Колкото по-силно е хармоничното съчетание между Луната и Уран, толкова по-силно е положителното Ураново влияние върху умствения, духовния и волеви живот на човека, особено до тридесет годишна възраст, когато над човека господства лунното влияние.
Според силата на хармонията между Луната и Уран, по-добре или по-слабо се развиват дарбите и способностите, намиращи се в коронната част на главата, чрез която човек прави правилни връзки, отношения и обмяна с висшите ангелски светове, от където придобива Прометеевия огън за творчество във всички области на науката, изкуствата, философията и техниката.

 
Хармонията между Луната и Уран е свидетелство, че такъв човек в много минали животи е бил прилежен ученик, който е прилагал усвоеното познание. Тази позиция дава мощно и богато творческо въображение. Умът на такъв човек се отличава с бърза схватливост и съобразителност. Чувствата и възгледите му са устойчиви, постоянни, самобитни. Замислите и стремежите всякога имат духовна насоченост, отличават се оригиналност и духовна светлина. Всички самобитни творения и открития в областта на науките, изкуствата и техниката, са под влияние на Уран. Под неговото влияние попадат и всички окултни науки. Затова хармонията между Луната и Уран още от ранна възраст дава интерес към изучаване на окултните идеи. Силата на аспекта определя и постиженията, които може да има човек в областта на окултните науки.

 

Аспектът дава най-богатите условия и възможности за придобиване на окултни познания, духовна светлина и прозрения. Колкото по-силна е хармонията между планетите, толкова повече са благоприятните условия за овладяването на духовното познание в цялата му широта, за развитие на духовните дарби и способности, за усъвършенстване и напредък в духовното поле.

 
Най важните дарби, способности и добродетели, които се развиват при хармония между Луната и Уран са: необикновено силна, бърза и точна интуиция; духовно прозрение, чрез което човек от пръв поглед, от първо впечатление разбира с кого може да е приятел и с кого не; любов към всички същества; идеал за издигане на цялото човечество. Животът на такива люде е необикновен във всяко отношение. Поради своите високи умствени и духовни потребности, те търсят за приятели само духовно извисени хора, мъдреци и гении.

 
Хора с хармоничен аспект на Луната с Уран оказват твърде силно влияние с идеите, мислите чувствата, живота и делата си върху обкръжаващата ги среда, върху всички обществени слоеве. За тези хора може да се каже още, че не се поддават на чужди отрицателни влияния, а напротив, самите те всякога влияят напредничаво и най-благотворно на околните. В каквато и среда да попаднат, те се стремят съзнателно да я спечелят за доброто, да увеличат светлината и щастието й, да й предадат от своите възвишени качества и добродетели. Вродени и силно подчертани у тези люде са свободолюбието, пълната независимост, самостоятелността и самобитността.

 
Те са новатори в всички области на човешката дейност, защото техните открития и постижения изпреварват своето време, техният устрем към преодоляването на старото и прокарването на новото е непреодолим. В практическото провеждане на общочовешките им идеали ги ръководи тяхната мощна интуиция, която им посочва пътя, хората и средствата, чрез които те могат да осъществят замислите си.

 

Хармонията между Луната и Уран е свидетелство, че в редица минали животи такъв човек е приложил на дело в живота си знанията, които е придобил в окултните школи. Те са станали плът и кръв от самия него. Той е подчинил напълно своята личност, т.е. материалната същност на своята индивидуалност, на своята духовна същност. У такива люде, окултните идеи и учения и вярата им в духовния свят са вродени. Аспекта показва също, че човекът е готов да бъде окултен ученик.

Ив. Антонов

//

Иван Антонов е роден в навечерието на ХХ в. в село Извор, Радомирско. Шест годишен остава кръгъл сирак. Детството му е изключително тежко, до дванадесетата си година е бездомен, прехранва се като носач на багаж на Софийската гара. Започва училище петнадесетгодишен, като взима за една година по четири отделения, и успява да завърши средно образование заедно с връстниците си. Следва българска литература в Софийския университет и след дипломирането си работи като журналист във вестник “ЗОРА”.
С основите на окултните науки астрология и френология се запознава в школата на Учителя Беинса Дуно. Преди 9.9.1944г. е издадена една негова книжка по френология, съхранени са и негови лекции по астрология, чието издаване е предстоящо. Представихмеме на вашето внимание една от тези лекции, в която е съхранен автентичния стил и изказ на астролога Иван Антонов.

http://www.astroseer.net