НЕПТУН

На първо ниво на проработка на Нептун човек приема външния свят за чиста монета, а вътрешният е чиста абстракция или генератор на желания и потребности. Тук медитацията се приема като “кайф” предимно чрез алкохол или достатъчно децибели музика. Такъв човек възприема само удоволствия от прост тип: храна, сън, примитивен секс; от социалните радости са достъпни злорадството, злословието и високомерието (при осъзната принадлежност към елитарния слой); възможен ярък национализъм и религиозен фанатизъм в действие, особено при поразен Нептун. Последното може да значи и извратени удоволствия от примитивно естество – садизъм, мазохизъм, унижение на другите и самоунищожение; но при всички случаи човек възприема енергия само от най-низши вибрации, тънкостите са му недостъпни, за нищо не служат и само предизвикват раздразнение. на това ниво са в ход семейни скандали с деструктивни взаимни обвинения на високи ноти и последващо примирие в спонтанен сексуален акт.
Естествен атеизъм и крайно тесногръдие. Такъв човек се учи с необикновени трудности, защото разпространените опити да замени Нептун с Меркурий се провалят; папагал с диплом за инжинер самолет няма да може да конструира.
Вътрешната честност е несъществено понятие, защото човек се себеизживява като връх на честността и благородството: друг въпрос е, че е обкръжен от мошеници и врагове и е необходима предпазливост, а дори и нанасяне на изпреварващ удар-на война като на война.
В същото време този човек се занимава с непрекъснат самообман, недопускайки в съзнанието си никаква мисъл за собственото си несъвършенство и необходимост за работа над себе си. Характерни са силови психологически игри, в които антитезите не работят, защото не се поместват в съзнанието му-той или няма да чуе думите ви, или ще му се стори, че говорите на чужд език.

На второ ниво на проработка на Нептун човек вече допуска, че може да лъже сам себе си. В психологическата реалност все още не вярва (и няма да разбере смисъла на това изречение), но вече признава, че другите хора се отличават от него и могат да имат други вкусове и идеи. Той също допуска съществуването на хипнозата, но в дълбините на душата си вярва, че взаимното разбиране може да се достигне по пътя на разумните преговори. Достъпен му е по-широк клас медитации, включително естетичните (музика, изкуство), сърдечните (задушевен разговор) и интимните.Отношението му на принадлежност към народа е по-скоро по отношение на културата и природата. Слаба религиозност, човек искрено иска да повярва в бог и да го усети, но молитвите не пристигат, където са отправени. И все пак религията привлича вниманието и емоциите му.
Човек вече усеща, че много от това, което знае ментално, всъщност не разбира, а работата над себе си се възприема като изработването на прости сатурнови качества: търпение, методичност, съсредоточаване. Мисълта, че в подсъзнанието му има определено враждебни нему програми, дори не му идва в главата. Той пак играе психологически игри, но в по-мек вариант и ако го хванат, може да признае вината си; и въпреки това мисълта за систематично отработване на вътрешната честност му е чужда. Струва му се, че е достатъчно да живее в съответствие със собствената си съвест, а тя вече си знае.

На третото ниво на проработка на Нептун протичат качествени промени във възгледите относно вътрешния и външния свят. Той разбира, че всяка ситуация носи определена магия, без приемането на която не може да се съди за нищо и че всеки човек има около себе си собствена лична реалност, през призмата на която единствено може да възприема и да изразява себе си. Тук човек осъзнава, че нормата за общуване е практически пълното взаимно неразбиране.
И тук той разбира, че менталните усилия могат да бъдат само повече или по-малко успешна предпоставка на процеса на възприятие, който изисква психологическа настройка към тънката реалност на ситуацията или другия човек, а често и отказ от собствената си ментална картина на света.
на това ниво човек, особено при удачно разположение на планетите, е способен на медитация в тесен смисъл на думата, т.е. с усилие на волята и мисълта да измени макар и частично състоянието на съзнание си, преминавайки в други астрални области, като правило не твърде високи. Тук се намират общуването с мъртвите, с низшите астрални същества, астралните войни (при добра енергетика), фрагментарното ясновиждане и програмиране на бъдещето, гаданията, интереса към астрологията.
Тук проблемът с вътрешната честност застава в пълен ръст, защото човек забелязва, че в нейно остъствие може да си внуши всичко, което му е удобно, както за външните ситуации, така и относно вътрешния свят – със съответните изкривявания. Оказва се, че всички мистични способности силно зависят от емоционалното спокойствие, личната незаинтересованост от крайния резултат и еволюционното ниво.
На това ниво човек още не умее да държи енергийните потоци на високи вибрации и често потъва надолу. Способността за разбиране е изключителна, но изключителни са и изкривяванията, поне когато низшият астрален план го хвърля рязко надолу.

На четвърто ниво на проработка на Нептун човек възприема потоците космическа енергия вече съвършенно явно, за него те вече са физическата реалност. Много могат да видят чакри, форми и цветове на аурата и тухните промени при болести на тялото, психиката и съвестта. На това ниво илюзорността на майя става очевидна. Това е нивото на високите светци и духовните учители, които виждат индивидуалната, националната и планетарната карма в подробности (доколкото това по принцип разрешава Абсолюта) и могат достатъчно точно да очертаят границите на свободната воля на човека за дадения момент.
На това ниво човек вижда целия набор от енергийни и ментални защити, заобикалящи всички останали хора, и общува с вторите, отчитайки действието на първите -това са техники от дзен и напредналите магове (Кастанеда). При това човек може да приеме всеки друг образ, тук на него му е напълно безразлично къде работи-на вътрешен или външен план, защото му е достъпно въздействието на големите и високи егрегори чрез собственото му подсъзнание и усъвършенствайки себе си, той усъвършенства егрегора и оттам-света.

http://astrosite.org