Бавните транзити на планетите се намират зад орбитата на Сатурн. За сметка на своята скорост техните транзити имат значение за цели поколения. Те сочат на човека най-добрата посока в развитието въз основата на колективното безсъзнателно, т.е. цяло поколение хора, родени в определена констелация на висшите планети имат тяхното определено взаимодействие и определена тежест на космическите сили. Затова планетите Уран, Нептун и Плутон понякога се наричат мост между Земята и тези, които се намират зад пределите на Слънчевата система. Може да срещнете определение, че те се явяват посланици на Галактиката и понякога предават на някои хора част от така наречената енергия на космическото съзнание, обаче не на всички и не винаги. С техните транзити могат да бъдат свързани сериозни кризи в живота на човека. Обикновено разрешаването на тази криза се решава по два начина. Или след като премине кризата хората се стремят да възстановят “статуквото”, състоянието преди кризата – това е най-малко продуктивното отношение към собствената еволюция. Или използват максималната енергетика на кризата, човек излиза на ново ниво в стремежа си да балансира новото състояние за следващите еволюционни процеси.

Кризата, предизвикана от транзитите на Юпитер и Сатурн, а сега на Уран, Нептун и Плутон, винаги има място в живота. Това състояние е не много приятно, но дава способност на човек да придобие зрелост и равновесие на нов етап на развитие. Висшите планети могат да влияят на характера на човека ако една от тях се явява господар на хороскопа или ако тази планета е доминанта в картата, или ако тя се намира в съвпад с един от ъгловите домове, или ако тя се намира в ъглов дом, или ако тази планета е силно аспектирана. Силната висша планета действа чрез дома, а не чрез знака. Понеже този знак е общ за цяло поколение хора. А слабата планета може да създава само фон.

Например: Уран – планетата, която открива пътя към богатството на психиката на колективното безсъзнателно, не се проявява до 7 годишна възраст. Защото в първите 7 години тя прави полусекстил към своето радикално положение. В случай, когато тази планета е силна, нейната проява ще бъде забележима, ако ли не, то нейната първа проява по-скоро ще се забележи на първия растящ квадрат или даже на първата опозиция. Седемгодишното пребиваване на Уран в знак може да доведе до радикална трансформация в съответните сфери на живота. При Плутон се забелязва първия полуквадрат, квадрат и квинтил, при Нептун също. И двете планети са чувствителни при преминаване през ъглови домове. Нептун прави първия полусекстил на 14 години, а присъствието на Плутон в знак е от 13 до 31 година, затова тук регулярността зависи от индивидуалната карта. Такива точни взаимодействия, като при транзитите на Юпитер и Сатурн с висшите планети, е практически невъзможно да се направи.

Движението на Нептун и Плутон за сметка на тяхната бавност наричат постоянен интегриращ елемент на личността. Влиянието на тези планети се осъществява в този период, когато една от тях напуска дома на пребиваване и влиза в друг. В този момент тя съществено може да измени характера на дейността на човека и неговите взаимоотношения със света. При преминаването от дом в дом се сменя и сигнификатора, с който започва да си взаимодейства планетата.

Уран има свой цикъл от 83,75 години. Транзитът на Уран оказва влияние върху рождения дом, вселява в този дом тревога и неочакваното събитие настъпва при транзита на Уран. Влиянието на пълния цикъл на Уран изпитват малко хора.

Първият растящ квадрат обикновено се случва на 21 годишна възраст.

Този период се съпътства със зачестяване на импулсивното поведение, неочаквани прояви на личността. Спомнете си какво съзнателно сте правили в този период от живота, спомнете си какво се е случило във вас тогава, и сега ще разберете, че това събитие е имало уранически характер, а съответно то е имало и динамика с уранически характер. Т.е. то е могло както да започне, така и да приключи, ако това, например, е бил брак – неочаквано запознанство, необикновен човек (във всеки случай вие сте имали усещането, че той е съвсем необикновен) и вашите отношения ще бъдат необикновени, не такива, както при всички хора. Понякога то е свързано с това, че човек встъпва в брак заради реализация на личната си свобода, излизане от дома, от родното семейство. Ако в този период ви се роди дете, то трябва да се предполага, че живота му ще бъде под знака на Уран в много неща, и не бива да очаквате спокоен живот от това дете. Ако това се е случило на възраст 21 година, то погледнете дали в неговата карта няма доста точен съвпад на Уран с една от вашите планети или на вашия Уран с една от неговите планети. Ако предприемете опит да се реализирате професионално, то това може изведнъж да се окаже неочакван обрат в съдбата, изведнъж неочаквано изборът на професията може да бъде с уранически характер. Първата квадратура на Уран се съпровожда със съвместна квадратура на Юпитер и Сатурн, т.е. съвпада с циклите на Юпитер и Сатурн и така Уран се проявява доста критически.

На 39-42 се проявява първата опозиция на Уран, която също се съпровожда с цикъла на Юпитер, Сатурн и Плутон. Не напразно този период отнема много животи. Тази открита конфронтация на опозицията на Уран се съпровожда с тежка криза, най-глобалните изменения, абсолютно ново състояние.

Втората квадратура на Уран се приближава към 60-те години и при падащ квадрат настъпва разискване, натрупване на опит. И ако организма е все още достатъчно силен, ще е способен да оцени своя жизнен път и да се приготви към реализация на последния цикъл, който може да настъпи на 83 години, ако човек се справи с този период. Този последен цикъл съвпада с осмия цикъл на Юпитер, и оттук се появява вълна на оптимизъм.

Транзитите на Уран се наричат неконвенционални, т.е.когато и както си иска – неочакваността и тревогата от неговото присъствие биха били трагични и деструктивни за психиката на човека, ако не се съчетаваха с транзитите на Нептун, който изпълва човека с вяра, че всичко, което предизвиква Уран има някакъв висш смисъл.

Цикълът на Нептун е 163,74 години. Съчетанието на тези два транзита може да се нарече, ако сте чели Кастанеда, видение от транзита на Уран и вяра от транзита на Нептун, видение с опора във вярата. Означава, че личността се готви към дълбока, трансформираща я дейност. Сферата в живота, в която се втурва Нептун обикновено губи предишните си ценности и важност, и значителност придобива този дом, в който влиза Нептун. Транзитите на Нептун по домовете са по-малко цялостни, отколкото транзитите на Уран. Транзитът на Нептун може да обхване само половината от зодиака в течение на един човешки живот. Транзитът на Нептун в случай на негативно влияние, а негативното влияние се изразява в силно поразен Нептун в картата, се изразява в освобождение от примката на Сатурн чрез алкохол, наркотици, света на фантазиите или попадане под влияние на някакво движение, често с религиозен характер. За сметка на продължителността на цикъла човек може да получи множество прояви на Нептун в течение на едно преминаване през дома и това винаги зависи от нивото на съзнанието на човека, което в процеса на движение на Нептун през този дом може да се измени, благодарение на други много по-бързи транзити, благодарение на други кризи, даващи му възможност да осъзнае и да оцени своя жизнен път. Изтънчеността и изискаността в проявата на Нептун изисква определена тънка способност за тяхното възприемане. И ако у човека нея я няма, ако в него тя не е вродена, той не се стреми да я възпита в себе си, а се отчуждава от нея. В този случай на него ще му бъде много трудно да усвои благоприятното влияние от транзитите на Нептун, няма с какво. Ако апарата е груб, то той не може да улови тънката настройка. Хармоничното влияние на транзитния Нептун се проявява чрез неговия секстил, тригон и не винаги, но често при съвпад, това е истинското, божественото, артистичното вдъхновение, когато Господ Бог твори своята тънка идея върху съдбата на даден човек. Нептун има такова свойство, че всички неблагоприятни аспекти, които ние наричаме поразяващи, той ги смекчава, което не може да се каже нито за Уран, нито за Плутон. За сметка на собствената си мекота, разлятост, неговият точен аспект е трудно да се определи. Той има по-широк орбис, а от това всеки квадрат става като че ли неточен, и опозицията като че ли е размита, затова и напрежението, свързано с Нептун е значително по-меко, отколкото при другите планети, отговарящи за точността.

Когато говорим за нехармоничната квадратура или опозиция на Нептун е важно да се има предвид, че покрай тази квадратура и опозиция планетата изпитва още други аспекти с други планети. При нехармонична аспектация – квадрат или опозиция с Нептун в живота на човек се втурват зловредни илюзии, и нещо, което винаги е далеко от реалността и практическия смисъл. Започваш да си мислиш, че ако Господ Бог е решил да погуби някой, го лишава от разум. Нептун прибавя своята доза илюзии върху и без това силните кризи, които съпровождат нехармоничните цикли на Юпитер, Сатурн и Уран.

Преминаването на Нептун през два, а на Плутон през един знак определя подхода на хората към определи критични периоди в техния живот. Например, 60-те години, които минаха в САЩ и Западна Европа под лозунга “не правете война, правете любов”, са ни известни с появата на движението на хипитата в Европа, и появата на това явление е свързано с протеста против потребителското общество. Сега вече от нашата епоха ние виждаме, че това не е било движение на единици, и не единична проява е бил стремежа на хората, предимно младежи, да избягат от действителността в света на наркотиците.

Те съвсем не са малко, тези цветя на живота (хипитата са имали емблема – знак на цвете), които са погребани в този химически “рай” на младостта. Да се твърди, че тяхното място в историческия процес е вече определено е все още сложно, но по-лесно е да го разберем, ако се разгледа през призмата на астрологическите цикли на някои периоди. Може да опитаме да разгледаме значението на конфигурацията на планетите от позицията на астрологията, имащи място в тези години и особено чрез взаимоотношенията Нептун-Плутон. Напълно достоверно е, че подобно положение няма да се повтори в продължение на близките няколко хилядолетия. Между 1963 и 1968 година, когато Уран е бил в съвпад с Плутон в Дева и този съвпад е в секстил с Нептун в Скорпион в света се наблюдава мощен протест на младежкото движение. Този процес приемал съвсем различни форми, които не винаги са били така безобидни, като създаването на комуни и изолация от обществото, на младежки лагери с оттенък на сексуално братство. У нас това не стигна, но в Европа то беше доста популярно. Плюс през 1965-66 година се образува опозиция Уран-Сатурн, което повлече след себе си радикални промени, предизвикани от студентските изяви. Например, във Франция, хората със страх си спомнят революцията на 1968 година. Там протестира младежта, студентите, в това число учениците от горните класове срещу неуважителното отношение на преподавателския състав към тях, и всичко това започна с опозиция на Уран и Сатурн, и за сметка на съвпада на Уран с Плутон. Това начало придобива по-широк, глобален характер от студентско в демократично, когато служителите излязоха на улицата, вярно там никой не беше убит, страните са цивилизовани, чупеха стъкла на държавните учреждения, правеха стачки. От тогава във Франция не съществува (освен на Площада на Бастилията) калдъръмена настилка, правителството изчисли, че е по изгодно да я замести с по-скъпоструващи материали, но по този начин да избегне възможността от хвърлено паве в стъкло. Те постигнаха свобода, постигнаха уважително отношение към себе си, и сега всеки ученик може да се държи както иска, ако не му е интересно в час и затова, че не му е интересно е виновен преподавателя, и именно преподавателя отговаря пред администрацията за качеството на своята продукция. Това е резултат от революцията през 1968 година. У нас се проведе ХХ конгрес, разобличаване на сталинизма, така нареченото “пролетно затопляне”, когато повея духа на свободата. Помните как се оживи авторската песен. В началото на 70-те години, в 1971 година се случи съвпада на Юпитер с Нептун и затова именно в този момент културата на младежите през този период беше най-театрализирана, имаше голямо и активно внимание към действието, живота на хората беше наситен с много елементи на артистизъм, свойствен на съвпада на Юпитер с Нептун. Това се виждаше в дрехите – те станаха по-ярки, цветни. Появи се нова тенденция в модата. Това е интересен съвпад на Юпитер с Нептун, в този период се появи операта “Исус Христос – супер звезда”.

Въздействайки на цяло поколение Нептун вдъхновява, идеализира или създава илюзии. 1942-1956 година Нептун беше в знака на Везни. Влиянието на планетата се изразяваше в ново взаимоотношение в областта на международното сътрудничество. В този период възниква Организацията на Обединените нации. Стремейки се към равновесие, Везните се проявяват на международната арена, чрез биполярната система на равновесие на силите. В пределите на съществуващите блокове възникнаха международни икономически, политически и културни организации. В този период в международната политика започва да взима връх идеята за сътрудничество. Тези образи се очертават от позитивните опити за сътрудничество между блоковете, а също формалното завършване на студената война. ;

1957-1970 година Нептун беше в знака на Скорпион, той е доста силен в този знак. През този период появата на известните от по-рано явления става в международен мащаб. Такова явление, като уличните демонстрации, расовите сблъсъци, политическите убийства, започнаха да приемат глобален характер, най-върл тероризъм, въздушно пиратство, залавяне на заложници по съвършено битови явления, търговия с наркотици. Това е период на сексуалната революция, съпровождащ се с публична реклама на секса, вълна от порнография и в това число невиждан ръст на престъпността в най-големите градове на света. Това съвсем не е пълния списък с проявите на Нептун в Скорпион.

До 1984 година Нептун премина през знака на Стрелеца. И тук неговото влияние способства за разгръщането на широка кампания по опазване на околната среда, икономично използване на енергията и топливото, на природните ресурси. Тук Нептун се опитва да вдъхновява с високи идеали зоната на разточителството и излишъка, и на отсъствието на всяка мярка от юпитериански характер, на низшите прояви на Юпитер. През този период се набелязва ръст на престижа и оперативността на Папството, и оживление във всеки вид религиозна проява. От религиозни прояви в целия свят до активизирането на някои религиозни системи, например, в мюсюлманския свят.

Сега Нептун навлиза в Козирог. Нептун в Козирог е склонен да реализира своето влияние така, че да се вижда. Спомнете си, че Козирог – това е върха на планината, най-видното място. Именно тук, на самия връх, той формира своя идеал. Тук възможностите на Сатурн са насочени към усъвършенстване, към услуги за формиране на тези идеали. Интуицията на Нептун се намира в съюз с предпазливостта и сдържаността на Козирога. Периодът се съпровожда с размиване на границите, смяна на властта, вълна на национализъм, смяна на идеалите. Това е особено свойствено за държави с козирогска система на управление. В страните, където системата на управление е по-демократична, по-малко сатурианска такива явления са по-малко глобални, това може да стане на екологично ниво, влияние от различен вид стихийни бедствия, особено в планинските райони. В Козирог екзалтира Марс и това съпровожда, напълва енергетиката на нептунското присъствие в Козирог с това, че Козирог активно и твърдо се бори с всякакъв вид низки прояви на Нептун. Вие помните, че от този момент, в който Нептун влезе в Козирог в нашата страна започнаха страшно да се борят с алкохолизма, просто категорично забраниха всичко – унищожиха заводи, изскубаха лозята. Всяко навлизане в нов знак се съпровожда с най-мощна събитийност. Понастоящем върви мощна кампания по борба с наркотиците и наркобизнеса, появява се нова вълна на сгромолясване на маските на тайнственост от властниците. Доста символично е, че в този период на власт идва човек, с нептуниански характер. Помните, че Горбачов е Риба.

Т Р А Н З И Т И Т Е Н   У Р А Н   П Р Е З  Д О М О В Е Т Е

Транзит на Уран през 1 дом.

Това са всякакви видове травми, някаква неспокойна активност. Може да има прояви на по-рано скрити способности, неочаквана проява.

В човек възниква страстно желание за промяна, за нов опит, за свобода. Много е важно в каква възраст става този транзита.

Трудно е да се повярва, че 2-3 годишно дете може да поиска само да променя нещо, но въпреки това, транзита на Уран може да даде изменения. Човекът може и да няма достатъчно енергия за тези промени и да тръгне към спад на собствените си прояви. Т.е. това не означава, че ще започне бурна активност, че ще започне рязка промяна. При силно аспектиран Уран или при точен аспект на транзитиращия Уран с важни точки от радикса събитието може да се изсипе върху този дом, който се намира във Водолей.

Транзит на Уран през 2 дом

Може да се изрази в това, че сферата на финансовите отношение ще започне да изпитва неувереност, неустойчивост, тревога. Транзитът на Уран през 2 дом може да окаже влияние върху здравето на човека. И тук е важно да се изучи, как са аспектирани 6, 8 и 12 дом, как са запълнени, как са аспектирани техните управители и в това число куспидите на тези домове. Във 2 дом Уран съдейства за неочаквано изобретение, и ако има благоприятен аспект към 10 дом или когато той се образува, може да настъпи смяна на материалното положение в зависимост от професионалните промени.

Транзит на Уран през 3 дом

Ще доведе до пътуване, ще възбуди неочакван интерес към професиите на 3 дом, това може да е журналистика, издателство, търговия, реклама, всякакъв вид дейност, свързана с комуникации. Ако куспидата на дома изпитва сериозно положение, то транзита на Уран може да окаже негативно влияние върху здравето на близките. Пътуванията често имат неочакван характер, оттук и нервност в околните, които не могат да се подготвят за вашето отсъствие и това може да предизвика скандали с уранически характер. При тези кратки пътувания може да има неприятности, в случай на негативни аспекти на Марс и Сатурн. Марс, отговарящ за транспорта на кратките пътувания, за различени видове автомобили и влакове, а Сатурн отговаря за тяхното разписание, съответно объркване на транспорта, повреда в транспорта или объркване в разписанието могат да съпровождат този период. Тъй като това е в течение на дълго време, човекът започва да разбира, че “не му е съдено” да пътува, приписва на себе си трудностите в реализацията на тези пътувания, и съвсем не ги свързва с транзитите на Уран.

Транзит на Уран през 4 дом

Способен е да предизвика влечение към смяна на мястото, към преместване, появява се желание да се промени нещо у дома, добре е, ако се залепят тапети. Но за сметка на продължителността на транзита с едно лепене на тапети няма да се разминеш, започваш да купуваш нова мебел, а не много старата да изхвърляш, и това е най-благоприятната проява на Уран в 4 дом. Защото семейството, домашните, собственото ни присъствие започва да дразни, иска ти се всички да ги смениш, и е много трудно да се справиш с това съвършено необосновано, от гледна точка на близките, раздразнение. Могат да идват съвсем неочаквани гости, които са добри, че също така неочаквано изчезват после. Влиянието на Уран е не винаги така меко, светло, то е неочаквано и неразбираемо. Ако е поразена материалната част на къщата (помните, че делихме къщата на материална, астрална и ментална част, първата част – е материалната проява на дома, принципите на дома, втората част на къщата е емоционална, а третата – ментална), т.е. има поразена планета, към куспидата има сериозно поражение, то Уран може да доведе до разрушаване на дома. Ако емоционалната част на дома има такива поражения, то предимно гостите и родствениците дразнят, раздразнението отива на емоционално ниво, с по-тънък характер, и сякаш заради тях всичко в дома се руши. При съответните неприятни аспекти с планетите, които могат да бъдат изразители на определени родственици, то това понякога се съпровожда с непосредствена загуба на тези хора.

Транзит на Уран през 5 дом

Освен за любовта и удоволствията, 5 дом отговаря и за децата. И за начало, ако тези деца са още в зачатъчно състояние, то транзита на Уран през 5 дом съдейства за аборт и прекъсване на бременността. Това е съответно, материалната част на дома. В емоционалната част, ако става дума за удоволствия, то транзита на Уран води до големи разходи за удоволствия. Домът е емоционален, съответно неустойчив. Транзита на Уран провокира неочаквани контакти, които могат да възникнат, както чрез радост, така и чрез страдание за сметка на емоционално напрежение. Може да има много екстравагантни ситуации при развлеченията, неочаквани контакти. Ако в картата Уран е добре аспектиран, може да има приятни, неочаквани запознанства, което се нарича “любов от пръв поглед”. Може да се случи запознаване с хора с уранически характер и този характер не винаги се свързва с тежки прояви на човека, например, ураническа професия или изведнъж любов към астролог. Човекът може да се заеме с нов вид творчество, може да се събуди нов талант.

Транзит на Уран през 6 дом

Дом на службата, на колегите, на работата, на обезпечаване на живота, на домашните животни. Уран в 6 дом може да донесе някакви промени по служба.

Може да се случи след транзита на Уран през този дом човек да започне да се чувства по-свободен в професионално отношение, или защото той чувства по-голяма увереност за сметка на придобитите навици, може да има щастлив случай да се освободи място, за което той е чакал, което му дава повече свобода, или някой от хората, които му пречат си тръгват. 6дом е още дом и на болестите – могат да се появят някакви неочаквани заболявания, може да се случи травма, или може да настъпи изостряне на заболяване на нервна почва, тъй като Уран отговаря за съдовете и нервните заболявания (въздух), а Уран може да добави нервност в този дом, през който транзитира. Може да има срив в устойчиви, жизнено важни системи в живота на човека. За всеки човек неговото жизнено важно нещо е много субективно, и за транзита на Уран през 6 дом ние бихме могли да кажем, че това, което човек счита за жизнено важно в своя живот може да бъде подронено, а какво именно – ще покаже картата.

Транзит на Уран през 7 дом

Недоволство от отношенията с близък човек, раздразнение с партньорите, неочаквано скъсване в отношенията с партньорите, развод. Особено ако Уран прави възвръщане – впечатлението е такова, че скандалите в семейството стават традиция, повтарящи се в едни и същи форми, в доста мощни, енергетически мощни прояви, и човек понякога изпитва пълно учудване от това, как се държи при тези скандали в семейството, “никога в живота си не съм очаквал, и не съм считал, че съм способен на това”. Действието на Уран е подобно на взрив, затова са неприятностите, Уран е много силен в 7 дом. В зависимост от знака Уран може да създава някакъв фон на влюбеност, ако човек не е встъпил в брак и ако той няма все още никакви партньорски отношения, няма колеги, с които би могъл да се скара, то Уран в 7 дом създава фон на поредица от влюбвания, безкрай неочаквани и приятни запознанства, и всеки път ти се струва, че си влюбен. Това може да предизвика раздразнение от факта, че вчера си бил влюбен в един, а днес в друг от момента, в който тази система бъде забелязана от човека и той започне да се подозира в най-тежки, донжуановски прояви. В това число подаването на молба за развод може да не бъде резултат от продължителни скандали, а от съвършено немотивирана постъпка. Най-конструктивната, хармонична проява на Уран е чрез астрологията, затова е встъпването в астрологична асоциация, контакта с астролози през този период, започване на работа като консултант-астролог, всякакви запознанства с хора, имащи уранически характер.

Транзит на Уран през 8 дом

Пробуждане на окултни способности, което понякога възниква след травма или авария. Може да настъпи шоково състояние, предизвикано от Уран заради нечия смърт, не е задължително това да е близък човек, просто от контакта със смъртта. При този транзит се отбелязват невротични заболявания, временни и прочие психични заболявания. Интересно, че в този период хората понякога се втурват в чужбина, в емиграция или дисиденство. Ако Уран се реализира на това ниво, човек може би се лишава от възможността да излезе с Уран на ментално ниво, където може да намери за себе си нови състояния, ново ниво на възприемане, нови източници на информация, тъй като 8 дом – това е дом на трансформациите и е много важно тук да не се тръгне по първия, много силен зов на Уран. Задържаната ураническа енергия ще даде в 8 дом мощен порив на ментално ниво, ако човек е готов за това. Ако той теоретически не е осветлен и духовно е слаб, то това може да бъде съпроводено с всякакъв вид психични отклонения.

Транзит на Уран през 9 дом

Транзита на Уран има ярко изразена духовна окраска. Интерес към необикновени въпроси на духа, понякога изведнъж човек започва да се занимава с йога, окултизъм, астрология. В тези условия за човека е свойствено преодоляването на обикновената форма на търсенето на Бог, иска ти се да намериш своя Бог. На материално ниво това може да са неочаквани пътувания зад граница, поява на нови, фантастични възможности, за които човек даже не е мечтал никога, нови връзки, нови контакти. Понякога пред човека възниква някаква алтернатива, дилема, и транзита на Уран през 8 дом е хванал идеята за емиграцията, необходимостта да направиш нещо със своя живот, и в момента, когато ние идваме в 9 дом човек може да реализира тази емиграция, и да използва цялата тази енергия на материално ниво. Или тя може да отиде за вътрешна работа и прехода на тази енергия на материално ниво да е много благоприятен. Ще са му достъпни дълбоките размишления. Интересно, че в този дом транзита на Уран вече дава избор, а в 8 дом такъв избор нямаше. Обяснява се с това, че 8 дом се намира във неподвижен кръст и е склонен към натрупване на енергетика от такъв характер и устойчивост. А 9 дом – е дом от подвижния кръст, склонен е да пренася на друго ниво достиженията, идващи по този дом, затова тук има по-голям избор и повече възможности. Уран е, когато намира своя естествен изход, т.е. когато се появяват някакви уранически занимания, такова занимание може да бъде наблюдаването на звездното небе. Понякога прехода на ментално ниво се съпровожда с някаква трагедия в живота, защото е много трудно да се предпазиш от това, да не реализираш раздразнението, ураническите подбуди, безпокойството. От това безпокойство ти се иска колкото се може по-скоро да се избавиш, човек се опитва поне нещо да направи. Бедата е само в това, че то веднага не минава, след като направиш всичко веднага, и затова на единици им се отдава да я използват по духовен начин.

Транзит на Уран през 10 дом

Уран в 10 дом може да доведе до загуба на близки, доколкото той се оказва в опозиция на 4 дом, може също да доведе до напрежение и криза в дома, в който живеете, рязко изостряне на домашните отношения, голямо желание за независимост. Ако говорим непосредствено за транзита на Уран през 10 дом, то в професионалната сфера може да се появи желание за смяна на дейността. Или, при наличие на определен аспект в наталната карта, рязко издигане по йерархната, социална стълбица. Неочаквано се появяват много възможности да се постигне издигане за сметка на собствени източници на енергия, за сметка на собствени открития или за сметка на освобождаване на място. В този период човек може да бъде посещаван от неочаквани идеи, може да има силни промени в мисленето. За това е необходимо Уран да има силно положение в картата или в конфигурацията.

Транзит на Уран през 11 дом

Появяват се нови отношения с приятели, нови запознанства, нови приятели. Или неочаквано рухване на идеалите, надеждите, внезапни промени в плановете. Също по опозицията към 5 дом – неочаквана влюбеност.

Транзит на Уран през 12 дом

Може да има пътуване зад граница по вода, но по много по-тайни пътища, отколкото по 9 дом, не така пряко. Връзките, контактите ще се случват в началото на 12 дом. След това постепенно самовглъбяване, човек започва да отделя много време на духовни занимания, те изискват все повече място в неговия живот. Уран премахва бариерите и забраните на 12 дом, които са показани в радикса, ако човек върви към премахването на тези бариери, го прави съзнателно. Уран премахва тези ограничения, които човек сам си е поставил. Уран не дава затвор, той дава свобода, но тук е важно да се види дали не е подтиснат в радикса или много е подтиснат в транзита Сатурн. Ако има такова нещо то Уран може да заработи негативно, като лишаване от свобода. Тогава Уран остава подчинен на 12 дом, а няма да го взриви. В 12 дом Уран може да предизвика много резки конфликти, които извеждат човека от състоянието на закрепостеност, мощна, дълбока криза, която може да даде срутване на всички крепости и освобождение. А след това, той вече ще тръгне в 1 дом. Всичко, което е постигнал човек с разрушаването на бариерите в своето подсъзнание, излиза на ново ниво на дейност или съвършено ново ниво на съзнание.

Съвпадът на Уран с Нептун в Козирог дава всякакъв род неочаквани изменения с абсолютно такъв характер, непредвидени, резки, на избухлив характер. Това е положението на Уран и Нептун в Козирог, а от друга страна ние се намираме вече няколко години в челия свят в състояние на непрекъсната революция, навсякъде и навсякъде нещо се променя и се променя не безболезнено за всички. Колкото и да скрива Нептун всичките тези условия, той способства за замъгляването на тези обстоятелства на тези разгони, кой и как ги ръководи, колкото и да се взираме, няма да разберем. Има някакви хора, някои се виждат, но предимно не тези, които се занимават с това. Същото може да се каже и за съвпада на Уран с Нептун, че върви сериозна реформа. В религията, както и в държавната власт се срива маската на тайните служители, откриват се неприятни факти в историята на висшето духовенство и се публикуват. Т.е., това, което става на върха на Козирога става достъпно, колкото и да го криеш. Още може да има всякакъв вид неочаквани катастрофи, както във въздуха, така и по вода, под вода, в планината, наводнения, земетресения – те всички стоят в съчетание с тези три планети, които се намират в непрекъсната аспектация помежду си. Интересно е, когато Уран подмине Нептун и навлезе във Водолей, а след това тук влезе и Нептун. Водолей, в това число отговаря за мутацията и за мутантите, ще бъде много интересна ситуация. Такова съчетание не е имало.

Въпрос: Ако Уран има в рождената карта аспекти, как ще работят неговите аспекти?

Ако Уран няма аспекти, това означава, че той не може да се включи и да предаде енергия, възникваща при неговите транзити в самия него.

Тук трудност представляват транзитите по този Уран, всеки транзит, на всяка планета през неаспектирания Уран приема цялата енергетика на тази точка. А транзитиращия Уран може да има много аспекти, но той ще способства развитието само на това, което е заложено в рождения Уран.

Когато висшите планети са директни, и особено когато те всички са директни, човек е склонен да възприема тази енергия на външните планети отвън, от събитията. А ретроградните висши планети дават на човек възможност да възприеме тяхната енергия вътре в себе си и отвътре да има този контакт с висшите сили, от вътре да има тези взаимодействия с други галактики, да има тази възможност. Кармичната астрология предполага, че това са по-мъдри или поумнели хора. А тези, които по-млади усвояват енергията на висшите планети за сметка на собствената си младост, тя при тях засега идва отвън. На такъв човек му е трудно да се сблъска с чудо, на него му е трудно да повярва в него, в неговия живот рядко се срещат хора с някакви необикновени свойства на характера, на психиката, той е много повече свързан с реалността. А всичко останало е различно при всеки, в неговия личен живот това не се получава.

Съединение на Уран с Сатурн. Единият разрушава, другия сдържа.

Единият казва: ”искам да бъда свободен”, другия – “сядай на място, не мърдай от място”. Зависи от точността на съвпада. Вътрешно тежко противоречиво, има интересни умствени способности, интересно се учи. Но всичко в неговия живот не става просто. Става с много дълбоки промени, може би с трагичен характер. За дълбок анализ е нужна карта.

Превод: Нели Тотева