Транзити и тяхното действие с моделите на рождена планета

Транзитите представляват активни процеси, които променят отдавна съществуващи обстоятелства и модели. Човек привлича като с магнит под формата на външни събития онова, с което вътрешно не е в състояние да се справи. Когато космосът ви сблъска със ситуации, които не може да контролирате, имате възможност да изберете как да използвате енергията на планетите. Може да израснете в посочените области, или да зъдълбаете в погрешна посока като отказвате да се промените и упреквате другите за неприятностите ви. Космосът може да увеличи напрежението и да ви даде още няколко възможности да се преобразите преди транзитът да се свършил. Сега ще разгледаме накратко транзитните ъгли.

транзитен съвпад

Дава вътрешни и външни промени, предоставя уникални възможности за постижения. Подтикват интуитивно да се работи върху нежелателните модули. Знакът на транзитиращата планета и сферите, свързани с него претърпяват сериозни промени по време на транзита.

транзитен квадрат

При квадратура се усеща отбранителна позиция. Това е период на търпеливо страдание и упорит труд. Докато транзитът се приближава към точна квадратура е възможно да се получи бавно трупане на огорчение до стигане на критична точка, която ще промени конкретните събития в зависимост от домовото разположение. Динамиката на кризите е еднаква независимо къде е поставен акцентът в личен или обществен план. Когато не се получи адаптиране, следва разпад, след което се развиват нови по-здравословни идеи. Себеизследването подобрява много области от живота.

транзитни опозиции

Опозициите обикновено действат чрез външен носител или фактор. Този фактор играе специална роля, за да изпълни това, което даденият човек не може . Индивидът копнее за промяна в някоя съществена област, но не поема инициатива и стои на едно място, с което поведение принуждава някой друг да го направи. Двата участващи дома са полярни, но допълващи се противоположности, които се подтикват взаимно и търсят равновесие. При наличие на рождена планета се указва сферата на влияние на тази енергия.

транзитен тригон

Транзитният тригон е един хармоничен аспект, при който енергиите преливат една вдруга. Често пъти се жънат успехи от продължитлната работа, извършена преди това. Появяват се нови възможности за успешно развитие.

транзитен секстил

Този транзит дава внезапно появила се подкрепа, всичко е прекалено лесно и дори с късмет. В случай, че към този аспект трета планета оформя напрегнат ъгъл, секстилът помага да се справите с изискванията на по-трудния аспект.

транзитен куинконкс

Тук се случва стресиращ процес с принуда да се придобият нови качества, които не са свързани с предишен опит. Необходимо е приспособяване и помирение. Както при рождените, така и при транзитните куинконкси, може само да се градят предположения, разглеждайки двата участващи знака.

Транзитите често са предвестници на криза. Това е възможност за преодоляване на недостатъци и развитие. Обикновено се преживяват по няколко транзите наведнъж, но едни се усещат по-силно от други, когато сключат ъгъл с рожденна планета, когато стават точни, или когато са повлияни от стационарен ход в даден месец. Така се активират стресови точки и модули, за да бъдат трансформирани и преживяни.

източник

Advertisements