При низша изява има почти болезнено усещане на липса на любов, морал и етика. Усеща се външна агресия, която провокира вътрешна. В личен план се проявява като неистово желание да се подчинят другите /особено тия, които обичаме/. Изобщо тоя аспект се свързва с разни жертви – във вътрешен и външен план – след това е възможна трансформация и  поява на феникса от пепелта. Екстремалните чувства водят до екстремални действия. Действието на аспекта се допълва и от Лилит. Отработването му е свързано с контрол над емоциите, особено в ония части на картата, които са в сферата на влияние на тия планети.

АН

Advertisements