В много окултни и религиозни традиции на седем годишния цикъл се е придавало особено значение по отношение на физическия растеж, психологичното развитие, световните събития и духовната еволюция. Психичните тълкувания на Едгар Кейси са пълни със споменавания за тези седем годишни цикли, особено във връзка с проблемите на здравето. Според тези тълкувания, хората могат да променят повечето условия, които искрено желаят да променят – физически, ментално и духовно – в продължение на един цикъл от седем години. Ако тълкуванията на Кейси са така точни за тази идея, както са се оказали в много други области и случаи, тогава, на практика очевидно не съществува граница за възстановяване и възраждане, което може да бъде осъществено от индивида на всички нива на съществуванието.

Няколко цитата от тълкуванията на Кейси могат да послужат за илюстрация на неговия подход към тези цикли:

Защото, нима не сте чували, че постоянно има промяна, че тялото за седем годишен цикъл се възстановява? Човек не трябва да се безпокои в продължение на този период, ако – със здрав смисъл – бъде обезпечена тази грижа. Но ако са ампутирали палецът на крака ви и непрекъснато мислите за това, той ще остане ампутиран! Ако гърлото или черния ви дроб са били в лошо състояние, вие ще запазите това състояние – ако мислите така!

Но тялото – физическо, ментално и духовното – ще отстранява същите смущения, ако му дадете възможност и не се безпокоите!

…ако се е провеждало анатомично или патологично изследване, в продължение на период от седем години (цикъл на промяна във всички телесни елементи) от човек, който е действувал само чрез третото око, бихме открили, че човек, хранещ се с духовни неща, става светлина, която може да сияе в най-тъмния ъгъл. Този, който се е хранил изключително с материалното, ще стане Франкенщайн, т.е. без никаква представа за влиянието на друго, освен материално или менталното.

Не трябва да се очаква, че такива състояния (мускулни разтягания) ще бъдат излекувани за ден, седмица, месец или година… изискват се седем години за възкресение, изменения или отстраняване.

Тук откриваме необходимост от грижа, тренировка и постоянна проверка на телесните дейности… физическото тяло се променя в своите изяви постоянно и към края на цикъла от седем години то изцяло заменя онова, което е съществувало в началото на периода преди седем години. Заменя с какво? Със същите стари тенденции, но умножени, със същите стари склонности, но удвоени – или пък всичките изкоренени?

Друго по-съвременно не астрологично представяне на седемгодишните цикли може да се намери в изследванията на д-р Даниел Левинсън. Д-р Левинсън е професор по психология в Йейлската медицинска школа и е представил своите тезиси за жизнените цикли на симпозиум, организиран от Менингеровата фондация. Левинсън е стигнал до заключението, че нито една жизнена структура не може да се съхрани повече от седем или осем години. Тъй като Левинсън е психолог, неговите изчисления са се основавали на психологичното развитие на стотици хора, изучавани в течение на дългогодишен период.

Данните на Левинсън са използувани като първоначален източник от Гайл Шехи в нейната много популярна книга “Пасажи: предсказуеми кризи в живота на възрастните”. След беседване със стотици хора относно тяхното душевно състояние и лични ценности на различни етапи от живота им, в тази книга тя очертава определени житейски периоди, които, както изглежда, почти винаги са време на решаващ избор, промени и бързо развитие. За повечето астролози няма да е чудно, че тези различни възрастови периоди, признати от беседите и изследванията на важни периоди от живота на повечето хора, съвпадат с приблизителните периоди от живота когато транзитиращият Сатурн е в съвпад, квадратура или опозиция с радикалното си положение. Ако комбинираме квадратурата и опозицията на транзитиращия Уран към неговото радикално положение с транзитите на Сатурн, може да имаме дори по-пълнен и точен план на основните промени в живота на повечето хора, отколкото откритите от Гайл Шехи. Това, разбира се, не е нищо ново за астролозите. През 1940г. Грант Леви публикува своята книга “Астрология за милиони”, положила път към по-добро разбиране на циклите на Сатурн и предоставяща на своите читатели мощно астрологично средство, което може да бъде приложено към техния индивидуален живот. В тази книга Леви ясно очертава същите преходни периоди или “преминаване” на възрастовите периоди, които читателите на книгата на Гайл Шехи сега обявяват за важно психологично “откритие”. Освен това преди много години Карл Юнг посочи, че най-важните психологични кризи се съпровождат от транзити или на Сатурн, или на Уран. Все пак не искам да омаловажа работата, извършена от Левинсън и Шехи, тъй като всичко, което внася концепциите за жизнените цикли в съзнанието на широката публика, са позитивните тенденции. В действителност, смятам, че астролозите могат да извлекат полза от прочитането на книгата на Шехи, тъй като тя ясно подсказва, че мъжете и жените са склонни да реагират малко по-различно по време на критични периоди, и осъзнаването на това може да доведе астрологът-консултант към акцентиране на определените граници на преживяването по време на конкретния транзит при жените, и на други области при мъжете. Всъщност Шехи често изразява много ясно емпиричното значение на тези решаващи фази на живот:

Ние в нещо сме сходни с покритите с твърда броня ракообразни. Ракът расте, образувайки и губейки серия от твърди, защитни обвивки. Всеки път когато се развива отвътре, ограничаващата обвивка трябва да бъде свалена. Той остава незащитен и уязвим дотогава, докато след известно време новата покривка не заеме мястото на старата. При всяко преминаване от един етап на човешкия растеж към следващият, ние също сваляме защитната структура. Ние оставаме незащитени и уязвими – но също “бродещи” и незрели отново, способни да се разпрострем в посоките, които преди не сме познавали. Илюзиите на двадесетгодишна възраст, все пак, могат да бъдат съществени, за да напълнят първите ни задължения и интензивност и да ни поддържат в тези задължения достатъчно дълго, за да придобием някакъв опит в живота.

Ако някои читатели не са запознати с общите значения на съвпада, квадратурата и опозицията на транзитиращия Сатурн с рожденото му положение, могат да се обърнат по този въпрос към книгите на Леви, Робъртсън и Тил. Тъй като сега излезе толкова много материал на тази тема, не смята за необходимо да го повтарям тук. Все пак, бих искал да спомена няколко и ключови концепции, които, както съм открил, са особено полезни при консултирането и за разбиране на различните видове цикли на Сатурн. Не искам да кажа, че при оценката на периоди на важни промени в индивидуалния живот трябва да се отчитат само транзитите на Сатурн, тъй като всеки сериозен астролог несъмнено ще разглежда и транзитите на петте външни планети, важните новолуния и техните аспекти и, вероятно, прогресивното Слънце и Луна. Ние ще поговорим за другите транзити и за прогресиите в следващите глави. Но все пак, фактът, че циклите на Сатурн ни предоставят особено пълен и полезен символ на човешкия растеж, постижения и съзряване, остава.

Традиционно, Сатурн е великият Учител и – повече отколкото транзитите на другите планети – транзитите на Сатурн, особено точните съвпади, квадратури и опозиции с радикални планети, често се възприемат като периоди, когато получаваме определени уроци за живота. В някои случаи това възприятие подтиква хората да казват подобни неща: “Сатурн като че ли разговаря с мен, шепне ми в ухото, говори ми, че сега трябва да надрасна това съществуващо условие, което започва да се усеща така ограничаващо и разстройващо”. Всеки точен аспект на транзитиращите пет външни планети с радикални планети може да се изпитва като получаване на “съобщения” от тези “живи богове”. Енергиите на другите планети обикновено се преживяват повече като импулси или принуди, докато Сатурн се възприема като архетипов учител, чиито уроци имат голяма тежест и важност. Спомням си период, когато преди доста години транзитиращият Сатурн беше в опозиция с моя радикален Меркурий. Това беше период на дълбоко обучение, като че ли обмислено и систематично ме учеше някаква висша сила, която знаеше точно на какво трябва да се науча и която не смекчаваше менталното напрежение, което усещах, докато не отделях достатъчно внимание на нейните уроци. От време на време менталното налягане ставаше така интензивно, че чувствах, че като че ли ще се взривя от всички невероятно дълбоки познания, които получавах. Влиянието на Сатурн винаги се усеща като подтик да се направят нещата определени и конкретни, така че, аз чувствувах нуждата да записвам онова, което ми се демонстрираше. В резултат на това, когато този транзит премина например след месец, бях натрупал много страници с бележки, към които многократно се обръщах за ръководство по време на объркани периоди от живота ми. Въпреки че много книги предсказват време на умствено налягане по време на аспекта на транзитиращия Сатурн с Меркурий, за мен това бе време на дълбоко и вдъхновяващо откровение.

Това, което се опитвам да подчертая тук е, че откривайки се за висшата обективност и мъдрост на Сатурн, личността може да се настрои на много точните и определени уроци за това, как да подхожда към живота по време на основните транзити на Сатурн.

Сатурновото възвръщане

Вече споменах по-горе за приблизително седемгодишните периоди, които съвпадат със съвпадите, кврадратурите и опоцизиите на Сатурн към рожденото му място. По това време, почти винаги, се изискват важни корекции, преглеждане на позициите, важни решения, промени в това, каква отговорност поемаме, или в това, как приемаме тези задължения, а понякога и радикални промени на стила на живот, професия, работна структура и личен живот. От всички транзити на възвръщането на Сатурн (на приблизителна 29 и 58 годишна възраст) е отделено най-голямо внимание в астрологичните книги. За съжаление тълкуването на тези критични периоди често е ставало откъм достатъчно негативната им страна, като се подчертава доколко трудни се усещат те. Затова ще бъде уместно малко по-дълбоко да изследваме възвръщането на Сатурн. Трябва да се отбележи, че много от концепциите, очертани по-долу са приложими до известна степен и към другите транзити на Сатурн към рожденото му положение.

Когато говорим за възвръщането на Сатурн, първото обстоятелство, което трябва да се изясни е, че качеството на всички преживявания и степента, до която те се чувствуват като “трудно” време, зависи изцяло от това как е живял човек през предишните 29 години, доколко ефективно е работил за постигане на определени цели, каква дълбочина е достигнал в разбиранията и творческите стремежи и до каква степен е изразявал или потискал своята “коренна натура”. Отговорите на всички тези въпроси не трябва да се извеждат само от рождената карта, тъй като хората са способни да работят и да се приспособяват към потенциалните възможности, представени в рождената картата. Все пак, може да се получат някои полезни намеци, ако се разглежда положението на Сатурн и неговите аспекти. Ако рождената картата разкрива значително напрежение, свързано със Сатурн и, следователно, с практичните изисквания на живота, много по-вероятно е, че индивидът ще има някаква трудност при решаване на практичните жизнени потребности; следователно, личността може да изпитва възвръщането на Сатурн като време на нараснало напрежение, което показва какви допълнителни корекции трябва да се направят, за да се осъществят жизнения модел и потенциалните възможности. Например, ако някой се е родил със Сатурн в квадратура, съвпад или опозиция с една от личните планети, той вероятно ще разбере, че конфликтите или проблемите, посочени по този начин, ще се фокусират още по-рязко по време на възвръщането на Сатурн, като го принудят да се изправи пред тези грижи. Докато това се отлага или нуждата от него се потиска, налягането от възвръщането на Сатурн не отслабва. Но когато сте се изправили пред проблемите, колкото и болезнено да бъде такова стълкновение, често има забележително смекчаване на натиска и безпокойството. Ако от друга страна личността има рожден Сатурн в предимно хармонични аспекти с други планети – и особено, ако е в хармоничен аспект със Слънцето и/или Луната – е вероятно в продължение на много години индивидът да е включвал в своя характер сатурновите качества и осъзнаването на практичните изисквания и задължения; следователно, уроците на Сатурн няма да станат сюрприз или шок за него и могат да се възприемат като време за утвърждаване и заздравяване на много от ориентациите, които бавно е развивал в продължение на много години. Ако, както често се случва, индивидът има както хармонични, така и нехармонични аспекти с радикалния Сатурн, конструктивното развитие и нарастването на увереността може да влязат в известна област на живота му по време на сатурновото възвръщане, а в същото време личността ще бъде предизвикана да се изправи пред други проблематични измерения на живота.

Първият цикъл на Сатурн през рождената карта в продължение на първите 29 години от живота, е основан главно на реакция към минали условия, карма, родителско влияние и обществен натиск. През този период от живота човек обикновено не осъзнава кой е всъщност. Но след това, при първото възвръщане на Сатурн, често му се струва, че изплаща стар дълг, а много кармични модели и задължения, се отстраняват доста внезапно. По това време личността може да преживее много сложно състояние на съществуване, тъй като едновременно присъствува чувство за неизменно ограничение в жизнената структура и чувство на вътрешна свобода, което в някои случаи е съпроводено с приятно възбуждане и вдъхновяваща радост. Чувството на ограничение възниква от факта, че личността съзнава по-добре отколкото когато и да е преди каква е нейната съдба и какво трябва да прави оттук нататък.

Вече няма тези, изглеждали безкрайни възможности и алтернативи; сега знаете, че сте изпълнили вашите експерименти и сте изживели младежките илюзии, а от този момент трябва да работите за изпълнението на своята роля в безбрежната драма, дори и ако нямате никаква представа за това, как сте дошли до предназначената роля, която играете. Задълженията ви към себе си и другите сега се виждат много ясно, и е възможно, някои от тях да се усещат тежки и ограничаващи. Но, в същото време, може да изпитвате дълбока вътрешна свобода, защото сте осъзнали, че вече не сте свързани със старите задължения, страхове и вътрешни ограничения. Това чувство на неограничена вътрешна свобода се основава също на по-ясно разбиране на реалните ви потребности, способности и творчески потенциал.

Ако сте от хората, които през младостта си чакат времето, когато ще могат в действителност да намерят себе си и ще започнат да изразяват своето “Аз” с увереност и подчертано влияние, очакването е завършено. Сега е време да се действа, да се работи и живее в настоящето с приемане на съдбата си и с радост от знанието, че пътят ви сега е ясен. Този преходен период не става изведнъж; всъщност може да се извърши в продължение на две до две и половина години около датата на сатурновото възвръщане.

Но, ако в детството и юношеството винаги сте се разстройвали, и вероятно сте чувствували, че просто отбивате времето си и сте задължени на неща, които не са нито удовлетворяващи, нито контролируеми, можете да мобилизирате енергията си с голяма мощ, честолюбие и даже чувство на облекчение, че вашето очакване е завършено и сега можете да започнете да формирате собствения си живот с някакво съзнание.

Както казва Грант Леви в книгата си Астрология за милиони:

Когато този транзит премине вие се освобождавате от много предишни вътрешни ограничения. Вие изчиствате натурата си от “изсъхването” и подготвяте място за действие, което сега става невъзпрепятствано от вътрешните комплекси и личните трудности. Скоро ще достигнете зрялост – “ще оставите всички детинщините” – и ще бъдете готови да заемете мястото си в света като възрастни. Транзитът на Сатурн през радикалното му положение е най-важният момент на действие на свободната воля в живота, безпрепятствена и дотолкова свободна от обстоятелствата, както никога друг път. Вие няма да бъдете толкова свободни отново. Изборът, който правите, е ваш: направете го мъдро, тъй като именно тук вашата свободната воля, в реален смисъл, задълго предрешава съдбата ви, ако не и за целия ви останал живот.

Следователно, ако личността посрещне първото възвръщане на Сатурн с повече смелост и честност, тогава по време на втория 29 годишен цикъл тя е по-съзнателна, по-способна да започне действие без да бъде задържана от страх и безпокойство, и по-способна да поеме отговорност за себе си и своите преживявания. Ако през този период личността успешно се настройва към истинската си съдба, като индивидуална душа, впоследствие тя може да живее по-истински, с по-голямо търпение, придобито от подчинението на своя вътрешен закон с пълно осъзнаване и приемане. През това време потенциалът на индивида към земния успех и авторитет обикновено укрепва по някакъв пряк начин, той придобива определено разбиране на ролята, която трябва да играе от този момент. *(Изучаването на съдбата на знаменити хора по време на сатурновото възвръщане може бързо да потвърди тази астрологична тенденция. Например, Гертруда Стейн, чието възвръщане на Сатурн е станало на нейната 29-годишна възраст, пише следното: “Това често се случва около 29-годишната възраст; всички сили, привлечени от годините на детството, юношеството и младостта, се построяват в подредена редица в объркан и суров двубой – личността е неуверена относно своите цели, смисъл и сили през тези години на безпорядъчен растеж, когато стремежите по никакъв начин не са свързани с осъществяването и когато изгражда индивидуалността си индивидът се мята насам-натам, докато, накрая, не достигне 29-годишна възраст, прякото и уязвимо влизане в зрелостта, и животът, който е бил в безпорядък и объркване, се свежда до формата и целите и сменя голямата неясна възможност с малка строга реалност. В нашият американски живот, където няма принуда към обичаите и имаме право да променяме призванието си толкова често, колкото можем, е обичайно това, че нашето юношество се разтяга през целите първи 29 години от живота и едва към 30-годишна възраст ние намираме призванието си, за което се чувстваме годни и на което с готовност ще посветим по-нататъшния си труд.) Радикалният дом на Сатурн и домът, който той управлява обикновено са областите от живота, които по това време се определят подробно и със задълбочено внимание. Обикновено стават забележими и физични промени, както би следвало да се предполага, тъй като Сатурн има афинитет към материалното съществуване. Това често са не само физични знаци на възрастта, проявяващи се като проблем със здравето, които заставят личността да осъзнае неговото ограничение, но също и центърът на тежестта (Сатурн!) на индивида се измества по такъв начин, че той започва да забелязва, че има на разположение по-дълбок запас от енергия. Общото ниво на енергията може да бъде забележимо по-малко, отколкото на двадесет годишна възраст, но енергията, достъпна сега, е по-концентрирана, не така разпиляна, това е по-надежден и устойчив вид енергиен поток. Центърът на тежестта се измества от главата, шията и гърдите към таза и корема. Онова, което преди е било просто в главата на личността става по-интегрална част от тялото; т.е. нейното реално житейско изживяване. Следователно, индивидът разбира, че не му е необходимо да използува толкова много енергия, както когато е бил по-млад. Енергията се съхранява по естествен начин и става по-устойчива, а от него зависи, как ще се научи, как ще живее и ще използва тази нова форма на енергийния поток.

Транзитите на Сатурн през другите планети

Тъй като качеството на освободената енергия е подобно при всички транзити на Сатурн, независимо коя радикалната планета участвува в аспекта, и тъй като всички транзити на Сатурн се възприемат от личността като лична реакция в някакво измерение на индивидуалния живот (показано от участвуващата радикална планета) към основните принципи и уроци на Сатурн, аз предполагам, че тук ще бъде достатъчно просто да очертая някои ключови фрази и концепции, които считам полезни за разбирането на тези транзити, а не да тълкувам всеки транзит отделно. Както се постарах да изясня по-рано в тази глава, съвпадите, квадратурите и опозициите на транзитиращия Сатурн (и, в действителност, на всяка транзитираща планета) са най-важните аспекти, които трябва да се знаят; може също да се каже, че транзитите на Сатурн към “лични планети”, към Асцендента или към собственото му рождено положение, почти винаги се отбелязват от индивида по някакъв очевиден начин, докато транзитите на Сатурн към Юпитер, Уран, Нептун и Плутон само понякога се свързват с преживяването или с чувствата, които той може непосредствено да осъзнава. Доколко личността осъзнава значението на споменатите транзити, зависи до голяма степен от това, доколко съзнава вътрешния си живот, а също и от положението, силата и аспектите на тези планети в рождената карта. Самият аз съм наблюдавал няколко особено важни случаи да се осъществяват когато Сатурн е образувал точен (или почти точен, до 10`) аспект с Юпитер, Уран, Нептун или Плутон; но е обичайно също, че по-дълбокото значение на нещо, което може да се случи по време на тези транзити, в продължение на месеци или даже години няма да бъде напълно очевидно.

Приведените по-долу основни принципи могат да бъдат приложени към всеки транзит на Сатурн; ключовата концепция просто трябва да бъде свързана с измерението на житейското изпитание, представено от планетата, активирана от Сатурн.

а) Сатурн винаги забавя обикновения ритъм на природата в посочената област; но с това забавяне и възникването на порой от чувства у личността: “Кога ще свърши това?” той концентрира нашето изпитание, заставя ни да живеем в настоящето и ни помага да съсредоточим енергията си, да я концентрираме и запазим.

б) Транзитите на Сатурн задълбочават и съсредоточават вниманието и съзнанието на личността, като я правят в същото време по-обективна и безпристрастна. Например, Сатурн, аспектиращ Венера показва, че можете да станете по-обективни и безпристрастнитни в отношението ви към любовта по това време, но също и че можете да развиете по-дълбока способност да давате и получавате любов, тъй като сега се съсредоточавате повече върху това и осъзнавате по-добре, какво точно правите, с кого делите вашата любов и какво означава това за вас.

в) Транзитите на Сатурн често се усещат като “ръка на съдбата”, протягаща се във вашия живот в посочената област, заставяща нещата да стават и принуждаваща ви да се изправите пред страха си в тази област. Сблъсъкът с всичко това може да бъде труден, може да ви се струва доста суров: но това е необходима стъпка в осъзнаването, ако сте решили да изградите по-надежден и реалистичен подход към изживяването в тази област.

г) Транзитите на Сатурн често показват на индивида какво трябва да бъде направено и решено, ако е решил да живее в пълнота и в съгласие с отговорностите към себе си.

д) Транзитите на Сатурн заставят личността да направи посочените измерения на изпитание по-определени и конкретни; а този по-реалистичен подход към дадената област на живота обикновено подсказва един от двата метода за проверка на позициите и приоритетите на личността в тази област на изпитание. Човек или чувствува, че е проверяван от обстоятелствата, за да се види съответствува ли той на определените стандарти; или чувствува вътрешен подтик да изследва тази област на живота, за да разбере дали тя съответствува на неговите отново намерени ценности и лични изисквания. Тази проверка може да се изпитва като ограничение или разочарование, в зависимост от индивидуалните граници на съзнанието, когато личността разбере, че неможе да има всичко. Но такова налягане може да предизвика нарастване на самоувереността и вътрешната сила в посочената област.

е) Транзитите на Сатурн могат да ви помогнат да укрепите увереността си в посочена та област, основана на осъзнаване реалните ви способности и на това, което сте заслужили благодарение на усилията си. Когато опознаете по-реалистично способностите си, можете да поемете по-голяма отговорност за собствения си живот.

ж) Транзитите на Сатурн са склонни да намалят това, което е прекалено в нашия живот, било прекалена гордост в някоя област на живота, излишна активност, прекалена привързаност, излишна зависимост или дори прекалена (т.е. необоснована) вяра.

Транзитите на Сатурн през домовете

Ключовите концепции споменати по-горе (А-Ж) могат да бъдат приложени също за разбиране на транзити на Сатурн през различните домове на радикалната карта, със следната разлика: Сатурновият транзит в точен аспект с радикална планета символизира процес на определяне на конкретно измерение на индивидуалността и показва, че личността усеща най-достоверният, неотменен аспект на истинското си Аз; докато транзитът на Сатурн през радикален дом представя период на определяне подходът на личността към цялата област на житейско преживяванеиактивност. Много често, промените, представени от транзитите на Сатурн през радикалните домове са по-ясно забележими, отколкото транзитните аспекти с радикални планети, въпреки, че има много изключения от това общо правило. Ако човек е роден с която и да е планета, радикално разположена в дома, с който е свързана, периодът когато транзитиращият Сатурн ще премине през този дом, ще бъде особено важен и значителен, тъй като през същият период когато той ще се намира в дома, ще сключва съвпад с планетата, свързана с този дом. С други думи, ако личността се е родила с Венера в 7-и дом, то, когато Сатурн бъде в съвпад с Венера, той ще бъде също и в 7-и дом, като по такъв начин ни дава два отделни символа на сходен процес на определяне и структуриране осъзнаването на приятелските й отношения и любовните й потребности. Това ще бъде онова, което наричам “тема” в картата, тъй като тогава индивидът ще изпитва налягането на Сатурн по-реалистично да приеме чувствата и активностите при взаимоотношенията, като основна тема в неговия или нейния живот в продължение на много месеци и е възможно дори, в продължение на две години. Но във всеки случай положението на Сатурн в дома неизменно ще ни покаже коя област на лично преживяване личността се опитва (или трябва да се опитва) по-ясно да структурира и определи и в коя област на жизнена активност трябва да се старае да изгради трайно разбиране и подход.

Разглеждането цикълът на Сатурн през всичките дванадесет дома като пълен кръг на житейска опитност и съзряване е необходимо, за да се внесе в перспектива значението на планетата във всеки конкретен дом. Но също толкова важно е да знаем защо личността се акцентира върху известна стартова точка или център по време на този цикъл. Радикалното положение на Сатурн естествено е изходна точка в този цикъл и процес на растеж, който той символизира.

Въпреки, че ранният труд на Грант Леви за цикъла на Сатурн беше голяма крачка напред в практичното прилагане на астрологичните знания и съдържа много ценни мисли, аз предполагам, че той прекалено акцентира само един подход към цикъла на Сатурн, а именно неговото значение по отношение на земните постижения и цели на кариерата. Ако, подобно на Леви, се използуват транзитите на Сатурн през домовете като показатели само на тази област на житейско изпитание, тогава – подобно на него – следва да се наблегне на 4-и дом, като център на нови начинания, които могат да доведат до постижения, когато Сатурн премине в 10-и дом. При такъв подход транзитът на Сатурн през 1-и, 2-и и 3-и дом на картата – наречен от Леви “период на неопределеност” – не се акцентира като важен, с изключение на това, че този период е период на подготовка на стремежите, които по-късно ще изпъкнат по-ясно. Ако се използува астрологията само като средство за професионална насока или може би за работа с персонала на голяма компания или правителствен орган, подходът и концепциите на Леви ще са достатъчни и обикновено много точни. Но ако се занимаваме с консултиране на хората на по-лично и фино ниво, където се отчитат техните по-лични чувства и потребности, то надали си струва да говориш на някой, че той или тя навлиза в “период на неопределеност” за следващите седем години, и всичко, което личността може да прави по това време, е търпеливо да чака някоя лошо определена (но, разбира се, абсолютно очевидна!) бъдеща работа или професия, която накрая ще придаде на живота й повече възбуда и значимост.

Онзи вид астрологично консултиране, който винаги използува бъдещите обещания като основна сфера, за която може да се каже нещо позитивно и многообещаващо, е вид астрология, която обикновено се оказва пуста и полезна само, за да избегне признанията на консултанта за погрешно разбиране или явно невежество. Да се дават такива илюзорни надежди на клиента съвсем не е консултиране, това е просто поощрение на личността да се съсредоточи по-скоро върху фантазии, отколкото върху непосредствени факти и чувства, вид астрологична практика, която има голяма прилика с методите на предсказателите на бъдещето, с които, както гръмогласно заявяват повечето астролози, не искат да се асоциират!

От всички планетни символи, използувани в астрологията, няма такъв като Сатурн, който по-силно да привлече нашето внимание към нуждата да се изправим срещу реалността. Следователно, мисля, че тук можем да изложим по-конструктивен начин за обяснение на неговия цикъла на клиентите или на приятелите си или за собствена полза в опитите да разберем нашето преживяване.

Най-добрият начин да се разгледа цикълът на Сатурн – е да се съсредоточим върху целостта му, върху пълният, непрекъснат процес на развитие, символизиран от него, с особен акцент върху положението на транзитиращия Сатурн в 1-и дом, тъй като 1-и дом представя най-личната и индивидуална област на рождената карта. Като се разглежда 1-и дом като най-важна фаза на целия цикъл, а не просто като начало на “период на неопределеност”, може да се вземе под внимание значимостта на сатурновия цикъл като показател не само на кариерата и професионалните промени, но и на личното вътрешно развитие на психологично и духовно ниво.

Именно в това отношение ще обсъждаме транзитите на Сатурн през различните радикални домове; но преди детайлното обсъждане на всеки дом, трябва да предоставим алтернативен начин за разглеждането им през квадрантите на картата, който е по-широк и по-психологично ориентиран, отколкото значенията, предложени от Леви.

Аналогични обяснения са приведени от Марк Робъртсън в неговата книга “Транзити на Сатурн”, като се основава на концепции, първоначално разработени от Дейн Ръдиар. Тези идеи могат да се очертаят по следния начин:

в І квадрант(1-и, 2-и и 3-и домове):

Сатурн показва способността към растеж на неотменната ни същност

и самоосъзнаването.

във ІІ квадрант (4-и, 5-и и 6-и домове):

Сатурн показва способността ни към растеж в разбирането и начинът

на самоизразяване.

в ІІІ квадрант (7-и, 8-и и 9-и домове):

Сатурн показва способността ни към растеж в начина ни на функциони-

ране с другите хора и в осъзнаването на другите като индивиди.

в ІV квадрант (10-и, 11-и и 12-и домове):

Сатурн показва способността ни към растеж в изразяване на влиянието

ни върху другите хора или върху обществото като цяло.

Трябва да се отбележи, че горните концепции са общи по природа и целят да дадат на астролога общ смисъл на значението на цикъла на Сатурн; в повечето случаи най-акуратният подход е да се има предвид този общ план като фон за разбиране на конкретното изпитание, представено от точното положение на транзитиращия Сатурн.

Друг момент, който заслужава да се спомене е, че значението на транзита на Сатурн през конкретния дом може да се променя забележимо, когато Сатурн се придвижва по-нататък в този дом. Когато Сатурн навлиза в дом (което често се усеща от индивида, когато стигне на около 6^от куспидата на дадения дом*, въпреки че планетата технически може да е все още в предния дом), личността често чувства по-интензивна подбуда да направи нещо относно показаната област на живота, което ще се усеща по-късно. *(В своята работа аз използвам системата за домовете на Кох, защото стигнах до извода, че куспидите на Кох дават по-точно “разписание” на важните промени, представени от транзитиращите планети, променящи положението си в домовете. Примерна орбиса от 6^от куспидата се използва не само в работата с транзитите, но също и при анализа на рождената карта. С други думи, ако в конкретната рождена карта планетата технически се намира, например, в 5-и дом, но на 6^от куспидата на 6-и дом, ще има по-голям смисъл тя да се интерпретира като планета на 6-и дом, а не като планета на 5-и дом. В някои случаи, все пак, изглежда и двете интерпретации имат смисъл.)

Проблематичната страна на положението на Сатурн в даден дом обикновено е по-очевидна през първата година или някъде около нея, когато Сатурн се намира в този дом. След това в много случаи изглежда, че индивидът е бил принуден да разбере как по-реалистично да се справя с тази област на живота, за да може лесно да понесе по-нататъшните уроци. Естествено, това, доколко бързо учи сатурновите уроци зависи от самият него, и това общо указание не трябва да става догма. Но обикновено става така, че личността усеща целият транзит на Сатурн най-силно, когато планетата се намира в първата половина на дома. Разочарованието и натискът да се действува или работи в някои отношения, вероятно, са най-силни по това време. Когато личността достигне по-голяма стабилност и разбиране в тази област на изпитание, налягането отначало остава, но после не се усеща като толкова тягостно или интензивно. Това общо указание е особено вярно за домовете, в които няма рождени планети, тъй като – когато индивидът има планети в определен дом – точният съвпад на Сатурн с тези планети често е период на пикова интензивност. Ако той е знаел правилният подход за насочване на вътрешното и външното налягане на транзита, което се усеща по време на първата фаза на такъв период, тогава втората фаза може да се смята за време на по-дълбоко усвояване на важното осъзнаване.

Когато транзитиращият Сатурн дойде до края на дома и навлиза в следващия дом (с други думи, когато дойде до около 6^от куспидата на следващия дом), обикновено се случва някакво събитие, изпитание или осъзнаване, ясно свързано с всички завършващи периоди и основни значения на дома, който Сатурн напуска. Обикновено става нещо, което ясно символизира укрепване на предишните две или три годишни усилия, и това в много случаи – въпреки че обикновено е много важно – няма да съвпада с никакви други важни транзити или прогресии. С други думи, за да се символизира това, което става, в много случаи не трябва да се показва никакъв друг важен астрологически фактор, освен просто излизането на Сатурн от конкретния дом. Това, което става обикновено е съпроводено от чувство на облекчение, чувство на катарзис или удовлетворение, вид подготовка преди навлизането на Сатурн в следващия дом. Говоря толкова дълго за това явление, защото нееднократно съм виждал, че то става редовно, обикновено астрологът отчаяно търси някакъв определен транзит, прогресия или дирекция за “отговор” за такова изпитание. В действителност, същото това явление става и с прогресивната Луна, когато напуска определен дом и влиза в следващия. Моите истории, свързани с тези разпространени произшествия, могат да запълнят цяла книга, но трябва да продължим обсъждането на конкретните значения на транзитиращия Сатурн в различните домове.

1-и дом:

Когато Сатурн преминава през този дом, се създава нов ред, след като старият е бил разтурен, когато се е намирал в 12-и дом. Когато той приближава и сключва съвпад с Асцендента, вие често изпитвате нещо, което ви пуска на земята и ви заставя да осъзнаете резултатите на вашите действия и минали модели на поведение и, следователно, може да ви подтикне да вземете по-голяма отговорност за себе си и действията си, отколкото в миналото. Обикновено някакво външно обстоятелство ви заставя да се изправите пред важни непосредствени факти или ситуации, които, вероятно, в миналото са се пропускали или са се считали за саморазрушаващи се. Този вид изпитание е начало на дълга фаза на преход към осъзнаване на някои практични истини за себе си. Тъй като по това време повечето хора по-добре осъзнават своите недостатъци и потребности за бъдещото си развитие, това обикновено е период, когато човек търси обратна връзка с другите, за да получи по-ясна представа, кой е той в действителност. Той може да търси тази обратна връзка от приятелите си, но често това приема форма на визита при консултант, психотерапевт, астролог и т.н. Накратко казано, това е период на голям реализъм към себе си, старание да се намери перспектива, какъв вид “Аз” искате да създадете и начало на изграждане на това ново “Аз” чрез концентрирани усилия и честна самооценка. Това е период, когато по-сериозно обръщате внимание на себе си, време, когато започвате да опознавате себе си по-дълбоко от преди, време, да научите повече за индивидуалните си способности. Транзитът на Сатурн през 12-и, и 1-и домове често е период на лична криза, процес на възраждане, който може да трае пет години. През цялото това време старата структура на индивидуалността безвъзвратно остава назад, но вида нова структура и нов начин, по който ще подхождате към живота и ще изразявате себе си, до голяма степен зависи от нивото на честност, с която гледате на себе си по това време. Както предполагам, трябва да се приеме, че целият период когато Сатурн се намира в 12-и и 1-и дом обхваща един от основните периоди в живота на личността, затова е целесъобразно по-скоро да се свързва значението на Сатурн в 1-и дом с транзита му през 12-и дом, отколкото всяка фаза да се смята за изолиран период от време.

Изразът “събиране заедно” е подходящ за описване на Сатурн в 1-и дом, тъй като – когато Сатурн напуска 12-и дом – индивидът обикновено се чувствува подобно на новородено дете, отворено към всичко, безкрайно любознателно, но в същото време не особено дисциплинирано и без определена структура на индивидуалността. Новите потенциали, които са се появили през фазата на 12-и дом все още не са интегрирани в съгласувано цяло. Когато Сатурн влиза в 1-и дом, обикновено чувствате потребност да станете нещо, да работите по-активно над развитието си, а не да останете в отвореното – но пасивно – състояние на съществувание, символизирано от 12-и дом. Обикновено личността полага значителни усилия, за да създаде ново чувство за индивидуалност, ново, по-дълбоко ниво на увереност; и когато Сатурн отива към края на 1-и дом, е възможно преживяване или среща с някой, което да доведе индивида до по-ясно осъзнаване на неговата цялост. Това ново чувство за интегрираност и вътрешна сила е основано на по-дълбоко съзнание за трайните ценности и на по-силно усещане на своите лични отговорности и сложна същност на индивидуалността.

Когато Сатурн пресече Асцендента и остане в 1-и дом, обикновено стават забележими физични промени. Загубата на тегло без усилия е обичайно явление, понякога до такава степен, че човек да изглежда изтощен. Физическата енергия е доста намалена, което се проявява като умора, лошо храносмилане, а понякога чувство на потиснатост. Но, личността трябва да осъзнае, че това е период на максимално благоприятна възможност за изграждане на ново тяло, а също и нова индивидуалност, но че това изграждане изисква дисциплина, упорство и много работа. Виждал съм по време на този транзит силни и здрави хора, изтощени до краен предел, ако не са предприемали стъпки за усъвършенстване на своите здравни навици и дисциплиниране начина си на живот и хранене. Но съм виждал също слаби и болни хора, които през този период са започвали здравен режим и в резултат достигат състояние на превъзходно здраве и изобилна енергия даже преди Сатурн да е напуснал 1-и дом!

С други думи, транзитът на Сатурн през 1-и дом може да се смята за ключова фаза на целия му цикъл, тъй като именно в този период на живота всъщност създаваме вида личност, която искаме да бъдем и осъзнаваме, какъв вид личност изисква да бъдем нашата карма. Следователно, всичките ни участия и активности във външния свят по време на останалите периоди на 29-годишния цикъл ще израстват пряко от ценностите, с които сме се свързали и от вида характер, който сме изградили през този период. Транзитът на Сатурн през 1-и дом може действително да се счита за “период на неопределеност” в смисъл, че по това време личността обръща внимание предимно на себе си, вместо активно да се занимава с някаква работа или стремежи, които биха били забелязани веднага от публиката (въпреки, че има някои изключения!). Но, разбира се, почти винаги е необходимо при всеки период на подчертана лична трансформация и ускорен растеж, личността да се отдръпне до известна степен от участието си във външния свят. Следва също да се посочи, че много обичайно по това време ще бъде човек да започне да работи над някакъв предмет, област на интереси или дългосрочна цел, която накрая се превръща в професия или основен стремеж, понеже планетата на честолюбието и кариерата (Сатурн) е в домът на новите начинания (1-и дом). Когато Сатурн е в 12-и дом това, което някога са били главни стремежи и дългосрочни цели, обикновено пропадат или се виждат изпразнени от съдържание, докато когато той преминава през 1-и дом започват да се оформят нови цели и професионални интереси. Обикновено личността не осъзнава, че тези нови интереси ще играят важна роля в по-късните години, все пак, изглежда по това време се насочва към определен вид работа, даже ако той или тя усеща определена съпротива да се занимава с такава активност.

И накрая, Сатурн обикновено се усеща като “ръка на съдбата”, протегната в нашия живот, и това просто е още един пример, за неговата роля в определяне на бъдещата ни ориентация.

2-и дом:

Когато Сатурн влезе във 2-и дом, периодът на грижи за собствената индивидуалност приключва и възниква подчертано чувство на облекчение, а също по-силно чувство, че сега трябва да се заемете с работа, за да бъдете продуктивни. Много хора изразяват това преместване на акцента по следния начин: “Уморих се просто да мисля за себе си и всичките си проблеми. Чувствувам, че сега имам достатъчно добра представа кой съм и да се спирам повече на този въпрос ще бъде просто снизхождение към слабостите ми. Това, което искам сега да правя е, да предприема нещо в реалния свят, да извърша нещо определено и да спечеля малко пари”. Следователно, личност, на която транзитиращият Сатурн преминава през 2-и дом обикновено има силен подтик да структурира своето финансово положение, да вложи усърден труд за обезпечаване или развитие на някои средства на доход, запазване на инвестициите или средствата за живот. Това обикновено е време, когато човек започва да гради нов бизнес от самото начало, привлича се от някакъв вид ученичество (формално или неформално) или придобива някакъв вид практична тренировка, която след време ще му позволи да печели повече пари. С други думи, това е период за полагане на основи за сигурност и стабилност в материалния свят; и, въпреки, че доходите може да не бъдат много големи при такива подготвителни усилия, и въпреки, че личността може да усеща силно безпокойство относно парите и други фактори за сигурност, разпространените твърдения, че това положение на Сатурн показва задлъжняване, бедност и голямо нещастие, според мен са силно преувеличени. Повечето хора наистина усещат сатурновото налягане в тази област на живота, но по-голяма част от моите клиенти, с които съм работил, разрешаваха тези грижи по много практичен начин и не изпитваха силни финансови затруднения. Всъщност, един мой клиент спечели 15,000 долара на конкурс, когато Сатурн се намираше в неговия 2-и дом, а други мои клиенти по това време започнаха бизнес или ново обучение, което по-късно ги доведе до едромащабно процъфтяване.

Онова, което в действителност става по това време, е че финансовите нужди са по-реални за личността и някои уроци относно оцеляването произлизат от натиска на необходимостта. Това как се грижите за материалните си нужди в началото на тази фаза, ще има голямо влияние върху преживяванията ви през този период. Основното нещо, което е необходимо да имате предвид е, че Сатурн е “бавен, но уверен”, и че благодарение на търпелив и взискателен подход към практични неща през този период, след време могат да последват материални изгоди. Облагите може да не бъдат очевидни веднага; но, ако приемете необходимостта да изградите финансова и сигурна структура без да игнорирате истинските си лични разходи, това, което ще изградите сега, може достатъчно добре да ви служи дълги години. Транзитът на Сатурн през 2-и дом не се ограничава в своето значение само до материалните неща, но – тъй като това е област от живота, която повечето хора усещат най-непосредствено – аз съм се съсредоточил върху това измерение на дадения транзит. Може да се каже, все пак, че това е време на бавно, но сигурно натрупване на всевъзможни ресурси, както материални, така и психологични и всички те могат да съдействуват на вярата в собствените ви сили, основана на знанията, към каква подкрепа се стремите за себе си и какво по-дълбоко разбиране и ресурси на ваше разположение можете да ползвате в житейския си път. Това също е време за критични оценки на това, как сте използували определено умение и идеи в миналото (2-и дом е 12-и от 3-и) и дали те са ви служили добре и са ви позволявали да създадете нещо или просто са се оказали безполезни и непрактични. Ако са се оказали ценни и ако личността насочва вниманието си на належащите задачи, обикновено когато Сатурн напуска този дом, изпитва някакво укрепване на финансовите си ресурси.

3-и дом:

Когато Сатурн започне своя транзит през 3-и дом, чувството, че много практични въпроси, които дълго са заемали вниманието ви, сега са уредени, ви позволява да започнете да влагате енергията си в ново обучение, което ще увеличи дълбочината на професионалната подготовка и ценността на идеите ви. Обикновено този период не се чувствува така тежък, както транзитът на Сатурн през 2-и дом, въпреки че относителната важност на фазата на 3-и дом зависи от това, дали личността е интелектуално ориентирана или заета с работа, свързана с комуникации и пътувания. По време на този период често има тенденция към безсмислено безпокойство, и обикновено става явна всяка неувереност относно мненията на личността или дълбочината на нейните знанията. Това е време, когато трябва да се съсредоточи върху изучаване на нови факти, нови идеи, нови сръчности, които ще придадат дълбочина и практичност на изявата на интелекта й. Това е превъзходен период за изследвания или всякакви дълбоки размишления; обикновено се влагат много усилия за структуриране на свои образователни планове, методи на обучение или писане, или начини за изразяване на своите идеите. По-силно се акцентира върху сериозният анализ, практичното мислене и способността по-ясно да се изразяват идеите. Много хора остават до късно вечер, повече четат през този период, някои хора забелязват, че се променя не само техния метод на общуване, но даже и интонацията на гласа им. Тези промени са предизвикани от чувството, че е необходимо да изградим по-трайна структура, на която да се базират нашите идеи и мнения. Затова индивидът обикновено предприема голяма образователна активност или се занимава с частни изследвания, които могат да послужат на целта му; тъй като, даже и ако не се използват в бъдеще много от идеите, фактите и уменията, придобити по това време, запознаването с такова разнообразие от техники и гледни точки осигурява широк фон от знания, който може да му позволи да сравнява и преценява теории, концепции и методи на базата на личния опит.

По това време е необходимо също по-разширено обучение и изследване, за да задълбочи чувството за увереност на индивида относно интелектът му, тъй като преди е могъл абстрактно да изразява мненията или идеите си, без да е имал непосредствен опит, който да му осигурява доверие към него. В много случаи това е период и на усилени пътувания, свързани с професионални изисквания, семеен дълг или други задължения, период на “свързване на двата края” не само в интелектуалните области на живота, но и във взаимоотношенията с другите хора. През този период личността е склонна да установи точно границите на различните взаимоотношения с приятелите и познатите си.

4-и дом:

Транзитът на Сатурн през 4-и дом е време да се спуснете до основите на сигурността и оцеляването, време за настройка към вашите основни нужди за усещане на принадлежност и спокойствие. Вие сте склонни да гледате по-сериозно на мястото си в обществото, и често се опитвате да укрепите усещането за сигурност и ред в домашното обкръжени. Разбира се, това за различните хора може да означава много различни неща, но обикновено има две области на внимание по отношение на дома: 1/ може да ви се струва, че физическото състояние и конструкция на дома не съответствуват на целите ви, в този случай обикновено предприемате промени в домашната обстановка по някакъв начин, като изграждате нещо в самия дом или в двора или понякога даже се премествате в друг дом; 2/ вашите задължения към семейството стават по-реални и настоятелни. Възможно е да се чувствувате притеснени в обкръжението си, което може да бъде намек, че е необходимо по-нататък да определите границите не само на домашния си живот, но и на житейските си стремежи (10-и дом – противоположен на 4-и дом). Всъщност, транзитът на Сатурн през 4-и дом е време, когато ще трябва да положите основи за всякакви дългосрочни стремежи, които вероятно имате, и да определите, каква база за действие е необходима във вашата кариера. Това може да доведе до промяна на местонахождението на вашия бизнес или поне до преустройство на обкръжението, в което работите. Една последна бележка относно 4-и дом е, че по това време хората, изглежда изживяват непосредствена карма, която е свързана с техните минали творчески усилия и/или любовни работи. Това може да се обясни, ако се разгледа 4-и дом като 12-и от 5-и дом.

5-и дом:

Транзитът на Сатурн през 5-и дом отчасти е сходен с транзита му през предишния огнен дом (1-и) в това, че е време на по-сериозно отношение към себе си и често на намаляване на виталността и душевната енергия. Тъй като 5-и дом е свързан с Лъв и Слънцето, този транзит подчертано въздействува на чувството за радост, спонтанност и благополучие. Някои хора се оплакват, че през този период им е липсвало повече веселие и че са се чувствували необичани и недооценени. Такива чувства стават разбираеми когато разберем, че същественото значение на този транзит е да ни застави да осъзнаем как използуваме нашата виталност във всяка област на живота: нашата физическа и сексуална енергия, нашата емоционална любовна енергия и всички други форми на творческата енергия. Не бива да се казва, че внезапно изживяваме всевъзможни блокади и задръжки, които никога преди не сме чувствували; през този период по-скоро осъзнаваме, какви блокади и страхове обикновено са изтощавали нашата енергия или са пречили на изявата на творческите ни сили и любовна натура. Накратко казано, това е време да се изправим пред страховете или навиците, които са ни заставяли да се чувствуваме лишени от енергия, творчески разочаровани, недостойни за любов или необичани. Това е време да вложим повече дълбочина в начин си на самоизява, период, когато ще трябва да работим, за да направим дълбоко впечатление на другите благодарение на дисциплинирани и отговорни действия, а не просто чрез показни драматични представления или празно шоу.

Налягането на Сатурн през този период ни връща назад към себе си, като оказва ефект на настройка за развиване на собствени вътрешните източници на любов и творчество, а не на надежди от външния свят, за да удовлетворим тези потребности. Все пак, усещането за самота или липса на любов може, подсъзнателно да ви подтиква да търсите повече внимание от брачния партньор, децата, любимите хора; но може да станете твърде взискателни – без да осъзнавате това – и така да отблъснете именно хората, с които искате да се сближите, което води до усещане, че сте отхвърлени. Но, ако по това време можете да изразите най-дълбоката си привързаност и преданост чрез достойна за доверие честност, задължения и усилия, това може да бъде период на дълбоко удовлетворение, защото може да осъзнавате, че не няма истинска любов в този свят без съпровождащото я чувство на отговорност. Изразяването на любов към другите може да стане по-бащинско и покровителствено, такива чувства могат да станат особено силни по отношение на децата, тъй като това е време за достъп до реалните потребности на вашите деца и дълбоките ви задължения към тях. В този период човек обикновено е привлечен от сатурнов тип хора като възможни любими, тъй като усеща в тях видът емоционална стабилност, която сега му липсва. Това може да приеме форма на привличане към по-възрастен човек или към някой, който е силно настроен към Сатурн или знака Козирог. По това време отчуждеността, стоенето настрана и лишените от фантазия маниери на сатурновата личност могат да бъдат привлекателни, тъй като индивидът бавно се учи на това, как да бъде по-безпристрастен и обективен в опитите да удовлетвори емоционалните си нужди. В някои случаи, личност със Сатурн транзитиращ 5-и дом ще бъде склонна да използува другите (често несъзнателно, с надежда, че той или тя е “влюбен”), за да се опита да смекчи чувството на самота и да се изплъзне от сблъсъка с липсата на дълбоко, отговорно любящо отношение.

В този период непреодолимото вътрешно налягане да създадете нещо може да изисква от вас да дисциплинирате творческите си работни навици и да вложите повече усилия, за да отворите канал за потока на вашата творческа енергия. Ако имате стремежи в областта на творческото изкуство, например, това е време да си съставите редовна работна програма и да започнете да разчитате повече на последователни усилия и организация, отколкото на мимолетни “вдъхновения”. Това е време за осъзнаване, че всякакви творчески дела, които бихте могли да постигнете, не изхождат от вас, а по-скоро преминават през вас. С други думи, можем да осъзнаем, че – ако нашата карма е да създадем нещо – трябва просто редовно да полагаме усилия, за да позволим на творческите сили да се изразят чрез нас. Но, това е трудно да се постигне, тъй като през този период обикновено имаме много малко вяра и увереност и сме склонни да се затваряме в себе си или да се плашим от неуспехи. По това време сме склонни да възприемаме живота във всичките му измерения твърде сериозно, тъй като сме склонни прекалено сериозно да възприемаме и себе си. Оттук, това обикновено е време на творчески блокади, когато даже превъзходни писатели, артисти и т.н. изпитват значително обезсърчение в своята работа. Но този период може да бъде период на укрепване на нашата самоувереност и нашите методите на творческа изява, ако осъзнаваме, че вдъхновението е обичайно, но работата не, че 95% от творчеството е просто обикновена тежка работа. Както пише Хенри Милър: “Когато не можете да творите, работете!” Както когато попитали писателя Уйлям Фокнър кога пише, той отговорил: “Аз пиша само когато чувствам склонност към това… а аз чувствам това всяка сутрин!”

Тъй като 5-и дом е също дом на игрите, хобитата и развлеченията, транзитът на Сатурн през него оказва влияние и върху тези области на живота. Работата в повече е обикновена по това време, тъй като човек трудно губи времето си за удоволствия. Даже ако си вземе “отпуск” е възможно да разбере, че не може да се отпусне, тъй като умът му продължава да е зает от сериозни мисли. В други случаи, това което е било хоби, става по-продуктивно и често даже се превръща в редовен и структуриран бизнес. Още едно значение на този период се появява когато разглеждаме 5-и дом като 12-и от 6-и; следователно, резултатите от предишната работа на личността и това, доколко ефективно е изпълнявала задълженията си, започват да се проявяват или като наслаждения на дълбоко ниво на удовлетворение и като устойчив поток на творческа енергия, или като лекомислени развлечения и риск в напразни опити да навакса онова, което реално не е заслужила чрез положените усилия.

6-и дом:

Транзитът на Сатурн през 6-и дом е период на регулиране и промени в мисленето, работата и здравните навици. Човек обикновено е подтикван отвътре или под натиска на обстоятелствата да стане по-организиран и дисциплиниран в много практични области на живота, но особено в работата и здравето. Обичайни са смяна на работата или промени в работната структура, както и дразнещи хронични здравни проблеми. Аз съм виждал как един господин, който беше забележимо неорганизиран и неефикасен, стана толкова дисциплиниран в методите си на работата по това време, че самия той казваше: “Не мога да повярвам колко съм направил за тези дни. Така ефективно работя!” Сатурн в този дом изисква от нас да определим за себе си какво се опитваме да правим и да умеемдаразграничаваме важното и отклоняващото се от темите. В действителност способността за ориентация е толкова ефективна в този период, че индивидът страда от потиснатост или психо-соматични проблеми, произтичащи от прекалена самокритичност. Освен това тази самокритичност е мотивирана от това, че в този период започваме да виждаме, какво в действителност мислят за нас хората, с които живеем и работим. Ние виждаме дали наистина сме полезни или ни считат за обременяващи. С други думи, тъй като 6-и дом е 12-и от 7-и ние започваме по-добре да осъзнаваме резултатите от различните взаимоотношения в живота си.

Фазата на 6-и дом от сатурновия цикъл по същество е свързана със само-пречистването на всяко ниво. Много здравословни проблеми, които възникват през този период могат да бъдат пряко свързани с хранителните навици и, по такъв начин, с високото ниво на интоксикация. Изглежда, че по това време тялото се опитва да се избави от “мръсотиите” и, ако вие не съдействувате на този очистителен процес, често се проявяват и физични симптоми. Транзитът на Сатурн през 6-и дом е прекрасно време за регулиране на диетата, разходките и други здравни навици, или за дълъг пост и очистителна диета. Основната особеност, която трябва да се осъзнае по това време е, че всякакви здравни проблеми (или проблеми в работната ситуация) са определени уроци, които ви показват какви промени се изискват от вас в поведенческите модели на ежедневието, и ви подготвят за друга фаза на живот, която ще започне когато Сатурн се издигне над радикалния Десцендент в 7-и дом.

7-и дом:

Подобно на транзита на Сатурн през всеки друг дом, това положение може да се прояви на редица различни нива едновременно. По това време някои от моите клиенти започваха да осъществяват делово партньорство, което обикновено се заздравяваше финансово когато Сатурн навлизаше в 8-и дом. В този период всички взаимоотношения се възприемат по-сериозно, при определени отношения личността обикновено поема по-голяма отговорност от своя страна. Но, в повечето случаи изглежда вниманието е съсредоточено върху бракът и основните лични взаимоотношения. Когато Сатурн пресече Десцендента и започне своя полуцикъл над хоризонта, често се осъзнава нуждата от взаимоотношения, ограничения и задължения; това време отбелязва също влизането на личността в обществения живот. Ако човек е считал всички важни отношения за разбиращи се от само себе си или е усещал, че конкретни отношения не удовлетворяват неговите или нейните нужди, то настъпва време да се справи с това по-реалистично. (Транзитът на Сатурн през радикалната Венера е подобен на това).Сатурн ви пуска на земята в областта на живота, показана от неговото транзитно положение в дадения дом, и тук вие трябва да опитате да установите траен, напълно определен подход към онези отношения, които имат силно влияние върху общия ви жизнен стил и индивидуалността ви. (Забележете, че когато Сатурн преминава през съвпада с Десцендента, едновременно е в опозиция с Асцендента!)

Ако очаквате прекалено много от взаимоотношенията или от брака, или ако чувствате, че те са неработоспособни в тези отношения, които са важни за вас, то това е времето да се вгледате във фактите обективно и безпристрастно. По това време често се развива определена хладнина и сдържаност на позициите и поведението в близките отношения, и вашият партньор може да се учуди, защо избягвате обичайното общуване с него или нея. Ако бихте могли да обясните това, че просто за известно време се отстранявате от другия, за да придобиете по-ясна перспектива в отношенията и степен, до която искате да участвате в тях, поне вашият партньор не би бил склонен да си въобразява нещата по-лоши, отколкото е действителната ситуация. Това, без съмнение, може да бъде трудно време за брак и близки отношения при много хора, но силата на изпитваното по това време напрежение зависи от качеството и нивото на доверие, които са характеризирали вашите отношения в продължение на много години.

Според моя опит, противно на някои астрологични твърдения, разводът не е по-разпространен по това време, отколкото в периода когато Юпитер преминава през 7-и дом – в действителност, той изглежда по-малко разпространен, отколкото по време на транзита на Юпитер, тъй като транзитът на Юпитер е време, когато човек се стреми да разшири и раздвижи границите на взаимоотношенията си зад сегашните им предели. А транзитът на Сатурн през 7-и дом е време за разрешаване на взаимоотношенията и задълженията; вероятно, най-важната особеност на този период е, че той ви дава способност по-обективно да видите вашият партньор – като индивидуален човек, напълно различен от вас, а не като ваш придатък или обект за проекции. Накратко казано, ако конкретните взаимоотношения са достатъчно солидни и гъвкави и ви позволяват напълно да усещате своето “Аз” и да се отнасяте към другите хора и обществото съзнателно, тогава, вероятно, са напълно изпълними; и именно това осъзнавате през този период, въпреки че такова осъзнаване може да дойде само след някои сериозни проверки на качествата на взаимоотношенията ви. В противен случай самите взаимоотношения и вашият подход към тях изискват преопределяне и трябва да вземете решение колко енергия да вложите в тях, за да ги направите изпълними.

8-и дом:

Този период може да акцентира върху всяко или всички от следните измерения на живота: финансово, сексуално-емоционално, психологично или духовно. Тъй като 8-и дом е свързан с Плутон и Скорпион, този период е особено важен като време за приключване с много стари жизнени модели на живот и – чрез освобождаване на някои интензивни желания или привързаности – опитност и някакво възраждане, когато тази фаза завърши. Необходимостта да дисциплинирате желанията си и да структурирате емоционалните си привързаности обикновено става ясна или от обстоятелства, които ви принуждават да се изправите пред определени факти заради натиска на разочарованията, или чрез вътрешно осъзнаване на всички ваши желания и на това как сте използували формите на сила: финансова, сексуална, емоционална, окултна и духовна. Много хора изживяват този период като време на дълбоки страдания, причината за които е трудно да се установи точно. Някои хора описват това даже като усещане, като че ли са преминали през ада или чистилището, където желанията и привързаностите ви се пречистват и се пробужда осъзнаване за по-дълбоките енергии на живота. Накратко казано, това е време да се изправим пред окончателните реалности на живота и основното изпитание, което така често се игнорира или пропуска. Много хора през този период изглеждат погълнати от неотменните реалности на душевния живот, задгробния живот и смъртта.

Това е време по-реалистично да приемем неумолимият факт на смъртта, а осъзнаването на неизбежността на смъртта обикновено подтиква хората да влагат енергия за организиране на своето имущество, авоари и завещания. Други важни финансови сделки също са обикновено нещо по това време, но общ фактор е, че индивидът се опитва да се защити и да установи някакъв вид “духовна защита” на най-дълбоко ниво.

Това е също период на осъзнаване важността на сексуалния живот на личността и това, как насочва своята сексуална енергия. В някои случаи, това е период на сексуално разочарование, което както изглежда става с индивида, заставяйки го да стане по-сдържан и дисциплиниран. В други случаи личността ще действува съзнателно, за да отстрани определени сексуални отдушници или активности, които преди са били важни, осъзнавайки колко ценно е съхраняването на сексуалната сила вътре в себе си, ако тя не се използува за конструктивна или лечебна цел. Това е също време когато много хора започват да се занимават с окултни науки, духовни практики или различни видове изследвания. Струва ми се, че един от ключовете за този период може да бъде получен от осъзнаването, че 8-и дом е от 12-и от 9-и дом: с други думи, транзитът на Сатурн през този дом изнася на повърхността резултатите на вашите опити да живеете според идеалите и убежденията си. Тогава това се проявява като преживяване на трансформация – или радостно или чрез страдание, необходимо, за да преопределите жизнените си идеали.

9-и дом:

Транзитът на Сатурн през 9-и дом е период главно на усвояване опита на много години и свързването му с някои значими идеали, философии или режими на самоусъвършенствуване. По това време хората често се впускат в планирано пътешествие за придобиване на по-разширено разбиране, било чрез реално физическо пътуване, академично обучение, посещаване на лекции или църковни служби, или чрез съсредоточени индивидуални занимания. Виждал съм случаи, когато хората комбинират тези възможности, например, като отиват на обучение в друга страна. По същество това е време да изследвате и определите вашите окончателни убеждения, дали те ви водят към философия, религия и метафизични изследвания или към правни и социални теории. По това време вашите убеждения трябва да бъдат определени, тъй като после те ще ви служат като идеали, ръководещи живота ви и осветяващи насоката ви.

Накратко казано, това е време, когато повечето хора имат силен подтик към самоусъвършенствуване. За някои това означава, че трябва да проверят внимателно живота си в съответствие с по-висш идеал. За други това означава, че имат нужда да пътешестват по света или да изучават различни предмети, за да постигнат по-широка перспектива за своя живот. А за други, особено за тези, които са склонни да приемат социално определени представи, което означава самоусъвършенствуване, това е време, когато започват, или поне по-дълбоко се обвързват с някаква академична програма на обучение. Това е прекрасно време за сериозно предлагане на своята умствена енергия, и това обикновено е време, когато стремежите на личността, свързани с влияние върху другите посредством преподаване, изнасяне на лекции или публикации, се утвърждават по някакъв определен начин. Трябва също да се отбележи, че 9-ти дом е 12-и от 10-и дом; следователно, той представя резултатите от това, как сте работили за постигане на стремежите си, проявявайки се или като неспокойствие и неудовлетвореност, или като осъзнаване, че сега ви е необходимо да работите по-напрегнато, за да изразите знанията, придобити от минали постижения или професионални активности. Периодът на този транзит е също подготовка за следващата фаза на 10-и дом в смисъл, че амбициите, които тогава ще се постараете да удовлетворите, ще зависят силно от идеалите, с които ще се свържете сега.

10-и дом:

Сатурн преминаващ през Медиум цели и навлизащ в 10-и дом обикновено ще извади на преден план сериозна загриженост за амбициите ви, надежди за постигане на нещо в кариерата, ролята и авторитета ви в обществото и установената работна структура, чрез която се опитвате да постигнете целите си. Понякога може да се усеща като период на разочарования в тези области на живот или като време на безпокойство, когато сте обременени с тягостни задължения, но това става предимно в случаи, когато кариерата или професионалната структура, която сте изградили е твърде потискаща или недостатъчно реалистична, за да съответствува на истинската ви натура. Противно на онова, в което някои астрологични традиции ни карат да повярваме, тази фаза не показва непременно, че стремежите ви ще бъдат разрушени. Този транзит просто показва, че е време за особено напрегната работа за определяне на диапазона и значението на вашите стремежи. В действителност, по това време някои хора преживяват много позитивна кулминация на своите стремежи относно кариерата си, със значително признание и удовлетворение. Но това, според моя опит, изглежда не става толкова редовно, както предсказва теорията на Грант Леви, въпреки че е разпространена. Това е също време за придобиване на безпристрастна перспектива за това, което реално сте постигнали, като се разграничите от вашата репутация (която често е неточна) или от това, което ви се иска да мислите, че сте постигнали.

Ако разгледаме 10-и дом като 12-и от 11-и дом можем да направим извод, че тази фаза показва резултатите (12-и дом) от вашите връзки, цели и чувство за индивидуално предназначение (11-и дом). Ако по това време кариерата или професионалната ви структура ви се струва разочароваща, това обикновено произтича от факта, че недостатъчно сте обединили истинските си лични цели и социално полезни идеали в тях. Но можете да започнете да правите това когато Сатурн влезе в 11-и дом.

11-и дом:

Значението на 11-и дом рядко се изяснява в повечето астрологични книги, а ключовите думи приведени за 11-и дом, често са неясни и объркани. Струва ми се, че този дом, повече от всичко друго, символизира вашето чувство за индивидуално предназначение, т.е. как виждате функцията си в обществото и какво искате да развивате на лично ниво в бъдеще. От всички домове този, вероятно, е най-ориентиран към бъдещето, и хора със Слънце или други важни планети в този дом са склонни да бъдат особено настроени към бъдещето, в смисъл какви искат да станат, как се развива обществото и къде ще доведе това.

Следователно, транзитът на Сатурн през този дом посочва време, когато осъзнавате какво сте направили, какво не сте направили и какво трябва да направите в бъдеще, особено по отношение на другите хора или обществото като цяло. Това е време на изясняване, какво трябва да дадете на другите хора сега, когато сте се укрепили на някакво положение в обществото (фазата на 10-и дом). Това е време, когато е важно да обмислите вашите собствени цели: не толкова целите на кариерата, колкото вашите лични цели, какви искате да бъдете и да станете и каква роля, както чувствувате, сте създадени да играете заедно с хората. Това е период, за да определите собствените си съкровени надежди и желания и чувство за предназначение по отношение нуждите на вашите приятели. Това, следователно, е период на поемане на голяма отговорност за начина, по който се отнасяте с всички хора, и тази нараснала заинтересованост води до по-трезви позиции по отношение не само на приятелите ви, но също за приобщаването ви към големи групи хора. В някои случаи може да поискате да прекъснете известни приятелски отношения или връзки с групи; но в други случаи, може да разберете, че ви ръководи подтик да поемете повече отговорност в метода на общуване с тях.

Например, една дама започна работа за организиране (Сатурн!) на екскурзии за големи групи, когато Сатурн транзитирашеф нейният 11-и дом. Както може да се види от връзката на този дом със знака Водолей, това е време на разпространяване и предаване на другите онова, на което сте се научили и сте възприели по време на транзита на Сатурн през предишните десет домове.

12-и дом:

Както беше потвърдено в началото на този раздел, транзитът на Сатурн през този дом, заедно с транзита му през 1-и дом, съвпада с важна преходна фаза в живота на всеки човек. Фазата на транзита на Сатурн през 12-и дом е период, когато се срещате с резултатите на всички мисли, действия, желания и активности, с които сте се занимавали през последния цикъл на Сатурн през всичките домове. Начинът, по който сте се изразявали в света (1-и дом), сега неизбежно ви е довел до сблъсък с този конкретен вид карма. Ако това е първият транзит на Сатурн през 12-и дом през този ви живот, тогава фазата на живота, която приключва през този период може да е тази, която е започнала в миналия ви живот. Но, във всеки случай, това е край на стар цикъл; и, следователно, личността обикновено изпитва неудовлетвореност, обърканост, дезориентация, чувство на емоционално-ментално ограничение, когато старите жизнени структури започват да се рушат.

С други думи, тези стремежи, ценности, приоритети, активности и убеждения, които някога са придавали значение и насока на вашия живот, започват да се разпадат когато Сатурн влезе в този дом; преобладаващото чувство, че си загубен обикновено е най-силно през първата година на тази фаза или някъде около нея, докато личността не утвърди нови ценности и нови, по-съвършени позиции по отношение на самия живот. Това, следователно, е време за определяне на идеала и основната духовна ориентация; много хора прекарват този период в експериментиране с различни нови подходи към живота, като отхвърлят старите привързаности, които са се оказали съвършено празни и безжизнени.

Накратко казано, това е период на работа за изясняване на онези трансцендентни и неуловими измерения на живота, които, въпреки че обикновено е трудно да се изразят с думи, представят лежащия дълбоко в нас източник на сила, който ни помага всред жизнените битки и препятствия в борбата ни за растеж.

12-и дом е наричан дом на изолацията, и по това време е обичайна някакъв вид изолация. Но по-обичайно е това, че личността, поне през първата половина на този период, се чувствува като че ли е в емоционален затвор, изолирана от външния свят, който й изглежда далечен и нереален. Това е време, когато трябва да се обърнем навътре към източниците на емоционална и духовна сила; и често ми се струва, че ако съзнателно не решим да направим това, възникват обстоятелства, които ни заставят да изпитаме някаква форма на лична изолация, която не ни оставя друг избор, освен да размишляваме за живота си с безпристрастна перспектива. Но, в повечето случаи, които съм виждал, личността страстно желае изолация и начин да се оттегли от грижите на външния свят, независимо дали това взима формата на бягство в манастир или просто оттегляне от земните асоциации и активности, които са били значими. Това е превъзходно време за изучаване на духовни, мистични или окултни предмети, по това време много хора изпитват също силна нужда от музикално или поетично изразяване, тъй като това, което чувствуват не може да бъде изразено с логични и рационални термини, а само чрез образи, вибрации и интуиция. Обикновено присъствува и влечение към хуманни активности и служене като средство за намиране ценности в своя собствен живот.

Здравословните проблеми по това време също не са рядкост, и това обикновено са психосоматични, трудни за диагностициране недъзи, на които може ефективно да се повлияе само с психологична или духовна терапия.

По това време физическата енергия на личността е понижена, което се дължи на емоционалното изчерпване, свързано с пълна ликвидация на цялата стара индивидуална структура. Старата структура изчезва, за да създаде пространство за раждане на нова жизнена ориентация и жизнена структура.

Онова, което е така дезориентиращо по това време е, че това е период на очакване, мечтаене и вътрешно изследване, когато човек няма устойчиви граници или сигурна котва, за които да се държи. Той очаква и се подготвя за раждане на нова структура, но тя няма да започне да се изгражда, докато Сатурн не премине през Асцендента в 1-и дом. Но ако можем да добием вътрешна сила от осъзнаването, че се създава напълно ново “Аз”, освободено от много безполезни обременявания, тогава – когато Сатурн премине през 12-и дом и приближи до Асцендента – може да ни става все по-леко и да ставаме все по-щастливи.

– – –

Динамичните аспекти на транзитиращия Сатурн с радикални планети изискват от вас да приемате нещата реалистично и трезво, особено онези, които сте избягвали. Тези транзити могат да съответствуват на проблеми, болести, задръжки и разочарования, но само ако сте пренебрегвали някоя отговорност към себе си или към другите или ако не сте оценявали нещата реалистично. Тези транзити не предизвикват проблеми; те просто ви подтикват да се сблъскате с области от живота, в които ви липсва дисциплина, структура и вътрешна сила. Те подлагат на проверка качеството на живота ви и вашите задължения, те забавят естествения ритъм на живота ви до степен когато изпитанието през тези периоди става концентрирано и впечатляващо.

Тук ще бъдат уместни няколко примера за транзитите на Сатурн, различни от изложените в пета глава. Съвпадът на транзитиращия Сатурн с радикалния Плутон обикновено е съпроводен от психични и духовни преживявания или най-малко от вътрешна необходимост да се заемете с някаква форма на себетрансформация. Обикновено се отбелязва осъзнаване на най-дълбоките ни задължения към себе си и силен подтик да поправим своите лоши навици. В деня, когато такъв транзитен аспект е бил точен, една 60 годишна жена е срещнала човек, който я научил как да медитира. Няколко часа по-късно когато си била у дома, тя пробвала тази техника за концентрация и веднага напуснала тялото си и съзерцавала блестящи видения от светлина и блясък, каквито описват мистиците на много култури. Тя се изпълнила с необичайна радост и вяра и описа това преживяване като нещо, което страстно е желала през целия си живот! Този пример илюстрира фактът, че по това време менталните и психични способности на личността са изключително мощни и концентрирани. Един мъж изпита разнообразие от физични и психични симптоми, когато транзитиращият Сатурн беше в квадратура с неговия Меркурий. Това беше повече нервно напрежение, проявяващо се физически като силен зъбобол (въпреки, че при прегледа не бяха намерени никакви нарушения). През този период той потъна в сериозни размисли, които въпреки че го доведоха до ръба на унинието, го спасиха от много по-нататъшни неприятности, тъй като по това време реши да не влезе в делово партньорство, което изглежда, предлагаше възможности за финансова изгода. Все пак по-късните събития потвърдиха, че той щеше да загуби голяма част от своите инвестиции и много време и енергия, ако неговото практично мислене не го бе разубедило да участвува в това предприятие. Двама други господа, единият от които имаше съвпад, а другия квадратура на транзитиращия Сатурн с радикалния Уран, преживяха разочарование и желание за по-голяма свобода, които спъваха новите отговорности. Но накрая те осъзнаха, че необходимостта да приемат ограниченията по това време беше ключов фактор да започнат да развиват практична форма на творчество и практично прилагане на техния идеализъм и оригиналност. Може да се каже, че транзитите на Сатурн към Уран могат да предизвикат разбиране на истинската, вътрешна свобода и дълбокото ниво на възбуждане чрез доброволно поемане на задълженията, което накрая ще ви даде по-структуриран начин за използуване на вашата оригиналност.

Един от най-интересните примери, които съм виждал стана с един млад човек, който имаше опозиция на транцитиращия Сатурн с радикалния Юпитер. Транзитите на Сатурн към Юпитер обикновено отбелязват периоди на укрепване стремежите на личността и плановете за бъдещ растеж и самоусъвършенствуване, и неговото преживяване не беше изключение. Все пак, въпреки че такъв транзит обикновено съответствува на финансовото, образователното или интелектуалното развитие, това преживяване беше необикновено. Когато Сатурн образува опозиция с Юпитер, той получи две отделни видения в два различни дни, всяко от които изглежда съобщаваше за силата и мъдростта. Едното видение беше американски индианец, олицетворяващ търпението и разбирането, които очевидно липсваха на този човек. Индианецът изглежда беше съветник, духовен помощник, на чиято помощ и подкрепа винаги може да се разчита, особено в критични случаи. Другото видение беше войн-викинг, в пълно бойно облекло, символизиращ сила и смелост, които можеха да бъдат необходими на този човек, за да използува напълно своите творчески потенциали. По-късно той направи равносметка на това преживяване като каза, че то му дало повече вяра (Юпитер!) и самоувереност, тъй като сега не само знае от какви дълбоки ресурси може да черпи (символизирани от качествата на тези архетипични фигури), но също че по-реалистично започнал да разбира, какъв може да стане самия той в бъдеще.

 ‘Астрология, карма и трансформация’, СТИВЪН АРОЙО