Муси Дачева

В рождествения хороскоп Слънцето е център на нашата личност, така както Слънцето е център на Слънчевата система. Неговата позиция в наталната карта – по знак, дом и аспекти създава основата на тъканта на нашия характер, върху която основа се наслагват всички останали влияния от другите участници в наталната карта. По тази причина, когато сравняваме рождените карти на двама души,най-напред обръщаме внимание на взаимното разположение на техните рождени Слънца. Това се прави независимо от факта, че потоците на влияние между двама души текат по различни енергийни канали, свързващи различни точки на хороскопите им.

При синастричния анализ, когато насложим два рождени хороскопа, Слънцето на партньора ви се разполага в един от дванадесетте дома на вашия хороскоп. Във всеки от тези дванадесет позиции то задава определена окраска на вашите взаимоотношения и показва област от живота ви, където другият ще окаже силно влияние.

Коя от позициите на рожденото Слънце, на отсрещното Аз, влияе по-благоприятно на партньорските взаимоотношения и по какъв начин?

В кой дом от вашия хороскоп е най-добре да бъде разположено Слънцето на любимия човек?

Твоето Слънце е в моят Първи дом

Това означава, че вашият партньор е роден в зодията, в която се намира вашият Асцендент, или в съседна на нея по посока на знаците. Първи дом в хороскопа е най-личностен, дом на Егото и показващ основният потенциал в настоящия ви живот.

Когато Слънцето на другия го осветява, това създава силно емоционално привличане в началния етап на връзката. Партньорът ви е очарован от вас, възхищава ви се и вижда само хубавите ви страни, като ги преувеличава и разкрасява. Времетраенето на този първоначален и прекрасен период трае различно в зависимост от това кой е зодиакалният знак на Слънцето на другия. Ако е в Дева, отрезвяването настъпва по-бързо, отколкото ако е например в платоничния зодиакален знак Риби.

Това не значи, че той(тя) няма вече да ви харесва, но ще забелязва и петънцата по вашата слънчева повърхност. Тогава ще обърнете внимание, че основна нишка във вашите взаимоотношения ще бъдат конкуренцията и съревнованието. Взаимно може да се вдъхновявате и подкрепяте в самостоятелни или още по-добре в съвместни начинания, в които да си разменяте ролята водещ-следовник. Ако това ви допада, ако сте готови да поддържате винаги висок боен дух, за да печелите заедно битки, то тогава това е вашият човек завинаги.

Позицията на Слънцето на партньора ви в първи натален дом е много стимулираща и градивна за израстването и на двамата, особено ако то е добре поставено в рожденана му (и) карта и има подкрепящи аспекти от останалите планети.

Твоето Слънце е в моят Втори дом

Втори дом на рождествения хороскоп се свързва най-общо казано с притежанията. Те могат да бъдат както в материално изражение, така и в нематериално – като съставки на ценностна система и като морални опори. При всички случаи тук са нещата, до които човек достига със собствени усилия.

Когато рожденото Слънце на партньора ви е в този дом, то неговото влияние върху вас може да бъде в голяма степен финансово обвързващо. Възможно е той (тя) да се опитва да се разполага с вашите ресурси по съзидателен или обратно – по деструктивен ( меркантилен) начин Т.е. можете заедно да печелите добре или вие да заработвате и съхранявате припечеленото заради, или въпреки него (нея).

В някои случаи може да иска да налага волята си и да се стреми да променя вашите възгледи за материалната страна на живота. Партньорът с такова Слънце често служи за морален коректив на поведението.

Връзката от този тип обаче е бедна на емоционални изживявания, освен ако няма аспекти между други чувствени сигнификатори, тъй като вниманието е съсредоточено предимно в решаването на материални дела. Може да бъде трайна, само ако и двамата имат нагласа за такъв тип взаимоотношения.

Твоето Слънце е в моят Трети дом

Трети дом е полето от наталната карта, в което се проектират отношенията ни от ранното детство и най-близкото обкръжение. Това е пространството на общуването и комуникациите, на натрупването на полезни знания и умения.

Когато рожденото Слънце на партньора е в него, то първоначален тласък на взаимоотношенията може да даде съвместно обучение. Взаимното възхищение от интелекта на другия, е основа за добри съвместни постижения в сферата на науката, но за дълга емоционална връзка са недостатъчни, ако между двете натални карти липсват съответните чувствени връзки.

Можете да научите много от партньора ви със Слънце, във вашия трети дом. Той може да бъде вдъхновение и стимул за вас да се развивате и да постигате по-голяма степен на образованост. От своя страна вие можете да му помогнете да се интегрира в средата, която обитавате заедно и да го подкрепяте в общуването с околните. Но като цяло отношенията си остават на едно повърхностно и емоционално дистанцирано ниво.

Твоето Слънце е в моят Четвърти дом

Четвърти дом във вашата рождена карта е свързан с всичко онова, което ви създава чувство за определеност и стабилност, за принадлежност към семейство, род и Родина. Това е зоната на вашите корени, домът в който живеете, а той може да е както родителският, така и вашият собствен.

Когато рожденото Слънце на партньора ви се намира във вашия четвърти, кардинален, дом на хороскопа, привличането към него е много силно и то на подсъзнателно ниво. Партньорът ви е омаян от вашата всеотдайност и готовност да се грижите за него и да създадете семейство. Вие виждате в него (нея) бащата (майката) на своите деца, защото интуитивно знаете,че на гените на вашите два рода им е дадено да се обединят.

Връзката ви може да се развие много бързо и докато се усетите сте вече женени, с две деца и собствен дом. Тази позиция е изключително издържлива и предопределя дълготрайна стабилна връзка, стига да няма твърде много противодействащи синастрични комбинации между двете натални карти.

Твоето Слънце е в моят Пети дом

Пети дом е полето на приятните неща в живота- игри, развлечения, любов и деца. Отношенията с партньор, чието рождено Слънце е във вашия пети дом, може да започнат съвсем лековато и непретенциозно, уж без сериозни намерения. Но притегателната емоционално-романтична сила на това влияние е много голяма и докато учите или танцувате заедно, за съвсем кратко време, отношенията ви навлизат в твърде дълбоки страстни води, от където трудно се излиза.

По-вероятно е да ви се иска да останете там завинаги, защото това е една от най-добрите комбинации за дълга любовна връзка. От нея могат да се родят както прекрасни деца, така и чудесни произведения на изкуството тъй като съзидателният потенциал в нея е много голям. Това, което може да не ви достига е усещането за стабилност, затова тази връзка не работи добре при хора с изразен земен елемент в рождените карти. За огъня и въздуха е чудесна, още повече ако и двамата не желаете да слагате подписи в гражданското.

.

Твоето Слънце е в моят Шести дом

Шести дом на наталната ви карта е свързан с работа, ежедневие, ефективност на усилията и умение да се организира добре времето – собственото а и на хората, които работят под ваше ръководство или които зависят технологично от вас в една работна верига. Шести дом е и домът на здравето.

Това е мястото, където можете да се покажете като практичен, организиран и работлив човек. Точно тези качества могат да бъдат привлекателни за вашия партньор, чието рождено Слънце попада в тази зона.

При някои двойки, с това съчетание, в началото отношенията може да бъдат формално служебни, от типа работодател-подчинен, и впоследствие да придобият личен характер. Комбинацията подкрепя семейният бизнес, където ролите водещ-помощник успешно могат да бъдат разменяни според обстоятелствата. В основата на добрия съвместен живот е взаимната подкрепа, поемането на по-голяма отговорност и грижата за здравето на партньора.

Твоето Слънце е в моят Седми дом

Седми дом е полето на дългите връзки и в частност на брака като такава. Когато Слънцето на вашия партньор попада в тази зона, това е силен знак за предопределеност от Съдбата.

Зодиакалният знак на рожденото Слънце на партньора ви може да е противоположен на знака на вашия Асцендент или да е следващият го по посока на знаците.

Комбинацията води до силна емоционална взаимна привлекателност и е предпоставка за дълга и щастлива връзка. Ще ви е нужно известно време, за да балансирате взаимоотношенията си и да се уточните кой е водещият в двойката ви. Справедливото разпределяне на семейните задължения и отговорности е много важно за хармонията в брака.

Това е една от най-добрите комбинации на партньорско Слънце в дом и ако няма силно противоречащи му допълнителни влияния от двете натални карти, обещава здрав и дълготраен съюз както в брак така и във всякакви общи начинания.

Твоето Слънце е в моят Осми дом

Осми дом на вашата натална карта има много значения, но това което се свързва с партньорството … са сексът и парите. Сексуалната страна на съвместния ви живот е много важна, ако рожденото Слънце на партньора ви попада във вашия осми натален дом. Тя е центърът, около който се завъртат центробежните сили на вашите лични взаимоотношения.

Драматични ситуации, напрегнато ежедневие, дълбоки емоционални изживявания, заедно и поотделно, крайности в чувствата, всичко това са щрихи от обещанията на тази комбинация. Възможно е силните емоции и сложните взаимоотношения също така да се проектират в сферата на общите финансови дела и собствености, с които сте обвързани.

Комбинацията има потенциал да поддържа здрава,силно емоционална връзка, но при наличие на определени личностни характеристики, които допускат такъв род взаимоотношения.

.

Твоето Слънце е в моят Девети дом

Девети натален дом има отношение предимно към духовните стремежи на човек и ако тук е разположено рожденото Слънце на партньора, то той ще взима активно участие в тяхната реализация.

Често връзка от този тип се създава по време на обучение във ВУЗ, при обучение в школи, на специализация или пътешествие в чужбина. Може да бъде наречена връзката “учител-ученик”, но това не изчерпва нейното съдържание, защото ролите могат да бъдат сменени и след време ученикът да се превърне в учител.

Тази комбинация се повлиява силно от умората и скуката във взаимоотношенията, които настъпват неизбежно след дълъг съвместен живот. Поради тази причина, за да се поддържа взаимният интерес, трябва да бъде периодично тонизирана с поставянето на нови и нови образователно-духовни цели.

Твоето Слънце е в моят Десети дом

Десети натален дом заема най-високата част на хороскопа ви. Това е зоната на вашата социална реализация, професионална активност и израстване в кариерата. Връзка от този тип нерядко се създава на основата на общи професионални интереси, сред колеги от една гилдия.

Партньорът, чието рождено Слънце попада във вашия десети дом, играе важна роля във вашето професионално развитие. Той може да ви бъде стимул да напредвате като ви подкрепя безпрекословно или обратно пречейки ви и по този начин мотивирайки ви да се доказвате отново и отново.

В сферата на емоциите връзката е много силна и градивна. Тя дава възможност и на двамата партньори да напредват в живота, опирайки се на любовта и взаимната подкрепа в добри и лоши времена.

МС е върхът на хороскопа и това е каналът, по който тече подкрепата за вас от високите Духовни нива. Затова ако рожденото Слънце на партньора ви е близо до него (в началото на десети или в края на девети дом), то връзката ви е благословена свише.

Твоето Слънце е в моят Eдинадесети дом

Единадесети дом в рождената ви карта е зоната на вашите приятелства. Ако рожденото Слънце е в този дом, то интимните ви отношения може би са се развили след едно продължително приятелство.

В основата на вашата връзка са общ приятелски кръг, общи интереси, хобита, влечение към социални изяви, обществени ангажименти, политика. Всичко това ви сближава и ви кара да се чувствате добре в компанията един на друг.

Сексуалното привличане остава на по-заден план (ако това се потвърждава и от други астрофактори), а в някои случаи може изобщо да липсва. При определени личностни характеристики, когато и двамата партньори нямат високи сексуални потребности, връзката може да бъде дълга и взаимноудовлетворяваща.

Твоето Слънце е в моят Дванадесети дом

Дванадесети дом на вашата натална карта е най-мистичният. В него е заложена информация от дълбокото минало на Душата ви.

Когато рожденото Слънце на вашия партньор е във вашия 12 дом, то връзката ви има силен кармичен отенък. По принцип всички връзки в нашия живот не са случайни и са свързани с изминалия ни път във физическо тяло. Но тези, в които има намеса на 12 дом, са подчертано кармични.

Вашите души в редица от предишни животи са живели в едно семейство или в един приятелски кръг, имали са различни по характер и дълбочина взаимоотношения, познават се много добре, нещо което проличава и в сегашния ви живот, когато се разбирате с поглед и общувате на мисловно ниво.

Такава връзка не е задължително да бъде трудна и натоварваща. Срещала съм семейни двойки от този тип с прекрасни взаимоотношения. Понякога обаче връзката от 12 дом носи много болка и страдание, нещо с което Душата ви изчиства част от кармичния си товар.

В резюме

Кои са домовете от хороскопа, където, ако попадне рожденото Слънце на партньора ни, е най-благоприятно за брачните отношения? Както виждате трудно е да се каже, защото има и допълнителни условия, които влияят. Зависи как са разположени сигнификаторите по пол, като за жените това са Слънцето и Марс, а за мъжете Венера и Луната. Зависи какви предпоставки идват от дома на брака- Седми дом. Зависи също така какви връзки се създават от гледна точка на номерологията, които трябва да се отчитат съвместно с астрологичните условия и т.н. Не на последно място звиси от личностните характеристики на двамата партньори, в които важна роля играят семейната среда,наследствеността и възпитанието.

И въпреки това :) бих ви препоръчала партньор, чието рождено Слънце попада в някой от вашите Седми, Десети, Пети, Първи и Четвърти дом.

http://www.temura.net/

Advertisements