Функцията на плутоновата енергия може да бъде показана по най-добър начин като се изследват транзитите на Плутон през важните точки в радикалната карта. Транзитите на Плутон обикновено са свързани със смъртта и разрушаване на старото, това разрушаване е необходимо, за да създаде пространство на новото. Чарлз Картър пише, че “всички отстраняващи процеси са плутонови, включително и тези, които са “Природно Лечение”. Привържениците на метода на Природното Лечение, вярват, че за да се излекува човек, трябва да се отстранят всички отрови, токсини и други препятствия за протичането на жизнената енергия и да позволят на природните лечебни сили да възстановят (или да възродят) тялото. Картър казва, че кипенето е добър пример за плутоновата дейност в малък мащаб, тъй като то изнасянаповърхността това, което трябва да се отстрани. Същата тази плутонова сила стана активна в голям мащаб по същото време, когато бе открит Плутон, както е видно от фройдисткия подход към психологията (изнасящ на светлина всички “подтиснати” психични комплекси и възникването на нацизма изваждащ на повърхността неочаквани демони, които са се скривали зад фасадата на “цивилизацията”). Транзитите на Плутон имат подобно влияние, изваждат на повърхността онова, което е готово за отстраняване и разрушаване.

Например, преди няколко години един от моите клиенти, който беше стигнал границата на психологичен срив се обърна към мен за помощ. По това времето беше параноик и истерик, въпреки че обикновено е крайно сдържан. Той каза, че има всевъзможни параноидни фантазии относно своята възлюбена. Когато погледнахме ефемеридите, за да определим какви транзити действуваха по това време, преживяванията му веднага се изясниха. Транзитиращият Плутон беше в точна квадратура с неговата радикалната Венера. Аз му обясних, че транзитите на Плутон разрушават стари модели на мислене и поведение, а също отстраняват всички видове психични останки, които спъват неговия растеж. Тъй като Плутон беше в квадратурата с Венера, неговите преживявания, естествено, засягаха емоционалният му живот и близките отношения. Всичките му страхове, идеали, фантазии и очаквания относно любовните му отношения някак насилствено и незабавно бяха извадени на повърхността, където се пречистваха и отстраняваха, независимо от съзнателните му желания. Това обяснение му помогна да получи някаква перспектива за онова, което ставаше дълбоко в него, въпреки че той, разбира се, се наложи да премине през пълния диапазон на емоционално изпитание. След консултацията изглежда се успокои, а няколко дена по-късно ми каза, че иска да се обърне за помощ към психоаналитик, за да намери контакт с тези дълбоки чувства. Когато транзитът премина, всичко малко стихна; но когато Плутон стана ретрограден и отново направи квадратура с радикалната Венера, същите преживявания започнаха отново, въпреки че този път бяха с по-малка сила. Третият транзит на Плутон (отново директен) през квадратурата с радикалната Венера отбеляза края на този много дълъг и труден период на емоционален преход. Когато завърши целият процес, отношенията му с неговата приятелка му станаха много по-ясни; той реши да отложи брака; и изглеждаше много по-доволен от своя ежедневен емоционален живот. Освен това, всичките му ценности, независимо дали се касаеха за любов, брак, пари или естетични предпочитания, претърпяха пълна трансформация. Съдейки сега, от изгодната позиция на няколко години по-късно, е очевидно, че това изпитание, въпреки че на времето е било болезнено и смущаващо, е отворило врати за нови разбирания и съвършено нов поглед върху живота, който и днес както е било преди, дълбоко влияе на неговите ежедневни позиции.

Има един момент относно транзитите на трас-сатурновите планети, който не може да бъде прекалено акцентиран: дълготрайната продължителност на тези решаващи периоди на промяна няма да стане очевидна, докато не получим ясна перспектива, която може да донесе само времето. Промените, които стават през тези периоди са толкова интензивни и концентрирани, въпреки че в същото време техният пълен смисъл за съвкупен живот е така неуловим, че за повечето индивиди е просто невъзможно да усвоят за кратко време пълното значение на този преход от една фаза на живот в друга. Често може да е необходимо много време, около десет години, за да се осъзнае напълно, какво действително се е случвало на дълбоките нива по време на тези трансформационни фази. По време на математически точният транзит, човек няма перспектива за онова, което се случва. Той просто чувствува, че “изпод краката му издърпват килима”, оставяйки го дезориентиран и с осъзнаване на това, че по времето когато старото невъзвратимо остава назад, тук няма място за стоене, няма твърд и обикновен показателен стълб, към който да се предържа. Това е много несигурно усещане, и обикновено е съпроводено от едновременни физични и/или психични симптоми на дезинтеграция. Често ми се струва, че фактическото възприемане на тези транзити (т.е. транзитите на всички транс-сатурнови планети) съвсем не причинява толкова напрежение, колкото страха, паниката и безпокойството, които като резултат се появяват бързо в по-голяма част от хората. Тъй като хората са създания на навика и затова рядко са склонни да захвърлят старата и позната сигурност на старите модели на живот, те обикновено се съпротивляват на такива промени – което само увеличава вътрешното налягане и напрежение. Единственото нещо, което може да ни преведе през тези периоди с някаква степен незасегнато психично равновесие, е твърда, непоколебима вяра в мъдростта и порядъка на самия живот. Тази вяра трябва да бъде основана на реалното познаване на универсалните закони, понеже една притворна вяра, за която човек се вкопчва основно, неизбежно ще претърпи крах при стълкновение с реална сложна ситуация. Това е една от най-големите стойности на астрологията, тъй като тя може да доведе индивида до откриване на истинско и надеждно знание за универсалните закони, които формулират нашия жизнен опит. Тя може да даде на индивида по-голяма перспектива за неговото изпитание, безпристрастност, която накрая може да прерасне в мъдрост.

Следователно, въпреки че някои астролози предполагат, че плутоновите транзити винаги предизвикват някакво “отделяне” от хората, от нещата, от дейностите, от приведения по-горе пример можете да видите, че Плутон действува на ниво, което е много по-дълбоко от нивото на обикновеното мимолетно явление. Не казвам, че такъв транзит никога не е съпроводен от едромащабни външни събития. Аз подчертавам, че дали съществуват или не очевидни външни промени по това време, значението на изживяването никога не е напълно очевидно; тъй като измененията на дълбоко психично ниво са така дълготрайни и така дълбоки, че аналитичният ум не може да осъзнае тяхното истинско предназначение. В приведеният по-горе пример “отделяне” не е имало, но то е произлязло на дълбоко емоционално ниво чрез отстраняване на жизнените навици, които повече не са служили на полезна цел във вътрешното му развитие. Следователно, той е бил “отделен” от задържащите психологични модели, въпреки че неговите взаимоотношения с конкретната жена се развиха забележимо до степен на близост и дълбочина, а способността му да разбира собствените си емоционалните нужди, а по такъв начин и способността му да се отнася с другите хора по по-значим начин, нарасна с бързи темпове. Следователно, въпреки, че плутоновите транзити често съвпадат с абсолютно и пълно завършване на стара фаза на външна активност или открита форма на самоизява, на вътрешно ниво те неизбежно показват, че е време да се освободим от старите психологични модели или подход към живота, който вече не служи на каквато и да е творческа цел.

Същата идея е изложена от Дейн Ръдиар в книгата му “Триптих”, където той говори за влиянието на Плутон като за предизвикващо “свобода от робска зависимост от форми и субстанции, които повече не са полезни за индивидуализирания дух…” Следователно, Плутон по транзити символизира силана освобождаване по-постоянна от мимолетната, било то освобождаване на душата от тялото (смъртта) или освобождаване на индивидуалното “Аз” от старата обвивка на индивидуалност и его. Транзитиращият Плутон изнасят на повърхността скритите или подсъзнателни условия, за да може тази енергия да бъде освободена от старата обвивка и трансформирана в нов източник на съзнателно използваемата сила.

Действието на транзитиращия Плутон винаги се занимава със светлината и тъмнината, със старото и новото. Следователно, както често изнася на повърхността останките на старото, за да могат да бъдат отстранени, той може да разкрие също на какво се е научило вътрешното “Аз”, и да застави да се проявява тази същност, която се е запазила.

 – – –

Транзитите на Плутон ви поставят пред необходимостта да завършите стари глави от живота си, които вече сте надраснали. Те ви казват, че трябва да се “освободите”, и, ако не направите това, често ви принуждават да се освободите чрез страдание. Като отстраняват старите форми на повърхността на живота, тези транзити откриват по-рано скрити или забравени вътрешни източници на енергия. Транзитите Плутон не само че “потопяват” някоя ваша част или принуждават нещо напълно да изчезне, те могат също да върнат в живота ви хора, чувства, активности или аспекти от собствената ви натура, които дълго са отсъствували. С други думи, тези транзити имат силата да съдерат старата обвивка, за да разкрият същността на вътрешното съществувание, спонтанното творчество, радостта и свободата. Те могат да ни помогнат да преживеем онази спонтанна енергия и способности, които сме усещали и имали когато сме били млади, преди да бъдат погребани под тежестта на културните модели или покров на кармата. След транзит на Плутон, когато полето за действие е подготвено, може отново да усетим неотменната си натура и да започнем да я изразяваме. Транзитите на Плутон обикновено се усещат като “изгонване на нечисти сили” или форма на хирургия (физическа, емоционална, ментална или духовна), при която някои части от нас самите се отдалечават или радикално се променят.

Можем да разберем натурата на Плутон по-добре, ако изучим по-задълбочено знакът Скорпион. Скорпионовият период на годината (поне в северното полукълбо) е време когато жизнената сила се отдръпва от всички външни форми в природата и се концентрира в семето. Поразително е, че културният символ за това годишно време в САЩ е Хеллоуин, с неговата тиква, на която изваждат сърцевината, оставят само празна обвивка със страшно лице. Всъщност този фенера под формата на тиква е символ на смъртта, символичен череп с мъждукащи остатъци от заминалата си жизнена сила, представена от свещта вътре в него. (Скорпионовите хора в действителност обикновено се чувствуват подобно на празни обвивки, като че ли преживяват старите принуди, но са крайно неудовлетворени от такова поведение). Традиционно празникът Хеллоуин (навечерието на вси светии) е бил време, когато мъртвите са се връщали към живота и когато хората във физическо тяло са могли да контактуват непосредствено с всевъзможни духове и със своите светци-покровите- ли. Важно е, че по това време на децата се позволява да бродят през нощта, но не могат да ходят от дом в дом да просят храна, докато слънцето (символ на физическия живот) не е напълно залязло. Действително, скорпионовите и плутоновите хора изглежда имат влечение към тъмните области на изживявания, или по конструктивен начин или поради страх, примесен с очарование. В тази нощ децата се обличат във всевъзможни крещящи костюми, подобно на много изгубени души, бродещи насам-натам да търсят храна. Всъщност дори познатото “TrickorTreat!” (гощаване или насмешка над вас), смътно напомня за скорпионовия начин за искане на нещо. Трябва да е ясно, че Скорпион и Плутон винаги се отнасят до някакъв вид смърт, и – ако човек се бои от смъртта – той несъмнено се бои от транзитите на Плутон. Скорпион и Плутон представляват подтик с голяма интензивност да се проникне до същността на живота, докато не се усети чистата жизнена сила чрез сливане с друг източник (човешки или божествен).

От казаното по-горе можем да направим извод, че транзитите на Плутон притежават силата да ни свързват с източниците (семето) на сила вътре в нас, с житейските изпитания в най-интензивната им, концентрирана и абсолютна форма, с нашата основна натура и позитивни потенциали в тяхното най-чисто състояние. И, когато това става, “старите обвивки”, преживените емоционални и ментални модели на навик могат да отпаднат или накрая да бъдат отхвърлени.

Следните примери трябва да илюстрират как могат да действуват такива транзити. Една 43 годишна жена преживя смъртта на своя съпруг когато транзитиращият Плутон беше в съвпад с радикалния Марс в 1-и дом. Преди да го срещне тя не беше имала отношения с мъже и той й помогна да добие сила и самоувереност. Бяха женени само от няколко години, а след това той почина. Важното нещо относно това изпитание е, че то представляваше трансформация на нейната самостоятелност, сила, и способност да отстоява правата си и да направлява собствения си живот (всичко това е символизирано от Марс). Даже преди да разбере за астрологичната връзка с това изпитание, тя осъзна, че сега трябва сама да се грижи за себе си и да започне самостоятелно да използува вътрешните ресурси, които разви през последните няколко години. Една 26 годишна жена се освободи от много стари позиции и спомени когато транзитиращият Плутон беше в съвпад с радикалния Меркурий. Най-забележимата външна проява на тази фаза беше по-голямата й освободеност (отбележете, че Меркурий управлява нервната система), нейните позиции и мисли не бяха така повърхностни както преди. Може да се каже, че нейната пораснала освободеност възникна в резултат на по-задълбочените възприятия и на освобождаване от напрежението, което може да придружава плутоновото унищожение.

Три различни примера за това, как може да се проявява квадратурата на транзитиращия Плутон с радикалния Уран, показват доколко индивидуализирани трябва да бъдат астрологичните интерпретации: 1) по това време една млада жена трансформира чувството си за смисъла на думата “свобода” и се избави от безразсъдното изразяване на “свободата”, като реши да не бяга и да не се присъединява към една насилническа, революционна групировка, с която имаше контакти, а вместо това да започне занимания по хиропрактика за кариерата си; 2) друга жена заболя, срещна двама стари приятели, които не беше виждала много години и намери определение относно вида лична свобода, която искаше; 3) един младеж сметна този период за дълга фаза на психична трансформация и психологичен безпорядък, през който имаше много активни сънища, той се заинтересува от астрология стана познавач в психологичните консултации и анализи на сънища.

Когато транзитиращият Плутон беше в квадратура с радикалната Венера една 35 годишна жена преживя сериозни емоционални промени, всяка от които беше болезнена, но накрая я отвориха за по-радостно разбиране на любовта. Нейният съпруг, преживял с нея 15 години я напусна и наскоро след това един от най-близките й приятели се парализира (когато транзитиращият Уран беше в опозиция с неговия радикален съвпад на Уран и Марс). Това беше период на смъкване на нейните стари емоционални привързаности, награждавайки я с дълбоко ниво на разбиране, което не би могло да й осигури нищо друго. Когато транзитиращият Плутон беше в съвпад с радикалното Слънце, един 30 годишен мъж изостави кариерата си, над която бе работил осем години. Когато аспектът стана точен, емоционално и физическо заболяване го принуди да остане на легло шест месеца. Но през оздравителния период, той не само осъзна, че просто не може да продължава сегашната си работа, която основно го изтощаваше, но започна да чете много книги от областта, която стана негова нова кариера. Всички следи от стария му начин на живот като че ли бяха внезапно пометени, като останаха само нещата, които когато е бил млад е изпълнявал доброволно с голяма радост; и именно тези стари, привични способности започна да използува в новата професионална насока.

Един последен пример е особено уместен за онези, които се стараят да следват някакъв идеал или духовен път: транзитите на Плутон към радикалния Нептун. Тези транзити могат да се проявяват като объркване и голяма неудовлетвореност, когато старите стремежи, идеали и фантазии се изнасят на повърхността. Личността може да придобие голяма дълбочина на разбиране на своите истински мотивации, стремежи и онези по-рано силни подсъзнателни чувства, които са подбуждали нереалистично поведение. Могат да бъдат подтици за бягство, но по това време личността може да разбере, че има само едно истинско избавление от това, което поглъща нейния ум: да се погрижи за действителните си желания и нужди и да трансформира себе си и идеалите си. В действителност, през този период неясните, илюзорни и ескапистки активности често се пречистват, а самоизмамата става очевидна. Накратко казано, подтикът да реформираме себе си, който до известна степен присъствува почти при всички транзити на Плутон, се съсредоточава върху идеалите на личността и, следователно върху онези област от живота, където ги е променила. По това време хората обикновено се сблъскват с тези важни насоки, с които са се опитвали да мамят себе си; такъв транзит рядко преминава без необходимостта да се изправим пред важна област на самоизмама. По това време могат да станат очевидни различни разочарования, но те обикновено са резултат на нереалистични мечти на личността или самоизмама; такива разочарования служат за цел да ни научат на по-дълбоки и по-надеждни житейски ценности.

 – – –

Тези транзити могат да бъдат удивително мощни, дори и когато аспектът може да на 5^и нещо от точния. В някои отношения аз предполагам, че на Плутон, независимо от малките му физически размери, трябва да се дава по-голяма “орбиса на влияние”, отколкото на всяка друга транзитираща планета, с изключение на Юпитер и Сатурн. Тъй като точните аспекти на транзитиращия Плутон към радикални планети обикновено съответствуват на важни промени, които се забелязват от повечето индивиди с изключително мощните си ефекти, изглежда в много случаи са очевидни някъде около една година преди да се образува точният аспект, когато Плутон може да е отдалечен на 5^от точния аспект.Като че ли Плутон подготвя личността за едромащабни, дълбоки промени, които ще станат по-късно, като разрушат някои от основите на жизнения стил на личността преди времето, когато ще станат очевидни основните потенциали на възраждането. Хората са склонни да бъдат по-открити към новото, когато са в състояние на дезориентация; и точните транзити на Плутон често са предшествувани от умора, скука, търсене и емоционална болка, които засягат човек достатъчно дълбоко, за да предизвикат общо състояние на психична дезориентация. Въпреки че понякога е болезнено и объркващо, това може, разбира се, да бъде много плодотворно изпитание. Въпреки, че голяма част от нашето образование и културни предубеждения ни правят склонни да преживяваме абсолютен ужас от мисълта за хаоса, ценни уроци могат да бъдат усвоени, когато се приспособяваме към ситуациите, възникващи по време на тези периоди. Както пише Карл Пейн Тоби в своята книга “Астрология на вътрешния космос”:

Никога не се страхувайте от хаоса, защото от хаоса винаги се ражда нещо. Вмес-

то да се безпокоя от хаотичната ситуация, аз очаквам раждане. Когато вашият или

моят разум става хаотичен, това е заради невъзможността да се види цялото.

‘Астрология, карма и трансформация’, СТИВЪН АРОЙО