Енергията на Хирон изглежда поразяващо сходна на тази на Четвъртият Лъч на Хармонията чрез Конфликт, обозначен от Алис Бейли като преминаващ през Телец, Скорпион и Стрелец / три изпъкнали планети в картата при откриването на Хирон/. За Четвъртия Лъч се казва, че се асоциира с плоскостта точно отвъд менталното, това е интуитивната плоскост. За мен транзитите на Хирон са били конкурентни с периоди, когато съм била принудена да направя избор – базиран на собственото ми интуитивно ръководство. Всяко изживяване асоциирано с тези транзити ме е довело до някакъв вид “адска земя” – земя, където стандартните правила и закони са били невалидни и логичните решения често са били съвсем безполезни.

Хора, силно настроени към Лъч 4, често се чувстват като “странници в странна земя”, напълно съзнавайки, че Земята не е истинският дом на Човечеството.Те постоянно търсят моста между този свят и следващия, между материята и духа, между логичното и алогичното, между практичното и красотата, в опит да излекуват пукнатините между двете напълно различни и противоположни царства. Това “пренасящо съзнание” се изявява като дълбоко отношение към конфликта в човешките взаимоотношения, желание да се помогне при коригирането на нехуманните условия присъстващи на нашата планета, интерес към лекуването, страст към едно или повече изящни изкуства. Изострено интуитивни, тези хора са естествено привлечени към окултните науки като астрологията, които използват и двете полукълба на мозъка.

Тъй като високо развитата им интуиция им помага да възприемат житейските ситуации по доста различни начини от диктуваните от ляво-мозъчното общество, хората от Четвъртия лъч изживяват голям умствен, морален и духовен конфликт в живота си. Извън този конфликт те са създали едни от най-ценните творби в областта на световното изкуство, както и много значителни пробиви в интуитивното възприятие.

Символът за Хирон е асиметричен, с две диагонални линии на “К” отдясно. Това изглежда илюстрира несигурните, небалансирани чувства асоциирани с опита да се инкорпорира възприятията на дясното мозъчно полукълбо в главните житейски решения. Търсенето на душата, асоциирано с Хироновите изживявания може да намесва въпроси като “Ще бъде ли за мен това добре в светлината на отделния ми душевен път? Как може това нещо да подпомогне еволюцията на човечеството?”

Точно както интуитивното царство свързва трите лъча на земята с трите лъча на духа, чрез Хирон можем да започнем да свързваме прагматичната природа на Сатурн с царството на синтезиса, което изразява Уран. Като ни учи да приземяваме действията на дясното ни полукълбо, този малък, но значителен планетоид предсказва нашия мост към Уран, планетата на интеграцията дух/материя и цялото знание на ума.

Adele Barger Wilson