Названието криза не е пресилено. Негативните аспекти на Сатурн към Точката на рожденото слънце имат силен и дълготраен ефект върху човешкия живот. Те са съвпад, квадрат и опозиция. Преминаването през всяка специална точка трае около 2 години и половина. Например в началото на април 1996 година Сатурн навлезе в Овен, а окончателно напусна знака в края на февруари 1999 година.

 

Преминаването на планетата през даден означава навлизане в Сатурнова криза за родените със слънце в този и знаците от съответния кръст. Те са кардинален, неподвижен и подвижен. Така за периода 1996-1999 година трябваше да се справят с повече трудности всички родени под знаците от кардиналния кръст Овен, , Везни и .

Сатурновата криза е време за осъзната промяна. Първоначално желанието не е съвсем оформено. По-скоро се усеща силно неудовлетворение от себе си, от околните, от средата, в която се живее и работи, от родителите, от шефовете, от ниското заплащане, от отношенията в кръга от най-близки хора. След това се появяват в представите най-различни възможности за решаване на натрупалите се проблеми. Виждат се много пътища, по които може да се върви, идват много идеи как да се променят нещата.

На мисловно ниво с лекота се намират хора, които да ни подкрепят или да работят наравно с нас. Това кара повечето да се стремят да уголемят обсега си на действие, да търсят пари назаем, за да инвестират в нов бизнес или да разширят това, което имат в момента. Други влагат в чужди, прекрасни, но нереалистични проекти или, подведени от лъскави обещания, дават крупни суми в заем на некоректни хора.

Всъщност многото възможности са в повечето случаи илюзия на възприятията. В това се състои коварството на сатурновата криза. Тя е изпитание на разума, на подхода към всяка житейска ситуация. Доказано неефективен в случая е методът на пробите и грешките, когато човек опитва в една посока, не става, опитва друга възможност, пак не се получава и така от ситуация в ситуация докато налучка верния път. Много трудоемък и разтеглен във времето подход за решаване на различни житейски казуси.

В сатурновата криза нямаме много време. Не можем да си позволим пилеене на физическа енергия, умствен потенциал или емоционални ресурси, нито лекомислено поведение и безотговорност към себе си и към другите. Въздържанието и разумната пестеливост под най-различна форма, са проявление на сатурновото влияние. Всяко действие трябва предварително да е добре обмислено и да са взети предвид всички налични обстоятелства. Само тогава може да се разчита на подкрепата на Сатурн и да се излезе невредим от зоната на Сатурновата криза. За повечето от нас тези изисквания са непосилни.

Общото за всички, преминаващи през тази мъглява зона от житейския си път, е силната неудовлетвореност от себе си и от околните. Често се попада в неприятни ситуации, в които на изпитание са подложени силата на характера и моралните устои на личността. По този начин Сатурн кара човек да си направи равносметка, да преосмисли живота си, да се отнесе сериозно, както към себе си, така и към околните, да отдели важното и същественото от маловажното и нетрайното.

В тези две-три години Сатурн руши и разгражда слабите звена в нашия живот като упражнява върху тях масиран натиск. За едни хора уязвимото място може да е кариерата, за други брачните взаимоотношения или съдружията, за трети здравето свое или на близките. Акцентът на сатурновите кризи зависи от позиицята на рожденото слънце по знак и по дом.

Чрез преживяване на разочарования и несполуки ни се помага да се себеопознаем и себепреценим, да подсилим слабите си страни, да стъпим на здрава почва и да продължим напред по пътя си с повече увереност в собствените си достойнства.

Времето на сатурновите кризи е време на получаване на възмездие. Разкриват се тайни, пазени с години, разбулват се мистерии. Всякакви интриги, задкулисни игри, непочтени сделки, измами и фалшификации излизат наяве.

Сатурн забавя, но не забравя. Суровият съдник отмерва точно времето и начина на изтърпяване на наказанието за нарушаване на писаните и неписани закони.

Преминаването на Сатурн през отделните зодиакални знаци носи своите специфичности. Единствено за тези, които са родени със Слънце в средата на даден зодиакален знак, т.е в 15-ия градус, може да се каже, че влиянието трае само докато планетата преминава през някой от знаците на съответния кръст. За всички останали има преливане от един знак в друг като сатурновата криза започва от предходния кръст и продължава в следващия.

Например за роден на 1 октомври 1973г. рожденото Слънце е в 8° Везни и т.нар. орбиса, зона на влияние, е от 23° Дева до 23° Везни (± 15°). Наскоро преминалата сатурнова криза към рождено слънце във Везни, от опозицията на Сатурн в знака Овен, започна през май 1995 г., когато Сатурн все още се движеше през знака Риби. Преминавайки през 23° Риби, той отключи началото на сатурновата криза. Условен край на кризата бе средата на 1998 година, когато планетата подмина 23-я градус на Овен.

Астрологичното разделяне на знаците по качество на три групи има смисъл за отделни характерни особености на проявлението на сатурновата криза в кардинален, неподвижен и подвижен кръст. На цикловите схеми ще намерите периодите на преминаване на Сатурн през всеки отделен знак по години, а по-подробна е таблицата в края на всеки раздел за съответния кръст.

Трябва да се има предвид, че движението на Сатурн по картата не е само в една посока. От астрономията знаем, че той и Земята се въртят около Слънцето, като Земята е много по близо до центъра на въртене. В момент, когато трите тела застанат на една права, тъй като Земята се движи по-бързо, от гледна точка на земен наблюдател, за известен период от време Сатурн изглежда като спрял или движещ се в обратна посока. Това движение е познато в астрологията като ретроградно. Например в горния случай имаме ретроградно движение в периода от юни до октомври 1998 г., когато Сатурн се движи в следващия на Овен ­знака Телец до една точка и после тръгва в обратна посока пак към Овен.

Когато разглеждахме Личната си представяхме движението на Слънцето по кръг и какпоследователно преминава от един планетарен период в друг. Ще използваме същата нагледност и при сатурновите кризи. Вместо слънчева обиколка, сега кръгът представлява пътят на Сатурн през всички знаци на Зодиака. Този път той изминава, както вече споменахме, за един много по-дълъг период, равен на 29 години и 167 денонощия.

Позицията на Сатурн може да бъде най-различна, в различните рождени астрологични карти. Може да е в съвпад със Слънцето както например при раждане на 01.01.1960г., да е в тригон (120°) с него като при роден на 18.08.1968г. или в опозиция (180°) с рожденото слънце на роден на 15.5.1985г.

Най-късно до седмата година след раждането, в своето движение, Сатурн пресича някоя от четирите точки, свързани по специален начин с Рожденото слънце.

От момента на достигане на най-близката от четирите специфични точки нататък започва ритмичния цикъл на сатурновите кризи. Те следват последователен и неизменен ход с интервал малко над седем години между равностойни точки като начало-начало, център-център или край-край на сатурновата криза.

Характеристиките на кризата могат да бъдат твърде вариативни, в зависимост от това дали в близост до четирите специални точки в рождената карта има планети, техните особености и върху кои сфери на живота влияят. Така тяхното активизиране може да доведе до промени в общото влияние, да промени центъра на тежестта и измести времевите граници на кризата в една или в друга посока.

 

Муси Дачева