Образът на пещерата на Хирон, the Chironian, e бил внушаван за дома, в който Хирон е бил намерен. Този емоционално наситен и будещ спомени образ , разбира се, изглежда подходящ в това, че чрез дома Хирон се фокусира върху тези зони, където може да чувстваме болка и срещаме трудности, както и където търсим да изразим нашата уникална индивидуалност. Може да избягваме “ да изкарваме на светло” тази зона на житейски опит, криейки се в болката си като Хирон с неизлечимата си рана; може само да сме способни да отворим това владение на живота по претоварващ или героичен маниер, като Хирон –появявил се на повърхността като Лечител и Ментор на герои.

Друг образ на домовата позиция на Хирон е взета от Будизма, където разглеждаме Хирон като Вътрешния Учител, домът и знакът му често описват важни уроци , които сме тук, за да научим. Тези уроци изразяват по-скоро вътрешната цел на пътуването, отколкото външната и намесват Средния Път или “верния начин”. Това не е “верен” като противоположен на “грешен”, а по-скоро “подходящ” в опит да попълним нашата индивидуална dharma – нашата реализация на Универсалния закон и частта си в тоталността на съществуванието.

Преди Средния път да е открит и оценен, Хирон е склонен да се изявява по нараняващ “всичко или нищо” начин. С отстъпване и зрялост може да дойде чувство за правилност, често имащо значение на оттенък на връзката с dharma, в по-разширен контекст, по-голям от самите нас ; това е Хироновия подарък към нас…

В допълнение, планетите аспектиращи Хирон тук изразяват вътрешните и външни сили, с които трябва да се борим, тъй като те ни отдалечават от dharma.

Примери за представянето на Хирон по домове:

1-и дом – Подходяща инициатива или действие

2-и дом – Подходящи стойности или използване на ресурсите

3-и дом – Подходяща комуникация, мисъл и реч

4-и дом – Подходящи емоционални връзки и отношение към семейството

5-и дом – Подходяща себеизява и градивност

6-и дом – Подходяща форма на служба към другите и респект към тялото

7-и дом – Подходящи връзки

8-и дом – Подходящо отношение към смъртта и сексуалността

9-и дом – Подходящо отношение към възможностите

10-и дом – Подходящо призвание, професия и положение в обществото

11-и дом – Подходящи идеали и приятелства

12-и дом – Подходящо себеотрицание

 – – –

ХИРОН В ОВЕН И 1-ВИ ДОМ

С Овен или 1-и дом усещането за аз-а е смачкано по някакъв начин, изразява се в чувството, че нищо не си заслужава и/ли не е достатъчно добро. Уроците на Хирон тук са да отстояваме себе си и да предприемем подходящото действие или инициатива да излекуваме ситуацията – да възприемаме себе си и другите такива, каквито сме. По-лесно е да се каже, отколкото да се направи, тъй като сте склонен да саботирате сам себе си в мисловните си шаблони. Помнете, че вашите мисли са могъщи – каквото посеете, това ще пожънете.

Направете си списък с житейските области, в които се чувствате “заслужаващ си”. Идентифицирайте истинската си стойност и как тя би послужила на другите и на самия вас. Не спирайте да записвате, докато сърцето ви не се отвори към обич към вас. Запишете също начините, по които “лошото” третиране от страна на другите ви е помогнало да научите как да отстоявате себе си и да се цените повече. Отново, продължавайте да записвате докато сърцето ви се отвори към тях, както и към вас, за изживяване на урока.

Дарбата на Хирон е осъзнаването на истинската ви стойност, любов към този, който наистина сте. Универсът ви обича такъв, какъвто сте. Стремете се да живеете истински.

Етеричните масла, които ще ви помогнат при разпръскването на тези качества са: Frankincense, sandalwood, cedarwood, clove, ormenis flower, neroli, juniper, roman chamomile, geranium.

ХИРОН В ТЕЛЕЦ И 2-И ДОМ:

С Хирон в тази позиция стойностите и сигурността са приоритетно нещо за вас. Може би чувствате, че не ви е дадено достатъчно – материално, емоционално, умствено и духовно. В края на краищата сърцето ви може да се почувства пренебрегнато и неподхранено, което да доведе до неудовлетвореност от себе си. Опитвате се да компенсирате тази вътрешна рана чрез пари и притежания, или прилепване към хора с надеждата, че могат да ви предложат липсващата ви сигурност. С Хирон тук също нямате вяра в тялото си, не се чувствате удобно в него или не го намирате красиво. Възможно е да има нараняване или психическа травма, която ви е трудно да разпознаете или да ви измъчва болка от финансова загуба или финансова нестабилност.

Направете списък какво сте получили в живота, специално от родителите си и любимите си хора. Продължавайте да записвате докато не разпознаете изобилието, което Универсът е предвидил за вас с истинска благодарност и любов. Където чувствате, че не сте получили дължимото запишете начините, когато неполучаването ви е помогнало да осъзнаете истинското изобилие, което лежи във вас – във вашето сърце. Също запишете в две колонки какво харесвате и не харесвате в тялото си и защо. За всеки отговор “защо” погледнете по-задълбочено и напишете какво следва от това, скоро ще почувствате, че тези прояви са само външна кожа – силата и красотата ви са вътре във вас – в сърцето ви.

Дарът на Хирон за Телец във 2-и дом лежи в разпознаването на изобилието от любов , която лежи в собственото ви сърце …Универсът я е дал. Вие сте създадени в любов, да изразявате любов и за тази любов няма край.

Етерични масла, които ще ви помогнат да влезете в хармония с чуствата си са: Hyacinth, sandalwood, vetiver, ylang ylang, rose maroc, jasmine, carnation, bergamot, geranium, ormenis flower, cedarwood, tuberose.

ХИРОН В БЛИЗНАЦИ И 3-ДОМ

Разположението на Хирон в 3-и дом и Близнаци често показва дълбоко нараняване от комплекси за интелигентност или неспособност да комуникираш ясно или ефективно с другите, както и че другите на моменти доминират мислите ви. Може да сте се сблъсквали с комуникативни проблеми като дете, които са направили спомените от ученическите ви години болезнени. Изглежда, че се стремите да знаете с постоянна жар. Нещо вътре във вас иска да бъде чуто и разбрано от другите. С Хирон тук умът функционира естествено по интуитивен или асоциативен маниер – комуникацията в детството и “учебните” проблеми често са мишмаш от учебни методи към нуждите на учениците.

Седнете и си направете списък за областите, в които имате голямо или дълбоко познание. Не приемайте “Не знам” за отговор. Продължавайте да търсите, докато намерите къде е заложено познанието ви. Също запишете хората, от които научавате. Как вашето познание в която и да е от тези области служи на другите?

Дарбата на Хирон в тази позиция е дълбоко преследване на познанието и умението да предадете тази мъдрост на другите. Познанието за вашето собствено “Знание” лежи в сърцето ви, отвъд думите. Делата комуникират повече.

Етерични масла, които ще ви помогнат да сте в хармония с чувствата си са: : Clary sage, ylang ylang, cypress, geranium, pine, sandalwood, bay, ormenis flower, jasmine, clove, pimento berry, mandarin, coriander, angelica seed, sage, cistus, myrtle.

ХИРОН В РАК ИЛИ 4-ТИ ДОМ

В Рак раната е свързана с ранно майчинство и основни нужди от сигурност. Чувстваме бездънно отчаяние, че любовта не ги запълва. Чувството, че сме нежелани, необичани, никой не се грижи за нас и не ни подхранва. Постоянно се опитвате да се избавите от чувството за необичания у вас и сте изострено чувствителен към болката на другите и на света като цяло.

С Хирон тук това е вътрешна нужда да бъдеш нужен.

Направете списък на хората, които ви обичат. За всеки запишете начините, по които те показват любовта си. Когато изпитате липса на любов, посочете начините, които са ви помогнали да се обърнете навътре към собствената си любов дълбоко в сърцето ви. Изворът на любов е в сърцето ви, а не навън. За тези, които се опитвате да спасите, опишете затруднението, което им е послужило да събудят собствените си сърца.

Дарбата на Хирон в Рак или 4-ти дом лежи в откриването на безкрайната любов, която лежи в сърцето ви, нуждаещото се дете, което ви чака вътре във вас да се погрижите за него. Вие сте сензитивна част от голямата любов на Универса.

Етерични масла, които ще ви помогнат да сте в хармония с чувствата си: Basil, lemon, cedarwood, grapefruit, pine, vetiver, patchouli, juniper, myrrh, cypress, cardamon, petigrain, geranium, frankincense, rosemary, pimento berry, bay.

ХИРОН В ЛЪВ ИЛИ 5 ДОМ

Разположение на Хирон в Лъв или 5 дом често показва, че способността да сте безгрижен и спонтанен може да бъде наранена. Чувствате дълбоко, че не можете да изразите нещата, които са вътре във вас.

Може би сте възспирани да изразявате градивността си като малко дете, и следователно сте подтискал този аспект от аз-а си което по-късно в живота ви е съдало трудности и е създало представата за неадекватност. Много пъти това се изразява като люшкане между желанието да бъдете звездата на момента и такъв страх от провал, че не сте способен да го преодолеете. Вашата същност, вашата градивност и joie-de-vivre остават затворени вътре. Вероятно чувствате, че никога не ви е дадена възможност или че другите не признават вашите дарби и таланти.

За да го преодолеете, съставете списък за начините по които сияете във вашия живот. Опишете вашите творения и как сте служили на себе си и другите Опишете начините, по които изразявате това, което е вътре във вас. Къде чувствате, че ви е било попречено да се изразите, опишете начините по които това ви е помогнало да се научите и да потърсите изява на това.

Дарбата на Хирон тук е вашето познание на специалните начини, по които сте допринесли към света, и реализацията, че няма значение какво правят или не правят другите, няма значение какво вие сте направил или не сте, не можете да помогнете, но светите!

Етеричните масла, които ще ви помогнат да влезете в хармония с чувствата си са: Hyancinth, jasmine, frankincense, ylang ylang, cedarwood, pine, patchouli, vetiver, juniper.

ХИРОН В ДЕВА ИЛИ 6-ТИ ДОМ

Вярвам, че това е естественото местоположение на Хирон и тук е в силата си.

Тук обикновено има повишена нужда от лечение и интегриране на аз-а дължими на дразнещото чувство за липсваща цялост. Може да чувствате, че нещата при вас са сбъркани и никога няма да се наместят, никога няма да се излекуват…че по някакъв начин сте направен несъвършено. Връзката между емоциите и физическото здраве е необичайно силна. Контрол и неспособност да се чувствате сигурни в делегирането на отговорност са другата цел, с която трябва да се работи. Физически упражнения и диета могат да бъдат строго спазвани, но без значение какво се опитвате да преодолеете, не сте задоволени. Здравето и лечението ще бъдат важни материи, и в търсенето на самолечение ще бъдете привлечен да лекувате другите и да ги учите да си помагат сами с това, което вие сте научил.

Чрез честно и искрено описване на зоните във вас и в живота ви, където се чувствате цялостни, излекувани и интегрирани, след това описване на нещата, които мислите, че не са наред с вас, после срещу всяко нещо-отбележете начините по които то ви помага да израстнете, да се излекувате и да се развиете, тогава ще осъзнаете дълбоката връзка с целия живот.

Дарбата на Хирон тук лежи в дълбокото разбиране на лечението. Познанието за Универсалния план, който е отвъд ограничения земен възглед – разбулването на съвършенството на същността, че всички неща служат на божествения план.

Етерични масла, които ви помагат да сте в хармония с чувствата си: Rose maroc, ylang ylang, patchouli, vetiver, galbanum, cypress, frankincense, Rose otto.

ХИРОН ВЪВ ВЕЗНИ И 7-И ДОМ

Във Везни или 7-и дом обикновено изпитвате чувството, че не можете да се свързвате с другите, връзките изглеждат трудни както и да опитвате. Обвинение или проекция, отражение или защитност са важни цели, с които трябва да работите, и хармонията и мира, които толкова желаете изглеждат тотално разрушени от другите или от самите вас. Може да чувствате, че никога няма да намерите “подходящия” човек.

Ще научите много чрез връзките си, и особено факта, че усещането ви за индивидуалност не зависи от това дали другият ви харесва или не. Вашите премеждия и изпитания ще ви водят към развиване на добри съветнически и арбитражни /посреднически умения.

За да реализирате собствените си потенциали тук, опитайте се да съставите списък – честна преценка на позитивните неща, които сте дали на другите във връзките. Продължавайте да записвате, докато сърцето ви се отвори. За всеки от получените “провали” опишете ползите, уроците, дарбите, които са резултат от тях за другите и за вас. За всички времена, когато мирът е бил разрушен, посочете ползите от тях за себе си и другите. Също, направете кратък списък на качествата на идеалния партньор за вас. Тогава за всяко качество посочете начините, по който имате тези качества у вас.

Дарбата на Хирон тук е в осъзнаването, че сте цялостен и в преценката, че независимостта и зависимостта са неразделни и винаги точно балансирани.

Етерични масла, които ще ви помогнат да бъдете в хармония с чувствата си: Rose otto, coriander, bergamot, frankincense, ylang ylang, basil, sweet fennel, coriander, grapefruit, neroli .

ХИРОН В СКОРПИОН И 8-И ДОМ

Лична трансформация и темите за раждането/смъртта, загубата на сексуалността чрез отчуждение, изоставяне, емоционална деструктивност са възможни сценарии с Хирон тук. Може би страдате от дълбока рана, получена доста рано в живота ви чрез загубата на близък човек. Може да изпитвате страхове, че каквото и да направите, ще ви бъде отнето във всеки момент и емоционалния контрол ви служи, за да го задържите. При хората с такова разположение на Хирон често има дълбока болка, свързана с рождена травма.Може да изпитвате чувство на сексуална неадекватност и повишена чувствителност към болезнено подтиснатите склонности , причиняващи болката ви.

Запишете си нещата, които ви липсват у човек или нещо, което е умряло или изгубено. За всяко си запишете начините, по които тази липса са все още налични в живота ви. Формата, която това приема може да бъде различна от това, което очаквате. Тогава запишете начините, по които усещането за липса ви подтиква да осъзнавате и изразявате специалните си дарби.

Специалната дарба на Хирон тук е експанзия на разбирането ви за аз-а. Изваждането навън на неизявените досега дарби на разбиране, състрадание и съветничество. Евентуалната реализация, че нищо не умира наистина, само се видоизменя…духът и любовта са вечни и винаги налични към отвореното сърце.

Етеричните масла, които ще помогнат да влезете в хармония с чувствата ви са: Sandalwood, vetiver, cedarwood, narcissus, clary sage, orange, lemon, rose otto, frankincense, geranium, cedarwood, bay.

ХИРОН В СТРЕЛЕЦ ИЛИ 9-ТИ ДОМ

Религия и философия и чувството, че нямате мъдрост или дълбоко разбиране са Хироновите теми тук. Обикновено продължението е, че изпитваме дълбоко религиозно чувство или страстен стремеж, които могат лесно да бъдат изтълкувани неправилно и това да породи несигурност в убежденията ни. Има възможност за утеха в пътувания към свети места, изследване на други култури, тяхната религия и митология. Понякога при тази Хиронова позиция има трудности при намиране на значението във всичко, може да се появи отчаяние и обезверяване.

Запишете всички начини в които сте мъдри и притежавате дълбоко разбиране и начините, в които другите печелят от тази ваша мъдрост. Отворете сърцето си и слушайте, те са тук.

Дарбата на Хирон тук е в откриването и познанието на великата мъдрост, която лежи в сърцето ви. Реализацията, че приключението и радостта от живота е да ги имате, без значение къде сте и какво правите.Те са вътре във вас, дадени ви от Универса.

Етерични масла, които ще ви помогнат да влезете в хармония с чувствата си: Cardamon, ginger, juniper, pine, geranium, linden blossom, orange, ylang ylang, rose maroc, rosemary, peppermint, neroli.

ХИРОН В КОЗИРОГ ИЛИ 10-ТИ ДОМ

Разположението на Хирон в Козирог или 10-ти дом често се изразява в трудности в поставянето и постигането на целите, или намирането на нишата ви в обществото. Има също възможност да живеем според родителските очаквания и да постигнем това, в което те са се провалили – носенето на чуждото бреме е честа тема, особено това на майката. Чувство на неадекватност и подценяване на собствената ви стойност.

Ако тези теми са изразени в живота ви, опишете начините в които притежавате познание и сте полезен на другите. Също така съставете списък в какво вярвате, че е вашата стойност. Осъзнайте стойността си. Тогава за всеки пример, където чувствате, че нямате стойност – посочете начините, по които това ви помага да се остойностите, признаете и чуете себе си.

Хироновата дарба тук е да осъзнаете собствената си стойност. Да признаете себе си и къде са вашите дарби. Да се вслушате и да чуете посланията на собственото ви сърце , да видите специалното си място в Универса и да помогнете на другите да направят същото.

Етерични масла, които ще ви помогнат да сте в хармония с чувствата си: Cardamon, lemon, ginger, black pepper, bergamot, orange, jasmine, rose otto, ormenis flower, basil, peppermint, linden blossom, vetiver, jasmine, clary sage.

ХИРОН ВЪВ ВОДОЛЕЙ ИЛИ 11-ТИ ДОМ

Позицията на Хирон тук често дава дълбока връзка с психиката и колективното подсъзнание, но тук често има блокировки и задръжки. Раната се изразява в чувство на откъснатост, прекъсване на връзката, дистанция, изолация и отчуждение от света и Универса. Това чувство на неспособност да за адаптация или отхвърляне от група или обществото като цяло се запазва дълго време.

Често поради тази чувствителност към колективното, хората с това разположение на Хирон ще бъдат напред в мисленето, но вероятно отхвърлени от групите и обществото, тъй като са ги изпреварили във времето – сенките на “откритието” тук.

Запишете начините, по които се чувствате свързани с живота, с другите, със света и Универса. Отбележете ползите и дарбите от това да си сам, изолиран и отчужден. Опишете начините, когато вашата “различност” е дарба и благословия за вас и другите. Водете си дневник с мислите и сънищата си.

Специалният дар на Хирон за вас е развитието на обективен и оригинален възглед към живота, както и реализация за взаимната обвързаност на всички неща. Познание за вашите уникални дарби и индивидуалност. Вашето право да бъдете себе си.

Етерични масла, които биха ви помогнали да сте в хармония с чувствата си: Frankincense, sweet fennel, sandalwood, neroli, rose maroc, jasmine, hyacinth, benzoin, carnation, cedarwood, bay, tuberose, violet leaf, marjoram.

ХИРОН В РИБИ ИЛИ В 12-ТИ ДОМ

С тази Хиронова позиция може да сме странни и чудати сами на себе си. Знакът на Риби изобразява две риби /дуализъм/ свързани заедно и плуващи в противоположни посоки. Заблуда, илюзия, емоционална манипулация и истински трансцендентални изживявания могат потенциално да криволичат в пълно объркване. Рибешката чувствителност към подмолностите е цел, и като резултат може да загубим индивидуалността си и да изпитаме рана на печал чрез загуба на вяра в Универса.

Направете списък с начините, по които чувствате, че Универсът ви е предал и тогава към всеки опишете в кое тези събития и обстоятелства са помогнали на вас или на другите. Какви уроци по любов са ви дадени и сте научили чрез това? Всичко в Универса е акт на любов – просто вие не винаги разпознавате формата, която любовта приема. Също погледнете какво правите в живота си сега и опишете начините по които миналите “предателства” на Универса са ви помогнали да стигнете дотук. В живота няма случайности.

Дарбата на Хирон тук лежи във вашата способност да признаете и прегърнете божественото, водещата ръка, Господарският план. Да отворите сърцето си още повече към любовта и Създателя. Да видите, че всички неща, които се случват в живота служат да ни научат на любов и състрадание.

Етерични масла, които ще ви помогнат да влезете в хармония с чувствата си са: Cypress, rose otto, frankincense, nutmeg, narcissus, bergamot, helichrysum, linden blossom, ylang ylang, neroli.

Посланието на Хирон в картата е едно и също за всеки – че няма значение какво се случва в живота, то не е нищо повече от учебно изживяване, което не може да бъде разглеждано като провал или пречка. Всичко, което се случва има цел и колкото повече го осъзнаете, толкова повече се настройвате към Универса и хората около вас, вие ще бъдете и ще изцелявате – физически, емоционално, ментално и духовно.

Благодарност е ключът.

Да се достигне точката на благодарност е осъществено чрез намиране на скритото благословение в кризи, дарбите на раните, сребърната линия към всеки облак, божествения ред в хаоса, любовта във всяко нещо.

Благодарност за нашата уникалност и индивидуалност, каквато сме, която ни кара да обичаме Универса отново и отново.

“Прошката е ключът, който отключва вратата на обидата и гнева и белезниците на омразата. Тя е силата, която разрушава оковите на горчивината и букаите на егоизма”