Ние всички живеем в постоянно общуване с другите. Така сме устроени. Да се свързваме с другите. Няма човек на Земята, който да е успял напълно да избяга от мрежата на човешките отношения и връзки. Дори монасите, които се оттеглят от социален и обществен живот се самодефинират по отношение именно на връзките си с другите – че се отказват от тях.
От момента на раждането и до края на живота си всеки влиза в различни категории отношения – сестра, братовчед, приятел, майка, съпруг, любовник, дядо, баща, син, дъщеря, колега, шеф. Партньорската астрология е може би най-интересният дял от астрологията, тъй като включва анализи на отношенията не само между двама души, но и между повече хора, когато са в група, в екип. Тя е изключително полезен инструмент и за всеки работен екип. Когато се сформира група от хора индивидуалните качества се смесват. Всеки човек влиза в дадена група със своя рожден хороскоп и така се формират различни модели на взаимоотношения. Когато е формиран някакъв модел, той става доминиращ в групата. И всеки заема определена позиция. Ако се смени групата, се променя и моделът. По този начин се разкрива отговорът на въпроса защо даден човек се „променя”, когато влезе в контакт с различни хора. Защо го виждаме в различна светлина.

В тази статия ще се спра на темата какво се случва когато двама души се срещнат, без значение какъв тип отношения ще последват. Мислите, че преценявате чрез ума си дали даден човек ви допада? Съвсем не. Умът тук не играе никаква роля. В тази връзка са интересни виртуалните контакти. Твърде много хора биха потвърдили как едно великолепно виртуално общуване пропада само след няколко думи по телефона или при жив реален контакт. И обратното.

Едно от измеренията на хороскопа е това, че ни дава информация за рецепторите на човека чисто физически. Това са петте ни сетива – зрение, осезание (допир), обоняние, вкус, слух. Всички свои срещи с хората ги осъществяваме чрез тялото си, чрез сетивата си. Без тях ние не можем да преживеем нищо с другите, не можем да ги чуем, да ги видим, не можем да говорим, не можем да общуваме. Само и единствено чрез тялото си можем да живеем и да възприемаме другите около нас. Поднасям специални извинения на негово величество „Умът”, но той има много малък принос към това дали един човек ни харесва или не, какво в него ни харесва или отблъсква.

Основният принцип във всичките ни взаимоотношения е обмяната. Да си обменим взаимно нещо. Повечето хора мислят, че харесват силно и спонтанно онези, които са сходни с тях като характер. Това съвсем не е така. Хората се привличат и влизат в отношения помежду си по три начина:

Допълване – това е най-мощният фактор за привличане. Единият държи ключ, другият – ключалка. Единият държи лявата половинка, другият – дясната. Когато тези хора се срещнат, те усещат чрез сетивата си, че другият държи нещо, което би могло да те допълни, да станеш цялостен и завършен. Това важи за всеки тип отношения. И въобще не мислете, че допълването винаги означава щастие, шампанско и рози. При него почти винаги има прескачане от привличане към отблъскване и обратно. Колкото повече точки на допълване имаме с другия, толкова повече „искри” има между нас, толкова е по-силно и привличането. Допълването е много мощно привличане между хората. То е необходимо, за да бъде даден старт, то е причината да не затъваме в рутина и скука. В основата на допълването винаги стои крайността, другата половинка, към която се стремим почти неистово.

Липса – това не е толкова мощен и ярък фактор за привличане, тъй като става дума за това, че другият притежава нещо, което на вас липсва напълно. Не просто другата половинка. Той доминира с това. С други думи носи качество, способност, които са непознати за вас. Доминиращото у другия е нещо, което забелязваме с времето. И е най-ценното в едни взаимоотношения, тъй като е онова, което можем да научим, което ни носи полза. Тук е най-трудната част при всички хора. Защото това са най-ценните уроци, но и най-болезнените. Тук са всички компромиси, които се налага да се правят. Тук са предизвикателствата в отношенията с другия. Всъщност доминирането е причината дадени отношения да бъдат ценни и полезни за нас. Като под ценни и полезни нямам предвид само онова, което е полезно от човешка гледна точка. Понякога човек трябва да „удари”, за да бъде полезен.

Сходност, сродство – този фактор не играе особена роля в привличането между два души. Но е спасителният пояс в моментите, когато се създаде напрежение в отношенията. Много хора смятат, че сходността помежду им е причина те да се харесват или да не се харесват. Нищо общо. Колкото сте по-еднакви, толкова повече ставате невидими един за друг. Никой няма нужда да получи от другия нещо, което притежава – аз имам кола, ти също, като и двете коли са еднакъв клас, размер и модел. Какъв е смисълът да си ги разменим? Никакъв. Но сходността е нещо безценно, когато имаме нужда да си почиваме и да се разтоварваме. Това е земята под краката ни след възникнало напрежение. Сходността е причина дадени отношения да бъдат дълготрайни във времето.

В астрологията, когато се разглежда партньорски хороскоп за взаимоотношения, без значение дали са интимни, приятелски или родствени, Слънцето и Луната са фактори, които играят съществена роля. Ще дам пример за интимни отношения, тъй като хората рядко се интересуват от отношенията си с приятелите или с брат си и  сестра си. Почти навсякъде се среща мнението, че Луната при жена трябва да е в хармонични отношения със Слънцето на мъжа. По причина, че Луната е архетип на жената, а Слънцето на мъжа. Обаче от друга страна, когато се анализира типажът, към който са привлечени хората, то при жените се разглежда Слънце, а при мъжете Луна. Тук се получава едно противоречие, което аз лично не разбирам как може да подминато без да му се обърне внимание.

У всеки човек се съчетават мъжко начало (анимус, дух) и женско начало (анима, душа). Логиката оттук нататък е, че жените се идентифицират напълно естествено със женското си начало, т.е. Луната. А мъжете с мъжкото начало, т.е. Слънцето. При взаимоотношенията си с мъж, жените инстинктивно застават в позиция на Луната, а мъжете спрямо жена – в позиция на Слънцето. Сега всеки автоматично ще си каже – Е, тогава защо не си съгласна, че трябва да има хармония между Луната при жената и Слънцето при мъжа?

Къде забравихте анимуса на жената – Слънцето? А анимата на мъжа – Луната? Когато се срещнат мъж и жена те търсят тях! Жената търси мъж, който да отговаря на нейния анимус, т.е. търси го по Слънце. Мъжът търси жена, която да отговаря на неговата анима, т.е. търси я по Луна. Съчетанията може да са най-различни, но образът на търсения мъж при жената се изгражда от Слънцето в нейния хороскоп. При мъжа – от Луната в неговия хороскоп. Разбира се, съвсем нямам предвид просто зодиакален знак, а анализ, който включва цялостната позиция на съответното светило.

Логичният извод е, че ако ни интересуват сериозните и трайни интимни отношения, то на първо място по важност е връзката между Луната на мъжа и Слънцето на жената.

Горното важи и за съчетаването между Венера и Марс, които са другите основни планети, отговарящи за създаването на взаимоотношения. Почти всеки, който види хармония между тези планети в партньорския хороскоп, започва да възкликва ентусиазирано. Разбира се, че има сериозно основание. Но съчетаване между Венера в женския хороскоп и Марс в мъжкия може и да не провокира интимно притегляне. Или да го провокира, но в рамките на краткотрайните авантюри. Когато иде реч за по-дълбоки взаимоотношения, жените търсят образа на Марс (и Слънце), а мъжете на Венера (и Луна).

В следствие на всичко това по-важни са интерактивните връзки на Слънцето и Марс от хороскопа на жената с Луната и Венера от хороскопа на мъжа. Връзката Луна – Луна в хороскопите винаги има своето специално значение, независимо за какъв тип отношения говорим, нито пък дали хороскопът е на мъж или жена.

Всеки човек като влиза в допир с другите обменя нещо с тях. И то винаги е в тясна зависимост с обстоятелствата, при които срещаме за първи път даден човек. Времето, ситуацията, съпътстващите обстоятелства – това са причините да не бъдат създадени отношения между хора, които теоретически би трябвало да се създадат без проблем. Допълват се, има сходност между тях, както и нещо полезно. Но нищо не се случва. Разминават се като два бързи влака. И обратно – не толкова добра основа за привличане, но отношенията се създават трайно.

Често се случва на астролозите да анализират партньорски хороскоп, в който има всички предпоставки за чудесни взаимоотношения. Но те просто не се случват. Тази мистерия успях да разгадая, след като прочетох едно простичко изречение на един гениален астролог. То гласи: „Дирекционните и транзитни планети могат да действат така, както наталните на другите”.  Хората, които са запознати с астрология, ще разберат използваните термини. За останалите ще кажа, че това изречение означава, че времето, в което срещаме даден човек определя дали той ще има значение за нас, дали ще остане в живота ни и колко дълго. Разбира се, съчетаването на рождените хороскопи има своето значение. Но то е важно само, след като моментът на срещата ни е дал „разрешение” да се свържем. И пак от този момент зависи какво точно имаме да изживеем с дадения човек, как да го „видим” и какво място да му дадем в живота си.

автор: Галина Иванова