АСПЕКТИ В СИНАСТРИЯТА 

ТЕСТ за съвместимост в романтичните отношения

 За целта на теста трябва да се вземат под внимание и орбисите на аспектите между двете карти. Обикновено при синастрия те са доста тесни. Повечето астролози приемат аспекти с орбис от 2-3 до 5 градуса. За аспекти на Луната и Слънцето или при съвпади орбисите може да се разширят до 6-7 градуса. Въпросът за орбисите е спорен и е до личен избор на астролога. 
Ето някои схеми: 

8 градуса за съвпад 
7 за опозиция 
7 за квадрат 
6 за тригон 
5 за секстил 
2 за минорните аспекти 

или: 

съвпад -6 градуса 
опозиция- 5 
квадрат - 4,5 градуса 
тригон- 4 
сектил- 2,7 градуса 
за минорните аспекти - 1,5 - 1,8 градуса 

Колкото по- точен е един аспект, толкова по -силно е влиянието му и е по-сигурно да го приемате за действащ. 

Аспекти Най силна съвместимост в синастрията (+4 точки)

Слънце съвпад Десцендент +4 
Слънце Съвпад или опозиция Вертекс+4 
Слънце съвпад Северен възел+4 
Слънце в напрегнат аспект (съвпад, полу-квадрат, квадрат, опозиция) полупункта Слънце/Луна +4 
Слънце в 7-ми дом +4 
Луна съвпад Десцендент +4 
Луна съвпад или опозиция Вертекс +4 
Луна съвпад Северен възел +4 
Луна в напрегнат аспект (съвпад, полу-квадрат, квадрат, опозиция) полупункта Слънце/Луна +4 
Асцендент съвпад Северен възел +4 

Фактори за много силна съвместимост в синастрията (+3 точки)

Слънце тригон или секстил Слънце +3 
Слънце съвпад, тригон или секстил Луна +3 
Слънце съвпад Венера +3 
Слънце тригон Венера +3 
Слънце тригон или секстил Марс+3 
Слънце съвпад, тригон или секстил Юпитер +3 
Слънце тригон или секстил Сатурн +3 
Слънце съвпад, тригон или секстил Хирон +3 
Слънце съвпад Асцендент +3 
Слънце съвпад Южен възел +3 
Слънце в 1-ви дом +3 
Луна съвпад, тригон или секстил Луна +3 
Луна съвпад, тригон или секстил Венера +3 
Луна тригон или секстил Марс +3 
Луна съвпад, тригон или секстил Юпитер +3 
Луна тригон или секстил Сатурн +3 
Луна съвпад, тригон или секстил Хирон +3 
Луна съвпад, тригон или секстил Асцендент +3 
Луна съвпад IC +3 
Луна съвпад Южен възел +3 
Луна в 1-ви дом +3 
Луна в 7-ми дом +3 
Меркури съвпад, тригон или секстил Юпитер +3 
Венера съвпад, тригон, секстил или опозиция Венера +3 
Венера съвпад, тригон или секстил Марс +3 
Венера съвпад Юпитер +3 
Венера тригон или секстил Сатурн +3 
Венера съвпад, тригон или секстил Хирон +3 
Венера съвпад Асцендент +3 
Венера съвпад Десцендент +3 
Венера в напрегнат аспект (съвпад, полу-квадрат, квадрат, опозиция) полупункта Слънце/Луна +3 
Венера в 7-ми дом +3 
Марс в напрегнат аспект (съвпад, полу-квадрат, квадрат, опозиция) полупункта Слънце/Луна +3 

Асцендент съвпад Южен възел +3 
Асцендент напрегнат аспект (съвпад, полу-квадрат, квадрат, опозиция) полупункта Слънце/Луна +3 
Асцендент в 7-ми дом+3 
Вертекс в напрегнат аспект (съвпад, полу-квадрат, квадрат, опозиция) полупункта Слънце/Луна +3 
Лунните възли съвпад IC/MC +3 

Аспекти за добра съвместимост в синастрията (+2 точки) 

Слънце опозиция на Слънце +2 
Слънце опозиция на Луна +2 
Слънце съвпад Меркурий +2 
Слънце секстил или тригон Меркурий +2 
Слънце секстил Венера +2 
Слънце съвпад Марс +2 
Слънце секстил или тригон Уран +2 
Слънце секстил или тригон Асцендент +2 
Слънце съвпад IC +2 
Слънце квадрат, секстил или тригон с Лунните възли +2 
Луна съвпад, секстил или тригон Меркурий +2 
Луна секстил или тригон Уран +2 
Луна секстил или тригон Нептун +2 
Луна секстил или тригон Плутон +2 
Луна квадрат, секстил или тригон с Лунните възли +2 
Меркурий съвпад, секстил или тригон Меркурий +2 
Меркурий съвпад, секстил или тригон Венера +2 
Меркурий секстил или тригон Марс +2 
Меркурий съвпад Асцендент +2 
Меркурий съвпад Десцендент +2 
Меркурий съвпад IC или MC +2 
Венера квадрат или опозиция Марс +2 
Венера секстил или тригон Юпитер +2 
Венера съвпад Сатурн +2 
Венера секстил или тригон Уран+2 
Венера съвпад, секстил или тригон Нептун +2 
Венера съвпад, секстил или тригон Плутон +2 
Венера секстил или тригон Асцендент +2 
Венера съвпад IC или MC +2 
Венера съвпад или опозиция Вертекс +2 
Венера в аспект с Лунните възли +2 
Венера в 1-ви дом +2 
Марс съвпад, секстил или тригон Марс +2 
Марс в аспект с Юпитер +2 
Марс съвпад, секстил или тригон Плутон +2 
Марс съвпад, секстил или тригон Асцендент +2 
Марс съвпад Десцендент+2 
Марс съвпад или опозиция с Вертекс +2 
Юпитер в аспект с Юпитер +2 
Юпитер съвпад Асцендент+2 
Юпитер съвпад Десцендент+2 
Юпитер съвпад или опозиция с Вертекс +2 
Юпитер в 7-ми дом +2 
Асцендент секстил или тригон Асцендент +2 
Асцендент съвпад с Десцендент +2 
Асцендент квадрат, секстил или тригон с Лунните възли +2 
Вертекс съвпад с Лунните възли +2 

Помагащи аспекти в синастрията (+1 точка) 

Слънце съвпад Слънце +1 
Слънце квадрат или опозиция с Юпитер +1 
Слънце тригон или секстил Нептун +1 
Слънце съвпад, тригон или секстил Плутон +1 
Луна опозиция на Луна +1 
Луна квадрат или опозиция с Венера +1 
Луна квадрат или опозиция с Юпитер +1 
Луна съвпад Нептун +1 
Луна съвпад Плутон +1 
Меркурий квадрат или опозиция с Юпитер +1 
Меркурий тригон или секстил Сатурн +1 
Меркурий в аспект с Уран +1 
Меркурий в аспект с Нептун +1 
Меркурий в аспект с Плутон +1 
Меркурий тригон или секстил Асцендент +1 
Меркурий в съвпад или опозиция на Вертекс +1 
Меркурий в аспект с Лунните възли +1 
Венера квадрат Венера +1 
Венера квадрат или опозиция с Юпитер +1 
Венера съвпад Уран +1 
Венера квадрат Асцендент +1

Марс тригон или секстил Сатурн +1 
Марс тригон или секстил Нептун +1 
Марс съвпад, тригон или секстил Уран +1 
Марс в аспект с Лунните възли +1 
Юпитер съвпад, тригон или секстил Сатурн +1 
Юпитер в аспект с Уран +1 
Юпитер съвпад, тригон или секстил Нептун +1 
Юпитер съвпад, тригон или секстил Плутон +1 
Юпитер квадрат, тригон или секстил Асцендент +1 
Юпитер в аспект с Лунните възли +1 
Сатурн тригон или секстил Сатурн +1 
Сатурн тригон или секстил Асцендент +1 
Плутон съвпад Десцендент+1 
Плутон съвпад Вертекс +1 
Асцендент съвпад Асцендент +1 

Много напрегнати аспекти в синастрията- червена зона (-4 точки) 

Луна квадрат Сатурн –4 
Меркурий квадрат Меркурий –4 
Венера квадрат Сатурн –4 
Марс квадрат или опозиция Сатурн -4 

По-предизвикателни фактори в синастрията (-3 точки) 

Слънце квадрат Луна –3 
Луна квадрат Луна -3 
Луна квадрат Марс –3 
Луна съвпад или опозиция Сатурн –3 
Луна квадрат или опозиция Нептун –3 
Луна квадрат или опозиция Плутон –3 
Меркурий квадрат или опозиция Нептун –3 
Венера опозиция Сатурн –3 
Венера съвпад или опозиция Нептун –3 
Марс съвпад Сатурн –3 
Марс квадрат или опозиция Плутон -3 
Уран съвпад Десцендент –3 
Уран съвпад Вертекс –3 

Предизвикателни фактори в синастрията (-2 точки) 

Слънце квадрат Слънце –2 
Слънце квадрат или опозиция с Марс –2 
Слънце съвпад, квадрат или опозиция Сатурн –2 
Слънце съвпад, квадрат или опозиция Нептун –2 
Слънце квадрат или опозиция Плутон –2 
Слънце квадрат Асцендент –2 
Луна квадрат или опозиция Меркурий –2 
Луна опозиция Марс –2 
Луна квадрат или опозиция Уран –2 
Луна квадрат Асцендент–2 
Меркурий опозиция Меркурий –2 
Меркурий квадрат или опозиция Марс –2 
Меркурий съвпад, квадрат или опозиция Сатурн –2 
Венера квадрат или опозиция Уран –2 
Венера квадрат или опозиция Плутон –2

Марс квадрат или опозиция Марс –2 
Марс квадрат или опозиция Уран –2 
Марс съвпад, квадрат или опозиция Нептун –2 
Сатурн съвпад, квадрат или опозиция Асцендент –2 
Сатурн съвпад или опозиция Вертекс–2 
Сатурн съвпад или квадрат с Лунните възли –2 
Нептун съвпад Асцендент –2 
Нептун съвпад Десцендент -2 
Нептун съвпад Вертекс -2 
Асцендент квадрат Асцендент –2 

По-малко предизвикателни аспекти (-1 точка) 

Слънце квадрат или опозиция Меркурий –1 
Слънце квадрат или опозиция Венера –1 
Слънце съвпад, квадрат или опозиция Уран –1 
Луна съвпад Марс –1 
Луна съвпад Уран –1 
Меркурий квадрат или опозиция Венера –1 
Меркурий съвпад Марс -1 
Меркурий квадрат Асцендент -1 
Марс квадрат Асцендент -1 
Юпитер квадрат или опозиция Сатурн –1 
Юпитер квадрат или опозиция Нептун –1 
Юпитер квадрат или опозиция Плутон –1 
Сатурн квадрат или опозиция Сатурн –1 

Желателно е да имате : 

Поне един аспект от най-силните за съвместимост (+4 точки категория) 
Поне 4-5 аспекта от категорията за много силна съвместимост (+3 точки ) 
Нула или най-много 1 комбинация от най-напрегнатите аспекти“червена зона” (-4 точки) 
Не повече от 3 аспекта от по-напрегнатите (-3 точки) 
Поне 3, но не повече от 7 предизвикателни аспекта от категорията с –2 точки ( със забележката, че е желателно да има поне няколко предизвикателни аспекта във връзката) 

Някои примерни резултати:

1. Двойка, която издържа 10 месеца, последните 5 от които са били доста предизвикателни с резултати: +39 -28 , 1 аспект от най-силните за съвместимост (с +4 точки) и 2 от "червената зона"- най напрегнатите с -4 точки
2. Двойка с 15- годишен брак и тежък развод: +56 -20 с 4 аспекта от най-силните с +4 точки и 1 от червената зона.
3. Двойка с двугодишен брак, лек развод: +26 -29 -без аспекти от категорията с +4 точки и с 1 от червената зона.
4. Много траен брак: +82 -23 с 2 аспекта от най-силните за съвместимост (с +4 точки), 14 аспекта от категорията за много силна съвместимост (с +3 точки), 2 предизвикателни аспекта с -3 точки и 1 с -4 (червена зона) 

По-високият положителен резултат обикновено означава дългосрочна връзка. 
Дори да имате повече аспекти за най-силна съвместимост, няма гаранция за трайност на отношенията. Наличието на аспект от червената зона пък не означава развод или раздяла.и така нататък...

Lunohod