Ерос

‘Любовни’ астероиди

– – –

“Раната” на Хирон в знаците и домовете

Наталните аспекти на Хирон

Лечебната сила на благодарността – финалната триумфална карта на Хирон

Събития свързани с откриването на Хирон:  ‘Междузвездни войни’ и други филми

Хирон – колективната рана

Героите на Хирон

Храбрият нов свят – напред към 50-те

Хирон – четвъртият лъч планета

Хирон : по-висшата ви Луна

Хирон среща Плутон при голямото завръщане

Хирон и Плутон : кометите братя

Хирон – експозе

Изцеляващият дух на Хирон

Холистична астрология – Хирон

Хипнос срещу Хирон

Четирите лица на Хирон

Хирон – Митът на индивидуалното пътешествие

Хирон и неговото значение

Хирон и шаманизмът

Хирон: Мит за наши дни