Планета перегрин е такава, която няма есенциални достойнства в градуса и знака, в който се намира. Много често думата се свързва с пилигрим – скитник, поклонник, напуснал дома си в търсене на просветление. Най-общо обозначава състояние, при което планетата трябва да търси начин да функционира активно в несвойствена, чужда среда, върху която няма контрол. Това не е враждебна среда, както при заточението и падението, а просто място, където всички са индиферентни, незаинтересовани – планетата не получава внимание и помощ от средата си. Карта с много “перегринести” планети свидетелства за натив, при който помощта, предлагана от родителите му например, не е тази, от която се нуждае той за израстването си. Чувства се неподкрепен, духовно “изоставен” в ранните си години и трябва да намери собствен път за развитие. Това не е свидетелство, че обективно е имал лоши родители или сурови житейски обстоятелства в детството си. Или образованието, което получава, не развива действително неговите качества и в по-късни години е неизползваемо и ненужно за реализацията му. Могат да се развият примерите в зависимост от домовете, които управляват планетите перегрини.

Според по-древните схващания планетата перегрин въобще не може да упражнява активно управлението си върху домовете на управление и “предава властта” на други, есенциално по-достойни планети в картата.

В хорарната астрология планетата перегрин се тълкува като безсилна – не вреди, но и нищо няма да свърши. Ако загубената вещ се сигнифицира от перегрин, няма да се намери, или ще бъде повредена и без стойност, когато бъде открита.

Знаци и градуси на “перегринство”

Аксидентални достойнства
Няма да присвоявам точки на различните показатели, само ще ги опиша.

Влияние на домовото разположение

 • Най-силни са ъгловите домове – 1, 4, 7, 10.
 • Най-слаби са планетите в падащи домове – 6, 8, 12;
 • Неутрални са 2, 3, 5, 9, 11 дом;
 • Планета в радост по дом е подсилена, макар и силата й да не е равнозначна на екзалтацията, както се твърди. Слънце се радва в 9 дом, Луна – в 3-ти, Сатурн – в 12-ти, Юпитер – в 11-ти, Марс – в 6-ти, Венера – в 5-ти, Меркурий – в 1-ви.
 • Планетите в близост до куспидата на дома и в същия знак е по-силна;
 • Планета, разположена в даден дом, но в различен знак от куспидата му, няма силно влияние върху делата на дома;
 • За разлика от горния случай, планета намираща се в предходния дом, но в същия знак като куспидата му и е на пет градуса от нея е с много силно влияние върху дома, особено в картите на състезания, съревнования и т.н.
 • Планета в последните пет градуса на дома се разглежда като принадлежаща към следващия дом.

Близост до Слънцето

Комбуст – изгорена планета – до 8,5 градуса от Слънцето, в същия знак, се счита за изключително отслабена.

 • Колкото по-близо, толкова по-слаба;
 • Движещата се към Слънцето се счита за по-слаба, от отделящата се от него;
 • Планета, изгорена в знака, който управлява или в който екзалтира, се счита за изключително силна – близостта на Слънцето тук я подсилва, а не унищожава силата й!
 • Изгорена планета в знака си на падение или заточение е много-екстремно-отслабена.
 • Докато е изгорена, “батериите” на планетата са напълно изтощени” или тя се “бои” от силата на Слънцето и е в невъзможност да действа.

В лъчите на Слънцето между 8,5 и 17,5 отстояние от Слънцето. Това положение отслабва планетата, но далеч не в такава степен, като изгарянето. За разлика от изгарянето дори планета в различен от Слънцето знак може да бъде поразена от лъчите му.

Казими – отстояние от Слънцето до 17,5 минути. Планетата е изключително силна.

Скорост на планетите

Обърнете внимание, че Сатурн е по-слаб/злосторен когато е бърз, другите са по-силни, когато са бързи!

Без курс
Терминът “без курс” описва планета, на която не й предстоят никакви мажорни аспекти преди да напусне знака. Тази позиция е най-честа разбира се за Луната, тъй като е най-бърза. В хорарните карти най-често означава, че няма да има промени в ситуацията.
Когато някоя планета е без курс, не е подходящо време да се стартират амбициозни нови проекти, свързани с нея, по-добре да си приключим съществуващите задачи и да си изпълняваме точно поетите задължения. В зависимост от характеристиките на планетата без курс и особено, когато е в края на знака, трябва внимателно да затегнем всички “поразхлабени” възли. Ако например това е Меркурий – най-добре скрупульозно да отговорите на всички пропуснати телефонни обаждания, да си опоскате пощата и да си финализирате започнатите документи.

 • Значение: Няма да има прогрес по делата на планетата, настоящата ситуация ще остане такава или ще се развива както е била планирана по-рано. За да прецените как биха се променили нещата в бъдеще, внимателно анализирайте следващия знак и състоянието на планетата когато влезе в него.
 • Този фактор за оценка се използва най-вече по отношение на Луната.
 • Това не е фактор от значение в хорарите за състезания или спорт, ако се разглеждат предварително насрочени или планирани събития. Тоест, планета, дори Луна без курс в този случай говори, че събитието ще се състои и все някакъв изход от състезанието ще има – тоест, картата може да се разглежда.
 • Като алтернативно тълкуване – един от средновековните астролози твърди, че Луна без курс трябва да се разглежда като безполезност, безуспешност, анулиране, отменяне на въпроса и преобръщане на целите и желанието на кверента или непреодолима пречка пред целите му.

Хайз
Дневна, мъжка планета е над хоризонта при дневно раждане, съответно нощна, женска планета е под хоризонта при дневно раждане. И обратното при нощно раждане.

 • Значение: това е като амулет за добър късмет на натива и резултатите по тази планета ще са винаги по-добри или не толкова лоши, колкото сме очаквали;
 • Свидетелства, че обещаното от планетата ще се изпълни в живота на натива или в хорарната карта;

Ориентална, източна планета
Планета, която предхожда Слънцето при изгрев, съответно залязва преди него.
По отношение на зодиакалния кръг, Слънцето е преди планетата, тоест с по-голяма еклиптична дължина.
Планета в Близнаци е ориентална или източна спрямо Слънцето в Лъв. Планета в 3 градус на Лъв е източна спрямо Слънце в 7 градус на Лъв.
Източните планети са бенефични, отворени, директни, силни, правдиви, енергични и активни, работят в полза на натива.
Когато външните планети Марс, Сатурн, Юпитер са източни, енергията на планетата нараства с отдалечаването им от Слънцето, нараства и независимостта им и проявлението на планетната енергия е “най-чисто”.
Източната фаза на вътрешните планети Луна, Меркурий, Венера обозначава придвижването им по-близо към Земята и разположението им между Слънцето и Земята. Тогава личните планети са надарени с повече чувствителност, съпричастност, съчувствите, емпатичност и добронамереност – те вървят след Слънцето и към Земята.

Оксидентална, западна планета
Планета, изгряваща след Слънцето или залязваща след него на запад. По отношение на зодиака, тя е преди Слънцето, тоест с по-голяма еклиптична дължина от него.
Западът е женски, пасивен, нощен. Западните планети ни изправят пред жертви, които трябва да правим в името на партньорството, обещанията, които поемаме към другите. Изискват да работим в несвойствена среда, да се справяме с несвойствени ни чужди енергии.
За външните планети това е времето на приближаване към Слънцето, планетата е все по-ограничена в проявлението си, склонна е често да “изоставя” старите си задачи, старите си навици.
Вътрешните планети, напротив, стават по-вироглави, по-капризни, по-видими, по-независими, стремят се да изземат водещата позиция – те “водят” Слънцето по зодиака и се отдалечават от Земята.

Аксидентални достойнства на планетите

Достойнства и слабости в зависимост от влиянието на други планети

Обсада:
Това е позицията на планета между други две планети, бенефици или малефици. Особено поразяващо е положението между Марс и Сатурн, разбира се.
Условието е поразяващите планети да са на не повече от 10 градуса от обсадената.
Съществува и специално положение на “обсада от лъчите” или “обсада чрез аспект” – обсадената планета се намира между градусите на точен мажорен аспект с други две, които са в конюнкция. Например, Венера в 5* на Рак е обсадена от лъчите на Марс в 3* Козирог и Сатурн в 7*Козирог. Орбис – 2 градуса. Това е доста по-слаб вариант на обсада.

Забрана/възпрепятстване (prohibitio)
Две планети се движат към аспект (включително съвпад), но преди той да стане точен, трета планета прави аспект с някоя от тях.
Значение: Действието е възпрепятствано или отложено (забавено по глупави, незначителни причини)
Ако Слънцето е прохибитор, значи поне един от сигнификаторите е изгорен, в резултат на което предстои много нещастно развитие на въпроса;
Забрана на съвпад: двете планети апликират към съвпад – “Двойката иска да се ожени, но бащата (Слънцето) не разрешава.”
Забрана чрез аспект: двете планети апликират към точен аспект, но трета прави аспект преди това с един от сигнификаторите: Природата на “забраната” отразява негативното значение на квадратурата и опозицията – в осъществяването на действието ще има пречки и проблеми. “Двойката иска да се ожени и макар да не среща съпротива, има други обстоятелства, които я възпрепятстват – няма къде да живеят, нямат работа”.

Фрустрация – частен случай на забраната
По-бърза планета (Х) се движи към съвпад с по-тежка планета (У). Преди да достигне до партилен съвпад трета планета (Z) прави аспект с У.
Значение в хорари: Трета страна – Z взема от У наградата, заслужена, извоювана, спечелена от Х.
Двама се карат, трети печели.
В натала –  за делата на двете планети Х и У съдим по състоянието на Z.

Рефранация – частен случай на забраната
Сигнификаторите напредват към точен аспект или съвпад, но преди това да се осъществи, един от тях се обръща в ретрограден ход.  В хорарни въпроси винаги трябва да проверяваме дали аспектът фактически ще бъде завършен, защото рефранацията е важна пречка дори в най-позитивните хорарни карти.
Значение: Въпреки че ситуацията изглежда положителна в момента, една от страните ще промени намеренията си и ще се отдръпне, поради промяна в обстоятелствата или в мнението си.
Същият потенциален брак от горните примери – булката-беглец.

Рецепция
Много разисквана тема напоследък. Но най-общо основните сигнификатори се намират в мястото на есенциални достойнства един на друг. Това е така наречената взаимна рецепция – двете планети взаимно се приемат.
Значение: Страните са заинтересовани една от друга и търсят взаимодействие помежду си.

Детайли за други, не толкова коментирани случаи на рецепция:
Едната планета е в екзалтирана в мястото на владение на другата планета;
Едната планета е в знака на втората планета;
Първата планета е в контакт с втората планета посредством един от мажорните аспекти;
Двете планети са в съвпад в знака на екзалтация на едната от тях;
Двете планети са в съвпад в знака на владение на едната от тях.

Рецепция има и в случаите, когато планета апликира към аспект с някой от диспозиторите си по петте есенциални достойнства (домицил, екзалтация, триплицитет, деканат, терма) или диспозиторът й по някое от петте достойнства апликира към нея.
Диспозиторът, планетата (1), владетел на домицила, екзалтацията, триплицитета, деканата или термата на градуса, зает от планета (2) е приемащата, той взема владението и значи, поема отговорността не само за своите дела, но и за делата на втората планета, както домакинът на дома поема отговорността за удобството на гостите си, но и им налага своите ограничения и правилата, валидни в дома му.

Има мнения и за обратното – приетата планета използва ресурсите и възможностите на приемащата планета, тя се разпорежда с качествата и характеристиките на приемащата планета за свои цели.

Транслация/Пренос
В хорара: По-леката планета (Сигнификатор А) се отделя от аспект или съвпад по-бавна планета (У) и апликира към трета планета (Сигнификатор В). При това положение се счита, че У ще помогне на Сигнификатор В все пак да постигне целта си. Характерът на помощта е в зависимост от качествата на У. Резултатът от действието пък е в зависимост от вида на аспекта между двата сигнификатора А и В. Това работи и чрез съвпад и чрез аспект.
Пример. Ако А е Меркурий, В е Сатурн, а У е Марс. Меркурий се отделя от аспект с Марс и напредва към Сатурн, тоест Меркурий, независимо ос есенциалното си състояние, има силата и енергията да изпълни целта, сигнифицирана от Сатурн. Сватбата – Меркурий иска да се ожени за Сатурн, Марс взема Меркурий и го завежда във фитнеса, където Меркурий и Сатурн могат да се запознаят.

Качествата и зодиака

Триплицитет и есенциални характеристики

 • Кардиналните знаци в традиционната литература са наричани всъщност “подвижни”, тъй като са двигател на промяната. Това са знаците на равноденствията и слънцестоянията. Форми на енергията – постоянно движение, свръхенергичност. Свързват се с творчество, съзидание, инициация, първоначален, пораждащ импулс за творчество. Действие и противодействие. Чудатост, необичайни решения. Откровеност, безогледност, целенасоченост, непоколебимост в постигане на целите, решителност. Имат нужда от висша цел или предназначение. Движението на енергията – директно, линеарно, нагоре, директно, еднопосочно, право движение на енергията – Прав/постоянен ток. Центробежност.
 • Фиксираните знаци са си наричани така винаги. Подходящо е, доколкото реферира към неща и хора, които не се променят. Твърди, здрави, кристални форми. Устойчивост, жилавост, издръжливост, постоянство. Продължителност, приемственост. Инертност – съпротива чрез бездействие. Идентичност, самоличност, себецентрирано действие, тъждественост със средата и усвоения модел. Движение на енергията – статичност, инертност – вътрешна и външна, пробва, ако може, да не мърда изобщо  . Центростремителност, концентрира, събира и съхранява енергията и ресурсите.
 • Променливи – мутабелни, в традицията още наричани общи, двойнствени, поради способността да откриват общото и еднаквото между горните два вида – между кардиналния и фиксиран “сезон”. Те носят прехода между два различни сезона и съдържат черти и от двата, комбинират миналото и бъдещето.  Наричани също “двойни, с две тела, дуални” – съставени от две същности: Близнаците са двама братя, Девата е девойка с ангелски криле/криле на птица; Рибите отново две риби; Стрелец – полу-човек/полу-кон. В съвременната литература по погрешка към двойните, дуални знаци се причисляват Везните – в знака си съдържат две блюда, но по същество това е един уред, една същност, съставена от три части – ос+две блюда  . Гъвкави, виещи се, спираловидни форми. Резултат -> проследяване -> обратна връзка -> коригиране на действието чрез допълване, изменение и адаптация. По-скоро мисли за действието, отколкото действа. Двойнственост, може да поеме повече от една роля. Форма на енергията – индиректно движение, непостоянство, променливотоково движение, спирално движение на енергията. Смесване.

Допълнение за Хайз и Секта

Дневни планети: Сатурн, Слънце Юпитер, източен Меркурий
В Хайз са, тоест способни да действат, ако:

 • раждането е дневно – Слънцето е над хоризонта в 7-8-9-10-11-12 домове;
 • Сатурн, Юпитер, изт. Меркурий са разположена в същата половина на хороскопа, в която е Слънцето, тоест в 7-8-9-10-11-12 домове;
 • разположени са в Овен, Близнаци, Лъв, Везни, Стрелец, Водолей.

Нощни планети: Луна, Венера, Марс, западен Меркурий
В Хайз са, тоест, способни да действат, ако:

 • раждането е нощно – Слънцето е разположено под хоризонта в 1-2-3-4-5-6 домове;
 • Луна, Венера, Марс, западен Меркурий са над хоризонта в 7-8-9-10-11-12 домове;
 • разположени са в Телец, Рак, Дева, Скорпион, Козирог, Риби. Според някои от арабските автори Марс трябва да бъде в десети дом и в Овен, за да бъде в Хайз. Според други Марс трябва да е в мъжки знак, защото е мъжка планета, а за разлика от Сатурн не е толкова злосторен и не трябва да се озаптява чак дотам, че да загуби мъжките си качества.

В някои източници има и допълнително изискване – дневните планети трябва да са и източни, изрично, за да в Хайз, тоест, да са изгрели преди Слънцето. Съответно, нощните планети трябва да са западни. Това изискване се прилага сравнително рядко и повечето програми не го включват в изчисляването на Хайз.

Ако някоя от планетите е разположена в пълна противоположност на сектата си, тя е в ex condition – отхвърлена, изолирана, без подкрепа, неспособна да действа и резултатите по нея са “извратени” и злосторни по природа, дори да е бенефик. Планетата не е активен злосторник, но домовете, за които отговаря, са поразени и “заключени”.

Най-общо казано, ако сте родени през деня, Вашето доминиращо светило е Слънцето и съответно дневните планети са “силните” ви планети. Бихте искали да ги видите в добро, подходящо за тях състояние, за да могат да Ви напътстват директно и открито.

Ако сте “нощна” птица, доминираща в живота Ви е Луната, а Венера и Марс управляват живота Ви заедно с нея. Добре е да се виждат над хоризонта в момента на раждането Ви, за да са видими и ясни напътствията им.

Diyana

http://astroartis.com

Advertisements