Asteroids of Love, Attraction and Sexual Desire

* Ceres
Discovered – 1/01/1801
Orbit – 4.6 years
Significance and Meaning:
Mother, nurturing, feeding emotional and phychical needs. Taking care for each other.

Ключова дума – “грижа се”, “нужди”

* Juno
Discovered – 9/01/1804
Orbit – 4.36 years
Significance and Meaning:
Committed and bonded relationships, marriage, legal ties and protection of rights within the relationship.

Ключова дума – “обвързвам се”, “отношение”

* Vesta
Discovered – 3/29/1807
Orbit – 3.63 years
Significance and Meaning:
Devotion and dedication to beliefs, tantric sex and passion for ritual. Sex as spiritual transformation.

Ключова дума – “спиритуално”, “посвещавам се”

* Psyche
Discovered – 3/17/1852
Orbit – 5.00 years
Significance and Meaning:
Perseverance of love, connection of a psychic nature, awakening of intuition, soul seeking completion.

Ключова дума – “духовно”, “цялостност”

* Sappho
Discovered – 5/02/1864
Orbit – 3.48 years
Significance and Meaning:
Sexual attraction, deep appreciation of self and others, poetic, artistic, refined and cultured. Very passionate.

Ключова дума – “проникновено”, “страст”

* Eros
Discovered – 8/13/1898
Orbit – 1.76 years
Significance and Meaning:
Erotic love, sexual or creative revelation that brings two people together to form a lasting transformation.

Ключова дума – “разкривам се”, “трансформация”

* Cupido
Discovered – 9/25/1913
Orbit – 3.35 years
Significance and Meaning:
The look of love, aware of image, being tantalized by the reflection, seeing is exciting or foreboding.

Ключова дума: “копнеж”, “отразявам”

* Amor
Discovered – 3/12/1932
Orbit – 2.66 years
Significance and Meaning:
Love as felt idealistically, romanticize in pure and unconditional thought, not necessarily sexual.

Ключова дума: “идилия”, “безусловно”

* Aphrodite
Discovered – 9/24/1925
Orbit – 5.24 years
Significance and Meaning:
Impulsive love and attraction, love inspired by fated events, animosity turning to magnetism, charisma.

Ключова дума: “харизматично”, “импулс”

* Anteros
Discovered – 3/13/1973
Orbit – 1.71 years
Significance and Meaning:
The brother of Eros, love returned, or love avenged. The answer of love’s longing, a place to finally meet.

Ключова дума: “отразяване”, “отвръщам”

* Adonis
Discovered – 2/12/1936
Orbit – 2.57 years
Significance and Meaning:
Spellbound love, sexual magnetism, the desire to arouse, please and fulfill the beloved. Potent tie.

Ключова дума: “омайно”, “пробуждане”

* Pan
Discovered – 5/09/1988
Orbit – 3.00 years
Significance and Meaning:
Seductive and earthy sensuality, creative, wily, and likely to istill “panic” to produce change or contact.

Ключова дума: “чувственост”, “завладяващо”.

– – –

Обиколката на астероидите (в пространството между Венера и Юпитер) варира от 1 до 12 години.
Астероидът Ерос прави пълна обиколка на Зодиака за около 1,76 години като основното му значение с оглед астрологическа символика се свързва с добиване на „еротична опитност и трансформация”.
Астероидът Психея се завръща не всеки 5 години и символизира нашата връзка, сплотеност, привързаност с/към другите посредством екстасензорни, психични, свръхсензитивни способности.
Пан се завръща на всеки 3 години и в картата символизира първичната креативна енергия, плътски чувства и желания и онова състояние на „паника” /дезориентираност/, което често предхожда промяната.
Обиколката на Веста е близо 3,63 години, и в картата тя символизира преданост, отдаденост, вяра, посвещение и нашият „вътрешен огън” (в митологията архетипът на Хестия-Веста е представен като пазителка на домашното огнище), а също и сексуална опитност в смисъл на „спиритуална трансформация.
Най-често използваните завръщания в прогностичната астрология са тези на Слънцето, Луната, Венера, Марс, Юпитер и Сатурн, но като техен „подвид” понякога намират приложение и тъй наречените „полузавръщания” и „фазови завръщания” (demi-return, phase-return). Мажорните планетни завръщания дават характеристика на основната „рамка”, завръщанията на астероиди внасят допълнения и маркират детайли..

– – –

индекси в астро.ком:

//

*  Free horoscopes
*  Extended chart selection
*  Additional objects
*  Използвате натиснат CTRL за да изберете повече неща

* Ceres (1)
* Vesta (4)
* Psyche (16)
* Sappho (80)
* Eros (433)
* Cupido (763)
* Amor (1221)
* Aphrodite (1388)
* Anteros (1943)
* Adonis (2101)
* Pan (4450)

Lillie

http://astrosite.org