СЛЪНЦЕ

На първо (низше) ниво на проработка на Слънце човек възприема себе си и своята психика като едно цяло, не дели живота си на отделни постъпки и не разчленява отделните си волеви актове; той не различава слънчевите от лунните импулси и двете значения на думата “искам” за него се сливат в едно. На това ниво..човек се явява марионетка на кармата и собственото си подсъзнание, постъпките му не са осъзнати, а се диктуват от егрегора на подсъзнанието.

На второ ниво на проработка на Слънце човек вече може да различава слънчевите от лунните влияния, т.е. потребностите и намеренията и ако не отделя точно, то поне акцентира в общия жизнен поток на своите волеви действия и инициативи. Това му позволява осъзнато да стигне до проблема на търсенето на своето място в живота и правилното поведение, тъй като волята му сега е частично управлявана от него и той може (в известна степен) съзнателно да ограничава потребностите си, когато влизат в противоречие с намерението му (балансиране на слънчевия и лунен принцип). Обаче и на това ниво човек си остава марионетка на кармата, защото волята му се владее от егрегор.

На третото ниво на проработка на Слънце осъзнава в себе си висшето и низшето начало, интерпретирайки ги или психологически (т.е. признавайки и усещайки в себе си наличието на подсъзнателни програми от различно ниво), или религиозно (т.е. усещайки възможност да върви повече или по-малко по духовен път) и получава възможност (макар и частично) за осъзнат избор на егрегор, на който да служи.

На четвърто ниво на проработка на Слънце човек частично вижда кармичните последици от своите действия и започва да разбира структурата на кармата, кармичните програми и егрегори, както и своето подсъзнание. Тук рязко се повишава неговата реализационна власт и съответно се повишават изискванията за точност и деликатност на въздействията върху света; в един момент качествено се променя характера на волевите действия, които повече стават акт на чисто внимание, а изборът се свежда до избор на насочване на вниманието.

Така проработката на Слънцето е тясно свързана с увеличаване на истинската свободна воля, която на двете низши нива е илюзорна, а на трето и четвърто постепенно става свобода на творческо участие в процеса на еволюция на вселената.

http://astrosite.org