.  .  .

Макраме сова

Плетене на една кука

Цветните мандали на Kathy Klein

Andy Goldsworthy