbl = through the back loop

Когато имате tbl, ще продължите да плетете какъвто пълнеж трябва, но ще вкарвате куката само ъ задната бримка от долния ред или от синджира. Видео урок

tog = together = заедно

turn = обърнете плетката 

tr = treble (triple) crochet = висок пълнеж с 2 наметки Видео урок

yo = yarn over = наметнете 1 път

Сега нека дам един пример, за да видите колко е лесно всичко J

Ако видите това, какво означава:

Front – Предница

With A, ch 121 – С А (някакъв цвят) направете синджир от 121 бримки

Row 1: Dc in 3rd ch from hook and each ch across – 119 dc.

Ред 1: Висок пълнеж с 1 наметка в 3- тата бримка от куката( на синджира) и във всяка следваща – стават общо 119 високи пълнеж.а

Rows 2, 5, 8, 11 and 14: Ch 3 (counts as dc here and throughout), turn, dc in next 3 dc, [ch 3, skip 3 dc, dc in next dc] 28 times, dc in next 3 dc.

 Редове 2,5,8,11 и 14: Направете 3 синджира(като тези синджири ще се броят за 1 висок пълнеж), обърнете плетката, висок пълнеж в следващите 3 високи пълнежа от предния ред, [направете 3 синджира, пропуснете 3 високи пълнежа от предния ред и направете висок пълнеж в следващия(т.е в 4-я пълнеж от предния ред) ]  28 пъти трябва да повторите това което е в скобата, направете висок пълнеж с 1 наметка в последните 3 бода.

Rows 3, 6, 9, 12 and 15: Ch 3, turn, dc in next 3 dc, [ch 3,dc in next dc] 28 times, dc in last 3 dc.

Редове 3,6,9,12 и 15: Направете 3 синджира и обърнете, високи пълнежи в следващите 3 синджира,  [3 синджира,висок пълнеж в следващия от предния ред] 28 пъти, направете висок пълнеж с 1 наметка в последните 3 бода.

Rows 4, 7, 10 and 13: Ch 3, turn, dc each dc and ch across – 119 dc.

Ред 4,7,10 и 13: 3 синджира и обърнете, направете високи пълнежи в следващитесинджири и пълнежи докрая – 119 високи пълнежа общо

 

Модела който съм дала не е съвсем от най-лесните, но ще видите един път схванете ли за какво става дума ще ви е мноого лесно, аз до сега незнаех че се казват пълнежи, знаех ги само на английски, както виждате техните схеми са лесно четливи и се схващат много бързо стига да се научат кое какво значи и как се прави. Аз плета всичко на 1 кука и се научих благодарение на интернета. Надявам се че сега като ви дам наготово наученото от мен или поне основното ще ви е по-лесно.

 

http://napravisisamdiy.wordpress.com

Advertisements