САТУРН
На четвърто ниво на проработка на Сатурн човек вижда кармата толкова добре, че разбира решението на какви вътрешни проблеми (свои и чужди) е необходимо за решението на външните. Сега основната работа върви във вътрешния свят, а събитията във външния се явяват просто знаци на правилност и успешност…..неговото въздействие на външния свят и хората винаги външно е незначително, но тази малка енергия тече на такива високи вибрации, че може да трансформира най-дълбоките структури на подсъзнанието и частично да развърже много тежки кармични възли…Това е нивото на висок светец, основната работа на който се извършва в душата му, директно свързана с високи егрегори…

СЛЪНЦЕ
На четвърто ниво на проработка на Слънце човек частично вижда кармичните последици от своите действия и започва да разбира структурата на кармата, кармичните програми и егрегори, както и своето подсъзнание. Тук рязко се повишава неговата реализационна власт и съответно се повишават изискванията за точност и деликатност на въздействията върху света; в един момент качествено се променя характера на волевите действия, които повече стават акт на чисто внимание, а изборът се свежда до избор на насочване на вниманието.

ЛУНА
На четвърто ниво на проработка на Луната човек се подвключва към висши егрегори (нация, държава, планета) и непосредствено участва в съответните кармични програми. На това ниво човек е способен напълно да се откаже от личните си желания в полза на своя етнос. На това ниво на съзнание са достъпни тези програми от личното подсъзнание, които пряко влияят на крупните социални егрегори. Ако такъв човек се уедини и се заеме със самоусъвършенстване, привеждане в порядък и изчистване на собственото си подсъзнание, то въздействията върху външния свят ще бъдат не по-малки отколкото ако се окаже глава на държавата. Само на това ниво може да се говори за истинско гражданско чувство, при което последното не зависи от волята на човека, нито от това дали развитието и работата му текат по външен или вътрешен начин.

МЕРКУРИЙ
На четвърто ниво на проработка на Меркурий човек се учи на разтъждествяване с менталното си тяло, т.е. отделя себе си от своите мисли и ментални модели и представи. Сега той вижда откъде идват мислите и разбира, че се явява само техен редактор на един или друг език. На това ниво човек може да създава езици, специално приспособени за ментално моделиране на едни или други фрагменти на тънкия свят. Тук човек ясно вижда енергетиката на символите на езика, които се явяват директни енергийни канали към тънкия свят, и се учи правилно да съставя и използва символни системи, за да могат написаните текстове да носят енергия във всеки необходим диапазон вибрации, т.е. да бъдат възприемани от съответен кръг хора и само от него.
Разумът става послушно оръдие на вътрешния живот, човек може да проследява много програми на подсъзнанието, да ги видоизменя, да строи нови и т.н. В частност се учи да забавя и спира съвсем мислите си.
На това ниво човек получава възможност чрез своята мисъл да влияе на околния свят и непосредствено да управлява потоците психична енергия – своята, чужда и космическата. При достатъчно силна енергетика човек може активно да въздейства на кармата на големи групи хора

ВЕНЕРА
На четвърто ниво на проработка на Венера естетичният принцип започва да измества етичния в неговото тясно социално разбиране. Сега човек по-малко зависи от социалните етични и естетични норми, въпреки че ги осъзнава и постоянно ги има предвид; обаче социалните жалони за него стават твърде тесни, защото неговата етика и естетика трябва да бъдат много по-точни и се определят от водещия го егрегор непосредствено, често прескачайки социалните. На това ниво човек постоянно е длъжен да живее красиво и точно и изискванията му към себе си са значително по-високи от установените в социума, въпреки че околните обикновено не забелязват това. Към този човек привличането е силно и в същото време е трудно да се пристъпи по-близо, като че ли човек се усеща недостатъчно чист. От друга страна контактът с такъв човек води към вътрешно пречистване и извиква силно желание да станеш по-добър, по-хармоничен и по-красим вътрешно.
На четвърто ниво на проработка човек може да върши работата си непосредствено в социалния егрегор. Това значи, че неговото естетично и етично влияние са толкова силни, че стават мода и променят възприятието на огромни групи хора.
На вътрешно ниво човек се учи да различава чувствата и емоциите и да не зависи от тях, а да ги управлява по собствено желание за достигане на най-адекватно поведение в социума. Това са актьори от най-висока класа, преследващи не егоистични, а еволюционни идеи, в частност практически духовни учители

МАРС
На четвърто ниво на проработка на Марс протичат качествени изменения в характера на възприемане на енергиите. Човек разбира, че всички видове енергии са само разновидност на едно и също и се учи да ги превръща от една в друга посредством ментална концентрация. Вече волевият контрол над енергията престава да бъде необходим и низшата воля (манипура чакра) отстъпва функциите си на висшата (аджна чакра), която до този момент е давала само обща устремености и неясни идеали.
При взаимодействие с останалите човек в много голяма степен използва просто безлично внимание, несъпроводено с никакви видими външни действия; но при правилен избор на направление на вниманието (основните усилия отиват за неговата концентрация – в това е функцията на Марс) през човека въпреки волята му започва да тече мощен енергиен поток от високи вибрации, който сам произвежда необходимите действия.
Освен това на четвърто ниво най-обикновените действия и постъпки оказват силно влияние на околните, защото са заредени с огромна енергия

ЮПИТЕР
На четвърто ниво на проработка на Юпитер човек вече е в състояние същностно да се отдели от общоприетите социални идеали и представа за щастие. Той намира своето място в еволюционния процес и придобива истинска вяра, т.е. канал в своя висш кармичен егрегор, който го води през живота, предлагайки му сътрудничество с различни социални егрегори, чиято етика човекът съблюдава, но не и се подчинява напълно, имайки непрекъснато възможност да получи информация и помощ от по-висок егрегор.
Обаче за да излезе на това ниво, трябва първо да мине курс на пълно безлично служене (дванадесети дом) на този социален егрегор и попътно да трансформира всички свои програми на подсъзнанието, оставяйки само тези, които съответстват на еволюционното служене в рамките на личната карма.

ХИРОН
На четвърто ниво на проработка на Хирон човек възприема външните трудности изключително като проекция на вътрешните си проблеми. Едновременно тези вътрешни проблеми отиват в такива дълбоки пластове на подсъзнанието му, които директно са свързани с големи (в частност социални) егрегори и фактически човек, занимавайки се със себе си, влияе пряко на световната карма.
Във външния живот неговата енергетика е толкова силна, че просто появата му или незначително вмешателство имат далеч стигащи последици; впрочем обикновено не разрушителни, тъй като той добре вижда кармата и не създава излишни кармични възли.
На това ниво човек е добре запознат с егрегорите и вижда под влиянието на какъв егрегор се намира друг човек в момента. Той може при желание да изземе това управление за известно време дори и от най-силния егрегор и да направи така, че душата на този човек да долети до него и да поговори с нея. Субективно това се преживява като силна медитация, откровение или незабравим разговор. Това е нивото на национален или световен учител, светец или пророк

УРАН
На четвърто ниво на проработка на Уран се учи систематично да следи информация от толкова висок ментален план, че практически всичките му съществени мисли могат да се разглеждат като откровения, при което той греши извънредно рядко, въпреки че често изобщо не използва меркурианската дедуктивна логика. На това ниво решението на проблемите и трудният синтез вървят толкова точно и категорично, че на околните им спира дъхът. Точно изразената и адекватна на ситуацията уранова истина може да я промени тотално; при това енергията на мисълта може да бъде такава, че да пробие и най-здравите отбранителни съоръжения на низшите Дева и Меркурий.
На това ниво човек вижда бъдещето и може да му влияе със силата на своята мисъл (в рамките на кармата, което за него е очевидно). Постоянните уранови знаци са важни за него не толкова като указатели за бъдещето, колкото като средства за тънко регулиране на външното си поведение: те му указват истинския смисъл (тоест значението за егрегора) на съответните процеси и явления в материалния свят.
На човек му е много по-лесно сам да разбере истината, отколкото да я обясни на заинтересованите и затова често му се налага да създава специален език. Но понякога е необходимо да се създаде силна уранова ситуация, което на това ниво на проработка е достъпно; въпреки че точното предсказване на развитието и ефекта и той (и никой друг) не може да предскаже.

НЕПТУН
На четвърто ниво на проработка на Нептун човек възприема потоците космическа енергия вече съвършенно явно, за него те вече са физическата реалност. Много могат да видят чакри, форми и цветове на аурата и тухните промени при болести на тялото, психиката и съвестта. На това ниво илюзорността на майя става очевидна. Това е нивото на високите светци и духовните учители, които виждат индивидуалната, националната и планетарната карма в подробности (доколкото това по принцип разрешава Абсолюта) и могат достатъчно точно да очертаят границите на свободната воля на човека за дадения момент.
На това ниво човек вижда целия набор от енергийни и ментални защити, заобикалящи всички останали хора, и общува с вторите, отчитайки действието на първите -това са техники от дзен и напредналите магове (Кастанеда). При това човек може да приеме всеки друг образ, тук на него му е напълно безразлично къде работи-на вътрешен или външен план, защото му е достъпно въздействието на големите и високи егрегори чрез собственото му подсъзнание и усъвършенствайки себе си, той усъвършенства егрегора и оттам-света

ПЛУТОН
На четвърто ниво на проработка на Плутон човек вече достатъчно добре вижда кармата (своя, чужда и групова) и възприема плутоновите чистки като необходим етап от еволюционния процес. Той вече може да отделя гнилите и мъртви участъци от психиката (своя и чужда) от живата тъкан, което рязко намалява болката от плутоновия очистващ огън.
Черен учител с четвърто ниво проработка на Плутон може да създаде истински ад на земята, да организира развита система от концлагери, да пролее морета от кръв, да изстреби най-добрата част на своя или чужд народ, да унищожи средата и като че ли да превърне слънцето в черна дупка. Но за да бъдат оценени правилно действията му трябва много високо еволюционно ниво, отлично виждане на планетарната карма и алтернативните възможности за нейното развитие.
В констуктивен вариант човек на това ниво може да се занимава с вътрешния или външния свят, но нему са достъпни такива дълбочини на собственото му подсъзнание, че непосредствено са свързани с високи силни егрегори, които той чисти, привежда в порядък и открива нови възможности за развитие, просто занимавайки се със самоусъвършенстване

ВЪЗЛИ
На четвърто ниво на проработка на Лунните възли човек добре вижда социалната карма и нему е открит вътрешния смисъл на процесите и явленията, протичащи в обществото. Това са национални пророци и духовни учители. На това ниво човек може да влияе на развитието на социалните процеси, при това не толкова с непоследствени външни действия, а с директна работа в егрегора. разположението на възлите в дневната и нощна полусфери ще укаже къде му е по-удобно да работи във външния свят и къде директно с егрегора.
във вътршния живот на човек протичат качествени изменения, той започва да усеща опита на предишните си превъплъщения, може в общи линии да предвиди бъдещето си, понякога с голяма точност.

Авесалом Подводни

http://astrosite.org