Ако някоя инкарнация е от доминантните или финална, това няма като как да не е отразено в картата, чрез позицията на възлите и техните управители и аспекти. Защото такива инкарнации получават информация от другите инкарнации, могат да доразвиват тяхни задачи и други моменти.

Обикновено се смята, че ЮЛВ показва миналите инкарнации, сбора на целият събран опит, а СЛВ е настоящият и бъдещ път на развитие.

Обаче можем да вземем ЮЛВ просто за вход на информация, задачи и качества идващи от миналото, а СЛВ за вход на същите от бъдещето. Като разделението е условно спрямо земните ни представи за време,епохи и т.н.

Когато има някаква връзка между Управителите на възлите помежду си или с единия от възлите е налице енергиен канал, връзка между мултинкарнационният поток, настоящата инкарнация има достъп съзнателен или не, до другите си инкарнации, може да отработва и да завършва задачи дори от бъдещето. Това индикира едновременност, преливане от минало и бъдеще, но когато това е явно указано в картата, вероятно си говорим за напреднала инкарнация, тъй като колкото е по-напреднала, толкова е по-способна да извърви сложен път идващ като сбор от различни посоки.

За връзка се приема следното:

-аспект (без значение минорен или мажорен) между управителите на възлите
-аспект между Управител и нодалната ос
-рецепция на управителите
-ретрограден управител на СЛВ
– Управителите на възлите в знака на единия от възлите
-Хирон в аспект с управител или нодална ос
-Плутон в аспект с възли или управители

В някои карти, по-опитните астролози сигурно са виждали някои парадокси от гледна точка на кармичната астрология: ретро упр на ЮЛВ върху СЛВ или ретро упр на СЛВ в аспект с ЮЛВ или дори само ретроградността указва за вече започнало усвояване на възела, но след като е СЛВ, то това е станало не в минала, а в бъдеща инкарнация. Лично аз до сега приемах такива парадокси като това че душата е започнала да усвоява опита на СЛВ в минал живот, но тъй като се оказва че няма минали, а едновременни животи, е по-вярно да се каже че това се отработва от душата в инкарнация която спрямо настоящата в 3то измерение се пада в бъдеща епоха, време.

Намесвам и Хирон, защото в астрологията той е ключа към многоизмерността. Хенд Клоу беше описала примерно колко сложна е квадратурата на Хирон с възлите -тъй като едновременно навлизат потоци от миналото и бъдещето, едното влияе на второто, обратно второто на първото, но с Хирон това става във всички измерения, а не само тук и сега или в материалната действителност.

Колкото повече фактори от изредените присъстват, толкова по-заплетено е положението и указва за едновременни пътища на ВА , до които съзнанието с дадената карта може да има съзнателен достъп или несъзнателно (в зависимост от нивото) да отработва едновременно много задачи и пътища, личности и т.н.
Но смятам че ако няколко от тези фактора са налице, става въпрос за доминанти или финални инкарнации, а веднъж те събудени им се открива достъпа до другите инкарнации и преживявания, било насън, в астрала или в материалното битие, в определени случаи на Хиронови настройки, когато се усещаме между двата свята или двата времеви потока, на самата граница.

Интересно е и нещо друго, което е само предположение: ако няма нито един фактор обвързващ възлите, това може да не е карта на едновременно инкарниращ се ВА, може да е карта на любимец или в краен случай на много ниско ниво на инкарнация, която да няма достъп до нещата .

Помня и че Бернадет Брейди беше казвала, че има определена група индивиди (които тя определи мисля на не повече от 5 процента, но от хората които идват при нея), при които по-известните техники на транзити, прогресии, възврати и т.н. не работят, а някакви много по базисни и не толкова индивидуализиращи. Преди това ми беше много чудно, но сега след като знам че има любимци, просто нещата почват да ми звучат по друг начин. Защото любимците не искат да се индивидуализират, те и не могат. За тях ще важат мунданни цикли и други.

Според Джеф Грийн пък им 4нива на еволюционно развитие:

-Смътно еволюирано или де-еволюирано състояние  2-3 процента
..които туко що са еволюирали в осъзнати човешки същества,идващи от други царства(като животинското) или са в де-еволюирано състояние, поради причини от предишен живот.

-Стадно състояние 75 процента

-Индивидуализирано състояние 20 процента

-Духовно състояние 2-3 процента

Само че той не е бил наясно с любимците, макар че отнася тия души към туко що пръкнали се от животинското царство. Само че душите се излъчват от ВА и в случая е по-точно да се каже, че има животински души и такива на ВА. Интересното е че според Джеф тия от духовно ниво, които можем да оприличим на Финална Инкарнация, в даден времеви отрязък са 2-3 процента от населението. Аз пък мисля че може и да са по-малко…

Синухе