Транзитите на Уран към които и да са точки на радикалната карта съответствуват с периоди на живота, когато времето минава по-бързо, когато ритъмът на живота се ускорява, за да ви подтикне да поемете рискове и да ускорите експериментирането и новият растеж. Тези транзити не винаги предизвикват внезапни събития, но те действително често показват периоди, когато действуваме подсъзнателно така, че можем да привлечем такова преживяване. Един от най-добрите начини за изразяване същността на принципа на тези транзити е в следното: по това време ние можем да придобием по-обособена и обективна перспектива за конкретното измерение на изпитание, ако се отворим и освободим от препятствията на традициите, навиците, миналата обусловеност и социално-културните предубеждения. Подобно на всички транзити на транс-сатурновите планети, транзитите на Уран активизират онова, което е готово да се случи, защото вие растете. В такива периоди всички подтици към нов растеж, които още не сте отработили (следователно, натрупващи енергията в огромен източник на вътрешно напрежение), се показват бързо. Рязко изпъква предизвикателството да се расте свободно и бързо. Всъщност, транзитите на Уран обикновено отбелязват време, когато осъзнаваме, че сме надраснали старите жизнени модели. Разбира се, ние сме склонни да се задържаме на нашите стари навици и рутина от страх, инерция, желание за сигурност, или безпокойство относно въображаеми промени, даже и ако сме надрасли тези стари начини на съществуване. Все пак, когато транзитиращият Уран преминава през радикални планети и ъгли, всички промени, необходими за бъдещ растеж внезапно се представят пред нас. Въпреки, че може да не осъзнаваме това, онова, което става, в много случаи е било програмирано от нашите все по-неудовлетворени мисли, чувства и поведение. Дори и ако тогава изпитваме нещо травматизиращо, което очевидно съвсем не сме искали (например, смърт или раздяла с близък приятел), можем да видим след няколко месеца или години, че е било добро за нас, че ни е освободило, за да станем по-независими и да се научим как да се грижим за себе си.

Същественото значение на транзитите на Уран е, че той ни подбужда към истинско състояние на свободаоттова, коетосменадраснали. Той ни освобождава от това, към което повече не сме привързани по задължение, от страх, карма или необходимост; той ни пробужда за независимо състояние на съществувание и за уникалното ни жизнено предназначение.

Няколко примера тук ще се окажат полезни. Един мъж преустанови своята обикновена работа, когато транзитиращият Уран беше в квадратура с неговото радикалното Слънце, понеже тогава осъзна, че е настъпило време да се заеме с творчески вид работа, която си е въобразявал в детството, но досега я е игнорирал.

Друг мъж, по време на съвпад на транзитиращия Уран с радикалното Слънце не се изплаши от бързото обучение от други измерения относно космичните закони, духовната еволюция и астрологичните истини. Той осъзна също, че истинската му натура изисква партньор и че истинско състояние на лична свобода е невъзможно за него, докато не се ожени. Така че, много бързо се ожени. Във всеки случай се наблюдаваше забележимо пробуждане за истинската лична натура.

Една 24 годишна жена по време на квадратура на транзитиращия Уран с планетата-управител, Меркурий, осъзна, че е надраснала много стари начини на мислене, действие и даже маниери на обличане (забележете, че Асцендентът и управляващата го планета са свързани с външния вид). Тя подстрига косата си, започна да изучава източно медитативно изкуство на движение, започна работа на непълен работен ден, за да има повече свобода за занимания с творческа дейност. Всички тези осъзнавания възникваха в продължение на година или две, проявявайки се като неудовлетвореност и силен подтик за радикални промени, но още не беше дошло времето за промяна и тези подбуди към промяна не приемаха определена форма и посока, докато аспектът не стана точен. Един мъж, който имаше квадратура на транзитиращия Уран с радикалното Слънце, осъзна, че е свободен да работи онова, което му харесва и го вълнува, а не да се придържа към старите работни модели просто, за да печели пари. Той се пробуди за чувството на свобода от старите задължения, дългове и навици, мотивирани от страх; напълно изостави старата си кариера, за да посвети цялото си време на творческа линия на работа. Преди да реализира този подтик, започна да възприема старата си работа толкова уморителна и разочароваща, че на практика беше на границата на нервен срив.

Транзитите на Уран към радикалната Венера и радикалният Марс почти винаги се усещат като силен подтик към сексуално и/или емоционално експериментиране; и въпреки че такова изпитание често е застрашително за установените отношения (такива като брак), обективността, придобита от побеждаване или най-малко сблъсък с такива подтици, в много случаи позволява на личността да подобри впоследствие съществуващите взаимоотношения. По време на фактическите транзити обикновено има значителен безпорядък; предизвикателните аспекти на Уран с радикалния Марс са особено безредни и често се проявяват като неистов стремеж към ново, възбуждащо действие. Но през тези периоди може да има също и подбуда за истинските нужди на Венера или Марс и за нови начини на изразяване на тези енергии, за които никога преди личността не е мислила. Както по-рано споменах, транзитите на Уран към радикалния Нептун често съответствуват на подбуждането за реалността на духовното или трансцендентното ниво на съществувание, по време на които личността може доста спонтанно да преживее ниво на съзнание, което може да се опише само като мистично.

– – –

При транзит Уран отстранява старото и революционизира начинът на съществуване на индивида в посочената област. Той носи радикални промени, които имат ефект на реорганизация (и обикновено, отначало дезорганизация) върху съзнанието, за да позволи появата на новия растеж. Психологично, той прониква в съзнанието под формата на някакви подсъзнателни идеи, чувства и осъзнавания – т.е. именно под прага на съзнанието. Затова неговите транзити са враждебни към потискания от всякакъв вид. Ако личността живее по сдържан начин, в който виталните елементи на неговата или нейната натурата се блокират, отхвърлят се, или се игнорират, без съмнение транзит на Уран образуващ съвпад, квадратура или опозиция с някоя от личните планети незабавно ще изнесе на повърхността интензивна конфронтация с тези части от натурата на личността. Уран винаги ускорява ритъма на природата и, следователно, индивидът, който изпитва един от тези транзити, често е възбуден, неукротим и обхванат от непреодолими желания за свобода и промени. В своето най-добро проявление Уран е велик освободител, будител и вдъхновител, който разбърниква вътрешния и външния живот на личността с такава интензивност, че всички неща след това никога не са същите. Тази планета може да бъде свързана с митологичния герой Прометей, откраднал огъня от боговете и дал възможност на хората да разширят сферата на знанията си.

По време на транзитите на Уран повечето хора изпитват подбуда да отработят своята нужда от възбуждане, свобода и експериментиране. Те често ще правят радикални промени, за да променят това, което възприемат като преобладаваща жизнена ситуация. Малък процент хора, все пак, ще възприемат транзитите на Уран почти изцяло на вътрешно ниво, през което време те недоловимо ще революционизират своята позиция, разбиране и начин на изява в посочената област. Техният външен живот често ще отразява този нов подход към живота, но в такива случаи той не винаги е съвсем очевиден. По време на транзитите на Уран у индивида обикновено възниква импулс да избяга от ситуациите, които му се виждат като пречещи или нарушаващи неговата индивидуалистична себеизява.

Но понякога най-конструктивният подход за личността, ако се предположи, че жизнената ситуация е фундаментално трайна и жизнено гъвкава, е да експериментира с радикалните промени в рамките на старата ситуация, независимо дали това е брак, работа, или каквото и да е още. Разширяването на себеразбирането, произтичащо от такава ситуация, често е значително по-голямо, отколкото би било при обикновено отхвърляне на старото и възбудено скачане в новото и различното. Това, разбира се, не отрича, че в някои области на живота понякога е необходима пълна революция или преполяризация.

В много случаи влиянието на Уран може да бъде определено като културно, тъй като Уран започва там, където Сатурн свършва. Сатурн отбелязва границата на личното его съзнание, символизиращо колективните, културни норми и стандарти (един вид културно “супер его” в терминологията на Фройд). По такъв начин той е строг и ограничен. От друга страна Уран се промъква през тази стара структура с революционни импулси; а жестокостта на сатурновата граница обикновено я принуждава да се разцепи и да се разкъса на части. Психологичните прояви на Урановите сили, както се възприемат от индивида, са не само напълно постижими, но също стимулират разумът, който е открит за новото. В древната астрология планетата Меркурий е била известна като пратеник на боговете, термин, който звучи доста подобно на описанието на Ръдиар на транс-сатурновите планети като “посланици на галактиката”. По това време Меркурий бил свързван с творческите способности на хората. Разбира се, древните астролози – доколкото ни е известно – не са знаели за съществуването на Уран. Още повече много от алхимиците са знаели за творческата функция, по-дълбока (или по-висока) от нивото на рационалния разум, което е основното значение на Меркурий в съвременната астрология. Алхимиците свързвали тази творческа активност с окултното значение на Меркурий като обединител на противоположностите. От наша съвременна перспектива ние можем само да гадаем, дали са се позовавали на функцията на Уран, като не са имали такъв планетен символ, за да изразят това, което са изпитвали. Тази хипотеза изглежда все по-вероятна в светлината на факта, че много съвременни астролози твърдят – в противоречие на древната гръцка версия за достойнството и екзалтацията на Меркурий в Дева – че екзалтацията на Меркурий трябва да се счита във Водолей, знакът на Уран.

В своята дълбока и вдъхновена книга “Триптих”, Дейн Ръдиар говори за Уран като за “творческа сила на универсалния дух”. Той казва, че Уран се отнася до стадия на лична “трансфигурация”, а “индивидът, преминавайки я става изходен център за освобождаване на силите на “Универсалния Разум”. Той заявява също, че Уран може да бъде схващан като “Глас на Бога”, “творческата сила на загадъчния Звук, който, според старата традиция на Индия, обхваща цялото пространство…” “Силата на универсалния разум” е очевидна в необичайно бързото възприятие, което съпровожда Урановата настройка. То произтича от способността, чрез нарасналата психична възприемчивост, да се получават знания и разбиране от други измерения. Уран представя интуитивното разбиране и разпространение на рационалния процес отвъд бариерите на пространството и времето. Експериментирането, към което енергиите на Уран подтикват индивида изхожда от вътрешното усещане, че няма граници за човешкото знание; то идва от вътрешната вяра, че индивидът има способност да разбере живота по един по-всестранен начин и че той или тя има божественото право да се стреми към търсене на това знание, каквото и да диктува традиционната мъдрост. (Естествено много уранови хора са така погълнати от вълнението на откритието и експериментирането, че често стигат до крайности в своите позиции и мнения, и в такъв случай са склонни към фанатизъм, абсолютно пренебрежение на традициите и своеволно упорство.) Но все пак, “интуицията”, с която са надарени урановите хора, не е несъвместима с логиката. Например преди трийсет години Грант Леви посочва, че Уран действува по твърде логичен начин, но тази логика работи така бързо, че изглежда като интуиция. Той пише също, че Уран представлява разпространение на възприятията в сферите на свръх-съзнателната менталност, което може да интерпретираме като способност да се настроим на архетипичното ниво на знание на универсалния разум. Преминавайки границите на Сатурн и попадайки в сферите на Уран и Нептун, всички дуалности, всички противоположности, възприемани от ограничената “логика”, всички отделни форми започват да изчезват. В този момент започва сливане на разклоненията, в които урановото възприятие се проявява като виждане на нещата заедно, а не като или-или. С други думи, противоположностите на материалистичния логичен разум са видни заедно в едно мигновено пламване на възприятията, като част от една цяла, всестранна перспектива на живота.

‘Астрология, карма и трансформация’, СТИВЪН АРОЙО