Всичко, което ми липсва, си Ти” (превод от немски: “Alles was mir fehlt bist Du”)

Психологическите проекции са съществен елемент на всяко партньорство.
“Проекция” /от лат. proicio – “пренасям”, “прехвърлям”/ буквално означава пренасяне навън, върху някого на определено психологическо състояние, чийто израз са вътрешните  /съзнателни и несъзнателни/ комплекси, очаквания, потребности, тоест своего рода “материализиране” на вътрешните психични процеси или представи посредством пренасяне върху подходящ “обект”.
По този начин “виждаме” определени качества у другите, които  /в повечето случаи несъзнателно/ сме приписали на тях и които в основата си всъщност принадлежат на самите нас. Особено “атрактивен” за нас е този механизъм във връзка с онези качества и съставни части на нашата същност, които ние – поради едни или други причини  /дължащи се на възпитание, социокултурни рамки, междуполови отношения и “роли”…/ – не можем или не сме в състояние да изживеем, тоест да изразяваме спонтанно, по съзнателен и директен начин.

И по такъв начин ние изживяваме по “заобиколен път” посредством други хора и сблъсъка си с тях всички теми, които са от особено значение за нас.
Много от качествата, заради които се възхищаваме на другите, или които ни карат да се влюбваме в тях  /символичния носител на тези “липсващи” ни качества/, са всъщност НЕИЗЖИВЕНИ или НЕПРИЗНАТИ черти и способности в нас самите. Същият принцип важи и за това, което неистово  /или в състояние на афект/ се опитваме да отречем и да осъдим – нещо, което обаче е присъщо на самите нас  /например, потиснати посредством възпитанието или наложените от заобикалящата среда норми и стандарти  потребности, т.е. това, което не сме се научили да изразяваме по конструктивен начин/ – в противен случай това би ни засегнало повече или по-малко /или по някакъв друг, косвен начин/…

Астрологията предполага ЦЯЛОСТНОСТ.
В житейските аналогии проекциите са най-видими.
Проекцията ни предоставя от една страна възможността и шанса  /често неосъзнати/ да изживеем тази “цялостност” посредством връзките ни с други хора. В миналото, а в някои култури и до днес, например – като жена с ограничени възможности за развитие в една желана връзка, която се опитва да съхрани, която не позволява спонтанното изразяване на стремежа към автономия и независимост и изразяване на агресията. Астрологически погледнато, най-често се сблъскваме с проекциите на собствената си слънчева и марсова символика върху образа на любимия мъж. От друга страна в някои култури се е приемало или се приема като “признак на слабост” мъжът да показва своите чувства и сензитивност; за тях  /мъжете/ жените са проеция на “ин”, на “анима”, своего рода “отдушник”, за да се чувстват цялостни. Лунните теми и тези на Венера в една мъжка карта не са така съзнателно интегрирани като аспект, тоест неразделна част на цялостната личност – от чисто астрологическа гледна точка те се изразяват като набор от черти и характеристики, принадлежащи на жената/майката в хороскопа на родения, считани като цяло за присъщи на жените  /или на любимата жена, тоест търсената, желана “половинка”/.

Обратната страна на медала, представена като  “огледално отражение” на някоя наша същностна черта, характеристика, “видяна” и разпозната в другите отсреща, въпреки това е добре обособена страна от личността ни, която ни позволява да “избягаме”, да се “скрием” от нелюбимите си и неприемливи черти, при което те остават сенчеста и потисната част от самите нас и се намират, осъждат и се елиминират в другите  /или поне се прави опит да бъдат “ликвидирани”/.

Или да си представим, например, личност с “наранен” Уран в 7-мо поле – това е една порта за навлизане на необичайното, неконвенционалното, новото, усещането за свобода, от което толкова се нуждаем, в живота ни посредством нашите връзки и партньорски отношения, чието осъзнаване и /обективно/ оценяване при други обстоятелства не може да бъде развито. Ние сме носители на тази същностна характеристика/качество, но тя всъщност бива изразявана  /понякога по доста незабележим, индиректен начин/ в нашите взаимоотношения и в несъзнателния ни избор на “подходящия” партньор. Например, при някои възпитани по определен начин или повлияни от негативен минал опит на ранна загуба на близък човек, самота или дори “неспособност” да се реализира връзка с друг човек още в детството хора  нерядко се наблюдава желание да се установи много конвенционален, дори неприсъщ, несвойствен на истинската им природа начин на свързване /партньорска връзка/, при което вероятността да се изживее тази потисната, сенчеста страна на личността посредством проекция върху партньора е много голяма.

В тази връзка астрологическата интерпретация ни предлага прекрасен инструмент. Тя ни помага да хвърлим светлина върху тъмния лабиринт на нашето Несъзнавано като идентифицираме и разпознаем собствените си проекции в междуличностните конфликти, които от своя страна са предпоставка да установим контакт със собствената си сенчеста страна, която е неразделна част от една цялостна личност…

http://astrosite.org