МЕРКУРИЙ

На първо ниво на проработка на Меркурий човек създава видимост за наличие на рационално мислене. В действителност мисленето му е повече или по-малко успешно опериране на неголямо количество щампи, приети в социалната му среда. Мисълта в главата му може и да не е оригинална, но затова пък несъмнена и неопровержима; ако при това човек има добра енергетика, да се говори с него е много трудно: той не чува нищо, което не съвпада със собственото му мнение и при това не е изразено в собствените му формулировки, и не чува не защото не иска да чуе, а защото не разбира. Но въпреки това собствените му съждения могат да носят много силен енергиен заряд, макар и от груба енергия. ..Това ниво се характеризира с много тесен спектър ментални модели на външния и вътрешния свят.

На второ ниво на проработка на Меркурий човек започва да усвоява самостоятелно рационално мислене, учи се на конструктивно критично мислене. На това ниво човек окончателно отделя себе си от околния свят.

На третото ниво на проработка на Меркурий човек се учи да създава сложни по структура ментални модели и даже да усъвършенства техния език. Хората казват за него, че е творческа личност със собствен поглед върху света. Прорив през щампите на общественото съзнание отвреме навреме се удава, но е трудно удържането извън него дълго време и регистрирането на нови мисли и ценни идеи се случва рядко и изисква подготовка, силна концентрация на вниманието и определено вдъхновение. На това ниво…човек вече може да се отдели от емоциите си и да бъде техен наблюдател. На това ниво човек в известна степен може да управлява психиката-своя или чужда, с помощта на точно подбрани думи и текстове и започва да усеща властта на мисълта над енергията. В допълнение у него се появява ясно чувство, че мислите му като че ли не са точно негови, т.е. не той ги генерира, а като че ли идват отнякъде. Ако ръководи колектив той вижда, че думите му все едно се материализират и съответната информация, ако е нащрек, постъпва предварително.

На четвърто ниво на проработка на Меркурий човек се учи на разтъждествяване с менталното си тяло, т.е. отделя себе си от своите мисли и ментални модели и представи. Сега той вижда откъде идват мислите и разбира, че се явява само техен редактор на един или друг език. На това ниво човек може да създава езици, специално приспособени за ментално моделиране на едни или други фрагменти на тънкия свят. Тук човек ясно вижда енергетиката на символите на езика, които се явяват директни енергийни канали към тънкия свят, и се учи правилно да съставя и използва символни системи, за да могат написаните текстове да носят енергия във всеки необходим диапазон вибрации, т.е. да бъдат възприемани от съответен кръг хора и само от него.
Разумът става послушно оръдие на вътрешния живот, човек може да проследява много програми на подсъзнанието, да ги видоизменя, да строи нови и т.н. В частност се учи да забавя и спира съвсем мислите си.
На това ниво човек получава възможност чрез своята мисъл да влияе на околния свят и непосредствено да управлява потоците психична енергия – своята, чужда и космическата. При достатъчно силна енергетика човек може активно да въздейства на кармата на големи групи хора.

http://astrosite.org