Повечето хора изживяват завръщането на Хирона си на 49, 50 и 51 години. Което ви дава доза реалност, че:

1.Времето ви на земята е ограничено – няма да живеете вечно както си мислехте, когато бяхте на 20.

2.Дава ви дълбок размисъл за това, което искате да оставите зад гърба си ; че по някакъв начин допринасяте за доброто на цялото човечество.

3.Правите равносметка на живота си и ако не сте доволен от това, което имате-имате ограничено време да го промените.

4.За тези, които са били натоварени с отговорност, сега е време да се освободят и на свой ред да се забавляват.

5.Ако сте бил репресиран, отхвърлен или сте изживял сериозни емоционални травми, които са дълбоко подтиснати в подсъзнанието ви и не сте работил върху тяхното преодоляване, може да се разболеете сега. Хроничното заболяване е добре известно. Ако се заемете с това решително и не се разболеете, ще знаете със сигурност, че сте работили здраво за почистването на вътрешната си къща :-)

6.Дава ви повече зрялост , повече търпение, повече макрокосмическо разбиране за човешкото битие; губите много от личните си преценки, омраза, гняв и т.н. тъй като ги виждате през различен ъгъл на реалността. Добрата новина е, че този ъгъл остава на място / при мен завръщането на Хирон беше преди 3 години …чувствам, че мога да кажа малко за това/

7.Има интензивно вглъбяване във вътрешния “аз”. Поглед, тежест и остойностяване на нещата, които се срещат в живота ви – и изхвърляне на непотребното.

8.По това време искате да правите нещата в пълнота – неща, видения, сънища, цели. Планирате живота си внимателно по време на дадена специфична цел или намерение. Променяте повечето си навици и начина, по който живеете.

9.Разбирате, че се нуждаете от време да излезете навън и да помиришете цветята…

Copyright ©1998 EileenNauman