‘Пръсти на съдбата’ в композита

Композит – Лиз Грийн

Значение на Венера в композитната карта