УРАН

На първо ниво на проработка на Уран по отношение проявленията на тази планета се наблюдава пълно безразличие и игнориране на незначителните и проявления и абсолютен фатализъм.

Незначителни мисли и събития с уранов произход се срещат в живота всеки ден; това са съвършено неочаквани и абсолютно непривични ситуации, неизвестно откъде появили се мисли, които човек е склонен да отхвърля, предполагайки, че това е несъществена глупост, изблици на първичен хаос.
При изразени уранови ситуации човек от първо ниво изцяло се изгубва, у него се включват сложни социални програми на подсъзнанието и започват да действат програми с примитивен, понякога дори животински произход. Характерни са паника, ужас, животински егоизъм и рязко стесняване на съзнанието или пълно изключване на възприятията. Но при всички случаи отсъства мисълта за осмисляне на ситуацията и значимостта и за по-нататъшната съдба. Ако може по-скоро да се преживее и да се забрави, все едно никога не е било.

На второ ниво на проработка на Уран човек приема, макар и в примитивна форма на суеверия, възможността да получава информация под формата на миниоткровения на съдбата, като социални суеверия-черна котка е нещастие, щастливи и злокобни числа и т.н. Знаците, изпращани от Уран, са нестандартни, необичайни, информативни са и се набиват на очи (знаците от Нептун най-често са под формата на смътни емоционални състояния) като символи на нещо, а какво точно веднага да се разбере е трудно. Понякога (на това ниво рядко) тълкуването на знака идва съвършено точно и човек получава поредно доказателство за “суеверието си” и започва да подозира висша осмисленост на съдбата си.

На третото ниво на проработка на Уран се случват качествени изменения: човек се учи констуктивно да използва неговите съобщения. Идват му неочаквани откровения по зададена тема, блестящи догадки, нестандартни решения и т.н. Той все още не владее метода на “гениалното озарение” напълно, понякога то идва късно, друг път изобщо не идва, но все пак на него може да се надява, особено при щателна подготвителна работа.
Наистина много от урановите идеи остават безплодни, но човек вече се отнася към тях с уважение и вътрешна признателност: той вече е усетил вкуса на менталното творчество на високо ниво.
Знаците на кармата стават по-ясни и да се игнорират собствените пророчески способности е трудно, макар внимателният поглед да показва, че те основно са свързани с форсиране на самия себе си и лична заинтересованост.
Силните уранови прояви, обръщащи света с главата надолу сега се приемат значително по-спокойно (естествено много зависи от аспектите на Уран и картата в цялост).

На четвърто ниво на проработка на Уран се учи систематично да следи информация от толкова висок ментален план, че практически всичките му съществени мисли могат да се разглеждат като откровения, при което той греши извънредно рядко, въпреки че често изобщо не използва меркурианската дедуктивна логика. На това ниво решението на проблемите и трудният синтез вървят толкова точно и категорично, че на околните им спира дъхът. Точно изразената и адекватна на ситуацията уранова истина може да я промени тотално; при това енергията на мисълта може да бъде такава, че да пробие и най-здравите отбранителни съоръжения на низшите Дева и Меркурий.
На това ниво човек вижда бъдещето и може да му влияе със силата на своята мисъл (в рамките на кармата, което за него е очевидно). Постоянните уранови знаци са важни за него не толкова като указатели за бъдещето, колкото като средства за тънко регулиране на външното си поведение: те му указват истинския смисъл (тоест значението за егрегора) на съответните процеси и явления в материалния свят.
На човек му е много по-лесно сам да разбере истината, отколкото да я обясни на заинтересованите и затова често му се налага да създава специален език. Но понякога е необходимо да се създаде силна уранова ситуация, което на това ниво на проработка е достъпно; въпреки че точното предсказване на развитието и ефекта и той (и никой друг) не може да предскаже.

http://astrosite.org