Транзитът на Юпитер през всеки радикален дом може да бъде описан кратко като време, когато човек може: 1) да придобие по-цялостно разбиране на тази област от живота посредством по-богат опит; 2) да разшири обсега на тази област от живота и по възможност да я подобри; 3) да действува по начин, който ще даде бъдещи “издънки” и/или е основан на бъдещи съображения. При всички транзити на Юпитер може да има тенденция към прекалена експанзия, водеща до разпиляване на енергия и ресурси. Но, обратно на това, което посочват много книги за транзитите, хората обикновено преживяват много от тези транзитни аспекти (даже квадратурите!) като периоди, когато са подтиквани да действуват по-уверено и да правят това, което така или иначе са искали да правят. С други думи, цялото разширяване на личните планове и дейности, към което дълго време сте имали подтик, по това време може да бъде задвижено, тъй като имате по-силна мотивация да усъвършенствувате настоящата ситуация, а също голяма увереност в позитивните резултати. Изглежда, че в ежедневния живот повече хора са по-склонни към излишна сдържаност, отколкото към прекалена експанзия, така че транзитите на Юпитер представят необходимата възможност да се помъкнем през тези самоналожени ограничения. Някои примери за транзитите на Юпитер могат да изяснят тези моменти.

При транзит на Юпитер през 1-и дом личността може: 1) по-пълно да разбере какъв вид себеизява й е необходима, за да се чувствува енергична и непринудена; 2) да разшири границите на себеизявата си и 3) да действува по начин, който е основан на бъдещо виждане на своята окончателна, потенциална себеизява в света. Аз лично започнах да пиша статия за астрологичните елементи, когато Юпитер се намираше в моя 1-и дом (и образуваше опозиция с радикалното Слънце), и разбрах, че тя спонтанно прерасна в цяла книга, която трима различни издатели ми предложиха да публикуват. Така се появи на бял свят моята книга: “Астрология, психология и четирите елемента”; съвсем не бях планирал да пиша такава книга, всъщност след завършването на така наречената статия за елементите трябваше да пиша други книги. Бях много изненадан да открия, колко много съм имал да кажа за елементите, но по никакъв начин не трябва да се отрича подтикът на Юпитер към експанзия и широк размах.

Като друг пример за ефекта на Юпитер мога да разкажа за две жени, мои клиентки, които имаха сериозни сексуални задръжки; двете станаха твърде смели и непредубедени относно секса, когато транзитиращият Юпитер преминаваше през 8-и дом; двете постигнаха не само по-всестранно разбиране за сексуалната енергия и нейното място в живота, но също и по-голямо осъзнаване за собствените им сексуални и емоционални нужди. Двама други мои клиенти разшириха своя бизнес и покачиха цените когато транзитиращият Юпитер образуваше квадратура с радикалния им Юпитер; обратно на това, което може да се очаква от определени изявления за този транзит в редица книгите е, че двамата имаха увеличаване на дохода и професионален успех от тези експанзивни промени, без каквито и да са негативни последствия. Струва си да се спомене, че опозициите на транзитиращия Юпитер обикновено са по-проблематични от квадратурите. Квадратурите са по-динамични и изглежда, че подтикват към експанзия, ново действие или нова фаза на развитие по начин, който може да бъде разработен веднага. Някои опозиции на Юпитер се преживяват по подобен начин, като много позитивни и даже “щастливи” периоди, но други, изглежда или се проявяват като прекалени блокади в някоя област, или разширяват проблематичното изразяване на активираната радикална планета. Например, един господин изпитваше силни спазми в горната част на гърба когато транзитиращият Юпитер беше в опозиция с неговия радикален Сатурн в Лъв. Друг господин извърши разпродажба в своя бизнес, когато транзитиращият Юпитер беше в опозиция с радикалната Венера но, само няколко души посетиха разпродажбата, и тя не му донесе никакви финансови изгоди.

Съвпадите на транзитиращия Юпитер с радикални планети или ъгли на картата почти винаги са мощни. При съвпад със Слънцето обикновено се забелязва нарастване на увереността и увеличаване на творческата енергия, въпреки че същевременно очевидният земен успех не идва винаги. (Нарастването на самоувереността обикновено се съпровожда от квадратура, тригон и опозиция на транзитиращият Юпитер към радикалното Слънце). При съвпад с Луната също се забелязва увеличаване на увереността и усещане, че нещата протичат по-гладко, отколкото обикновено. Някои хора са склонни да реагират прекалено на стимул, който обикновено не би ги засегнал, но това е по-разпространено при квадратура или опозиция. Когато Юпитер образува съвпад с Меркурий, обикновено възникват нови планове, идеи и бързо развитие в образователния стремеж на личността. Съвпадът на Юпитер с неговото радикално положение почти винаги е много важен период на преориентация и обновяване на вярата, а също и в някои случаи поява на религиозно чувство. Този период обикновено продължава около една година и предлага възможност по-бързо да подобрите житейската си ситуация, ако виждате по нов начин бъдещето.

Основната проблематична изява на транзитите на Юпитер може да бъде сумирана в една дума: преувеличаване. Ако човек може да сдържа и да уравновесява преувеличената изява на своите енергиите по време на транзитите на Юпитер, то тогава няма причина да се въздържа от поемане на някакъв голям риск по това време, понеже това е обещание не само за големи изгоди, но също и за по-голямо себеразбиране и удовлетворение.

 ‘Астрология, карма и трансформация’, СТИВЪН АРОЙО