Сатурн в 1-ви дом – Борец по призвание
Аз се нуждая от признание за всичко, което правя в партньорството, както и от регулирана дейност, за да се чувствам сигурен. Освен това имам нужда от кризи, тъй като енергията ми расте с преодоляване на трудностите, защото чрез това пораствам. Горко на моя партньор ако ми забрани да правя това, което е важно за мен, в такъв случай ще бъде научен на добри маниери!
Вашата цел е да се наложите в живота и Вие се нуждаете от трудности, за да докажете на себе си, че сте достатъчно силен, за да ги преодолеете. Докато получавате признание за своите действия в партньорството, Вие се чувствате длъжен да се справяте с тях. Понякога се чувствате ограничен в обкръжението си, особено, когато не става на Вашата или когато някой се опитва да ви предписва правила какво трябва да правите и какво не – такъв човек автоматично започвате да възприемате като враг, който Ви дава повод за нова битка. Колкото повече трудности и съпротива срещате в живота си, толкова по-твърд и издръжлив ставате в преодоляването на проблемите си. Благодарение на своя борчески опит, който ви дава сигурност в живота, Вие рано или късно постигате своите цели и печелите на величина.

Сатурн във 2-ри дом – Пестеливият
Аз се нуждая от регулирани доходи и регулирани финанси, за да се чувствам сигурен. Освен това, аз се нуждая от трудности в моя жизнен стил и общи планове, за да мога да се разгранича и осигуря, защото чрез това пораствам. Горко на моя партньор ако хвърля камъни в моята територия – ще му струва скъпо и ще получи ярко изказана заповедта „Влизането забранено!“
Вашата цел е да се осигурите финансово, защото още от дете знаете много добре какво значи да нямаш достатъчно джобни пари и поради тази причина да се чувстваш малоценен. За да постигнете това, което искате да имате, трябва да приложите желязна дисциплина, тежка работа и стягане на колана. Ако в общите планове другия се опита да удари своя печат върху финансовата Ви структура, реакцията Ви е силно алергична, тъй като именно там Вие намирате опора и сигурност. За Вас е много ценно и важно да имате постоянни доходи, върху които да градите своя жизнен стил. В течение на времето ставате компетентен в своите оценки и съобразно с това получавате уважение и признание от другите.

Сатурн в 3-ти дом – Контрольорът в говоренето
Аз искам да бъда чут и да видя, че партньорството ми се подобрява, за да се чувствам сигурен. Освен това, понякога се нуждая от кризи в комуникацията и различия в мненията, за да се изразя по-ясно и конкретно. Горко му на моя партньор ако не възприеме това, което му казвам – в такъв случай ще получи червен картон и ще бъде добре наставляван от мен!
От дете знаете, че човек не трябва да казва всичко, което си мисли, за да не бъде наказан. И Вие все още използвате това правило, за да се предпазите от наказания, но често се сдобивате с чувството, че другите не Ви разбират. В училище Ви е било трудно да общувате със съучениците си така, че да Ви разберат, тъй като сте приемали всичко, което чувате, твърде сериозно. Поради тази причина се чувствате призван към онези професии, в които имате възможност да давате съвети и думата Ви да се чува. Когато изучавате нещо сте истински задълбочен или изобщо не се захващате с учене, тъй като именно наученото Ви дава опората, върху която можете да надградите своите занаятчийски способности. Вие често разчитате на дипломите и квалификациите си, но и често сами си правите живота труден, като допускате недоверчиви мисли и разговори, особено в партньорството. Когато се концентрирате в професията си, се превръщате в признат специалист в съответната област. В течение на времето думите Ви ще могат да се възприемат сериозно от другите, стига да се изразявате по-ясно и да стоите зад думите си.

Сатурн в 4-ти дом – Продължител на рода
Аз се нуждая от регулиран семеен живот и регулирани общи цели, за да се чувствам сигурен. Освен това, понякога се нуждая от трудности в семейството, за да мога да се грижа за моето благополучие, защото чрез това пораствам. Горко на моя партньор ако хвърля камъни в моята градина – тогава няма какво да търси в моето легло!
Още от детството си сте имали чувството, че родният дом не е мястото, където можете да се чувствате сигурен. Възпитанието Ви е било строго, защото родителите Ви са изисквали да изпълнявате някакви задължения в дома и да поемате отговорности в семейството си, за да пораснете по-бързо. Това е една от причините за силния Ви вътрешен стремеж към собствен дом и създаване на семейство – за да се чувствате сигурни и добре. Колкото повече трудности имате в семейния живот и родния дом, толкова повече поемате отговорността да се грижите за собственото си благополучие. И ако понякога трудностите са прекалено големи, то Вие може да разчитате на подкрепата на своите родители и  близки. От друга страна, Вие се нуждаете от регулиран семеен живот и регулирани задължения, както в семейството, така и в общите цели, тъй като това Ви кара да се чувствате сигурни. Когато поемете отговорността да се грижите за собствените си нужди и благоразположение, ще намерите и свой собствен дом и ще премахнете стената „страх от близост“. А ако партньорът Ви не изпълнява своите задължения в семейството и дома, или пък хвърля камъни в градината Ви, естествено, че няма какво да търси в леглото ви, нали?

Сатурн в 5-ти дом – Осуетяващият чуждите игри
Аз се нуждая от регулирано протичане на деня, сексуалност и общо организиране на свободното време, за да се чувствам сигурен. Освен това, понякога се нуждая от трудности в реализацията на личността ми и в сексуалността, за да порасна и получа жизнен опит. Горко на моя партньор ако някога се опита да попречи на действията ми и да не ме подкрепи в начинанията ми – ще му разваля игрите и веднага слагам стоп бариера в секса!
Вие сте роден в среда, в която като дете сте изживели определени трудности в игрите и развлеченията, тъй като изпълняването на задълженията е било по-голям приоритет за родителите Ви. В игрите по някакъв начин са Ви възприемали като човека, който ги разваля, тъй като сте приемали всичко много на сериозно и не Ви е било лесно да играете непринудено. В училище често сте се държали кисело, особено когато Вашите креативни постижения и предприемчивост не са били признати от околните. Благодарение на мотото на Вашите родители „Първо работата, после развлеченията“, намирате в себе си все повече страст за изпълнение на задълженията и поемане на отговорности за регулиране на собствения живот и предприемчивост. В края на краищата Вие винаги се чувствате сигурен, когато изпълните ежедневните си задължения и когато съвместното свободно време е регулирано. От друга страна, понякога Ви трябват трудности в начинанията и сексуалността, за да си докажете, че можете да действате самостоятелно и да намерите себе си. Когато поемате отговорността за реализация на собствената си личност, действия и креативност, ще можете да намерите своето призвание и да спечелите на величина в живота си.

Сатурн в 6-ти дом – Съзнателният работник
Аз се нуждая от регулирани работни отношения и регулирано ежедневие, за да се чувствам сигурен. Освен това, понякога се нуждая от кризи на работното място и в ежедневието, за да изразя чувствата си и с това да порасна и да натрупам житейски опит. Горко му на моя партньор ако ми прави спънки в ежедневието или в работата – ще бъде добре посъветван да си търси сигурно скривалище!
Вие най-добре знаете какво значи човек цял живот да работи постоянно и усърдно, а като се върне у дома, работният му ден все още да не е приключил. Още от детството си сте били приемани като задължение в ежедневието от родителите си и с това сякаш не е останало много място за радости. За да осигурите своето съществуване, Вие с усилен труд трупате житейски опитности. Естествено, Вие се чувствате най-сигурни, когато свършите работата и услугите си старателно и успешно, както и когато получите признание за това. Не случайно Вашата цел в живота е да намерите стабилно работно място, което да Ви дава опора и сигурност в живота и в партньорството, за да можете да осъществите съвместните си мечти. От друга страна, понякога се нуждаете от трудности на работното място, за да можете да докажете, че именно Вашите работни методи са правилни. Вие по всяко време можете да градите своя начин на работа и своя модел на носене на отговорност, като един благонадежден и съзнателен сътрудник, който в същото време търси признание. Благодарение на работната Ви дисциплина и концентрация в работата, винаги ще бъдете търсен и ценен като сътрудник.

Сатурн в 7-ми дом – Хубавите задължения
Аз се нуждая от регулирани задължения в партньорството и в общите действия, за да се чувствам сигурен. Освен това, понякога се нуждая от кризи в партньорството и срещите, за да подобря моите възможности за избор, както и собствения си вкус. Горко му на моя партньор ако хвърля камъни върху цветята ми – тогава ще го изпратя в пустинята!
Когато сте се родили, Вашите любими родители веднага са Ви приели по задължение. И като съзнателни родители са Ви избрали най-хубавите дрехи, които да са трайни и издръжливи в работата. От тогава имате чувството, че не получавате признание ако правите това, което другите не харесват. Никак не Ви е било лесно да спечелите симпатиите и признанието на околните, с изключение на това на няколко възрастни и мъдри хора, които са имали същата съдба като Вас и само с тях сте се чувствали сигурни. От друга страна, в детството и младостта си сте се чувствали призвани да се занимавате с проблемите на другите, загърбвайки своето собствено развитие. Известно време целта Ви е била да създадете постоянно партньорство, за да можете да градите в него и да се чувствате сигурни. Но този идеал се оказва свързан с някакво бреме и разочарование. Благодарение на кризите в партньорството и срещите, Вие успявате да докажете, че можете да взимате решения и да носите отговорност за тях, както и за своите художествени способности. В края на краищата, най-хубавото и идеално партньорство за Вас е възможно, когато задълженията са разпределени и двамата партньори държат те да се изпълняват, нали?

Сатурн в 8-ми дом – „Да бъдеш или да не бъдеш“ – това е мъчителният въпрос
Аз се нуждая от регулирани задължения и регулиран съвместен жизнен стил във връзката, за да се чувствам сигурен. Освен това, понякога се нуждая от дълбоки кризи във взаимоотношенията, за да подобря мнението си и да намеря своето призвание, както и да не съм зависим от финансите на другите. Горко му на моя партньор ако хвърля камъни по моя път или подценява моето мнение – гарантирано ще падне в дълбока дупка и ще му струва скъпо да излезе от нея!
По някакъв начин чрез гените си сте наследили чужда програма, в която пише, че живота е най-голямата несправедливост! „Щом се роди, човек вече е осъден на смърт“. Това Ви е накарало несъзнателно да контролирате всичко, което ви носи смъртен страх да не го загубите. Също така убеждението, че само когато сте в твърда връзка се чувствате сигурен, оставя дълбоки следи в костите Ви и същевременно ускорява процеса на промяна. От друга страна, за да проверите издръжливостта на костите си, сте склонни, да взимате на гърба си повече пороци, отколкото можете да носите. Може би затова се нуждаете от дълбоки кризи в отношенията си – за да си докажете, че имате мощта, да се освободите от старите си принципи, особено от наследеното „Аз” на мъките. Като един изпитан на мъки човек, спечелил сигурност да върви по своя път и поел отговорността за собствените си планове, Вие имате най-добрата възможност да станете капацитет в своите области. За Вас е много важно задълженията във връзката Ви и във взаимните финанси да са регулирани, за да се чувствате наистина сигурни. И ако някой от двамата започне да рови в миналото и да търси там вина, то първо трябва да пусне нещо във взаимната каса – например 5 лева за пет минути разговор. Така разговорите Ви за миналото могат да станат много ценни, нали?

Сатурн в 9-ти дом – Божественият съветник
Аз се нуждая от регулиране на усъвършенстването на моята квалификация, от пътувания и съвместни разговори, за да се чувствам сигурен. Освен това, понякога се нуждая от големи трудности в съвместните разговори и в партньорството, за да подобря и развия моето чувство за справедливост. Горко му на моя партньор ако постави под въпрос моите знания и вяра, тогава ще бъде добре поучен от мен и ще му покажа гръб!
Сократ е казал някога „Аз знам, че нищо не знам“ и Вие определено знаете какво означава да не знаете по-нататък. Още с появата си на белия свят Вие по някакъв начин сте разбрали, че светът e пълен с несправедливости. Още в детството си е нямало начин да не видите и чуете какво постоянно са проповядвали Вашите родители, като че ли са били упълномощени да играят Господ във Вашия свят. Благодарение на родителите си в течение на времето сте се почувствали призвани да подобрите света. За да получи по-голям смисъл живота Ви, с удоволствие се стремите към признание чрез знанията и образованието си. От друга страна, Вие се нуждаете от трудности в разговорите, за да си докажете, че имате добра база да водите кризисни разговори. След няколко твърди юридически спорове Ви става ясно, че да има право и да получи право са две различни неща за човека. Въпреки това, Вие сте човек, който много добре познава законите и правата и е много силно концентриран в професията си, която често носи успехи. Някои намират смисъла в живота в професията си, а другите се чувстват длъжни постоянно да подобряват света и вярата на хората. В края на краищата, Вие имате най-добрият опит, за да знаете какво наистина може да се подобри и какво не, и при това сте спокойни, когато никой не Ви вярва или не е съгласен с Вашия мироглед.

Сатурн в 10-ти дом – Човек на професионалните идеали
Аз се нуждая от постоянна професионална позиция и регулирани задължения в съвместния живот, за да се чувствам сигурен. Освен това, понякога се нуждая от трудности в професията и в съвместния живот, за да открия правата си и да намеря моето истинско призвание. Горко му на моя партньор ако пречи на целите ми – тогава ще бъде посъветван добре да не припарва близо до мен, за да не усети студения ми гръб!
Вие притежавате изначална сигурност, че ще градите дългосрочна кариера, за да постигнете сигурна професионална позиция. Издръжливостта и търпението Ви са заложени по рождение, но не и това как да се отнасяте към авторитетни личности. От една страна сте имали образец как да се издигнете, а от друга страна не Ви е било лесно с трудностите. По някакъв начин се нуждаете от трудности с началниците си, за да откриете своите права и да развиете собствени мащаби за дългосрочно утвърждаване. В стремежа Ви към признание в професията и взаимния живот остават следи, които дават отражение в костите Ви, имунизирайки Ви срещу по-големи трудности, тъй като живеете и градите според собствените си идеали. В края на краищата, с всеки неуспех Вие ставате все по-зрели и пораснали, което Ви помага да постигнете целта си. И понеже така твърдо работите за признание в професията, Вие залагате всичко на възможността да останете по-дълго на тази позиция, нали? Ако някой подрязва краката на Вашия гранитен престол, както в професията, така и в дома Ви, ще остарее преди да сбъдне мечтата си.

Сатурн в 11-ти дом – Противник на нормите и идеалите
Аз се нуждая от регулиране на свободното време и взаимни начинания, за да се чувствам сигурен. Освен това, понякога се нуждая от кризи в бунтовничеството и организирането на свободното време, за да ускоря процеса си на съзряване. Горко му на онзи, който се опита да ми създава пречки в свободното време, както и във взаимните игри и развлечения – тогава рискува дъха му внезапно да спре!
Още от детството си сте правили някакви болезнени опити за приятелство със съучениците си, но сте оставали извън кръга им, въпреки че сте се постарали да бъдете приети. С течение на времето сте се превърнали в аутсайдер, който е намерил един или двама приятели, на които наистина може да разчита. Преди не сте осъзнавали, че недоверието в приятелството е довело до внезапни раздели. От друга страна, Вие сте се опитвали да вземете участие в обществения живот, но всеки път сте имали чувството, че не сте на мястото си. Това Ви е накарало несъзнателно да се бунтувате срещу обществените норми и идеали и за Вас с пълна сила важи мотото: „Правилата са създадени, за да бъдат нарушавани“. Това мото е завладяло изцяло новото Ви съзнание. „Сваляне на старото и изграждане на новото“. За да оправдаете своята аутсайдерска роля, Вие се освобождавате от чуждите норми и идеали и си поставяте свои собствени мащаби в живота. Също така се чувствате призвани да превърнете своето хоби в професия. От както сами решавате колко време да инвестирате в професията си, Вие се чувствате спокойни и не така нервни в работата. В течение на времето ставате все по-сигурен в обществената си роля на аутсайдер и понякога служите за образец за поставянето на нови мащаби и тенденции, нали?

Сатурн в 12-ти дом – Професионални мечти
Аз се нуждая от регулирани почивки и сътрудничество в съвместното ежедневие, за да се чувствам сигурен. Освен това, понякога се нуждая от кризи в сътрудничеството, за да изразя своите очаквания и да осъществя мечтите си. Горко му на онзи, който не изпълни моите очаквания в сътрудничеството или плете интриги зад гърба ми, за него няма да има спасителен пояс!
Още от детството си сте разбрали, че нямате основа под краката си, защото Ви е липсвал бащин авторитет, на който да се осланяте и който да Ви подкрепя. Чрез липсата на база и ориентация в началото, страха и самотата са взели превес във Вас. По някакъв начин сте се чувствали изоставени и не е било възможно да си обясните защо това е така. Не Ви е било лесно да овладеете ежедневието си и да изпълните задълженията си в съвместната работа. Страхът да не се справите професионално и да бъдете изоставен Ви е донесъл много неспокойни нощи. Това Ви е накарало несъзнателно да търсите  възможности за отстъпление в надеждата, че ще намерите своето спокойствие. По-късно сте разбрали, че тези периоди на отстъпление са били нужни, за да се заредите с доверие и сила и да се ориентирате по-добре към извора на спокойствието. Вие винаги сте предчувствали, че професията на мечтите Ви се намира на другия бряг на реката и чрез търпение и постоянство, бавно и сигурно можете да построите мост и да я достигнете. Като пораснал човек сте се чувствали призван да поемете отговорност за работа, чрез която да помагате на изоставени и слаби хора. Съдбата Ви е чрез скритите си таланти спокойно да дърпате конците зад сцената, като в същото време спасявате обществото от хаотични хора, е била само привидност, нали?

 

Добрин Антонов – Доби