Много се говори за принципа на синхроничност и цикличност в астрологията. Но доколко същият принцип намира приложение в синастрията, чийто обект на разглеждане са човешките взаимоотношения? Какво всъщност се разбира под синхроничност в случая?
Казват, че двама души се срещат в един предварително определен за това момент, която среща става реален факт, когато са спазени необходимите условия и предпоставки за това, които някои астролози наричат “тайминг” (от англ. timing). На същия принцип работи и хорарната /часова/ астрология.

Но нека се опитаме да се абстрахираме от понятието “кармична обвързаност” и прочие в същия дух, като акцентираме вниманието върху принципа на енергийна синхроничност и циклично развитие в синастрията.
От гледна точка на кармата хората /и обстоятелствата/, които срещаме в продължение на житейския си път, не са случайни. Срещата с всеки от тях е по своему полезна и целесъобразна, независимо от това какво ни причинява този човек и каква е динамиката на отношенията ни с него. От гледна точка на нашата еволюция всяка среща, ситуация или зависимост от определени обстоятелства в живота има за цел да ни помогне да извървим индивидуалния си път в онази посока, в която сме предварително избрали да се развиваме.
И в този смисъл може да се проследи връзката между динамиката на хороскопа, т.е. факторите, които ни въздействат в определен времеви хоризонт, и фокусиране върху определени теми и лайтмотиви в живота чрез срещите ни с хора, събития и обстоятелства.
С други думи и образно казано, срещата ни с даден човек в живота е резултат на негласното “споразумение” между две Души, чиито пътища в един момент се пресичат с оглед съвместно научаване на житейски урок или уроци. Така, както всяко наше желание, мисъл, постъпка намират отражение и продължават да живеят в по-фините светове, така и за всяка среща, която ни предстои, преди да бъде осъществена в реалността, която ни заобикаля, има предварително създаден “идеен замисъл”, който чака своето въплъщение в най-подходящия за това момент. От астрологична гледна точка това се случва в съзвучие с важни транзити, прогресии, дирекции и пр. фактори за разгръщане потенциала на хороскопа в динамика.
И в този контекст синхроничността може да се разглежда като проявление и последователно въплъщаване на идеите в реалността в съзвучие с индивидуалния цикъл на нашето развитие, т.е. в точния момент и на точното място. Така всяка една по-важна среща в живота ни може да бъде символично представена като свита и постепенно разпъваща се хармоника. Първоначалният импулс, който пречупва точката на свиване, е моментът, наречен астрологичен “тайминг”. В синастрията между двама души това “звучене” придобива моментът на първата им среща тук и сега.

Както вече видяхме, за да се срещнат двама души в реално време, са нужни предпоставки за това. С милиони хора в света можем да имаме ‘перфектна’ синастрия, която обаче ще си остане само “синастрия” без да се осъществи истински, реален, жив контакт. Като под жив контакт най-често се разбира някакъв вид взаимодействие – реално или виртуално.
Синастричната карта ‘оживява’ в мига, в който двама души се срещат и започват да си взаимодействат /или противодействат/. И този основен принцип е от съществено значение в синастрията, той е ключът, който ни помага да разберем “формулата” на отношенията (ако изобщо може да се говори за някави формули). Именно наличието на някакъв вид взаимодействие между въпросните двама души /или група от хора/ вдъхва на синастрията живот и кара партньорската карта да функционира като жив организъм, а не като застинала идея.
И за да се осъществи тази първа среща, е необходим резонанс, което, ако се разглежда чисто астрологически, нерядко се проследява в картите на двамата души. Тоест мунданните констелации в момента на срещата трябва да резонират с картите на тези двама души и да са в съзвучие с определени “теми”, които по това време стават активни и добиват фокус в хороскопа и респ. в живота им. Тази взаимовръзка се установява и като се проследи прогресивната динамика в наталните карти на двамата партньори или две човешки същества, които се срещат и полагат началото на някакъв вид взаимодействие. От тази перспектива транзитите само отключват, активират вече съществуващи, но още статични “предпоставки” в картите на тези двама души.

От АН: “Синастрията позволява да видим връзките на нашите планети с още 10-15 чужди планети и точки….
По правило когато сме удовлетворени от едно партньорство, не си задаваме въпроси защо сме щастливи, от кои планети и аспекти идва, не се лутаме в анализи и синтези и т.н. Изобщо и през ум не ни минава да търсим консултации със звездите по такива въпроси.
Появи ли се обаче тъгата от раздяла или потребността от декларации за щастлива любов, е подходящо време за анализ най-вече на собствения хороскоп…

Връзките ни показват средствата, които ползваме за да набавяме необходимата ни енергия в някоя област, да компенсираме недостиг някакъв, да хармонизираме собствената си енергия….
Много е лесно да се обвържем емоционално с друго същество и да получаваме енергия от него, като понякога го правим дори връзката да носи предимно разочарования и тъга….
Междувременно забравяме да развиваме скрития в себе си потенциал и изобщо да приемаме и отдаваме енергия на много други обекти от външния свят…..

Много е важно дойде ли времето на анализи в една връзка, когато търсим отговори на въпросите чрез астрологията, да ги търсим първо в собствения си хороскоп… Не го ли правим, ще сме твърде склонни да залитаме в нереалистично отношение към партньорите, а това води до разочарования и ни отдалечава от онова нещо, което наричаме духовна любов и се очаква да носи истинското щастие….

Щом връзката все още занимава мислите ти, то тя не е изчерпана, пък и животът ти не е приключил. Ако не отработиш една връзка и не научиш всичко, което трябва от нея, то още в тоя живот ще се яви следваща такава.
За следващото съществуване не съм категорична, но за това съществуване… значи ти си си приключил с някого, връзката, но той не е….
Нали не изключваме следния начин на общуване – въпреки раздялата, някой продължава да мисли за нас и това му влияе…. или пък ние мислим за някого, това ни влияе, и изобщо не е изключено той да не се сеща за нас….
Няма проблем – връзката ни съществува, дори когато физически не сме заедно…”.

http://astrosite.org