По-голямото познание за човешката психология ни казва, че ние трябва да постигнем Агапе не чрез потискане на Ерос, но чрез приемане на неговия дар, чрез научаване да обичаме страстно и изцяло, докато поддържаме и своето чувство за морал и етика. Освен това, както Айрин Клермонт де Кастилехо казва, Агапе се постига не чрез война със себе си, а с вътрешен брак и цялостност, която може да дойде само чрез пълно самоприемане. Дарът на Ерос са не само еротичната любов и страстните връзки, които ни свързват със земята, върху която живеем, с нашите домове, основни институции, приятели и самата земя, макар че всяка от тях е голям дар. Ерос е също и източника на лична мощ, която не е резултат от социално положение или власт в някаква институция.
Това не е власт над друг, а власт отвътре. Тя понякога е наричана харизма, но дори тази дума не успява да улови нейната същност. Това е властта на някой, чията Душа е обвързана в живота, някой, който не се страхува да бъде верен на своята природа, защото Ерос идва пряко от Душата. Ние почитаме Ерос и при това поставяме центъра на съзнанието в своята Душа, като обичаме и уважаваме себе си, всеки друг и Земята.

Правим го чрез възпитаването на една нагласа на уважение към своите тела и сексуалност, както и към присъствието на духа в природата. Когато признаем, че свещеното в природата не е отделено от нас или над нас, но също и под нас в земята и вътре в нас, ние можем да се ангажираме със своите пътувания чрез ангажирането ни и с това, което приканва към нас истинската красота. Няма значение дали някой друг го намира красиво и достойно за любов. Въпросът е, че ние го правим. Ето как откриваме кои сме – чрез това, което обичаме достатъчно, за да се обвържем с него.

Любов и раждане

Любовта е свързана с радост и удоволствие, а също и с раждане. На най-физическото ниво сексуалната страст често води до зачеването и раждането на дете. Но сексът води не само до физическо раждане. Ерос често съпровожда творческия процес. Двама колеги, работещи заедно, са наясно с еротичния заряд.

Те могат да го сбъркат с романтично или сексуално привличане, докато то всъщност има нещо общо с раждането на техния проект. Често пъти, когато проектът е завършен, чувството изчезва. Ако те са объркани и действат въз основа на своето еротично привличане, могат да открият, че техните отношения внезапно са станали объркани, заплетени и общо взето незадоволителни, а техният проект се проваля.

 

 

‘Да пробудиш героите в теб’, Каръл Пирсън

http://astrosite.org/