На Уран са му необходими 84 години за да обиколи 12 – те знака от Зодиака. Престоява средно по 7 години в знак. Тази планета има висока прогностична стойност, защото събитията свързани с нея са отчетливи и винаги водят до промени в областите на живота, които засяга. Уран е първата от трансатурновите планети и има отношение към поколението, което има Уран в даден знак. В личната карта влиянието на планетата по дом и аспектите му с личните планети оказват по – силно влияние. Всяко поколение има своя задача, свързана с революционни промени, разрушаващи остарелите модели и начин на живот. Промените свързани с Уран са бързи, непредсказуеми и водят до възход и прогрес или до разрушаване на статуквото, сигурноста на човека.
С Уран са свързани промените във възраста 21 – 22 години, когато младият човек изпитва необходимост от самостоятелност, независимост и прави опит да се откъсне от влиянието на родния дом и родителите. Във възраста 38 – 42 години, която се нарича и “ опасните 40 години” хората са склонни към обрати в живота си, чувстват необходимост от нова реализация, свобода и радикална промяна. Във възраста около 63 години също се забелязват промени и човек влиза в нов цикъл, нова възраст, която изисква радикална промяна в начина на живот. На 84 години се завършва пълния цикъл на Уран и той се завръща на рожденото си място. Всички основни промени и обрати в човешкия живот са направени и няма какво да се променя радикално.

 
ТРАНЗИТИ НА УРАН ПРЕЗ ДОМОВЕТЕ

 
1. Първи дом – радикални промени в собствения поглед върху живота. Необходимост от лична свобода. Възможни са промени в маниера на поведение и стила на живот. Интерес към нови идеи и проява на голяма лична инициатива. При напрегнати аспекти се проявява бунтарски дух, непрактичност, нетактичност, нетърпение и прибързаност.

 
2. Втори дом – резки промени във финансовото състояние. Неочаквани придобивки и загуби. Промяна в отношението към парите и материалните ценности. Промени в начина на печелене на пари. Тези дейности могат да бъдат обвързани с колектив, организация, финансово партньорство.

 
3. Трети дом – неочаквани, крайни промени в мисленето, комуникирането, идеите. Стимулира интереса към нови интелектуални области. Засилва интуицията и прозренията. Възможно е да се развие интерес към електронните връзки, компютри, средства за масова комуникация, електронни медии, наука. При напргнати аспекти се развива невроза, безпокойство, отвлечени и непрактични идеи, неочаквани разриви в отношенията.

 
4. Четвърти дом – промени в дома, недвижимата собственост и емоционалните връзки в семейството. Внезапни промени или нови условия на отношения с родителите. При благоприятни аспекти се правят усъвършенствания в дома. В тази позиция Уран съдейства за развиване на научни интереси към археология, нови идеи в областа на архитектурата и благоустройството, обработката на земята.

 
5. Пети дом – търсене на свобода и възможности за изява на творчество. Интерес към приятната страна на живота. Появяват се внезапно възможности за любов или изява на талант. При хармонични аспект е възможен успех в лотария, тото, хазарт. Оргинално, нестандартно общуване с децата и тяхното възпитание. При напрегнати аспекти е възможна непланирана бременност, загуби от спекулации, хазарт, нехармонични любовни отношения. Добър транзит за киноактьори, за изкуство, което е свързано с технологии, компютърни ефекти.

 
6. Шести дом – необикновени условия за работа, работа с технологии, компютри, електроника. Благоприятно за занимания с техника, за инженери, учени, медици, техници. Работата зависи от колективни усилия и взаимни отговорности. Може да се развие интерес към нови начини за лечение. При напрегнати аспект е възможна внезапна загуба на работа, обърканост, нестабилност в работата, нервозност, внезапни заболявания. Липса на желание за сътрудничество и подчиняване на режим, правила, работно време, методика и система.

 
7. Седми дом – нужда от свобода в отношенията в брака, деловото партньорство, обществените отношения. Възможни са внезапни промени в начина на отношения и сътрудничество с другите хора, независимо лични или делови контакти. При напрегнати аспекти се стига до разрив в старите отношения и създаване на нови. Неочаквани промени в брака или други важни отношения. Този транзит често пъти води до разводи или да бързо сключени бракове, които скоро се разпадат. Нежелание да се съобразяваш с нуждите на другите хора. Бързо променящи се цели, водят до промени и в отношенията.

 
8. Осми дом – необходимост от радикална промяна в деловите и финансови взаимоотношения. Получаване на наследство или необходимост от промяна в работи свързани с общ бизнес, общи притежания, ресурси. Възможно е включване в голям бизнес свързан с технологии. Поява на внезапен интерес към окултизъм, живот след смърта, парапсихология. Озарение и проникване в някаква тайна. Трансформации на съзнанието чрез екстремни преживявания, които може да са близки до смърта. Резки промени в областа на секса или осъзнаване на същноста на сексуалната енергия. При напрегнати аспекти се преживяват резки промени и загуби в бизнеса, енергийното и материално състояние на човека, загуба на подкрепа, ресурси. Близки по цели и планове хора могат да си отидат от живота ти.

 
9. Девети дом – възможни са неочаквания пътувания в чужбина, свързани с необикновени преживявания. Хората, които се занимават с наука могат да направят някакво откритие или изобретение. Създават се условия за приятелство с чужденци или отношения с университети, издателства, асоциации. Добър момент за започване на занимания и изучаване на философия, религия, астрология. При напрегнати аспекти са възможни увлечения в неясни, утопични и неприложими религиозни, културни, образователни или философски идеи. Възможна е рязка промяна в идеологията или вярата, приемане на друга религия.

 
10. Десети дом – възможна е рязка промяна в професионалната насоченост, спад или възход в кариерата. Целите и амбициите зависят от колектив, организация или съмишленици. Професионалната дейност може да бъде свързана с нови технологии, компютри, авиация, електронни медии, техника или транснационални компании. Резки промени в политическата нагласа и предпочитания с насока към реформи, революционни промени. При напрегнати аспекти са възможни политически или професионални обрати.

 
11. Единадесети дом – неочаквани промени в областа на приятелството, колектива, целите или перспективите. Нови, интересни и необикновени хора навлизат в живота и повлияват плановете и намеренията. Членство в група или организация от хора обединени от обща цел – наука, бизнес, астрология, окултизъм. Възможности да се получи помощ или подкрепа от организации във връзка с проекти. При напрегнати аспекти приятелите вредят със своите крайни, революционни или анархистични идеи. Влизане в среда или колектив, чиито идеи са екстремни и опасни, разрушителни. Неумение да се работи в колектив, противопоставяне на личните на колективните интереси и от там непопулярност, неприемане от другите.

 
12. Дванадесети дом – внезапно освобождаване от психически и подсъзнателни, подтискащи сили. Подсъзнанието се осветява като със светкавица и излизат наяве скритите проблеми. Възможен е открит конфликт с околните, което е по – добрия вариант за осъзнаване на натрупаните подсъзнателни проблеми. Засилва се интуицията и е благоприятно за развиване на ясновидски способности. Човек може да стане истински духовен лечител, изповедник на проблемите на другите, психоаналитик. При напрегнати аспекти е възможно да се ограничи свободата, да се влезе в болница или да се наложи продължително лечение. Невъзможност да се създават нови контакти, вътрешни ограничения, неврози, маниакални състояния.

Румяна Кожухарова

Advertisements