Един от методите за прогнозиране са транзитите. Транзитът е движение на произволна планета в определена зона на хороскопа.Например, можем да говорим за транзит на Слънцето в Близнаци от 21 май до 21 юни. Наталната карта – това е нечии, мигновен неподвижен отпечатък, в който са заложени потенциалните възможности и ограничения на волята на индивида.

Космограмата дава информация за потенциалните енергетически възможности на човека. Тя включва описание на личността. И вторият Зодиак, който се натрупва върху космограмата – мрежата от домове показва нивото на реализация на тези потенциални възможности. Налагането на един Зодиак върху друг – космограмите и мрежата от домове дава някаква статистическа картина на потенциалните възможности на човека. Астрологията винаги се е занимавала с прогнозиране, това е нейната основна класическа функция.

Прогнозирането е свързано с някаква трета единица, която би могла да се включи в по-горе описаните две. Така ние можем да говорим, че времето на предстоящите пред индивида събития и нивото на реализацията на неговата потенция е длъжна да обезпечи някаква трета, неподвижна структура, която подсигурява на астролога ниво на прогноза.Ние можем да говорим за прогноза в реализацията на хороскопа.Транзита, по горе описаните признаци, може да покаже степента на благоприятност на условията за развиващото се събитие. Ние знаем, че всяка активност в природата има цикличен характер. Така и живота на човека е свързан със специфични ритми, започвайки от биоритъма, възникващ като следствие на 24-часовото движение на Земята около оста й и завършвайки цикъла на отделните планети. В транзитите ние не бихме могли да видим причината за събитията, както и подбудителния импулс на това събитие. Той по-скоро е заложен в хороскопа и може да се определи по някакви други, символични движения на планетите или куспидите на домовете, но не по тяхното реално движение.

Ако в Космоса цари видим порядък, то не е трудно да се предположи следващата фаза на определен цикъл, която възниква от настоящата фаза. И ако предвиждането би било илюзия, то науката не би се развивала, и ние не бихме могли да открием нови природни закони. Прогнозирането, бидейки функция на класическата астрология и имайки някакъв фатален оттенък на описваните и предсказвани на хората събития, в началото на този век с появяване името на Ръдиар, преминава на ново ниво астропсихологически функции в развитието на човека и обществото и съответно показва възможностите за развитието на тези или други заложени в картата потенциали. Именно транзитите могат да определят най-благоприятните за това периоди. Което собствено не е свързано с никакъв вид магия, както е свойствено на критиците на астрологията да говорят за нея, доколкото нас никога няма да ни удиви, че доктора не препоръчва на болния при висока температура да излиза на улицата и да простива. Когато астрологът в период на определени, тежки транзити не препоръчва да се приемат спешни решения или не препоръчва каквито и да е натоварвания, то повечето хора са склони да приемат това със скептицизъм. И най-често, когато докторът не се справя с болния, обвиняват доктора, когато астрологът не се справя с клиента, нито със своите прогнози, то обвиняват науката астрология, което е много несправедливо.

Самите прогнози са свързани с възможностите на астролога, с неговите способности да разбере този период от живота и този период събития, който се развива в картата на човека, както и да разбере състоянието на този човек и да определи неговите потенциални възможности. Сред астролозите има привърженици на различни методи и те са склонни да отстояват достойнствата на едни методи пред други.

Освен транзитите съществуват други методи, като символични дирекции, които биват първични и вторични, прогресии и т.н.

Обикновено, хората, използвайки някакъв изпробван метод на работа, са склонни да се доверяват предимно на него. Естествено, той работи, ако човек работи прецизно, а това означава, че той отделя голямо внимание на нюансите на този метод, разбира какво може той да даде и е склонен понякога да игнорира методите, които са му слабо познати. Работят, безусловно, всички методи, но има определено ниво на събития и определени събития, които някои методи показват по-ярко от други. Много е важно какъв род събития с какъв метод ще се търси. Доколкото за астролога е важно да усвои всички съществуващи методи за прогнозиране, важно е да се разбере в дълбочина тяхната природа и тяхното философско значение. Към транзитите има отношение, като към пусков механизъм за събития, чиято същност произтича от вътрешното развитие на планетарните символи. Такава дума, която леко се запомня като пусков механизъм или ключ на събитията. Сега ни е ясно защо транзитите не са причина за събитията, докато прогресиите и дирекциите активират състоянието на съзнанието.

Така, ако говорим, че човек тръгва на пътешествие, използвайки условията на своя радикс, то транзита би бил транспорта, с който ще потегли, а прогресиите и дирекциите – са импулса, който го тласка на път. Благодарение на едни или други методи за прогнози в радикса възникват часовниците и календарите, показващи посоката, в която ще настъпят промените в човека, а също и времето за тяхното формиране. Планетите вследствие на своето циклично въртене около Слънцето затварят един цикъл и се връщат на своите места, съответстващи на тези, които са заемали в момента на раждане на дадения индивид. Тези възвръщания настъпват не винаги по едно и също време. Това зависи от скоростта на планетите и други астрономични фактори. Луната повтаря тази ситуация, приблизително, един път в месеца. Слънцето, Меркурий и Венера – един път в годината. Марс – през 2 години, Юпитер – през 12 години, а Сатурн приблизително през 29 години. Циклите на тежките планети – Уран, Нептун и Плутон продължават по-дълго и не се затварят в течение на един човешки живот. Вследствие на по-бавното въртене около Слънцето, тяхното действие е друго. То се определя от ъгловото разстояние спрямо собствената им позиция, или по-просто, аспекта им към тяхното положение в радикса и спрямо други, по-бързи планети. Текущите транзити актуализират нашите потенциали, но какво става в резултат на тяхното действие, ще зависи от характера на конфигурацията, която се освобождава или се сдържа от освобождаваната или задържана енергия, а и от това, как се използва тази енергия от човека. Това е по въпроса за свободата на волята при избора на събития и организация на собствения живот.

Съвременната астрология отделя значително повече внимание, представлява значително повече възможности в съзнателната активност на човека, оттук и популярността на астрологията в света, популярността на консултацията сред хората, желаещи да се занимават със собствения, личен ръст, а не само сред хората, тревожещи се за това, кога да подпишат договори, кога е изгодно да си продадат дома, там, където астролога заема ролята на информатор. Важно е да се помни, че транзитите, представлявайки определена енергетична структура, могат да влошат или нарушат интегралността на фундаменталната структура на личността, обозначена в космограмата. И може да се окаже, че човек се ражда със силен потенциал и не го използва и по този начин губи своите възможности. Или, обратно, увеличава тези възможности, развива ги и повишава своя потенциал за сметка на тези усилия, които прилага към своите най-големи възможности.

Често се среща твърдението, че картата на всеки човек има свой таван, по-високо от него не можеш да скочиш, но този таван е много висок. На всички е известно, че човек в течение на един живот не е в състояние да използва всички тези възможности, които му дава “майката природа” и максимума, който той може да вземе е 30% от този потенциал, който носи в себе си и колкото по-тежък е живота му, толкова повече му се отдава да изцеди от себе си. Ако жизнения опит, възникващ в определени транзити се асимилира, то настъпва развитие на личността и актуализация на нейния потенциал.Когато човек не може да влезе в съгласие с този опит, възникват нарушения, които довеждат до всякакъв вид психози и неврози. Още какви точки от радикса могат да встъпват във взаимодействие с транзитната планета (още, т.е. освен самата тя)? Според нарастване на значимостта:

Съвпад с рождена планета.

Съвпад с куспидата на ъглов дом.

Съвпад с куспидата на другите домове.

Мажорен аспект с друга планета.

Мажорен аспект с куспидата на дом.

Минорни аспекти в същия порядък.

Аспектите мужду рождените и транзитните планети се нарича направление. Да разгледаме транзитни планети, които образуват аспекти кратни на 30°.

Транзитни планети, образуващи аспекти кратни на 30°

Транзитната планета образува тези аспекти последователно с всяка планета в наталната карта и в реда на нарастване на градусите. “30 градусна мелодия” – това е когато всички планети в хороскопа се записват като че ли в 30°, към нарастване на градусите. Съответно там има най-малък и най-голям градус на хороскопа. Може да се окаже, че в един и същи градус, но в различни знаци се намират различни планети.

Всичките 10 планети ги привеждаме, например, Слънцето се намира на 10°, Плутон – на 14°, Уран – на 14° и Марс – на 14° (те може да се намират в различни знаци, но нас не ни интересуват знаците, нас ни интересуват само градусите на нарастване) и така записваме всичките десет планети по тяхното цифрово значение на градусите.

Например: Слънце – 29° в Риби, Луна – 24° в Скорпион, Меркурий – 29° в Риби, Венера – 22° в Риби, Марс – 1° в Близнаци, Юпитер – 26° в Дева, Сатурн – 14° в Стрелец,Уран – 3° в Лъв, Нептун – 2° в Скорпион, Плутон – 28°в Лъв. От това ние трябва да направим “30 градусна мелодия”.

Марс (1°), Нептун (2°), Уран (3°), Сатрун (14°), Венера (22°), Луна (24°), Юпитер (26°), Плутон (28°), Меркурий (28°), Слънце (29°). Всички аспекти кратни на 30 ще имат тази последователност на влизане в транзита, като започва с Марс и завършва със Слънце. Тук има един акорд от Плутон и Меркурий, който се включва в различни знаци, но едновременно. При транзитното движение, звука от Плутон и Меркурий трудно ще се отличи, те се включват веднага, и в зависимост от това в какъв аспект ще са помежду си, този акорд ще е дисонантен или хармоничен. Марс е планетата с най-малкия градус, а Слънцето – с най-големия градус. По една такава мелодия може много да се разкаже за човека. С какво той влиза в живота, каква е неговата първа реакция, с какво той завършва всичко, което е започнал да прави.

Транзитната планета образува аспекти кратни на 30 последователно с всяка планета в наталната карта в реда на техните градуси. Периода на повторното включване на 30 градусните аспекти може да се нарече цикъл на транзита. Планетата с най-малкия и най-големия градус в радикса показва как човека ще встъпи в новия цикъл и как ще излезе от него, с каква енергия започва и с каква ще свърши. Такава система може да работи и на ниво домове. Последователността, в която се аспектират наталните домове установява характера на натуралното развитие. Този характер се индивидуализира от положението на всяка натална планета в знак и в дом. Именно затова е важно да се гледа дома, знака, екзалтацията на планетата, намираща се в най-малкия или най-голям градус, т.е. нейната сила. Тези планети, които се намират в един градус, в съвпад трябва да се разглеждат по-внимателно, по непосредствения характер на тяхното взаимодействие, силата на този градус се увеличава значително (тук вече максималния потенциал не е 6 бала, а 12).

Транзитите на по-бавните планети са важни за формирането на личността, те дават картина на цели периоди. Уран не се проявява до 7 годишна възраст, първите прояви той ги дава на полусекстила. Нептун не се проявява преди 12-13 години, а Плутон по-рано от 14 години. На всички са известни събития, които обикновено се свързват, с тези три цифри, с тези човешки възрасти и доколко тези събития отразяват природата на планетите – започване на училище на 7 години, промяна в обкръжението, рязкото излизане в първия социум – обучение, новите контакти, новите интереси, интензивността на развитие. 12-13 години – влюбеност по Нептун, първи романтични отношения, тайни записки, сълзи. Следователно, най-значими са транзитите на висшите планети. Оттук, транзитите на Плутон отговарят за съдбоносните събития. Плутон няма да може в течение на един живот да се върне в наталното си положение, затова всеки аспект кратен на 30 градуса е значим и връщане няма, и е неповторим. Това, обаче не може да се каже за транзитите на Марс, който се възвръща на всеки 2 години, както и на другите бързи планети. Оттук неговата (на Плутон) съдбоносност.

Юпитер и Сатурн отговарят за фазите на самоизявата на индивида в социума. Орбисите се взимат значително по-малки, отколкото в наталната карта. Това може да бъде 1,5°за Слънцето, 2° за Луната и по 1° за всички останали планети. Меркурий и Венера са близки до орбиса на Слънцето (ориентацията става по скоростта).

По транзита на Луната да се намери мощно събитие е много сложно. Точният транзит на Луната върху някоя чувствителна точка на хороскопа може да се прояви в промяна на настроението без видима причина, с хрема. Но да се проследи събитието само по себе си е много трудно, това е по-скоро нещо емоционално. Важно е да се гледат транзитите на Луната спрямо Слънцето ежемесечно, както и циклите, които показва Луната.

Най-силните аспекти за транзитите това са съвпад и опозиция. Те дават осезаеми събития. Посоките включва радикса, а какво точно в него, следва да се определи по значението на планетите в наталната карта, да се анализират направленията. Задължително би следвало да се изхожда от възрастта на индивида, тъй като с възрастта се изменя интензивността на направлението.

Например: Малките деца най-силно възприемат транзитите на Луната и Меркурий. Подрастващите на Меркурий и Венера. А хората до 30 години на Венера и Слънцето.До 40 години наМарс и Слънце. От 40 до 56 години на Марс и Юпитер, Юпитер и Сатурн. Старите хората повече реагират на Сатурн и на Луна. Тези планети отговарят за съответната възраст и за някои други цикли, например, за цикъла на Слънцето на 28 години, а за Сатурн на 29,5 години.

Как действа насочената планета? Първо със своите аспекти. След това трябва да се отчита природата и значението на втората точка, т.е. втората точка в радикса (отначало планетата, която транзитира, каква е нейната природа, аспекта, който тя прави към някаква точка, а след това втората точка – тази, на която попада, трябва да бъде изучена планетата, куспидата или друга значима точка от радикса). Значимата точка в радикса, изпитваща най-силно влиянието. Често това е ASC, някаква планета, която се явява принципиална конфигурация, например, планета, имаща най-много аспекти. Това може да е най-силната по бал планета в картата или най-слабата, планетата в “шах”, без аспекти и т.н.

Ако към една и съща точка вървят няколко направления, те работят всичките и запазват своя характер. Точката, която се движи се нарича емитерна, а радиксната точка – рецепторна. Гледаме техните аспекти, символа на радиксната точка, т.е. рецепторната, положение на рецепторната точка по знак, по дом и нейните аспекти в радикса. След това, символиката на емитерната точка, аспектите към емитерната точка, положение по дом.

Аспектите, кратни на 30° се повтарят регулярно. Тази “мелодия”, например, с помощта на Слънцето се повтаря ежемесечно. По такъв начин в човек са изработва някаква способност да е готов към събитията, които го очакват по 30 градусови аспекти, да ги предчувства, това по някакъв начин е неговия характер, неговото поведение, неговата индивидуална особеност. Тези 30 градусови аспекти носят събития. Тези аспекти се наричат мажорни и дават външната събитийност, където човек взаимодейства с реалността. Там, където между тях попада минорен аспект, в частност полусекстил и куинконс, те дават вътрешно осъзнаване, преживяване. Тази събитийност има такъв характер, че от страни не можеш да я видиш. Човекът знае, че нещо става вътре в него, нещо се е променило, за себе си той го забелязва, но околните не могат да го знаят.

Следващата история е когато се включват 45° и 135° аспекти на транзитните планети. Този 30 градусов порядък се нарушава, “30градусова мелодия” тук няма да има. И тази “мелодия”, която ще реагира на 45° и 135° трябва да се отчита доста преди това, за да се разбере особения, индивидуален характер в картата на дадените аспекти. Транзитиращата планета, която прави полуквадрат включва веднага всички силни аспекти. Те лежат на един кръст. Това е период на повтарящи се събития един път в сезон, т.е. за период от 90°. Докато “30 градусовата мелодия” се повтаря веднъж в месеца по Слънце и по-често по Луна. За този транзит работят всички сини аспекти, той се усеща по своето напрежение, а реда на тяхното включване изкарва човека от утъпканите пътеки, а отъпканата пътека това е “30 градусовата мелодия”, към нея е по-леко да се приспособим, тя често се повтаря.

За човек, който в наталната си карта няма аспекти в 45° и 135° тези транзити ще предизвикат силно раздразнение, той вътрешно не е приспособен към тях. Човек, който има в себе си тези транзити е винаги готов към тях. Но те притежават такава подлост, че щом се отпуснеш и си помислиш “е, размина ми се”, веднага ще те убоде, затова се наричат раздразнителни.

Още по-непривично се явява последователното включване на зелените аспекти, кратни на 36°. Техният период на повтаряне става през 180°, един път на 6 месеца. Те също се включват не в реда на нарастване на планетите, а в строго индивидуален ред, отличаващи се от 45° и 135° аспекти. Без точни изчисления реда на включване на човека в тези транзити е още по-трудно да се предположи, оттук и особената възприемчивост към зелените аспекти при хора, които ги имат в радикса си.

Ако той знае какво ще се случи, защото в него го има, то това е самата антена, самото устройство, което възприема този аспект, тази енергия, тази информация. Ако го няма вътре, то зелените транзити протичат навън, например, при другите хора има някакви събития, които не се наблюдават у човек без зелени аспекти. Затова е свойствено за хората без зелени аспекти да пропускат тази информация покрай себе си и да не реагират или да реагират много своеобразно на транзитите на зелените аспекти. На такива хора обикновено им трябват аргументи и доказателства, а зеления аспект е готов да прави всичко без това.

Да се върнем към “30 градусовата мелодия” (виж примера в началото на лекцията). По натоварването на планетата между 20° и 29° ние можем да съдим за това, че в тази възраст при Катя е имало достатъчно събития, и транзитите на тези градуси ще бъдат доста осезателни. По какъв начин Катя реагира на някакъв импулс от вътре, от вън, т.е. на началото? Първата й реакция е дейна. Тази дейност, или принципа на тази планета носи активност, агресивно, т.е. първото желание може да бъде “не”. Много вероятно е тя да започва своите изказвания, съгласявайки се и потвърждавайки с думата “не”, след това се включва Нептун. Той дава усещане за пауза, неяснота. Ето започва тази дейност, а после – на къде? Защо? Иска ти се малко да задържиш, а защо? После – Уран. Ето тук някакво непредвидено включване, неизвестно, какво ще следва след него и спиране – Сатурн. Т.е. някъде по средата на цикъла, след първото мощно марсианско включване следва спирка. Това може да се види на най-просто битово ниво, по начина, по който тя разговаря с вас. Започва активно, после някъде по средата на фразата спира и се замисля, опитва се да осъзнае, да структурира всичко това, което току що е казано. След това може да има много приятна усмивка (Венера). След глътка въздух, замисляне и скованост, изведнъж се усмихва, настъпва някаква мекота, емоционалност. Вие виждате Венера, Луна, след това Юпитер – усмивката става по-широка, по-приятна. Върви някаква топла, адекватна, отпускаща ви реакция. Акордът на Плутон и Меркурий – някакъв мощен аргумент “срещу, който не се рита” или някаква критика с много точно попадение, или това може да бъде усещане за непълна информация, “нещо сама съм разбрала, но откъде – не знам, а с разума си разбирам, че е точно така”. След това всичко се хармонизира от Слънцето, от само себе си, като се появява накрая, при завършването. В края на нейния цикъл се намира успеха, в края на нейния цикъл вие ще видите какво е тя всъщност, тя се е открила. Но това също е била тя, откривала се е с тези нюанси. А тук е нивото на нейното съзнание. Независимо от това, че в края се появява Слънцето, вие може да видите лек облак в очите. Т.е. ние можем да говорим, че събитията ще започнат импулсивно, необмислено, обмислят се и се осъзнават в процеса. Някъде по средата на цикъла те хармонизират състоянието на Катя и околния свят, изглаждат се. И след това се появява успеха на това събитие. В тази ситуация може да се говори, че тя е успешен човек и е приятно да имаш работа с нея, тя не изморява с очакване на своята реакция, доколкото тя идва бързо насреща. И завършва с топлота, излиза от събитията с топлота и съответно цялата й “мелодия” се стреми към успех.

Трудно е да се предположи, че с такава “мелодия” човек няма да завърши започнатото дело, няма да има импулс в подходящия момент. Когато в края на този цикъл застане Сатурн, то повече бихме предположили, че той ще спре в края на цикъла, ще завърши неудачно, наистина това много зависи от положението на рождения Сатурн. Ако Сатурн се намира в началото на тази “мелодия”, то човекът започва бавно, може да пропусне събитие, особено ако събитието върви по зеления аспект. Ако Марс се намира в края, то както се размотава кое да свърши по напред, така и прави всичко в последната минута (ако този Марс не е достатъчно агресивен). Или, ако това е агресивен Марс или някой напрегнат, то отивайки си, тръшва вратата, когато не става по неговата воля и ругае. Последната реакция е рязка и предпочита да излезе, ако например не е станало, започва да мисли за това, как да се получи следващия път. Първата и последната планета са важни по знак, дом, сила и прочее. Важно е да се отчитат всички нюанси.

От какво са обусловени различните фази на този цикъл на мажорните аспекти – 30 градусовите? От мажорните, защото те са събитийни.

ОСНОВНИ ФАЗИ НА 30 ГРАДУСОВИТЕ АСПЕКТИ

Преди планетата да се върне към своето положение, заемано в момента на раждане, тя създава спрямо тази точка цял ред аспекти. Продължителността на фазите на планетите зависи от нейната скорост.

Първата фаза – съвпад

Нарича се еволюция.Това е начало на нов цикъл, и анализ на предишния цикъл. Тук е изразен характера на процесите, станалив началото на тази фаза, как той зависи от вида енергия, символизирана от намиращата се там планета. Т.е. всичко отново се събира на куп – стихия, след това знак, принцип на тази планета, принцип на транзитиращата планета. Понякога ефекта на съвпада настъпва след определено време и човек не осъзнава този процес. Човекът чувства, че нещо става с него, но едва след известно време той е способен да оцени характера на този процес, доколкото в периода на точния съвпад той може да е силно зает с това събитие, с преживяванията си, особено с повторението на това събитие, ако планетата е бавна. Когато планетата е директна тя минава през някаква чувствителна точка, след това се обръща назад и отново минава през тази точка. После отново тръгва директно през същата точка.

Например: Транзита на Сатурн през Слънцето се помни, като “страшния сън”.

Важно е да се отчете момента на излизане от възела (прието е да се счита, че докато планетата е ретроградна, нищо няма да се получи), важно е, тя да дойде до тази точка, от която е тръгнала обратно назад, тук тя е завършила възела и събитието е отишло в небитието. И тогава започваш да осъзнаваш, какво е било това. Настъпва момент на осъзнаване. Например: Сатурн дава събитийност на градус след точния съвпад. Като че ли, докато той е в съвпад, не протича събитие, а само се подготвя. Щом едва-едва се отмести, то тази изтощена планета започва да вибрира съответното събитие. При Уран е обратно – един градус до съвпада се появява предчувствие, може да даде и силно събитие. При Нептун не е много точен орбиса (мъгла, нищо не е ясно) -/+ 2° от точката на съвпада. Плутон също не реагира на точен аспект, това зависи от кратките включвания, от транзита на бързите планети, които включват това събитие.

Втора фаза – расходящ секстил

Тук процесът, започващ в момента на съвпада се стабилизира. След този съвпад планетата започва да се отдалечава, а когато тя е направила цикъл след опозиция – ще започне да се приближава. Тук има ляв и десен аспект.

Има смисъл фазите да се разглеждат в рамките на един цикъл, който върви от съвпада до опозицията и след това завършването – надолу. Разходящият секстил говори за стабилност и корекция на това, което е било заложено в момента на съвпада, той коригира развитието на цикъла. Тази зона на установяване на равновесие и малки поправки, но поправки съвременни и активно предприети. Това е от природата на секстила – аспекта е активен, но не продължителен. Съответно се налага да се направи тази корекция за кратко време. Осъществяването на този аспект става без усилия, когато външните обстоятелства ни помагат. Често в човека се появява усещане, че “щом съм на прав път, всичко се получава, всичко ми помага да го завърша и външните обстоятелства ми потвърждават, да ти го вършиш правилно”. Помнейки това състояние, човек понякога го пренася в ситуацията на квадрата.

Ако в този период транзитите показват доколко човек правилно използва своите възможности за дадената ситуация или дадената ситуация за своите възможности, а може и да не я използва, затова корекция може и да не прави, то в следващата фаза при отсъствие на корекции човека го очаква вътрешно напрежение или конфликт със заложена ситуация. Истинската, точна корекция ще помогне с по-малки загуби да се превземе квадратурата, а тригона ще даде заслужен отдих и възнаграждение. Такава е природата на секстила, изхождайки от това, че той съединява родствени стихии, между които има взаимно разбиране.

Трета фаза – растящ квадрат

При квадрата се появява първия кризисен цикъл. Тук се наблюдава аспект между враждуващи стихии и враждуващи управители. При квадрата настъпва изпитание на характера за издръжливост, устойчивост и вярност на импулса, който възниква при съвпада. Ако човек има сили да излезе от кризата с победа, то при фазата на опозицията – максималната самоизява, ще му се отдаде да реализира поставената цел. Ако ли не, ще му се наложи да започне всичко отначало в следващия цикъл, вече при нови условия и с нови усложнения. Доста съществена роля играе периода на тази транзитираща планета и кога именно възниква нейния втори цикъл. Той може да възникне толкова късно, когато вече не е нужно, целта си отива от самосебе си, а друга възможност не се предоставя.

Четвърта фаза – растящ тригон

Ако премине кризисния период, то човек може да се готви за кулминацията, която ще настъпи при опозицията. При тригона настъпва хармоничен период, даващ възможност за приток на творческо състояние, възможност да донесе силен поток от енергия, който идва след квадрата (квадрата е енергитизиращ аспект), и ако човека го е покорил, то много енергия преминава върху тригона, и тази енергия може да се използва за най-красивото, блестящо изпълнение на поставената цел при опозицията. Като това протича естествено, както е свойствено на тригона, без напрежение, красиво, привлекателно за околните. Ако по време на квадрата е имало отстъпление, то тригона може да помогне при анализа на извършените грешки, като тези грешки се анализират с позитивно решение за изпълнителя, намират се разумни обяснения на причините, довели до неуспех и се отделя много място за мечти, за това колко забележително ще бъде следващия път, при новия цикъл, тогава, разбира се, обстоятелствата ще се стекат по-благоприятно и няма нужда толкова да се пресилва. На човек му се струва, че не си е струвало да се действа. Това е такава фаза, когато човек с лекота обяснява: ”нямах толкова сили, трябваше да извърша много работа и да имам много знания, ето ще се науча, ето ще се полекувам, ето ще натрупам парички, и въобще, а и много не ми се искаше…” тези преживявания по повод на неудачния кризис не са трагични.

Пета фаза – опозиция

Ако развитието на цикъла върви без отстъпки, като удачна реализация на замисленото, сега се появява фазата на кулминацията, въплъщението на всичко това, което е било при съвпада, награда за успехите, възможност човек да изрази себе си, да почувства своите нови граници, доколкото след всяко преодоляване човек разширява своите граници и тук той може да си каже, че ето и това мога вече, а ми се струваше, че съм на предела (квадрат), а сега той може още повече. Има усещане, че ако това е повтарящ се отдих, той няма да има край. ”Колкото повече правя, толкова повече мога”.

Наистина, тук също има изкушение, като във всяка фаза. На човекът му се иска да вкуси от свършената работа и да получи уважение за лаврите: ”Ами аз май доста направих, време е да си отдъхна”. Ако това е цикъл на висша планета, в човека възниква такова усещане, сякаш е напълно естествено, че пред него не е останало много, той е свършил доста при тази опозиция. Понякога тази опозиция човек понася доста силно и рамките на неговия организъм сякаш не издържа този импулс. Известни са няколко трагични края на живота в периода на опозицията на Уран към рождения Уран (това става от 39 до 40 години), много творчески хора завършват жизнения си път в този период. Като че ли тук са грешките от предишните квадрати, когато не е отчетен предела на собствените сили. За този, който е изоставил идеята за своето въплъщение при първия квадрат, сега е времето, при опозицията да започне нов цикъл. И тогава момента на съвпада няма да бъде нито завършек, нито начало на ново дело, а опозиция по отношение на този цикъл. Т.е. ако човек не е бил деен на растящ аспект, то той може, чувствайки максимален приток от енергия при опозиция, да повярва в своите сили. Ако му е било трудно да повярва в себе си при съвпад, то при опозиция ще има повече възможности да си повярва, че има максимална възможност за самоизява. Ако той не започне да вярва в себе си, следващите падащи аспекти ще му донесат усещане за огорчение, безполезно изразходвани усилия в живота, още някакви илюзии. През целия останал цикъл той може да анализира своята неудача, ще се опитва да търси правилно сформираната задача, цел, но, по-скоро, възможност за това, да започне да поправя тази идея, няма да има.

Много е важно човек да се научи да управлява тези цикли при транзитите на по-бързите планети, да научава тези възможности, които му предоставя съдбата и какво ще стане, ако не се използват. Защото, когато става дума за транзитите на най-бавните планети, то цикъла тук няма да се повтори, и пълен цикъл при някои планети няма. Затова кулминацията тук – опозицията – може да бъде максималната изява на тази планета, принципа на тази планета. Същото може да се каже и за сатурианския цикъл. Ако човек пропусне възможностите на 29,5 години, когато настъпи съвпада, който дава ново включване на човека в социума, на ново ниво, коригиране на нови задачи, в сравнение с тези, които са били при предишния цикъл – неосъзнато, не моите лични мотивации, защото това са били мотивациите на моите родители, социума, традициите. Ако той пропусне този период и го възприеме като период на тежко преживяване, търсене, грешки, но не и за действие, такава възможност ще възникне още веднъж след 18 години при опозицията на Сатурн. А това е срок за начало на голямо дело в социалната сфера.

Шеста фаза – падащ тригон

Има два варианта – извършеното събитие в кулминация и несвършеното събитие. Ако събитието е извършено, то при тригона настъпва заслужен отдих, възможност да се вкусят плодовете на своето дело, идва признанието и една опасност – излишно задоволство от свършеното. Ако я нямаше тази опасност (тригона притежава този потенциал, който дава на човека възможност) как би могъл да развие започнатото дело и да получи от него допълнителен ефект. По време на тригона се появява идея да се научи в свършената работа това, което не е било заложено тук. Това е някакъв страничен, благоприятен ефект от това, как можеше това да бъде добре и колко ми е необходимо то сега. Доколкото растящите аспекти се опират на дейността, активността, движението навън, а падащите – на нейното свиване, движението навътре в себе си, то събитията на падащия аспект ще изглеждат по-малко активни. Тук като че ли има зрелост и анализ на получения опит. При тригона ще се видят благоприятните страни от полученото при кулминация на опита.

Седма фаза – падащ квадрат

Веднага става досадно, че нещо не е било направено, че не е стигнало време за някакви нюанси и всички грехове и небрежности излизат на преден план. Всичко, което е убягнало от контрола по време на цикъла, пуснато на самотек по време на квадрата ще даде своите бурени. Появява се самокритичност, виждат се елементите на необмисленост, заложени при съвпада. Повече претенции към себе си, отколкото към обстоятелствата. Но при успешна кулминация, има достатъчно енергия, за да се възползва човек от страничните ефекти и да се справи с тази квадратура. Растящият квадрат се отличава от падащия по това, че усилията, които човек полага по време на растящия квадрат винаги се връщат, а при падащ квадрат – е много трудно да се правят усилия и на човек му се струва, че всичко най-главно е направено, че “Бог е с мен” и така ще мине. Но този етап ще донесе горчив опит за новия цикъл.

Осма фаза – падащ секстил

По времето на падащ секстил се появява кратка възможност да се изгладят всички стени на извършеното, бързо да се доведе всичко до блясък, да се хване този кратък шанс, който е необходим при активна жизнена позиция, за да не се изпитва горчиво разочарование по време на съвпада.

Периодът, когато последния цикъл на съвпада преминава фаза от 60° до съвпад през полусекстил, започва обсъждане, осъзнаване на това, че е извършена част от жизнената задача и в този момент се представят нейните незначителни размери, докато по време на опозицията тя изглеждаше грандиозна. Сега на човек му се струва, че нищо особено не е било направено, а само това, което е трябвало и то недостатъчно добре. Започва да прави вътрешен отчет на своите възможности и възможностите, които е предоставила външната реалност, доколко адекватно са били използвани потенциалите. Възникват нови замисли на новия импулс, вече в новите условия. Това може да са условията на новия знак, защото рецептивната точка през този период може да премине доста точно разстояние и там ще има друга стихия, друг управител и абсолютно нови условия на цикъла. А това означава, че новата задача ще се решава другояче, оттук се знае, че всеки момент в човешкия живот е неповторим. И всеки нов опит е неузнаваем, понеже до този момент всичко е било по друг начин.

Макар и да има познати черти.

Н. МАРКИН