ПЛУТОН

На първо ниво на проработка на Плутон е характерно пълно неприемане на идеята за смиряване при неуспех или крах на плановете. Обикновената реакция в подобни случаи е емоционален или външен бунт, с последващо потискане на афекта и изтласкването му в подсъзнанието.
Работата е там, че когато Плутон се заеме да унищожи нещо, той го прави и всички по-нататъшни опити на човек да пресъздаде отново желания обект или ситуация завършват неизбежно с пълен провал, тъй като тук човек не се бори дори с Плутон, а с природен закон, съгласно който да се материализира може само това, което съществува в тънкия свят, а Плутон чисти първо именно тънките планове. На първо ниво е характерно самото неприемане на идеята да бъдеш безпомощна жертва и независимо че човек се принуждава да продължи живота някак си, вътрешно той не може да се примири със станалото.
На това ниво еволюцията върви насилствено под поток искрени сълзи, проклятия и остра ненавист към хората, ситуацията и лично към съдбата, така жестоко отнасяща се с бедния, уязвим, мъничък, беззащитен и беззаветно обичан от мен мой егоизъм и ограниченост.

Изразените плутонови действия се приемат като катастрофа, черна орис и в сърцето не остава нищо, освен страшна мъка по безнадеждно загубеното минало и пълното неприемане на чуждото настояще.

На второ ниво на проработка на Плутон мисълта за безполезните горестни спомени за миналите нещастия вече проблясва в главата и той се опитва да се избави от тях, макар и частично.
На това ниво четвъртото по ред еднотипно поражение от външния свят заставя човека да отстъпи с (правилната) мисъл, че сега не е времето и мястото за осъществяване на даденото намерение. Оттук взима началото си смирението пред неизбежността на съдбата и едновременно умението да обуздаеш личните си помисли и намерения, което може да се нарече вътрешно смирение.
Смирението пред плутоновата орис се изработва далеч по-трудно, отколкото пред сатурновите ограничения. Каквото и да стане, човек ще бъде в известна степен сломен и спомените за миналото му винаги ще имат привкуса на силна горест.

На третото ниво на проработка на Плутон човек вече осъзнава силата на вътрешното и външното смирение и съзнателно се старае да не роптае и все пак “бог дал, бог взел” изисква твърде развита личност и висока степен на отричане от външния свят, което на това ниво е практически непостижимо.
И въпреки всичко неприемайки външните събития човек се вглежда във вътрешните си реакции и разбира, че Плутон акцентира на низши програми на подсъзнанието му, които в дадения момент спират развитието и затова са обречени на унищожение. На това ниво човек се учи съзнателно да сътрудничи на Плутон, доброволно отваряйки уста при зъболекаря, знаейки, че кариесът ще тряба да се изчисти до последната молекула. Той вече свързва в съзнанието си пречистващото действие на Плутон върху собственото му подсъзнание и его и последващото духовно, душевно и материално обновление. Сега той вече може до известна степен да управлява плутоновите вибрации, а главно да вижда психологическото и душевно загниване в околните и да привежда в порядък авгиевите обори, които му изпраща съдбата.

На четвърто ниво на проработка на Плутон човек вече достатъчно добре вижда кармата (своя, чужда и групова) и възприема плутоновите чистки като необходим етап от еволюционния процес. Той вече може да отделя гнилите и мъртви участъци от психиката (своя и чужда) от живата тъкан, което рязко намалява болката от плутоновия очистващ огън.
Черен учител с четвърто ниво проработка на Плутон може да създаде истински ад на земята, да организира развита система от концлагери, да пролее морета от кръв, да изстреби най-добрата част на своя или чужд народ, да унищожи средата и като че ли да превърне слънцето в черна дупка. Но за да бъдат оценени правилно действията му трябва много високо еволюционно ниво, отлично виждане на планетарната карма и алтернативните възможности за нейното развитие.
В констуктивен вариант човек на това ниво може да се занимава с вътрешния или външния свят, но нему са достъпни такива дълбочини на собственото му подсъзнание, че непосредствено са свързани с високи силни егрегори, които той чисти, привежда в порядък и открива нови възможности за развитие, просто занимавайки се със самоусъвършенстване.

http://astrosite.org