Венера очевидно е важна при каквито и да е отношения, защото тя управлява едновременно любовта и способността да се изграждат връзки, особено такива, които се основават на емоции. Ако Венера е лошо разположена, може да имате дълготрайна връзка, но в нея няма да има много любов. От друга страна, ако Венера е силна и в добра позиция, но останалите показатели не са много добри за връзката, двамата може да бъдете силно привлечени един към друг, дори и да не сте наистина съвместими. Това създава едни много бурни и краткотрайни отношения.

В най-дълбокото си значение, Венера представлява универсалният принцип, който свързва две същества заедно чрез природните и спонтанни вътрешни сили, подобно на начина, по който се привличат положителните и отрицателните заряди. Не е необходим външен импулс. Но енергията на Венера работи само когато тези две същества напълно са осъзнали себе си като индивиди. Казано на прост език, вие трябва да бъдете себе си, за да можете да обичате някой друг. Ако живеете според разбиранията на другите за това какво трябва да сте, като пренебрегвате собствените си вътрешни импулси, няма наистина да бъдете достатъчно пълноценна личност, за да обичате друг.

Позицията на Венера в композитната карта показва доколко тази връзка ще позволи на двама ви да изразявате себе си чрез любовта. Тя също така описва каква част от вашето обкръжение искате най-много да включите в това преживяване. Не е задължително да имате добре разположена Венера, за да може връзката ви да просъществува, но една положителна Венера ще направи връзката ви много пълноценна.

Композитна Венера в І дом

Композитна Венера в І дом обозначава връзка, която се основава на любов и привързаност. Не е задължително тя да се изгражда на базата на сексуални отношения, макар че тази позиция определено е добра за каквато и да е сексуална връзка. Основното значение на Венера е привличане, което се изгражда по-скоро върху вашето различие, отколкото върху сходните ви черти. Това допринася за едни по-пълни отношения, които образуват цяло, което е по-силно и по-трайно от съставните му части, взети поотделно.

Композитна Венера в І дом означава, че двамата образувате подобно партньорство. Когато за първи път сте се срещнали, вие сте били силно привлечени един към друг, дори и да не сте разбрали веднага конкретната причина за това. И колкото повече научавате за себе си, толкова повече ставате силно привързани.

Емоциите, които Венера предизвиква, се изразяват по-скоро спокойно и приятелски, отколкото твърде страстно. Но те са силни по свой собствен начин и траят много по-дълго, отколкото други по-екзалтирани емоции. Този вид привличане ще поддържа връзката за дълго време. Това разположение ви дава възможност взаимно да си прощавате за случайните наранявания, които възникват във всяка една връзка.

В някои случаи Венера в І дом може да означава, че двамата сте се срещнали заради някаква много творческа цел. Това може да бъде всичко – от работа, свързана с изкуството до стопанство или просто отглеждане на деца. Някак си тази връзка ще разкрива съзидателните сили на Венера повече от другите.

Композитна Венера във ІІ дом

Композитна Венера във II дом означава любов към хубавите неща и желание да ги имате като лични притежания. При лична връзка, в която притежавате обща собственост, това просто означава, че на вас ви харесва да имате хубави неща или предмети на изкуството. Това е отражение на факта, че вие двамата високо цените красотата и изкуството. Дори и да нямате обща собственост, например ако сте само приятели, пак ще придавате особено значение на стойността на красивите неща. Венера също така подчертава и удобството. Като двойка ще обичате среда, която е приятна, комфортна, красива, както и изпълнена с топлота.

Между другото, в каквато и да е връзка, Венера във II дом е добър показател, че ще имате тези неща, както и парите, с които да си ги позволите. Това може да бъде знак за богатство или поне за това, че ще имате това, от което се нуждаете.

В бизнес или професионални отношения тази позиция предполага финансов успех, особено в сферите на забавлението, изкуството, удоволствието и красотата.

Композитна Венера в III дом

Венера в III дома на композитната карта означава, че заедно имате желание да се занимавате с красотата на интелектуално ниво, което може и да не сте осъзнавали като отделни индивиди. Мислите за красивото в живота и се опитвате да заобиколите себе си с красота в дома и в работата си колкото се може повече. Или обичате да ходите на места, където може да намерите красота. Също така, на вас ви харесва да говорите за красиви неща като живопис, поезия или музика, и е възможно взаимно да се подтикнете към интерес в изкуствата.

Венера в III дом означава и това, че вие общувате чрез чувствата си, можете да обсъждате отношенията си и да изразявате с думи това, което усещате. Всъщност, може да сте по-склонни да говорите за любов и приятелство, отколкото в действителност да правите нещо за това. Съществува опасността, че може да се занимавате с любовта на повърхностно, интелектуално ниво, а не напълно да я изпитате на дълбоко емоционално ниво. Във всеки случай не се опитвайте да подчините емоциите на интелекта си. Въпреки всичко, способността да изразявате с думи емоциите си, която дава това разположение на Венера, в крайна сметка би трябвало да се окаже ценно.

Композитна Венера в IV дом

Влиянието на Венера в IV дом на композитната карта се усеща в най-съкровените и вътрешни пространства на вашата връзка. На психологическо ниво вие сте много загрижени за красивото в най-личното ви обкръжение и това на свой ред се отразява на вашето желание да направите дома си или друга собственост, която е ваше общо притежание, колкото се може по-изискан, красив и приятен. Дори и да нямате много пари, вероятно ще успеете да изградите изящен дом.

Ако не притежавате общ дом, влиянието на Венера в IV дом няма да е толкова очевидно. Но това е ъглов дом, така че планетата, която се намира там, има по-голямо значение, отколкото би имала на друго място. Венера в IV дом просто означава, че в тази връзка принципите на любовта и красивото са силни и значими, макар и те да се изразяват по-ясно в съкровения ви личен живот, отколкото в живота, който споделяте с останалия свят. Това разположение обикновено е отличен показател за интимна връзка.

Композитна Венера в V дом

Композитна Венера в V дом е един от силните показатели, че това ще бъдат отношения на любов или поне приятелство. Пети дом е домът на любовните връзки, себе изявата и децата. Венера, разбира се, е планетата на любовта, привързаността и красотата и затова има естествено влечение към това разположение. Тя свидетелства за връзка между двама души, които наистина обичат да бъдат заедно и всеки от тях кара другия да се чувства добре. Ще споделяте голямо желание за удоволствие, ще обичате да излизате и да правите неща заедно, особено да присъствате на забавления, театър и други форми на развлечение.

Венера в V дом представлява една безгрижна позиция. Може би единственият й реален недостатък, който не е толкова труден за преодоляване, е, че тя не осигурява енергията, необходима за дълготрайна, сериозна връзка като брак, например. С това разположение вие може да нямате желание да се справяте с трудната и понякога неприятна работа да се изградят стабилни отношения, което не е толкова приятно като доброто време, което обичате да прекарвате заедно. Все пак, ако можете да преодолеете тази липса на сериозност, Венера в V дом гарантира, че това ще бъде една приятна и изпълнена с любов връзка и за двама ви.

Ако сте женени, ще много обичате децата си и ще развиете топли отношения с тях.

Композитна Венера в VI дом

VI дом на композитната карта не е най-лесното място за Венера да изрази себе си. Това е домът на работата, задълженията, отговорностите и услугите, което не се балансира лесно с любовта към красивото, изящността, спокойствието и удоволствието на Венера. VI дом до някаква степен е домът на себе ограничаването, докато Венера е планета на себе изявата

В тази връзка загрижеността ви за любов и привързаност е постоянно подчинена на това, което вие преценявате като по-важно или по-практично. Например, при брак тази позиция на Венера тенденциозно ще ви кара да бъдете заедно “в името на децата” или може би да продължавате някакъв бизнес или работен проект, в който заедно сте ангажирани.

Венера в VI дом не означава липса на привързаност между вас; тя просто показва, че любовта не е най-големият приоритет, който ви крепи. Само помнете, че няма лична връзка, която да може да просъществува само на чисто утилитарни принципи. Това, което може да я спаси, е да позволите на чувствата, които имат нужда от себе изява, да излязат наяве.

Следва да се спомене още едно следствие от тази позиция. Взаимната ви любов може да се основава на чувството, че можете да направите нещо сравнително специално един за друг, нещо, което вашият партньор има нужда да бъде направено, извън това да го накарате да се чувства по-добре.

Композитна Венера в VII дом

Композитна Венера в VII дом е добър показател, че това е лична връзка, изградена в значителна степен на привързаността. Може да има и други причини за появата на тези отношения, но любовта със сигурност е една от най-важните. Тази позиция на Венера не гарантира успешни отношения, но помага за такива. След разположенията на Слънцето и Луната това е един от най-важните елементи в композитната карта на една любовна връзка.

Ще имате силно усещане за споделени емоции и чувства и значителна нужда да споделяте преживяванията си. Ще мислите за себе си като за едно цяло, двойка, и по-малко като за двама отделни индивиди. Ще искате да бъдете заедно и да правите неща заедно колкото се може повече.

Единствената опасност, за която трябва да внимавате с това разположение, е че може би ще сте склонни да бъдете твърде любезни, т.е. ще се опитвате да се съгласявате един с друг, дори когато единият от вас има основателно недоволство. И вместо да го изразявате, ще оставате спокойни в името на запазването на мира и хармонията във вашата връзка. Проблемът е, че ако го правите твърде често, в крайна сметка приятелската атмосфера постепенно ще изчезне и всички негодувания ще излизат наяве без начин да бъдат контролирани. Не позволявайте на желанието си за мир и хармония да ви пречи да се изправите лице в лице с важните въпроси. Казвайте това, което мислите или сериозно може да застрашите едни добри отношения.

Композитна Венера в VIII дом

С композитна Венера в VIII дом любовта и привързаността между вас ще има сила, която често липсва в другите домове. Тази позиция не гарантира, че между вас ще има любовни отношения, но тя просто показва емоционална енергия, свързана с любовта.

Традиционно VIII дом е домът на смъртта, макар че това не винаги означава буквално физическа смърт. VIII дом е свързан толкова със създаването на нещо ново, колкото и с разрухата на нещо старо. Така че Венера в VIII дом представлява смесица от любов и смърт, или по-точно от любов и прераждане.

В интимна връзка любовта ще се изразява доста силно, с качеството на енергия, която ще трансформира и двама ви по някакъв фундаментален начин. Ще преживявате любовта като прераждащо изживяване, което превръща и двама ви в нов човек. Една сексуална връзка в особена степен ще притежава тази енергия. Любовта ви няма да бъде безгрижна и весела, а нещо много сериозно, което ви ангажира на всички нива – умствено, физическо и душевно.

На едно по-различно ниво VIII дом може да се отнася и до общи финанси и имущество. Венера обещава материален просперитет в тези отношения. Често се казва, че Венера управлява парите, и въпреки че някои хора поставят това под въпрос, тази планета наистина поражда способност за привличане на пари, особено във II и VIII дом. Това е изключително добра позиция, ако някога на двама ви се наложи да искате финансова помощ от други хора.

Композитна Венера в IХ дом

С композитна Венера в IХ дом любовта и привързаността са предимно интелектуални въпроси, които се обсъждат и над които по-скоро се размишлява, отколкото се преживяват. IХ дом на композитната карта представлява цялостния възглед за живота, който споделяте – общите ви становища и интелектуалния ви обмен. В резултат на това съществува опасност твърде много да интелектуализирате чувствата в тази връзка. Любовта сякаш е едно далечно изживяване, а не нещо, което се усеща и споделя от близо.

Все пак, като компенсация, и двамата изучавате природата на чувствата си сте по-способни от повечето хора да разберете какво означавате един за друг. Можете да общувате на много високо ниво във вашата връзка.

В тези отношения любовта може да стане философска идея подобно на средновековния закон на рицарството. Склонни сте да мислите от гледна точка на интелекта и да отделяте значително внимание на осъществяването на вашите идеали.

Преживяното в тази връзка може също така да накара и двама ви да погледнете по-ясно на нещата и да осъзнаете в по-голяма степен света около вас. Венера в IХ дом може да означава любовта като посредник за разширяване на съзнанието. Единият от вас, или и двамата, ще бъде подложен на редица преживявания в следствие на тази връзка.

Композитна Венера в Х дом

Х дом на композитната карта е ъглов дом и затова влиянието на Венера е подчертано. Любовното преживяване в тази връзка много силно ще повлияе върху живота и на двама ви.

Х дом управлява целите, заради които тази връзка съществува, естеството на нейната индивидуалност и ролята й в широкия обществен кръг. На психологическо ниво тази връзка ще помогне и на двама ви да откриете какво искате да постигнете в живота. Взаимната ви любов ще ви даде сили и по-голяма увереност в себе си.

Отчасти поради това взаимно подсилване вероятно ще бъдете много открито привързани в компанията на други хора. Те ще гледат на вас като на обичаща се двойка или ако сте приятели, като на хора с много близко приятелство. Това са отношения, които застават открито пред света и не се крият от погледа на другите.

В същото време тази връзка ще ви научи на това каква е природата на любовта и как всеки от вас се отнася към другите на интимно лично ниво. Единственият начин да разберете какво означава да живееш с друг човек е да го направите. Това е една от целите на подобна връзка.

От съвсем друга гледна точка Венера в Х дом може също да означава, че двамата сте се събрали заради някаква причина, свързана с изкуството, забавлението или лукса. Това може да бъде както на аматьорско, така и на професионално ниво.

Композитна Венера в ХI дом

Композитна Венера в ХI дом е едно от най-добрите разположения за близка лична връзка. ХI дом е домът на приятелството и най-малкото Венера, поставена тук, ще спомогне за това да станете приятели. Все пак емоционалната дълбочина на тази връзка не се ограничава само с приятелство. Тази позиция може да бъде знак и за дълбока любовна афера. В някаква степен това е по-добро разположение от Венера в V дом, тъй като освен, че сте “влюбени”, вие също така се обичате. С други думи, между вас има силна и постоянна привързаност заедно с добре познатото, често краткотрайно чувство на опиянение.

ХI дом е и домът на надеждите и желанията и Венера тук е добър показател, че вашите идеали са в хармония. Тъй като и двамата се стремите към едни и същи неща, фактът, че сте заедно, ще ви помогне да ги откриете. Това може също да означава, че вие идеализирате или чувството на любов, или вашата връзка, което може да бъде проблем, ако някой от вас е склонен да гледа нереалистично на чувствата си. Но ако и двамата сте сравнително реалисти за себе си, ще преживявате тази връзка като нещо красиво и идеално, тъй като преживяното се базира на истината.

Композитна Венера в ХI дом е един от най-добрите знаци за уравновесена и хармонична връзка от какъвто и да е вид.

Композитна Венера в ХII дом

Композитна Венера е една от най-малко трудните планети, които могат да бъдат поставени в ХII дом. Има проблеми, свързани с нея, но има и силни страни.

Това разположение означава, че от една страна у вас може да има силно чувство на привързаност един към друг, но от друга – вие може да не го показвате. Другите може дори да не знаят какво чувствате един към друг. Венера в ХII дом може да бъде знак на тайна връзка.

Това е също и домът на вашата собствена несъзнателност, на тези сфери от вашия живот и опит, които сте потиснали в съзнанието си. С Венера в ХII дом връзката ви може да бъде повлияна в значителна степен от не съзнавани фактори и у двама ви. Може да ви се струва трудно да разберете динамичността на тези отношения и може да правите неща без очевидна причина. Това може да е както добро, така и лошо, разбира се, в зависимост от това какво правите. Във всеки случай трябва да се опитате да разберете какво стои зад вашата връзка, ако искате да имате контрол над себе си.

От чисто положителна страна това разположение може да помогне и на двама ви да превъзмогнете импулса на вашето его в отношенията си. Позицията дава възможност на всеки от вас да направите път на другия, когато това е желателно. Способни сте да мислите за себе си като за едно цяло и да подчинявате личните си интереси на тези, които имате като двойка. Тази способност може да разреши много възникващи проблеми.

Композитна Венера в съвпад с Марс

С Венера съвпад с Марс в композитната карта ще откриете, че чувствата между вас са изключително силни. Това е страстно емоционална връзка, която вероятно се основава поне от части на сексуалните импулси, дори и да сте от един и същ пол. Това не означава, че връзката ви ще бъде хомосексуална, а че нещо от емоционалната интензивност, което възниква във връзките между половете, ще присъства и във вашите отношения.

Ако това е сексуална връзка, тя ще бъде ревностна, със силна нужда от физическо изразяване. Много малко вероятно е да бъде платоническа. Венера и Марс са съответно женския и мъжкия символ на сексуалността. Когато те са в съвпад, това означава, че мъжките и женските принципи работят заедно.

Всички емоционални реакции между вас са значително подсилени от този съвпад. Ядът, тъгата и най-вече любовта са по-крайни. За хора, които имат този аспект в композитната си карта, е много трудно да останат безразлични един към друг. Дори да трябва да станете врагове, което на практика е възможно, ще бъдете дълбоки врагове. Силното привличане помежду ви пречи на това да бъдете безпристрастни един към друг по какъвто и да било начин.

Композитна Венера в секстил с Марс

Венера секстил Марс е един добър аспект в композитната карта, тъй като той сочи добър баланс във връзката между вашия импулс да изразявате себе си напълно като отделна личност (Марс) и нуждата ви за отношения с другите (Венера). Често тези две нужди са в конфликт и осъществяването на едната води до жертването на другата. Например, някои хора могат да общуват с другите само като потискат себе си, докато други могат да изразяват себе си само ако се опитат да подчинят отсрещния човек вместо да общуват с него на равни начала. Със секстила на Венера и Марс, все пак, вие имате способността да изразявате себе си чрез връзката, а не в неин ущърб.

Този аспект обаче има най-голям потенциал в лична връзка между половете. Той се свързва особено много със сексуалната себе изява, защото сексът е форма на себе изявата, която изисква връзка с друг човек. А и Венера и Марс са сексуални планети. Този аспект в картата на любовна връзка помага да се осигури сексуална съвместимост и прави физическата любов лесна и приятна.

Дори и при приятелство, където не става въпрос за секс, секстилът на Марс и Венера сочи допълнителен баланс на енергиите между вас, което помага за развитието на вашите отношения.

Композитна Венера в квадрат с Марс

Венера квадрат Марс в композитната карта има потенциал както за добро, така и за лошо. В една сексуална връзка той може да направи физическата любов по-добра и по-задоволителна от обикновено. Той често кара хора от противоположни полове да се чувстват неустоимо привлечени един към друг. Но той не гарантира, че връзката ще бъде лесна и спокойна. Проблемът, който тази комбинация поставя, е, че сексът често може да стане средство за даден човек да доминира над друг. Много е важно това да не се случи, тъй като подобно доминиране може да създаде много трудности във връзка, която има много потенциал за взаимно удовлетворение

В друг вид връзка основното предизвикателство на този аспект е, че за двама ви ще е трудно да поддържате баланс между индивидуалното си его и желанието ви да общувате един с друг. Понякога в съвместните ви действия може да се намеси конкуренцията. Взаимно ще предизвиквате у другия силни чувства, с които понякога ще ви е трудно да се справите – чувства на яд, тъга, щастие и какво ли не още.

Възможно е единият от вас да заеме доминиращата Марсова роля, а другият – по-пасивната роля на Венера. Това ще бъде съвсем добре, ако и двамата сте доволни от ситуацията, но трябва наистина да сте сигурни в това. Би било по-добре за всеки от вас да си разменяте доминиращата и пасивната роля. Това би изразило символизма на този аспект по благосклонен и градивен начин.

Композитна Венера в тригон с Марс

Венера тригон с Марс е един от най-добрите аспекти за композитната карта. Много подобно на секстила, той означава, че съществува баланс между индивидуалните импулси на егото и нуждата ви от връзка, т.е. можете да се разбирате без чувството, че някой губи своята индивидуалност. Всъщност ще откриете, че тази връзка помага и на двама ви да изразявате себе си по-пълно, за разлика от много други връзки, при които се поставя бариера на себе изявата

Този аспект се показва в най-добрата си светлина в отношения между половете, тъй като тогава сексуалността на двете планети се изразява най-лесно. Тригонът на Венера и Марс усилва нуждата от физическо сексуално изразяване и го прави удовлетворително. Ще се изразявате много чрез секса и дори ще работите заедно, за да го направите по-добър. Няма да има различия във време и стил, което прави много сексуални отношения трудни. Вие наистина се допълвате.

Допълването е едно от предимствата на този аспект за каквато и да е връзка. Всеки от вас е силен там, където другият е слаб, така че заедно вие ще бъдете по-силни, отколкото сте поотделно.

Композитна Венера в опозиция с Марс

Венера опозиция Марс в композитната карта създава голям магнетизъм между двама души, особено ако са от различни полове. Дори и да сте от един и същ пол, е вероятно да има някакъв вид магнетизъм, който ако се разгледа от близо, в него ще се открие някакво сексуално качество. Всеки от вас може да чувства, че другият има извънредно важно качество, което на вас ви липсва.

Този аспект често създава силна привързаност между хората, но не гарантира, че отношенията ще бъдат гладки. От една страна, той може да създаде очаквания, според които е много трудно да се живее, така че непрекъснато да има усещане за борба, а не просто нещата да вървят от само себе си. В същото време вашите опити да вземете това, което партньорът ви има, може да се окаже такъв егоистичен проблем, че да нямате желание да съдействате за сработването на връзката. Ако не сте много внимателни, може да попаднете в ситуация, в която всеки се опитва да вземе нещо от другия, а не да създавате нещо заедно.

В едни сексуални отношения това, което се опитвате да получите един от друг, е сексуално удовлетворение, тъй като Венера и Марс в опозиция представляват силно сексуален аспект. Но тенденцията да гледате на секса като нещо, което трябва да вземете от другия, ще се превърне в пречка за това, освен ако не се принудите да излезете от тази мислена схема. Ако и двамата признаете сексуалното удовлетворение като нещо, което получавате като работите заедно, тогава ще получите това, което искате и нещата ще вървят добре. С този аспект физическият секс е много важен фактор в една връзка, дори повече от обикновено. Ако имате едно на ум за нуждата от истинско съдействие, би трябвало да сте способни да намерите това, което търсите.

Композитна Венера в съвпад с Юпитер

Венера съвпад Юпитер е един от най-добрите аспекти в дадена композитна карта. Без значение каква е целта на връзката, този аспект ще ви помогне да я постигнете. Ако това е професионално съдружие, съвпадът на Венера и Юпитер ще ви помогне да постигнете материален успех.

И двамата ще усещате, че тази връзка ви дава сили и прави живота ви по-лесен. Ще се чувствате по-щастливи и по-оптимистично настроени, което ще помогне на събитията да вървят добре за вас, макар и другите да са склонни да мислят, че сте късметлии. Разбира се, късметът често идва от това, че човек живее с положително отношение към света.

При лична връзка с такъв аспект, любовта и привързаността са изобилни и лесно се изразяват. Усещането ви за топлота съществува независимо от всичко, което правите един за друг. Обичате се заради това, което сте, а не за това, което бихте искали другият да бъде или да направи, т.е. това е една необикновено идеална ситуация. Всеки от вас приема недостатъците на другия до забележителна степен и е толерантен към дребните неща, които много хора намират трудни за приемане. Имате желание взаимно да си дадете пространство да бъдете това, което искате, и взаимните ви преживявания не са възпрепятствани от твърде големи очаквания.

Няма перфектни отношения, разбира се, и нещата може да се объркат дори и с този аспект. Но наличието му в една композитна карта ще помогне на връзката да се развие по положителен начин и на двама ви да израснете чрез нея.

Композитна Венера в секстил с Юпитер

Секстилът на композитна Венера и Юпитер показва една предана връзка. Той е особено добър в картата на едно приятелство, любовна връзка или брак. Това е знак, че вие двамата наистина се харесвате и имате положително усещане както за себе си, така и за другия. Юпитер е планетата на растежа, а Венера е планетата на Любовта, така че комбинацията може да бъде изтълкувана като израстване чрез любов. Интензивността на чувствата, които този аспект обозначава, може да варира от приятелство до много силна любов, но не е задължително отношенията да бъдат сексуални. Това е любов като положително усещане за топлота между вас двамата, без никаква друга мотивация за съществуване.

На едно по-различно ниво секстилът на Венера и Юпитер отваря възможности. Двамата сте способни да вършите правилните неща в точното време по такъв начин, че събитията да се развиват добре за вас, както материално, така и емоционално. За другите това може да изглежда като късмет, но в действителност вие създавате благоприятна среда за случки, които са приятни. Те обаче не могат да се случат, ако не им дадете място за съществуване. С други думи, вие трябва да усещате оптимизма, който ви позволява да разпознавате възможностите, когато те се появят. Секстилът на Венера и Юпитер означава, че заедно вие притежавате този вид оптимизъм.

Композитна Венера в квадрат с Юпитер

Квадратът на Венера и Юпитер в композитната карта е един от квадратите, с които човек най-лесно се справя. Юпитер и Венера са толкова съвместими, че е почти невъзможно влиянията им да се съчетаят по отрицателен начин. Квадратът е активен аспект, т.е. той означава действията, които се предприемат. В случая на Венера и Юпитер той предполага, че заедно вие активно ще търсите удоволствие и широта, за да ви е приятно и да се наслаждавате на взаимната си компания. Ще обичате красивата и елегантна среда и ще сте готови на всичко, за да я получите. Единственото потенциално качество на тази комбинация е, че във вашите отношения елегантността, широтата и удоволствието могат да придобият по-голям приоритет, отколкото други по-важни елементи.

Друга трудност, която понякога се появява с този аспект, е, че изключително голямата му енергия събира на едно място двама души, които не си пасват. Квадратът на Венера и Юпитер има безразборно качество и сам по себе си не показва дали връзката ви е уместна. Всичко, което той дава, е това, че между вас може да има значително привличане.

Въпреки всичко това вие може да очаквате предана и изпълнена с любов връзка, независимо от това по какви причини първоначално сте се събрали. И тази преданост ще ви крепи дори и по време на трудности.

Композитна Венера в тригон с Юпитер

Венера тригон Юпитер в композитната карта е един от аспектите, които наистина спомагат за изграждането на успешни отношения, особено на лична връзка. Всъщност едно професионално съдружие е много вероятно да прерасне и в лично. Тригонът на Венера и Юпитер е силен показател на топлота и нежно чувство между вас.

Тази връзка ще има особено идеалистична сила, която ще ви зареди с оптимизъм както за себе си, така и за другия. И този оптимизъм ще ви помогне да постигнете идеалното състояние на нещата, което очаквате. Ще откриете, че отношенията помагат и на двама ви да израснете като индивиди, тъй като те ви дават възможност непрекъснато да показвате най-добрите си качества. С този аспект съществува усещането за свобода и спокойствие. Никой от вас не изглежда да има неприемливи изисквания към другия, но това понякога може да представлява проблем. Ако единият от вас трябва да направи някакви наистина важни промени, другият може да не желае да повдига въпроса, за да не развали спокойната атмосфера.

Въпреки това в тази връзка вие ще чувствате, че можете да се отпуснете и да бъдете себе си с вашия партньор. Тези отношения би трябвало да бъдат успешни и възнаграждаващи и за двама ви, независимо от това какви причини са ви събрали заедно.

Композитна Венера в опозиция с Юпитер

Този аспект на Венера и Юпитер е една от най-лесните опозиции, защото създава силно привличане между вас, което прави възможно наличието на една добра връзка. Единствената трудност, за която трябва да се внимава, е, че понякога вие може да не получите точно това, което очаквате от връзката или от другия човек. Но все пак това, което наистина получавате, би трябвало да бъде съвсем задоволително, така че това не е кой знае какъв проблем.

Най-облагодетелствана от този аспект е една лична връзка, тъй като той означава чувства на топлота и привързаност между двама души. Но дори и при едни професионална връзка на лице ще бъдат същите добри чувства, което ще направи отношенията ви по-лични. Но в този случай може да възникне ситуация, в която личните чувства влизат в конфликт с първоначалната причина за вашите отношения. В такъв момент може да ви се наложи да решавате кое е по-важно за вас – личната или професионалната връзка.

Дори и когато не се съгласявате един с друг или влизате в приятелска конкуренция на майтап, както може да се случи, ще успявате да запазите добрите си чувства едни към друг. В такива случаи няма да позволявате на несъгласията да разрушават вашите отношения.

Най-важният момент с този аспект е, че той наистина създава силно привличане помежду ви. Поради активната природа на опозицията, единият от вас или и двамата почти със сигурност ще поеме инициативата да започне тези отношения така, че те да се развият и да бъдат благоприятни и за двама ви.

Композитна Венера в съвпад със Сатурн

Съвпадът на Венера и Сатурн в композитната карта може да представлява проблем за дадена връзка, особено ако тя е лична. При професионалните съдружия не е толкова трудно.

Сатурн представлява принципа на реалността, поне както повечето хора я виждат. Като планетна енергия той потиска топлата и себе изразителна природа на Венера и може да направи едни отношения много студени. Дори между вас да има силни чувства, тяхното изразяване винаги е някак си подчинено на по-практични съображения. Единият от вас може да усеща, че въпреки привързаността ви един към друг, това за вас не е точното време или място да бъдете заедно. Може би сте се сблъскали с лична връзка, която единият от вас има с друг човек. Този аспект може особено да попречи една сексуална връзка да бъде реализирана, не поради липсата на чувства, а поради току-що споменатите фактори.

Този аспект може да има и друго, съвсем различно влияние. Вие може да изразявате привързаността си и в действителност да имате сексуални отношения, но по доста хладен и сдържан начин. Тук има твърде малко спонтанност и пищност, които са предполагаемите характеристики на една любовна афера. Въпреки това, чувството е истинско и забавящият ефект на Сатурн може да направи отношенията ви стабилни и издръжливи, а не да ги превърне в нещо, което изгаря бързо, както става с някои връзки. Той може да превърне една потенциална физическа любов в платоническа. При приятелство ще се наблюдава същия ефект на студенина и стабилност.

Няма причина да се твърди, че този аспект ще осуети една задоволителна връзка, но той ще забави развитието й и ще я държи студена. В крайна сметка двамата трябва да решите какво искате от тези отношения. Ако желаете спокойна и стабилна връзка, на която може да се разчита, вече сте я открили. Но ако искате нещо вълнуващо и романтично, няма да го намерите с този аспект.

Композитна Венера в секстил със Сатурн

Секстилът не Венера и Сатурн в композитната карта ще има известен обуздаващ ефект върху връзката – от продължително чувство на дистанция помежду ви до сдържани, но иначе предани отношения. Любовна връзка с този аспект може да бъде по-издръжлива от обикновено, но и двамата ще подхождате както с чувство на дълг, така и с удоволствие. Ако това е брак, този аспект може да ви накара да останете заедно в името на децата или някаква подобна причина, докато други връзки биха се разпаднали в такъв момент.

Ако между вас има привързаност, тя се изразява без излишен шум. Всъщност вие може изобщо да не я показвате открито. Все пак не трябва да позволявате това да се случва, тъй като рядко знаете какви са чувствата на другия в действителност, освен в случаите, когато ги изказвате твърде рязко. С този аспект съвсем не трябва да разчитате, че партньорът ви разбира какво имате предвид по интуиция.

Въпреки всичко това, вие може да имате едни много положителни отношения докато полагате усилия взаимно да си давате възможност да стане ясно, че всеки от вас присъства във връзката духовно и не се отнесъл в някакъв друг негов свят.

В бизнес или професионална връзка този аспект благоприятства такива реални усилия като търговия с изкуство или практически дизайн от всякакъв вид.

Композитна Венера в квадрат със Сатурн

Венера квадрат Сатурн може да бъде извънредно труден аспект в дадена композитна карта, до голяма степен в зависимост от това какво очаквате от връзката. Той може да попречи на едни иначе добри любовни отношения изобщо да бъдат реализирани. Нещата сякаш взаимно си пречат – или обстоятелствата не са благоприятни, или единият се колебае в една, а другият в друга посока. При отношения с повече проблеми това може да бъде последната капка, с която чашата да прелее и да стане ясно, че връзката ви не е задоволителна от каквато и да е гледна точка.

В първия случай връзката може да бъде много щастлива, дори и да не е всичко, което вие бихте искали да бъде. Ако можете да пренаредите очакванията си, може би ще има достатъчно причини да започвате една такава връзка. Всъщност, когато този аспект се появи в композитната карта, е най-добре да се живее без каквито и да било очаквания като приемате нещата такива, каквито се случват. Очакванията просто дават форма, в която да сложите вашите разочарования, когато реалността не отговаря на вашите изисквания. Това може да бъде изключително задоволителна връзка, ако не я обременявате с твърде много искания за това каква трябва да бъде, за да сработи. Ако имате желание да получите това, което ви се предлага, всичко може да е наред.

Композитна Венера в тригон със Сатурн

Тригонът на Венера и Сатурн в композитната карта може да ви повлияе по два начина. От положителна страна, той създава стабилно чувство между вас, което от ден на ден се променя много малко. Вие може да не сте най-необузданата и открита двойка, но взаимните ви чувства са истински и на тях може да се разчита. Това е така и за приятелство, и за любовна връзка.

При професионални отношения този тригон може в действителност да бъде доста благоприятен. Сатурн управлява бизнеса, а съчетанието на Венера и Сатурн в тригон буквално означава бизнес отношения. Съществува равновесие във вашето сътрудничество между себе изявата, т.е. това е нещо, което и двамата правите, защото ви отива, и идеята да постигнете заедно някаква специфична цел. И този вид баланс се наблюдава и в други видове отношения. Заедно можете да работите и да се наслаждавате на живота, което безспорно е плюс.

От негативна гледна точка, може да ви се случи да попаднете в повтарящи се схеми. Обратната страна на стабилността на чувствата е да изпаднете в рутина, така че връзката ви да стане скучна и монотонна. С тригона на Венера и Сатурн с каквото и да се захванете заедно ще ви бъде трудно да излезете от него. Ако виждате, че това се случва, трябва да се опитате да излезете от модела, който сте си създали, и да откриете нова гледна точка за себе си и за връзката си.

Често е добра идея да се разделяте за известно време – да ходите поотделно във ваканция, например, и да оставате далеч един от друг, така че да можете да видите нещата по различен начин. Не се притеснявайте, че това ще сложи край на връзката. Налице е шансът факторите, които са ви събрали първоначално, да ви съберат отново. А ако това не стане, вторият вариант също ще бъде за предпочитане.

Този аспект може да сплоти двама души много добре. Отношенията ви може да не са едни от най-вълнуващите, но поне положително можете да разчитате на тях.

Композитна Венера в опозиция със Сатурн

Опозицията на Венера и Сатурн в композитната карта означава, че между вас ще съществува значителна бариера в изразяването на чувствата. Това не прави връзката невъзможна, но я прави трудна. Може би вие просто не се харесвате, но ако е обратното, на вас ви е трудно да го изразите поради някаква причина. Може би единият от вас, или и двамата, има някакви задръжки или просто сте твърде срамежливи. А е възможно и някакви външни обстоятелства да създават тази бариера. Например, ако това е една потенциално възможна сексуална връзка, единият от вас може да има друга връзка, поради което на него му е трудно да признае чувствата си пред другия.

Възможен е също и случаят, в който имате силни емоции един към друг, но по различно време, така че, когато единият е заинтересован, другият не е. Една сексуална връзка с този аспект в композитната карта обикновено не може да се реализира на физическо ниво, а ако се осъществи, е възможно да има някаква друга сериозна пречка на пътя ви.

Едни отношения с такъв аспект могат да бъдат успешни най-вече ако не искат наистина да бъдат прекалено близки. Това е нормално, но просто трябва да имате на ум този факт и да не се опитвате да превърнете връзката в нещо, което не е. Много е важно да сте готови да приемете това, което се случва. Не заплитайте отношенията си с всякакъв вид очаквания, защото те могат да станат много добри, но може и до нищо да не се стигне. Разбира се, върху връзката ви ще има някакви ограничения, но ако следвате развитието й с открито съзнание, ще получите всичко добро, което тя може да ви предложи. Ако ли не, ще получите само тази нейна страна, която изглежда трудна.

Композитна Венера в съвпад с Уран

Със съвпад на Венера и Уран в композитната карта ще трябва да имате на ум някои основни неща, за да извлечете възможно най-много от връзката.

Ако това са сексуални отношения, много е възможно чувствата ви един към друг да се появят внезапно. Това не е привързаност, която се изгражда продължително време; всъщност всичко се случва почти веднага. Дори и приятелство с този аспект се развива бързо.

Но независимо от това колко силно е чувството, приемете, че всеки опит да се вкопчите във връзката и да я направите продължителна вероятно е обречен на провал. Възможно е да се избегне случая, в която тези отношения са само едно краткотрайна афера, но ако искате те да са продължително, взаимно трябва да си дадете много свобода на действие. Колкото повече пространство давате на себе си и на другия, толкова по-добра ще бъде връзката. Ако опитате взаимно да се ограничавате, най-вероятно ще разрушите всичко добро, което може да произлезе от вашето съдружие. И двамата трябва да бъдете много отворени към силни чувства, които единият от вас може да има към други хора, както и към всякакъв вид чувства в себе си.

Връзка като тази разклаща вашите установени модели на мислене и дава възможност и на двама ви да откриете нещо нова в себе си. Всичко може и вероятно ще бъде вълнуващо, но няма да протече така както си мислите. А ако дойде момент, в който всичко трябва да свърши, не се противопоставяйте, защото няма да можете да го спрете. Вероятно нещата няма да приключат точно по този начин, но този шанс не може да бъде фактор за вашите преценки. Тази връзка най-вероятно ще промени живота ви. Дайте си свобода да стигнете там, където тя ви води.

Композитна Венера в секстил с Уран

Секстилът на Венера и Уран в композитната карта показва връзка, която се изразява много свободно и открито. Всеки от вас има свободата да бъде себе си и няма да смятате партньора си за ваша собственост. Вероятно ще постигнете някаква нетрадиционна уговорка помежду си, която другите ще сметнат за много необикновена. И тя наистина ще бъде такава, но ще изразява това, което искате, без значение какво мислят останалите.

В същото време тази връзка ще промени начина ви на мислене, тъй като преживяното от нея ще ви накара да гледате на света по нов начин. Това само по себе си ще спре желанието ви да следвате някакви определени правила, освен тези, които поставяте на себе си. Дори и обикновените категории като приятелство и любовна връзка (без значение от какъв пол сте) въобще няма да се развиват по обикновения начин. Ако това е любовна връзка, тя ще бъде едновременно и приятелство.

Оставете се вълните от събития на тези отношения да ви носят. Ако позволите на връзката сама да установи своите модели, нещата ще ви се сторят доста добри.

Композитна Венера в квадрат с Уран

С квадрата на Венера и Уран в композитната карта с увереност можете да очаквате неочакваното Когато този аспект е на лице, една връзка може да се възпламени и след това да отмре с невероятна бързина. Всеки опит да накарате такава връзка да отговаря на точни очаквания е обречен на провал. Наистина от нормална гледна точка, това е изключително нестабилно. За вас двамата би било най-добре да не разчитате на тези отношения за нищо специално. Не че те няма да имат стойност за вас, но вероятно няма да бъдат това, което очаквате.

Ако търсите спокойно и дълго съдружие, на което да може да се разчита, тази връзка най-вероятно не е такава, освен ако наистина не ви харесва и не оценявате неструктурирани отношения без почти никакви правила Ако можете да си дадете свобода за подобно изживяване, направете го на всяка цена, но помнете, че непрекъснато ще бъдете предизвиквани.

Отношения с този аспект обикновено се развалят, защото единият от двамата се опитва да се вкопчи в нещо в тях. Това кара другият да се чувства като хванат в капан и да се бунтува срещу ограниченията. Но една такава връзка няма нужда от дълготрайна цел; тя може да бъде нещо, което се случва още в самото си начало. И когато нещата тръгнат, не трябва да ги спирате.

Често във връзка като тази има нещо необикновено и тя може дори да се противопостави на обществените разбирания. Много извънбрачни връзки имат този аспект или някакъв подобен. Донякъде връзката живее заради забраненото си качество. Ако прекъснете старите си връзки в името на една такава, ще откриете, че идеята да я направите “законна” е отнела жизнеността на нейната нетрадиционност. Двамата губите интерес един към друг и отношенията ви изстиват. Приятелство с този аспект съществува дотогава, докато може да ви осигури бягство от обикновеното ежедневие.

По свой собствен начин връзка с такъв аспект обикновено е успешна по един или друг начин. Но ако искате тя да е продължително, трябва да застанете на много свободна и открита позиция с минимален брой ограничения.

Композитна Венера в тригон с Уран

Тригонът на Венера и Уран може да бъде много благоприятен в композитната карта на каквито и да лични отношения дотогава, докато и двамата имате желание да се борите срещу традицията и да намерите свой собствен път. Това е така, защото тази връзка притежава шанс, който други биха сметнали за необикновен, дори ексцентричен. Когато сте заедно, нещо ви кара да сте склонни да не правите нещата по съвсем обикновен начин.

Една сексуална връзка с този аспект вероятно ще бъде много отворена, т.е. и двамата партньори могат да си позволяват да имат други отношения с противоположния пол. Или може би двамата партньори взаимно искат да си гарантират много повече свобода на действие от обикновено. Има безброй начини да бъдете нестандартни като двойка. Въпросът е, че ако не искате да следвате обичайния път на вашите отношения – любов, афера, приятелство, брак или друго – не е необходимо да го правите.

Вашите отношения имат добри качества, които могат да се проявят само ако правите нещата по ваш собствен начин. Уран е планетата на свободата и нетрадиционното, но тя може да означава и нестабилност, ако й се наложат традиционни начини на изразяване, тъй като това е и планетата на бунта.

Най-малкото този аспект ще ви даде възможност да преживеете връзка, която е различна от всички, които сте имали досега. Позволете си това преживяване и то ще се окаже добро.

Композитна Венера в опозиция с Уран

Енергиите на опозицията на композитна Венера и Уран са много трудни за овладяване. Обикновено този аспект създава много вълнуваща връзка, която трае за кратко. Тя ще има типични възходи и спадове, които дават на участниците в нея много малко мир и спокойствие. Това е особено вярно за любовни отношения. Другите видове лични връзки са по-малко повлияни, макар че те ще бъдат много подривни понякога. Степента на разпадане на връзката е пряко свързана с близостта на отношенията.

Между вас може да има значителни различия по класа, възраст, култура или някакъв подобен фактор. И обикновено това, което е нетрадиционна за връзката, я крепи. В резултат на това всеки опит да направите отношенията си нормални или обикновени ще ги накара да изстинат.

Тази връзка може бързо да се възпламени и след това внезапно да приключи. Ако този аспект е на лице, двамата не би трябвало да разчитате на нищо специално. Не става въпрос, че не можете да извлечете никаква полза от отношенията си, но е най-добре да приемете нещата такива, каквито са, а не да се опитвате да живеете с идеи за бъдещето. Брак с този аспект в картата ще бъде труден, освен ако и двамата не сте склонни да си давате достатъчно свобода.

Едно приятелство с този аспект обикновено е по-успешно, защото ролите не са толкова стандартизирани и вие имате повече свобода. Уран притежава силата да кара хората да излизат от установените правила, което може да даде енергия на едно приятелство.

Каквито и да са вашите отношения, оставете ги да се развиват по техния естествен начин.

Композитна Венера в съвпад с Нептун

Със съвпада на Венера и Нептун в композитната карта привързаността ви един към друг може да стане дотолкова идеализирана, че да е нереална, освен ако не сте внимателни. Комбинацията между Венера и Нептун може да бъде една красива илюзия или перфектно и мистично единство, което очевидно е идеал, който не се постига лесно.

Любовна връзка с този аспект обикновено започва с бурна романтична страст, защото аспектите на Венера и Нептун са най-романтичните от всички астрологични конфигурации. За съжаление подобни отношения обикновено не се случват между двама реални индивиди, а между фантазиите, които тези хора формират един за друг. Убедете се, че любовта ви е насочена към реален човек, а не към някакъв въображаем идеал, който вашият партньор ви представя. Влиянието на Нептун може да се изразява в това да направи разочарованието по-силно, когато скучната действителност замени красивата илюзия.

Ако двамата наистина имате близки идеали един за друг, ще имате красиви отношения, такива, които вдъхновяват за песни и стихове. Но трябва да бъдете честни един към друг, такива ситуации наистина са рядкост.

Нептун не е физическа планета и затова може да превърне иначе една сексуална връзка в платоническа. Физическият аспект на секса някак си не отговаря на духовния идеализъм на Нептун. Често този аспект може да даде най-дълбоката любов, но без секс. Дори и при приятелство ще е на лице това идеалистично качество, но при този случай физическият аспект е по-малък проблем.

Важно напомняне с този аспект е да бъдете реалистични.

Композитна Венера в секстил с Нептун

Като всички композитни аспекти на Венера и Нептун, секстилът увеличава идеалистичните и романтичните тенденции в една връзка. Приятелството става нещо повече от обикновена среща, защото всеки от вас идеализира другия по някакъв почти магичен начин. Всъщност този аспект е по-благоприятен за приятелство отколкото за любовна връзка, защото както и други съчетания между Венера и Нептун секстилът води към не сексуални отношения. Нептун работи на не физическо, нематериално ниво и изключва физическите прояви, включително секс.

Въпреки всичко това този аспект не означава, че една сексуална връзка би била неуспешна. Той просто означава, че отношенията ви ще имат строго одухотворен тон в допълнение към сексуалните и физическите измерения. Това може да бъде една много красива връзка и за двама ви, ако сте здраво стъпили на земята поне малко. Тя би трябвало да ви отвори очите към възвишените страни на света около вас. В най-добрия си вариант това може да бъде връзка между истински сродни души, които си пасват както духовно, така и физически.

Композитна Венера в квадрат с Нептун

Квадратът на композитна Венера и Нептун изисква от вас да бъдете доста бдителни за истинската природа на вашата връзка. Ако не сте внимателни и ако взаимно не преценявате себе си задълбочено, може да изпитате голямо разочарование. С този аспект специално, вие може да вярвате, че сте срещнали идеала на живота си, особено в романтичния смисъл. Любовта на вашия живот е тук! Всичко може да изглежда перфектно и идеално, но може да дойде време, когато съвсем неочаквано да излезе, че всичко е доста различно от това, което сте си представяли.

Нептун е планетата на илюзията и идеала и под нейното влияние на вас може да ви е много трудно да определите кое какво е. Тази връзка в действителност може да представлява едни много добри отношения, от които може да извлечете доста ценни неща, макар че дори и в най-добрия случай ще идеализирате нещата. Но дори и една наистина добра връзка може понякога да се окаже пълна илюзия. Без да имате представа за това двамата може да не успявате изобщо да виждате у другия това, което той/тя е. Трябва да се убедите, че всеки от вас приема другия в реалната му същност, т.е. дали общувате един с друг или с някаква идеализирана фантазия, дали духовния елемент, който виждате както един в друг, така и във връзката, е истински или не.

Вие трябва много внимателно да изследвате тази ситуация, защото не можете да си позволите да живеете “като глупак в рая”. Отношенията ви може да бъдат или много добри, или много нереални и вие трябва да разберете кое от двете е вашият случай.

Композитна Венера в тригон с Нептун

Тригонът на композитна Венера и Нептун показва силно идеализирана връзка. Ако това са любовни отношения, те са много романтични; ако е приятелство – вие вероятно взаимно идеализирате характерните си черти. И в двата случая нещо в тази връзка стимулира духовната ви страна, така че вие виждате себе си и света около вас по по-идеализиран начин. Тази връзка може също да стимулира голяма творческа сила в единия от вас, карайки го да пише поезия или музика. Но все пак по-вероятно е само желанието ви да бъдете творец да е стимулирано, а не в действителност да получите тази способност.

Венера и Нептун заедно означават красива илюзия. В тригон, все пак, думата “идеал” може би е по-подходяща отколкото “илюзия”. Дори и така да е, вие трябва да се опитвате да бъдете в контакт с ежедневния свят; всяка връзка, без значение колко е идеална, трябва да прави някои дребни ежедневни неща, които може и да не си пасват съвсем с красивия идеал. С този аспект вие двамата може дори да откажете физическия секс, преценявайки го за твърде земен и материален. Като много други конфигурации на Нептун, този аспект често характеризира платоническа връзка. Ако е налице физически секс, той е силно идеализиран.

Влиянията на този аспект в действителност не са лоши, макар другите да може да смятат, че вие двамата сте малко луди. Вашата връзка всъщност трябва да бъде доста красива и приятна, но за да може тя да съществува успешно в материалния свят, вие не трябва да прекарвате всичкото си време в идеалния свят на мечтите си.

Композитна Венера в опозиция с Нептун

Опозицията на Венера и Нептун в композитната карта изисква от вас да сте много предпазливи, когато започвате подобни отношения, независимо дали това е любовна връзка, приятелство, брак или нещо друго. Във всеки един вид чувствата ви ще бъдат много изтънчени и идеализирани. Поне в началото тази връзка ще изглежда, че притежава съвършенство, което не сте откривали в отношенията си с никой друг. Възможно е между вас да съществува духовност, която не сте срещали никога преди. Често единият от вас ще гледа на другия като на духовен лидер, който може да го изведе от объркания ежедневен живот и да го заведе в някакъв нов, по-одухотворен свят.

Но възниква въпросът кого в действителност обичате? Във всяка любовна връзка вие влагате елементи от най-вътрешната си същност във вашия партньор, т.е. вие преживявате тези характерни елементи сякаш са извън вас. Но това, което виждате у другия често е отражение на самите вас, така че се оказва, че вие обичате самия себе си. При успешните връзки другият човек съответства на проектирания образ достатъчно, така че илюзията да проработи. Но при някои отношения има малко или почти никакво съответствие между образа и реалния човек. В резултат на това когато се осъзнае тази истина, се появяват големи разочарования. За съжаление опозицията на Венера и Нептун предразполага особено към този вид разочарования, защото идеалите са твърде високи, така че разочарованията са дори по-големи от обикновено.

Не се опитвайте да откриете божествено същество у вашия приятел или партньор. Бъдете доволни от наличието на човешко същество в тези отношения и търсете вашия бог на друго място. Много малко хора могат да отговорят на подобни изисквания, така че приемете реалността на другия човек. Възможно е да откриете далеч по-хубава реалност, отколкото сте си представяли, че е възможно.

Композитна Венера в съвпад с Плутон

Венера съвпад с Плутон в композитната карта символизира силата на любовта като средство за трансформация. В тази връзка, независимо дали е приятелство или любовна връзка, вие търсите нещо повече от любов в прекия смисъл на думата. С други думи, вие се надявате да откриете едно много силно изживяване, което ще ви промени и трансформира, може би завинаги или поне докато трае връзката. В резултат на това всичко, което е свързано с идеята да бъдете заедно, става изключително важно; на нищо не се гледа повърхностно.

При сексуални отношения към физическите любовни преживявания се подхожда в дълбочина, което може да направи преживяването много красиво и изпълнено с енергия. От друга страна, значението на секса може дотолкова да се преувеличи, че цялата връзка да се крепи на успеха на моментите, в които правите любов.

Във всеки случай това не се очертава да бъде една случайна връзка. Вие ще бъдете изключително ангажирани един с друг. Но за съжаление енергията може понякога да придобива странна и нежелателна форма. Любовта може да се превърне в усилена борба, ако единият от вас, или и двамата, се опита да използва връзката като средство да манипулира другия. “Жертвата” е безпомощна да направи каквото и да е за това и поради тази причина се появява едно странно напрежение между любов и омраза. Понякога единият от партньорите се чувства подценен от другия, но в същото време е обладан от необикновено обаяние. Когато една такова състояние избухне в един определен момент, последствията могат да бъдат пагубни.

От това, което бе споменато, е очевидно, че с такива отношения човек не бива да си играе. Следва да започнете една такава връзка със сериозното намерение да направите нещо добро от нея. И двамата ще имате голямо влияние един върху друг, така че го използвайте добре.

Композитна Венера в секстил с Плутон

Венера секстил с Плутон в композитната карта е силно трансформиращ аспект, но той работи без да изисква. Основното значение на този аспект е, че тези отношения ще променят начина ви на мислене за света, както и личните ви цели. И двамата ще се промените в следствие на тази връзка, но може да не го осъзнаете докато това се случва. Единственото, което ще забележите, е, че чувствата ви ще имат дълбочина, която не се среща често в една връзка.

Дори и при едно приятелство с този аспект ще има по-силно чувство на емоционална ангажираност от обикновено. Повечето приятелства, особено между мъже, имат обичайните характерни черти без особено отношения към идеята за любов, а само приятелска непринуденост. Но с този аспект емоциите ви ще бъдат очевидни дори и при приятелство.

В сексуални отношения характерните черти на този аспект стават особено явни. Цялата връзка и особено нейната физическа страна става начин за трансформиране на посредствения живот. Но това не е бягство, защото съзнанието ви е по-скоро на високо отколкото на ниско ниво. Емоциите, които изпитвате, ще превърнат обикновеното в необикновено, а ежедневните грижи ще бъдат от голямо значение.

Не се отнасяйте към тази връзка с лека ръка, но недейте и да се плашите от нея. Тя може да бъде особено възнаграждаваща.

Композитна Венера в квадрат с Плутон

Квадратът на Венера в композитната карта означава силата на любовта или енергията в любовта. Към тази връзка не можете да се отнасяте несериозно, защото тук работят силите на енергията. Възможно е да възникнат някои много необикновени и трудни емоционални тенденции, в които единият от вас да е “обладан” от другия и да попадне под неговия/нейния пълен контрол. Дори и този, който е потърпевш, да знае какво се случва, изглежда, че той/тя нищо не може да направи. Чувствата може да се превърнат в смесица от любов и омраза.

Обикновено влиянието не е чак толкова силно, но в същото време има проблеми. Дори и в по-обикновено връзка единият от вас може да използва любовта, която споделяте, като средство да манипулира и контролира другия. Това често има катастрофални последствия, ако този, който е контролиран, се опита да се освободи. Когато една такава връзка приключи, тя оставя чувство на горчивина, което е по-силно от това в обикновената раздяла.

В тази връзка може да има много добри неща. Имате силна емоционална ангажираност и сте много дълбоко загрижени един за друг. В една сексуална връзка значението на любовта на физическо ниво е силно подчертано. Ако можете да избегнете различните видове “игрички”, описани по-горе, може да имате богата и възнаграждаваща връзка. Опитайте се да не си играете взаимно с чувствата си. Въпреки че за вас е трудно да си давате свобода, трябва или да се научите да го правите, или да се изправите срещу последствията от лоши чувства и взаимни обвинения.

Композитна Венера в тригон с Плутон

Като всички композитни аспекти на Венера и Плутон тригонът дава изключително силни чувство във всеки един вид връзка. Но с този аспект е може би по-лесно да са контролират енергиите и в същото време да се запазят силните страни на едни такива отношения.

В любовна връзка между половете за вас ще е лесно да демонстрирате чувствата си един към друг. Ще ви харесва да обичате и да бъдете обичан/а. Преживяването ще ви трансформира и ще превърне света около вас и визията ви за него в нещо ново. Възможно е да не сте способни да видите как се е променил животът ви, но промяната ще е на лице. Най-вероятно това, което ще се промени, ще бъде вашата гледна точка за живота, което може да се окаже една много важна промяна. Вашата гледна точка определя начина, по който откликвате на света.

С тригон на Венера и Плутон любовта има почти психотерапевтичен ефект върху вас двамата. Дори и за едно приятелство е характерно трансформирането.

Сексуалната любов е много важна в тази връзка. При брак децата може да имат повече от обикновеното значение. Гледате на тях като на връзка с бъдещето, което по някакъв начин ви гарантира, че вие никога няма да умрете. Родителите обикновено несъзнателно споделят схващането за безсмъртие чрез техните деца, но в този случай вие вероятно доста ще осъзнавате това.

Тригонът на Венера и Плутон дава силно качество, което може да свърже двама души заедно и да придаде на връзката повече от обикновеното значение.

Композитна Венера в опозиция с Плутон

С опозицията на Венера и Плутон в композитната карта ще трябва да бъдете много внимателни. Отношенията ви имат особено сила, която ви кара да преживявате и да показвате странни, обикновено несъзнателни чувства. По някакъв начин тази връзка изважда наяве всякакъв вид дълбоко скрити емоции, с които може да не искате наистина да се разправяте. В най-добрия случай тази енергия може да ви накара да станете нови и по-истински хора, отколкото сте били. Но в най-лошия вариант вие просто взаимно ще си играете с чувствата на другия и това, което ще последва е, че и двамата ще чувствате за себе си, че сте лоши.

Това не са обикновени отношения. Ако сте любовници, и добрите, и лошите ви чувства един към друг са много силно. Дори и да сте врагове, което е възможно с този аспект, ще имате дълбоко влияние един над друг, най-вероятно по положителен начин, макар че това няма да е очевидно непрекъснато.

Каквато и да е вашата връзка с тези силни емоции не трябва да се отнасяте пренебрежително един към друг, защото можете или да си помогнете, или да се нараните извънредно много. Типичният случай е единият от вас да го играе Господ или психотерапевт и да използва факта, че е вникнал в душа