ЮПИТЕР

На първо ниво на проработка на Юпитер радостно приветства стоварилите му се на главата щастие и нови възможности; на църква ходи не за пречистване от греховете, а за да измоли за някаква милост за себе си или близките си. За това ниво е характерна острата мечта да се превърне “от жаба в принцеса” със способи, предполагащи късмет, но не и упорит труд. Него го пленяват хазартни игри, борсови машинации, при поразен Юпитер и грабежи на банки.
На това ниво всеки представител на следващия социален слой се разглежда като бог в плът, защото максимално достъпния за него егрегор е именно този на следващия слой. Това особено при силен Юпитер води до неимоверно възгордяване към всички, намиращи се по-ниско в социалната стълба, съчетано със самоунижение по отношение на по-високостоящите.
По принцип Юпитер разширява хоризонтите но на първо ниво той мисли много тесногръдо, а научните и религиозни идеи и идеали още не са възникнали или са много ефимерни.

На второ ниво на проработка на Юпитер човек както и преди възприема сипещите се върху му блага като нещо подразбиращо се, а много от идващото незабелязано се изплъзва отново. На това ниво понякога човек има достъп до егрегора на социалния слой, две стъпала по-високо и не се стреми непосредствено към горния слой, а молитвата все още е под формата на просене; смътно се появява идеята за благотворителност. На това ниво се откриват и идеалите, света на изкуството, на абстрактната мисъл и някъде на хоризонта присветват философията и религията, като постижими някога в бъдещето.

На третото ниво на проработка на Юпитер човек частично осъзнава ограниченсотта на социалните представи за късмет и щастие, но те все още не са изгубили властта си над него. Въпреки това с ума си (и по-рядко със същността си) той сега разбира, че щастието е следствие от труда за благото на другите, поради което от своя страна трябва сам много да се учи и да работи над себе си; а късметът не е друго, а своевременно появил се къс подходяща работа, без значение дали над себе си или в света; човек се учи да се радва на трудностите, разбирайки че тяхното преодоляване е и неговата истинска еволюционна работа.
Едва тук той може да оцени юпитерианското влияние не като подарък на съдбата за безгереш живот, а като кармична помощ за развиване на творческия принцип на живота.
На това ниво често човек бива допускан до сравнително високите социални егрегори като наука и изкуство по гъвкав начин-т.е. дава му се възможност за творчество. И все пак в по-високите социални егрегори-философска мъдрост и религиозност достъпът, когато го има, е краткотраен.

На четвърто ниво на проработка на Юпитер човек вече е в състояние същностно да се отдели от общоприетите социални идеали и представа за щастие. Той намира своето място в еволюционния процес и придобива истинска вяра, т.е. канал в своя висш кармичен егрегор, който го води през живота, предлагайки му сътрудничество с различни социални егрегори, чиято етика човекът съблюдава, но не и се подчинява напълно, имайки непрекъснато възможност да получи информация и помощ от по-висок егрегор.
Обаче за да излезе на това ниво, трябва първо да мине курс на пълно безлично служене (дванадесети дом) на този социален егрегор и попътно да трансформира всички свои програми на подсъзнанието, оставяйки само тези, които съответстват на еволюционното служене в рамките на личната карма.

http://astrosite.org