Фигурата представлява триъгълник от два аспекта 150 градуса и един секстил. Острият връх на триъгълника сочи планетата, която дава характеристиката, темата на фигурата – това е посоката и целта на  въздействието й. Планетите, които сключват секстила, се наричат базисни. Когато са бавни и тежки (Сатурн, Юпитер, Нептун), те дават изключително голяма енергия за задвижване на фигурата. Точката в средата на секстила в тази фигура е особено чувствителна: при транзит върху нея апексът се задейства.

При аспектите квадрат и опозиция енергията е много силна – например във фигурата Голям космически кръст (представлява квадрат  с кръстосани опозиции). Квадратът означава действие. Действието е начин за излизане от ситуацията. Опозицията  изисква човекът да вземе решение, да избере едната от двете възможни посоки на аспекта.

Тригонът също е аспект, който дава много енергия.

В Пръста на Съдбата няма толкова много енергия. Секстилът означава мисловност (осмисляне), а 150 градуса дават повторяемост на събитията, която в края на крайщата те заставя да ги осъзнаеш. При тази фигура има подготвителен период, в който човек узрява. И когато мине транзит, който да оживи апекса, човекът прави “завой” в живота си. Планетите, които наистина задвижват Апекса, са Сатурн и Плутон – при транзит те отключват задачата на фигурата и става обрат в живота на човека. Независимо, дали транзитът минава през върха или през средната точка (която е в опозиция спрямо върха).

Без да има Апекс в рожденната карта, всеки от секстилите може да изиграе ролята на база за образуване на фигурата при транзити.

Фигурата определено е кармична.

За кармата в рожденния хороскоп може да се съди от:

  1. 1. Домовете, свързани с чувствата – IV, VIII, XII.( Любовта е ключ за изплащане, а и място на най-големи грешки и наказания. Чрез любовта и омразата се обвързваме кармично, а чрез прошката се освобождаваме).
  2. 2. Опашката на Дракона.
  3. 3. Числата (кармични уроци, предупредители).
  4. 4. Преобладаване на планети в дясната половина на картата – “сметката” вече е дошла.
  5. 5. Пръсти на Съдбата
  6. 6. Други

Каква е разликата между Пръст на съдбата, неаспектирана планета и ретроградна планета:

Неаспектирана планета (NP) – този човек трябва нещо специално да работи по линията на съответната планета. При NP по стечение на обстоятелствата, волно или по принуда в някой живот човекът е изключил на съзнателен план качествата на цялата планета или част от тях.Има необходимост планетата да бъде включено отново и целият живот сега минава под знака на това. Много често човекът работи точно това, което е свързано с неаспектираната планета.

Ретроградна планета (R) – човекът няма правилно разбиране в областта за която “отговаря” планетата. R – ти си работил по тази линия, но нещо в разбиранията ти не е наред, затова проявата се заключва, за да се коригира. Изисква се преосмисляне или преминаване на ново ниво във възгледите.(Гледа се градус=година, кога планетата става права). Това лична задача..

Пръст на съдбата – човекът се превъзпитава, пренастройва, обучава в тази област, където е Апекса, а след това оказва влияние върху другите чрез новопридобитите знания. Човекът идва силно недоволен по съответната тема на Апекса и след като той се отключи – получава възможност да променя и подобрява условията по темата. Задачата е свързана с обществото и има социален характер.

Майа Тодорова

Advertisements