Планети, участващи в предизвикателни аспекти, ни дават остро разбиране за това, с какъв вид карма трябва да се справяме в този живот, в смисъл, че планетите в такива конфигурации показват какви са нашите най-дълбоки привързаности и най-небалансирани ментално-емоционални модели. Обикновено изглежда, че определена планетна функция и енергия е блокирана или задържана до известна степен, за да можем – чрез непосредствено изпитание – да осъзнаем значението на нашите действия, емоции, мисли, желания. Ако този конкретен модел на мислене или действие може да се изрази без затруднение (затруднение, което ни принуждава отново да преразгледаме онова, което вършим), как можем да се научим на нещо? Ние просто ще продължаваме да действуваме по старите си навици, без размисъл или самоанализ. В действителност, често ми се струва, че планета в предизвикателен аспект отразява предшестващо неправилно използване на тази енергия в миналото; и по такъв начин, негативният навик се е пренесъл в настоящето. В този живот, все пак, ние можем да отработим тази неуравновесеност или блокади в нашата натура. Тригоните, секстилите и хармоничните съвпади могат също да показват привързаности, но ми се струва, че такива привързаности не са толкова негативни или духовно вредни, че да ни изтощават или да блокират нашата жизнена енергия по драстичен начин. Естествено, онова, което показва конкретният аспект в индивидуалната карта, трябва да се разглежда във връзка с другите фактори на картата и с настоящия жизнен стил на личността, идеали и постижения, но приведените по-долу примери могат да дадат на читателя някои ръководни насоки за такъв подход към аспектите. Може да се смята, че следните планети в предизвикателни аспекти посочват такива видове привързаности:

Слънце:

много голяма привързаност към това, личността да бъде нещо особено.

Луна:

много голяма привързаност към миналия, семейния и расовия произход и земено спокойствие (в смисъл на очакване, че външният свят ще бъде съвършен).

Меркурий:

много голяма привързаност към интелекта и менталната гордост.

Венера:

много голяма привързаност към физически комфорт, емоционално удовлетворение и към другите хора въобще.

Марс:

много голяма привързаност към действие, постижения, победа над другия и постигане на собствените желанията.

Юпитер:

много голяма привързаност да се вършат нещата с широк размах, (и, следователно, липса на скромност).

Сатурн:

много голяма привързаност към обществено одобрение, авторитет, власт и репутация.

‘Астрология, карма и трансформация’, СТИВЪН АРОЙО