На миналата лекция стана дума за планетарния цикъл, като такъв. Т.е. за цикъла, когато планетата се завръща в точката на радикса и този цикъл засяга съдбата на всеки човек. Но съществува сфера на индивидуалния опит, която се изявява посредством домовете на хороскопа.

Тук се проявява индивидуалния планетарен цикъл, т.е. най-съществено се оказва преминаването на Слънцето и Луната през ъгловите домове на хороскопа и на всяка друга планета през точките на Слънцето и Луната. Именно в тези точки транзитиращата планета започва и завършва своя индивидуален цикъл. Досега се говори, че е важно движението на планетите спрямо тяхното положение в радикса – това е един цикъл. Индивидуалният цикъл на хороскопа зависи от това, как една или друга планета преминава през ъгловите домове на хороскопа, започвайки от ASC, по значимост, МС, DSC и IM – това е другия цикъл, и няма никакво отношение към нейното натално положение, има някакво начало на цикъла спрямо домовете на хороскопа.

Има и друг цикъл спрямо Слънцето и спрямо Луната. Всеки има своята периодичност и своебразие. Всяка друга планета започва индивидуалния планетарен цикъл, минавайки през други значими точки от хороскопа. Транзит с такъв характер активира определени потребности в човека и актуализира неговия опит. Има известна опасност в увлечение от индивидуалните цикли като универсално средство и затова е необходимо да се помни, че те се формират почти у всеки човек. Но се формират по различен начин. Не всеки човек активно се ползва от енергетиката на този индивидуален цикъл, възприема и използва тези обстоятелства, които му дава.

Например: Преминаване на Юпитер върху натална точка. По такъв начин, той като че ли остава в страни от тези цикли, живота му е лишен от индивидуалност, интерес или това е, когато живота на човека представлява определена закономерност от обстоятелства, подобно на всички останали хора.

Съотнасянето на тези два цикъла – планетарния и индивидуалния, може да стане причина за големи аномалии.

Например: Ако рожденото Слънце стои близо до DSC, съответно то се намира в опозиция на ASC, това означава, че човекът се е родил при залез и всяка година той ще изглежда от социална гледна точка най-добре, когато това Слънце се намира в съвпад с ASC. Т.е. преминаването на Слънцето през чувствителните точки на хороскопа, непосредствено през ASC ще усилва блясъка на този човек, неговото здраве, неговата формоизява, ще му носи успех и очарование. В същото време, тази планета се намира в опозиция на самата себе си, което означава, че човек вътрешно ще усеща дискомфорт, напрегнатост, силна раздразнителност, т.е. неговото транзитно Слънце се намира в опозиция спрямо рожденото Слънце. Ако се погледне на това явление по-нататък, човекът изглежда по най-добрия начин, когато е напрегнат и раздразнен, в състояние на дискомфорт.

Доколкото за нас е важно, нашата вътрешна реакция да се закрепя на обратната връзка, която ни дава външния свят, ние разбираме, че сме особено привлекателни в това състояние, защото около нас хората казват “ах!”, и ние разбираме и започваме да използваме това. Започваме да използваме своето раздразнение, напрежение, като някакъв привлекателен момент, включвайки по този начин безсъзнателно околните хора. Ние им харесваме, когато сме раздразнени, те искат да бъдат с нас, но постоянно виждат в нас състояние на раздразненост и тогава те получават своя дискомфорт.

Например: Когато рожденото Слънце се намира в съвпад с куспидата на четвърти дом, т.е. когато човек се е родил в полунощ. Най-слабо физиологическо равновесие ще се наблюдава при него в периода на непосредственото приближение и реализация на неговите професионални и социални шансове, т.е. когато транзитното Слънце се намира в съвпад с МС и съответно в опозиция спрямо неговото рождено положение. Физически той се чувстват най-слаб. Всеки път, приближавайки се до целите на своите професионални навици ще изпитва пълен упадък на силите. Човекът започва да се страхува от своя успех в социалната зона, ще му се струва, че това е причината да се чувства толкова зле, започва да боледува. Или да мисли: “това не е моя работа, не бива да се стремя към високи цели, те ме изкарват от релси”. Има някакво свиване на процеса навътре в себе си: ”трябва да живея у дома, да се занимавам с домакинство, да не се тикам никъде и да се грижа за здравето си”, макар всички останали външни условия да не свидетелстват за този процес. Когато транзитното Слънце е в съвпад с МС, т.е. в опозиция с рожденото Слънце, човек по-скоро ще изпусне тази възможност. Слънчевите транзити продължават не повече от 1-2 дни и може да преминат на други транзити, на други възможности, ако няма други акцентиращи този момент обстоятелства, т.е. силно поразено Слънце или транзит, на общия транзит с напрегнат характер. Продължителността на транзитите на различните планети не е еднаква. При различните планети продължителността на орбитите е различна, което в астрологията се определя от времето, което е необходимо на планетата да премине през 12-те зодиакални знака и да се върне в своята рождена точка. Определянето на орбиса на радикса е субективно (орбиса на транзита се определя доста точно до -/+2 за много планети), по такъв начин необходимостта от съответствие на тези орбиси определя и временните граници на транзита. Това, което беше казано за слънчевите транзити, може да се запише и за останалите планети, транзита на кои планети колко време ще е събитиен в съответната карта.

Луна – орбитата на Луната се затваря след 29,5 дни. Нейният транзит предизвиква 2-3 часов ефект, който като правило се усеща слабо.

Меркурий – цикълът е 88 дни, почти същия цикъл има и Венера, което прави тези транзити осезаеми в течение на 1-2 дена. Ако се обърне внимание на природата на Венера, то даже нейните нехармонични транзити, обикновено, не предизвикват големи разрушения. Транзита на Венера винаги облагородява зоната, през която минава, смекчава, носи меко настроение. Венера се намира приблизително 3 седмици във всеки знак и със своето присъствие оцветява областта с хармонично развитие. Тази зона е оцветена според знака и дома, през който преминава транзита. Интензивността зависи от аспектите, които създават планетите със своето рождено положение и от техните аспекти с другите планети (това, което на миналата лекция се говори за емитерната и рецепторната точки).

Марс – цикълът му продължава 2 години и неговите аспекти, особено съвпада, продължават от 3 до 5 дни и като правило силно се усещат. Сега тук става въпрос за директните транзити. Транзитите на тези планети се наричат вторични, т.е. транзитите на Меркурий, Венера и Марс (затова се усещат слабо). Циклите на Сатурн, Юпитер, Уран, Нептун и Плутон получават този енергиен импулс, който подчинява индивидуалния цикъл на картата. Същото може да се каже и за другите значими точки в хороскопа, като например ъгловите домове.

Циклите на Юпитер и Сатурнзаслужават особено внимание в транзитната карта. Юпитер е с цикъл 11,8 години, а Сатурн е с цикъл 29,42 години. Вида на енергиите, които тези планети символизират, различните фази на цикъла на тези планети са свързани с актуализация на фундаменталните достижения, представляващи благоприятни условия за развитие, както на личността, така и на обществото.

Функциите на тези планети са свързани една с друга и са свързани с противоположните функции. Защото Юпитер управлява развитието, потребността на човека да расте, да се разширява. А Сатурн се стреми да придаде определена структура на достиженията, постигнати благодарение развитието на Юпитер. Сатурн набляга на концентрацията, поемане на отговорност за всичко, което е предприето от Юпитер. Благодарение на Сатурн развитието, стимулирано от Юпитер се оформя в организиран метод и не води до излишества и разточителство. Благодарение на Юпитер не настъпва затваряне в себе си, не настъпва спиране на едно място. За сметка на Сатурн не настъпва ориентиране веднъж завинаги на установените правила, ориентировка по схема. От разпределянето на тези енергии в хороскопа, зависи потенциалния образ на проявлението на човека. А от характера на транзитите – реалната дейност, свързана с общественото положение.

Чрез Юпитер човек, обикновено, познава многообразието на живота по-бързо, отколкото чрез Сатурн, който е способен да направи определени изводи от придобития опит. Разширяването на сферата на дейност става по-интензивно, отколкото структурирането. В процеса на действие на Юпитер човек е способен да направи повече грешки, да придобие повече знания от различен вид, отколкото да ги закрепи в някакви правила.

Дванадесетгодишният цикъл на Юпитер позволява на човек нееднократно да предприеме съзнателни усилия за формиране на собственото си развитие. Ако транзитите на Юпитер могат да се проявят в това, че се губят временните граници на някакви явления и процеси, то транзитите на Сатурн ни позволяват да си спомним за тях.

Човешкият живот като правило е затворен в три цикъла на Сатурн, което съответства на един цикъл на Уран. И взаимодействието на тези две планети и съчетанието на циклите има своята дълбока символика, според тяхното положение по сила. Всеки от циклите на Сатурн има своето специфично значение, във всеки един от тези цикли има своя специфична комбинация, която въздейства върху съдбата на човека. Първият цикъл на Сатурн се отнася до биологическото развитие, втория – на психическото и интелектуалното и третия – на духовното. Всяко въздействие на Сатурн е насочено към подсигуряване на основите за съществуване. Тези основи се съгласуват с концепцията, възникнала при разполагането на Сатурн в знак, стихия, дом, т.е. най-силно те се проявяват в сферата на потребностите, определяни от домовете, носят енергиен заряд от енергетиката на стихиите и на знака.

Сатурн стои в един знак около 2,5 години и при директното му преминаване през рождената точка неговите транзити се усещат в течение на една седмица.

Транзитите на Юпитер се проявяват в течение на 3-10 дни. Като си спомним принципите и функциите на тези планети, правим извод, че техните транзити определят начина на развитие на всеки човек.

Н. МАРКИН